הגירעון המסחרי בינואר השנה גדל ל-10.2 מיליארד שקל

בנובמבר 2011 עד ינואר 2012 יש עלייה בייבוא הסחורות מרוב הארצות ועלייה של 22.7% בייצוא לארצות האיחוד האירופי. מאת עמי אטינגר

הגירעון המסחרי בינואר השנה גדל ל-10.2 מיליארד שקל

בנובמבר 2011 עד ינואר 2012 יש עלייה בייבוא הסחורות מרוב הארצות ועלייה של 22.7% בייצוא לארצות האיחוד האירופי. מאת עמי אטינגר

זאת לעומת 5.3 מיליארד שקל בינואר 2011, נמסר מהלמ"ס. בנובמבר 2011  עד ינואר 2012 יש עלייה בייבוא הסחורות מרוב הארצות ועלייה של 22.7% בייצוא לארצות האיחוד האירופי 

מאת עמי אטינגר

בינואר השנה הסתכם ייבוא הסחורות (למעט יהלומים) ב-22.6 מיליארד שקל. 34% מהייבוא היה מארצות האיחוד האירופי, 21% מארצות אסיה, 12% מארצות הברית ו-33% הנותרים משאר ארצות העולם – כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 ייצוא הסחורות (למעט יהלומים) הסתכם ב-12.4 מיליארד שקל, והגירעון המסחרי (ללא יהלומים) – ב- 10.2 מיליארד שקל. מתוך סך ייצוא הסחורות, ייצוא לארצות האיחוד האירופי היה 34%, הייצוא לארצות הברית 21%, הייצוא לארצות אסיה 20% ו-25% הנותרים לשאר ארצות העולם.

הגירעון המסחרי
ייצוא מול ייבוא (נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)

הנתונים כוללים את הסחורות שעברו במכס, אך אינם כוללים את נתוני הסחר בין ישראל לרשות הפלסטינית, את הייבוא הביטחוני וייבוא וייצוא שירותים (לרבות שירותי תוכנה). נתונים על כלל ייבוא וייצוא סחורות ושירותים מתפרסמים במסגרת מאזן התשלומים מידי רבעון. הנתונים הם זמניים, נתונים סופיים יפורסמו בחודש אפריל 2012.

המאזן המסחרי (ינואר 2012)

הגירעון המסחרי בינואר השנה (ללא יהלומים) עלה ל-10.2 מיליארד שקל, לעומת 5.3 מיליארד שקל בינואר 2011. הגירעון (ללא יהלומים) בסחר הסחורות עם ארצות האיחוד האירופי הסתכם ב-3.6 מיליארד שקל, הגירעון (ללא יהלומים) עם ארצות אסיה הסתכם ב-2.4 מיליארד שקל, ועם יתר ארצות העולם – 4.1 מיליארד שקל. באותה תקופה היה בראשונה מאז יוני 2002 גירעון של 0.1 מיליארד שקל בסחר הסחורות (ללא יהלומים) עם ארצות הברית. 

ייבוא הסחורות – נובמבר 2011 עד ינואר2012

נתוני המגמה, לאחר ניכוי השפעת העונתיות הרגילה וגורמים בלתי סדירים, מצביעים על עלייה בייבוא הסחורות (למעט יהלומים, אניות ומטוסים וחומרי אנרגיה). ייבוא הסחורות עלה ב-11.2% בחישוב שנתי, בהמשך עלייה של 4.1% בחישוב שנתי באוגוסט-אוקטובר 2011.

על פי נתוני המגמה, עלה ייבוא הסחורות מארצות האיחוד האירופי ב-8.2% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 11.6% בחישוב שנתי באוגוסט-אוקטובר 2011. בינואר השנה גדל במיוחד הייבוא (ללא יהלומים) מהונגריה, מבריטניה ומאירלנד.

ייבוא הסחורות מארצות הברית עלה בנובמבר 2011 עד ינואר 2012 ב-21.2% בחישוב שנתי (1.6% בממוצע לחודש). זאת, בהמשך לעלייה של 15.5% באוגוסט-אוקטובר 2011.

ייבוא הסחורות מארצות אסיה עלה על פי נתוני המגמה בחודשים נובמבר 2011 עד ינואר 2012 ב- 4.7% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 3.3% באוגוסט-אוקטובר 2011. בינואר השנה במיוחד גדל במיוחד הייבוא (ללא יהלומים)  מירדן, מיפן ומוויאטנם.

ייבוא הסחורות מקבוצת יתר ארצות העולם עלה ב-31.9% בחישוב שנתי (2.3% בממוצע לחודש). זאת בהמשך לעלייה של 27.9% בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2011 (2.1% בממוצע לחודש). במיוחד עלה הייבוא (ללא יהלומים) משוויץ.

ייצוא הסחורות – נובמבר 2011 עד ינואר 2012

בחודשים נובמבר 2011 עד ינואר 2012 ירד ייצוא הסחורות (למעט יהלומים), על פי נתוני המגמה ב- 0.7% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 4.3% בחישוב שנתי בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2011.

פירוט לפי קבוצת ארצות מראה, שעל פי נתוני המגמה, עלה ייצוא הסחורות לארצות האיחוד האירופי בחודשים נובמבר 2011 עד ינואר 2012. ב-22.7% בחישוב שנתי (1.7% בממוצע לחודש), בהמשך לעלייה של 22.1% בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2011 (1.7% בממוצע לחודש). מתחילת השנה גדל במיוחד הייצוא (ללא יהלומים) לשוודיה, ללטביה, ולספרד.

על פי נתוני המגמה חלה האטה בקצב הירידה של ייצוא הסחורות לארצות הברית, שירד בנובמבר 2011 עד ינואר 2012 ב-9.3% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 31.6% בחודשים מאוגוסט-אוקטובר 2011 (ירידה של 3.1% בממוצע לחודש).

בחודשים נובמבר 2011 עד ינואר 2012 עלה ייצוא הסחורות לארצות אסיה ב-17.0% בחישוב שנתי,  בהמשך לעלייה של 35.6% בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2011. גדל במיוחד הייצוא (ללא יהלומים) לקוריאה הדרומית ולוויאטנם.

על פי נתוני המגמה, ירד ייצוא הסחורות לקבוצת יתר ארצות בנובמבר 2011 עד ינואר 2012 ב-4.5% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 3.1% בחישוב שנתי באוגוסט-אוקטובר 2011. בינואר ירד במיוחד הייצוא (ללא יהלומים) לקנדה ולניו זילנד.

זאת לעומת 5.3 מיליארד שקל בינואר 2011, נמסר מהלמ"ס. בנובמבר 2011  עד ינואר 2012 יש עלייה בייבוא הסחורות מרוב הארצות ועלייה של 22.7% בייצוא לארצות האיחוד האירופי 

מאת עמי אטינגר

בינואר השנה הסתכם ייבוא הסחורות (למעט יהלומים) ב-22.6 מיליארד שקל. 34% מהייבוא היה מארצות האיחוד האירופי, 21% מארצות אסיה, 12% מארצות הברית ו-33% הנותרים משאר ארצות העולם – כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 ייצוא הסחורות (למעט יהלומים) הסתכם ב-12.4 מיליארד שקל, והגירעון המסחרי (ללא יהלומים) – ב- 10.2 מיליארד שקל. מתוך סך ייצוא הסחורות, ייצוא לארצות האיחוד האירופי היה 34%, הייצוא לארצות הברית 21%, הייצוא לארצות אסיה 20% ו-25% הנותרים לשאר ארצות העולם.

הגירעון המסחרי
ייצוא מול ייבוא (נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)

הנתונים כוללים את הסחורות שעברו במכס, אך אינם כוללים את נתוני הסחר בין ישראל לרשות הפלסטינית, את הייבוא הביטחוני וייבוא וייצוא שירותים (לרבות שירותי תוכנה). נתונים על כלל ייבוא וייצוא סחורות ושירותים מתפרסמים במסגרת מאזן התשלומים מידי רבעון. הנתונים הם זמניים, נתונים סופיים יפורסמו בחודש אפריל 2012.

המאזן המסחרי (ינואר 2012)

הגירעון המסחרי בינואר השנה (ללא יהלומים) עלה ל-10.2 מיליארד שקל, לעומת 5.3 מיליארד שקל בינואר 2011. הגירעון (ללא יהלומים) בסחר הסחורות עם ארצות האיחוד האירופי הסתכם ב-3.6 מיליארד שקל, הגירעון (ללא יהלומים) עם ארצות אסיה הסתכם ב-2.4 מיליארד שקל, ועם יתר ארצות העולם – 4.1 מיליארד שקל. באותה תקופה היה בראשונה מאז יוני 2002 גירעון של 0.1 מיליארד שקל בסחר הסחורות (ללא יהלומים) עם ארצות הברית. 

ייבוא הסחורות – נובמבר 2011 עד ינואר2012

נתוני המגמה, לאחר ניכוי השפעת העונתיות הרגילה וגורמים בלתי סדירים, מצביעים על עלייה בייבוא הסחורות (למעט יהלומים, אניות ומטוסים וחומרי אנרגיה). ייבוא הסחורות עלה ב-11.2% בחישוב שנתי, בהמשך עלייה של 4.1% בחישוב שנתי באוגוסט-אוקטובר 2011.

על פי נתוני המגמה, עלה ייבוא הסחורות מארצות האיחוד האירופי ב-8.2% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 11.6% בחישוב שנתי באוגוסט-אוקטובר 2011. בינואר השנה גדל במיוחד הייבוא (ללא יהלומים) מהונגריה, מבריטניה ומאירלנד.

ייבוא הסחורות מארצות הברית עלה בנובמבר 2011 עד ינואר 2012 ב-21.2% בחישוב שנתי (1.6% בממוצע לחודש). זאת, בהמשך לעלייה של 15.5% באוגוסט-אוקטובר 2011.

ייבוא הסחורות מארצות אסיה עלה על פי נתוני המגמה בחודשים נובמבר 2011 עד ינואר 2012 ב- 4.7% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 3.3% באוגוסט-אוקטובר 2011. בינואר השנה במיוחד גדל במיוחד הייבוא (ללא יהלומים)  מירדן, מיפן ומוויאטנם.

ייבוא הסחורות מקבוצת יתר ארצות העולם עלה ב-31.9% בחישוב שנתי (2.3% בממוצע לחודש). זאת בהמשך לעלייה של 27.9% בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2011 (2.1% בממוצע לחודש). במיוחד עלה הייבוא (ללא יהלומים) משוויץ.

ייצוא הסחורות – נובמבר 2011 עד ינואר 2012

בחודשים נובמבר 2011 עד ינואר 2012 ירד ייצוא הסחורות (למעט יהלומים), על פי נתוני המגמה ב- 0.7% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 4.3% בחישוב שנתי בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2011.

פירוט לפי קבוצת ארצות מראה, שעל פי נתוני המגמה, עלה ייצוא הסחורות לארצות האיחוד האירופי בחודשים נובמבר 2011 עד ינואר 2012. ב-22.7% בחישוב שנתי (1.7% בממוצע לחודש), בהמשך לעלייה של 22.1% בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2011 (1.7% בממוצע לחודש). מתחילת השנה גדל במיוחד הייצוא (ללא יהלומים) לשוודיה, ללטביה, ולספרד.

על פי נתוני המגמה חלה האטה בקצב הירידה של ייצוא הסחורות לארצות הברית, שירד בנובמבר 2011 עד ינואר 2012 ב-9.3% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 31.6% בחודשים מאוגוסט-אוקטובר 2011 (ירידה של 3.1% בממוצע לחודש).

בחודשים נובמבר 2011 עד ינואר 2012 עלה ייצוא הסחורות לארצות אסיה ב-17.0% בחישוב שנתי,  בהמשך לעלייה של 35.6% בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2011. גדל במיוחד הייצוא (ללא יהלומים) לקוריאה הדרומית ולוויאטנם.

על פי נתוני המגמה, ירד ייצוא הסחורות לקבוצת יתר ארצות בנובמבר 2011 עד ינואר 2012 ב-4.5% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 3.1% בחישוב שנתי באוגוסט-אוקטובר 2011. בינואר ירד במיוחד הייצוא (ללא יהלומים) לקנדה ולניו זילנד.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן