Skip to content

ממשלת עיראק: הפסגה הערבית תתקיים בבגדאד. התנאי – ללא נציג סורי

על פי דיווח של העיתון העיראקי "אל-מדא", ההחלטה לא לשתף את סוריה בוועידה נבעה מלחצן של חלק מהמדינות הערביות שהתנו השתתפותן בפסגה הערבית, האמורה להתכנס בבגדאד, באי זימונה של סוריה להשתתף בוועידה

ממשלת עיראק: הפסגה הערבית תתקיים בבגדאד. התנאי – ללא נציג סורי

על פי דיווח של העיתון העיראקי "אל-מדא", ההחלטה לא לשתף את סוריה בוועידה נבעה מלחצן של חלק מהמדינות הערביות שהתנו השתתפותן בפסגה הערבית, האמורה להתכנס בבגדאד, באי זימונה של סוריה להשתתף בוועידה

על פי דיווח של העיתון העיראקי "אל-מדא", ההחלטה לא לשתף את סוריה בוועידה נבעה מלחצן של חלק מהמדינות הערביות שהתנו השתתפותן בפסגה הערבית, האמורה להתכנס בבגדאד, באי זימונה של סוריה להשתתף בוועידה

מאת נמרוד זגגי

ועידת הליגה הערבית באוגוסט האחרון
ועידת הליגה הערבית באוגוסט האחרון

פסגת הליגה הערבית, המהווה הזדמנות עבור עיראק לחזור ולהפוך לגורם משמעותי בזירה הערבית, אמורה להתכנס ב-29 במארס הקרב בבגדאד ומטרתה לדון במצב בעולם הערבי לאחר אירועי האביב הערבי וניצולו על מנת להביא להישגים גדולים יותר עבור העולם הערבי. נראה כי תחילה התכוונה הממשלה העיראקית לזמן גם נציג סורי לוועידה. אולם, ככל שמועד הפסגה הלך והתקרב נראה כי עניין זה הפך להיות מוקד למתיחות ומחלוקת לא רק בין עיראק למדינות ערביות אחרות, אלא, גם בתוך המדינה עצמה.

בסופו של דבר, החליטה הממשלה העיראקית לדבוק בהחלטת הליגה הערבית ולא הזמינה את נציגי סוריה לוועידה. נראה כי מה שהכריע את הכף בעניין הוא תנאי שהציבו חלק מהמדינות הערביות, במיוחד מדינות המפרץ, שלא יוזמן נציג סורי לוועידה. על פי הדיווח בעיתון העיראקי, "אל-מדא", דרישה נוספת שהציבו חלק מהמדינות, הייתה שעיראק תתייצב מאחורי ההחלטה של הליגה הערבית המגנה את הנעשה בסוריה וכן בעניין השהיית חברותה של האחרונה בליגה הערבית.

החלטה זו של הממשלה הביאה גם למחלוקת בתוך הקואליצייה העיראקית עצמה. כך למשל הודיע נציג "הברית העיראקית הלאומית" (קואליציה בראשותו של ראש ממשלת עיראק לשעבר, אבראהים אל-ג'עפרי,) , כרים עליווי, שאי שיתופה של סוריה, הופכת את הוועידה לבעייתית ולכזו שרחוקה מלפתור את בעיות המדינות. לעומתו, טען מחמד סייהוד, חבר הפרלמנט העיראקי מטעם "קואליציית מדינת החוק" (שבראשה עומד ראש הממשלה, נורי אל מאלכי), ש"עמדת הממשלה העיראקית ביחס לסוריה השתנתה, היא עומדת מאחורי החלטות שיתקבלו על ידי הליגה הערבית, אפילו אם הן נגד הממשלה הסורית".

על פי דיווח של העיתון העיראקי "אל-מדא", ההחלטה לא לשתף את סוריה בוועידה נבעה מלחצן של חלק מהמדינות הערביות שהתנו השתתפותן בפסגה הערבית, האמורה להתכנס בבגדאד, באי זימונה של סוריה להשתתף בוועידה

מאת נמרוד זגגי

ועידת הליגה הערבית באוגוסט האחרון
ועידת הליגה הערבית באוגוסט האחרון

פסגת הליגה הערבית, המהווה הזדמנות עבור עיראק לחזור ולהפוך לגורם משמעותי בזירה הערבית, אמורה להתכנס ב-29 במארס הקרב בבגדאד ומטרתה לדון במצב בעולם הערבי לאחר אירועי האביב הערבי וניצולו על מנת להביא להישגים גדולים יותר עבור העולם הערבי. נראה כי תחילה התכוונה הממשלה העיראקית לזמן גם נציג סורי לוועידה. אולם, ככל שמועד הפסגה הלך והתקרב נראה כי עניין זה הפך להיות מוקד למתיחות ומחלוקת לא רק בין עיראק למדינות ערביות אחרות, אלא, גם בתוך המדינה עצמה.

בסופו של דבר, החליטה הממשלה העיראקית לדבוק בהחלטת הליגה הערבית ולא הזמינה את נציגי סוריה לוועידה. נראה כי מה שהכריע את הכף בעניין הוא תנאי שהציבו חלק מהמדינות הערביות, במיוחד מדינות המפרץ, שלא יוזמן נציג סורי לוועידה. על פי הדיווח בעיתון העיראקי, "אל-מדא", דרישה נוספת שהציבו חלק מהמדינות, הייתה שעיראק תתייצב מאחורי ההחלטה של הליגה הערבית המגנה את הנעשה בסוריה וכן בעניין השהיית חברותה של האחרונה בליגה הערבית.

החלטה זו של הממשלה הביאה גם למחלוקת בתוך הקואליצייה העיראקית עצמה. כך למשל הודיע נציג "הברית העיראקית הלאומית" (קואליציה בראשותו של ראש ממשלת עיראק לשעבר, אבראהים אל-ג'עפרי,) , כרים עליווי, שאי שיתופה של סוריה, הופכת את הוועידה לבעייתית ולכזו שרחוקה מלפתור את בעיות המדינות. לעומתו, טען מחמד סייהוד, חבר הפרלמנט העיראקי מטעם "קואליציית מדינת החוק" (שבראשה עומד ראש הממשלה, נורי אל מאלכי), ש"עמדת הממשלה העיראקית ביחס לסוריה השתנתה, היא עומדת מאחורי החלטות שיתקבלו על ידי הליגה הערבית, אפילו אם הן נגד הממשלה הסורית".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן