מדד הדירוג הסביבתי: ציון נכשל לגרנית הכרמל

בניסיון לאמץ את התקנים הסביבתיים, הנהוגים בעולם, נפתחה היום הוועידה הראשונה לצמיחה ירוקה, והוכרזו החברות הגרועות והמצטיינות בשמירה על הסביבה  מאת רונית שימרון הבורסה לא התרגשה במיוחד ממדד הדירוג הסביבתי, שנחנך היום (ג') בוועידה הראשונה לצמיחה ירוקה. חברת גרנית הכרמל, שקיבלה את הציון הגרוע ביותר מבין החברות שנכללו במדד, דווקא עלתה ב-0.34%. לעומת זאת שטראוס, […]

מדד הדירוג הסביבתי: ציון נכשל לגרנית הכרמל

בניסיון לאמץ את התקנים הסביבתיים, הנהוגים בעולם, נפתחה היום הוועידה הראשונה לצמיחה ירוקה, והוכרזו החברות הגרועות והמצטיינות בשמירה על הסביבה  מאת רונית שימרון הבורסה לא התרגשה במיוחד ממדד הדירוג הסביבתי, שנחנך היום (ג') בוועידה הראשונה לצמיחה ירוקה. חברת גרנית הכרמל, שקיבלה את הציון הגרוע ביותר מבין החברות שנכללו במדד, דווקא עלתה ב-0.34%. לעומת זאת שטראוס, […]

בניסיון לאמץ את התקנים הסביבתיים, הנהוגים בעולם, נפתחה היום הוועידה הראשונה לצמיחה ירוקה, והוכרזו החברות הגרועות והמצטיינות בשמירה על הסביבה

 מאת רונית שימרון

הבורסה לא התרגשה במיוחד ממדד הדירוג הסביבתי, שנחנך היום (ג') בוועידה הראשונה לצמיחה ירוקה. חברת גרנית הכרמל, שקיבלה את הציון הגרוע ביותר מבין החברות שנכללו במדד, דווקא עלתה ב-0.34%. לעומת זאת שטראוס, שדורגה בעשירון השני (כלומר, ציון טוב), המשיכה לרדת והפחיתה עוד 2.89% מערכה.

מדד הדירוג הסביבתי הראשון של המשרד להגנת הסביבה

חברת גרנית הכרמל אף לא טרחה להשיב למשרד להגנת הסביבה עד לרגע הכרזת ציוני הדירוג, כך הדגישה גלית כהן, סמנכ"ל לתכנון ומדיניות סביבתית במשרד.

ייתכן שגם הוועידה עצמה היתה נותרת שגרתית למדי לולא קטעו פעילי "מגמה ירוקה" את נאומו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו. פעילי התנועה קראו: "אנחנו, נציגי דור העתיד של מדינת ישראל, דורשים מכם נבחרי הציבור: לעצור את הרפורמה בתכנון ובבנייה, להשקיע הרבה יותר בתחבורה הציבורית, לעצור קידוחי נפט מסוכנים כי אין לנו ארץ אחרת".

אבל נתניהו לא היסס לרגע, נתן ציון "חלש, חלש" למוחים, והמשיך בשלו, תוך שהוא טוען כי תכנון ובניית דירה בישראל נמשכים 7 שנים – "שיא עולמי" כהגדרתו – ואילו הוא בעד צמצום הבירוקרטיה.

אודי חן, רכז פעילות ציבורית ב"מגמה ירוקה" נגרר על ידי המאבטחים. צילום: ציפי מנשה

לטענת פעילי "מגמה ירוקה" הרפורמה בבניה תאפשר בניית מגדלי יוקרה לעשירים, ללא התייחסות לדיור בר השגה, ותוך פגיעה בזכות האזרחים להשפיע על פרויקטים בקרבת בתיהם.

ובאשר לדירוג הסביבתי עליו הוכרז היום בדרמטיות, המשרד להגנת הסביבה דווקא טרח עליו חודשים רבים. המטרה: להפוך את הדירוג לכלי חשוב בהערכת חברות ואומדן הסיכונים הכלכליים אליהם הן חשופות בשל אי עמידה בתקנים הסביבתיים.

"אם בעבר, התפיסה הרווחת היתה שהגנה על הסביבה מעכבת צמיחה כלכלית, הרי שהיום ברור לכל כי הקשר בין הכלכלה לסביבה הוא קשר חיובי והפנמת שיקולים סביבתיים בפעילות הכלכלית יוצרת צמיחה כלכלית נכונה יותר", אמר השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן.

לדבריו, "כלכלה ירוקה היא כלכלה שיש בה ניצול מושכל ויעיל של משאבי טבע תוך שמירה על הסביבה. כלכלה ירוקה היא כלכלה חברתית יותר, שכן היא שמה את הדגש גם על חלוקת משאבים צודקת יותר, הן בדור הנוכחי והן כלפי דורות העתיד. אני מאמין שהדירוג והגברת השקיפות יגרמו לחברות לאמץ דפוסי פעולה סביבתיים יותר, ולמנוע זיהומים מיותרים".

המדד מדרג את רמת הציות הסביבתי של 27 חברות התעשייה הציבוריות וחברות אחזקה הנסחרות במדד ת"א 100, והמחזיקות בחברות הפועלות בתחום התעשייה (פרטיות או ציבוריות). הדירוג מתייחס למידע הרלבנטי לשנים 2009- 2011 (כולל).

מימין: השר גלעד ארדן ועו"ד אלונה שפר-קארו, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה. צילום: ציפי מנשה

במשרד להגנת הסביבה אומרים כי ברחבי העולם קיימים מדדים שונים, המאפשרים לגופים הפיננסיים להטמיע את הסיכונים הסביבתיים בתהליך קבלת ההחלטות. המידע שהיה חסר בישראל היה מידת הציות של החברות לדין הסביבתי הקיים בישראל.

המשרד להגנת הסביבה פנה לחברות לפני כחצי שנה, והודיע להן על ביצוע הדירוג. בפני החברות הוצגה מתודולוגיית המדרג, ומאז קיים המשרד הליך של בחינה והידברות מול התעשייה. המידע על החברות נאסף מקרב כל הגורמים הרלוונטיים במשרד להגנת הסביבה, ועל פיו נערכה הערכה של החברות.

הדירוג מתייחס לצעדים שונים, אשר ננקטו נגד חברות שהפרו הוראות שונות, שנקבעו בדין או בהיתרים/תנאים ברישיון עסק וכו', וכן למפגעים או אירועים הידועים למשרד להגנת הסביבה.

בניסיון לאמץ את התקנים הסביבתיים, הנהוגים בעולם, נפתחה היום הוועידה הראשונה לצמיחה ירוקה, והוכרזו החברות הגרועות והמצטיינות בשמירה על הסביבה

 מאת רונית שימרון

הבורסה לא התרגשה במיוחד ממדד הדירוג הסביבתי, שנחנך היום (ג') בוועידה הראשונה לצמיחה ירוקה. חברת גרנית הכרמל, שקיבלה את הציון הגרוע ביותר מבין החברות שנכללו במדד, דווקא עלתה ב-0.34%. לעומת זאת שטראוס, שדורגה בעשירון השני (כלומר, ציון טוב), המשיכה לרדת והפחיתה עוד 2.89% מערכה.

מדד הדירוג הסביבתי הראשון של המשרד להגנת הסביבה

חברת גרנית הכרמל אף לא טרחה להשיב למשרד להגנת הסביבה עד לרגע הכרזת ציוני הדירוג, כך הדגישה גלית כהן, סמנכ"ל לתכנון ומדיניות סביבתית במשרד.

ייתכן שגם הוועידה עצמה היתה נותרת שגרתית למדי לולא קטעו פעילי "מגמה ירוקה" את נאומו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו. פעילי התנועה קראו: "אנחנו, נציגי דור העתיד של מדינת ישראל, דורשים מכם נבחרי הציבור: לעצור את הרפורמה בתכנון ובבנייה, להשקיע הרבה יותר בתחבורה הציבורית, לעצור קידוחי נפט מסוכנים כי אין לנו ארץ אחרת".

אבל נתניהו לא היסס לרגע, נתן ציון "חלש, חלש" למוחים, והמשיך בשלו, תוך שהוא טוען כי תכנון ובניית דירה בישראל נמשכים 7 שנים – "שיא עולמי" כהגדרתו – ואילו הוא בעד צמצום הבירוקרטיה.

אודי חן, רכז פעילות ציבורית ב"מגמה ירוקה" נגרר על ידי המאבטחים. צילום: ציפי מנשה

לטענת פעילי "מגמה ירוקה" הרפורמה בבניה תאפשר בניית מגדלי יוקרה לעשירים, ללא התייחסות לדיור בר השגה, ותוך פגיעה בזכות האזרחים להשפיע על פרויקטים בקרבת בתיהם.

ובאשר לדירוג הסביבתי עליו הוכרז היום בדרמטיות, המשרד להגנת הסביבה דווקא טרח עליו חודשים רבים. המטרה: להפוך את הדירוג לכלי חשוב בהערכת חברות ואומדן הסיכונים הכלכליים אליהם הן חשופות בשל אי עמידה בתקנים הסביבתיים.

"אם בעבר, התפיסה הרווחת היתה שהגנה על הסביבה מעכבת צמיחה כלכלית, הרי שהיום ברור לכל כי הקשר בין הכלכלה לסביבה הוא קשר חיובי והפנמת שיקולים סביבתיים בפעילות הכלכלית יוצרת צמיחה כלכלית נכונה יותר", אמר השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן.

לדבריו, "כלכלה ירוקה היא כלכלה שיש בה ניצול מושכל ויעיל של משאבי טבע תוך שמירה על הסביבה. כלכלה ירוקה היא כלכלה חברתית יותר, שכן היא שמה את הדגש גם על חלוקת משאבים צודקת יותר, הן בדור הנוכחי והן כלפי דורות העתיד. אני מאמין שהדירוג והגברת השקיפות יגרמו לחברות לאמץ דפוסי פעולה סביבתיים יותר, ולמנוע זיהומים מיותרים".

המדד מדרג את רמת הציות הסביבתי של 27 חברות התעשייה הציבוריות וחברות אחזקה הנסחרות במדד ת"א 100, והמחזיקות בחברות הפועלות בתחום התעשייה (פרטיות או ציבוריות). הדירוג מתייחס למידע הרלבנטי לשנים 2009- 2011 (כולל).

מימין: השר גלעד ארדן ועו"ד אלונה שפר-קארו, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה. צילום: ציפי מנשה

במשרד להגנת הסביבה אומרים כי ברחבי העולם קיימים מדדים שונים, המאפשרים לגופים הפיננסיים להטמיע את הסיכונים הסביבתיים בתהליך קבלת ההחלטות. המידע שהיה חסר בישראל היה מידת הציות של החברות לדין הסביבתי הקיים בישראל.

המשרד להגנת הסביבה פנה לחברות לפני כחצי שנה, והודיע להן על ביצוע הדירוג. בפני החברות הוצגה מתודולוגיית המדרג, ומאז קיים המשרד הליך של בחינה והידברות מול התעשייה. המידע על החברות נאסף מקרב כל הגורמים הרלוונטיים במשרד להגנת הסביבה, ועל פיו נערכה הערכה של החברות.

הדירוג מתייחס לצעדים שונים, אשר ננקטו נגד חברות שהפרו הוראות שונות, שנקבעו בדין או בהיתרים/תנאים ברישיון עסק וכו', וכן למפגעים או אירועים הידועים למשרד להגנת הסביבה.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן