Skip to content

הושג הסכם עם ארגוני הנכים – 4000 ש"ח לחודש

מצבם של 244 אלף נכים בישראל, ישתפר באמצעות תוספת לקצבה במספר פעימות והטבות נוספות, והכל במסגרת תקציבית שנתית שתבשיל לסכום של 4.2 מיליארד שקל ב-2021

הושג הסכם עם ארגוני הנכים – 4000 ש"ח לחודש

מצבם של 244 אלף נכים בישראל, ישתפר באמצעות תוספת לקצבה במספר פעימות והטבות נוספות, והכל במסגרת תקציבית שנתית שתבשיל לסכום של 4.2 מיליארד שקל ב-2021

הלילה (שישי) בתום 12 שעות של משא ומתן מרתוני בתיווך ההסתדרות שהחל אתמול בשעה 14:00, הושגה פריצת דרך ונחתם הסכם בין נציגי ארגוני הנכים לבין נציגי הממשלה בנושא קצבאות הנכות. נציגי הצדדים הסכימו כי תינתן תוספת לקצבת הנכים בכמה פעימות, וכן הטבות נוספות, בתוספת תקציבית של 4.2 מיליארד שקלים עד שנת 2021.- החל מחודש ינואר 2018 ועד חודש ינואר 2021 תוגדל קצבת הנכות בסכומים של 700 עד 1,800 שקלים בחודש.
המו"מ התנהל בתיווכם של יו״ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, יו״ר הקואליציה ח"כ דוד ביטן ופרופסור אבי שמחון, ובהתאם למדיניות של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר משה כחלון. להסכמות שהושגו שותף גם ח"כ אילן גילאון.

 יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן סיכם: ״עשינו היסטוריה חברתית במדינת ישראל ושיפרנו דרמטית את מצבם הכלכלי של אוכלוסיית הנכים. ארגוני הנכים גילו נחישות ואחריות במאבקם לצדק חברתי", יו"ר הקואליציה ח"כ דוד ביטן בירך ואמר: "אין חשוב וצודק יותר מההסכם הזה שהגענו אליו ובערבו של יום הכיפורים הדבר מקבל משנה תוקף" * ח"כ אילן גילאון שנלחם עם הנכים ללא הרף סיכם: "אנחנו בדרך להסכם היסטורי, הישג משמעותי גם אם לא כל תאוותנו בידנו". נציגי ארגוני הנכים מסרו כי: "ארגוני הנכים מברכים על ההסכם ההיסטורי שנחתם הלילה. מדובר בהסכם חברתי חשוב ביותר"

צילום דוברות ההסתדרות
צילום דוברות ההסתדרות

להלן עיקרי ההישגים במו"מ שיעוגנו כולם בחקיקה:

העלאת קצבת הנכות החל מינואר 2018 ועד לינואר 2021, בסכומים שמוערכים בהבשלה מלאה של 700-1,800 שקל בחודש (הסכומים הינם אומדן על בסיס מסגרת התקציב שהוסכמה).

הנכים הקשים ביותר, הזקוקים להשגחה צמודה, והזכאים לקצבת השירותים המיוחדים ב-2 הרמות הגבוהות של המוגבלות (שר"מ) יקבלו כ-4,500 שקל בחודש.

נכים עם 100% אי כושר השתכרות ומעל 80% נכות רפואית יקבלו כ-4,050 שקל בחודש.

נכים עם 100% אי כושר השתכרות ו-50% עד 79% נכות רפואית יקבלו כ-4,000 שקל בחודש.

נכים עם 100% אי כושר השתכרות ו-40% עד 49% נכות רפואית יקבלו כ-3,800 שקל בחודש.

נכים עם 60%-74% אי כושר השתכרות יקבלו בין כ-2,100 שקל לבין כ-2,400 שקל בחודש.

הצמדת קצבת הנכות תהיה לשכר הממוצע במשק ולא למדד יוקר המחיה כפי שהיה נהוג.

העלאת ה"דיסריגרד" (הסכום שעד אליו ניתן להשתכר בעבודה ולשמור על מלוא סכום הקצבה. מסכום זה והלאה יורדת הקצבה בצורה הדרגתית). כלומר, נכים שעובדים יוכלו להשתכר מבלי שתפגע קצבתם מסכום של 2,800 שקל היום (שלאחריו נפגעת קצבתם), עד לסכום של 4,300 שקל בשתי פעימות: בינואר 2018 לסכום של 4,000 ₪ ובינואר 2019 לסכום של 4,300 ₪. הוסכם כי תיבחן ההשפעה של העלאת הדיסריגרד, ואם ימצא בתום התהליך השפעה חיובית – הממשלה תשקול בחיוב העלאה נוספת עד לסכום של 5,300 ₪.

משפחות עם ילדים נכים – תוספת של 150 מיליון שקל להגדלת קצבאות הנכות לילדים.

תוספת של 300 מיליון שקל לשמירה על קצבאות הנכות גם בזקנה (כיום, נכים צריכים לבחור בין שמירה על קצבת הנכות וויתור על קצבת הזקנה, או להיפך. (בחירה בקצבת הזקנה מייצרת פגיעה בגובה הסכום שמקבלים הנכים הקשישים. על מנת למנוע פגיעה זו הוסכם על התוספת).

תוספת של 75 מיליון שקל לעידוד תעסוקת נכים.

מסגרת העלות לכלל ההטבות הנ"ל היא 4.2 מיליארד שקל נוספים בשנה.
ההסכמות ההיסטוריות אליהן הגיעו הצדדים יביאו לשיפור מצבם של 244 אלף נכים בישראל, באמצעות תוספת לקצבה במספר פעימות והטבות נוספות, והכל במסגרת תקציבית שנתית שתבשיל לסכום של 4.2 מיליארד שקל ב-2021. צוות המו״מ מטעם ארגוני הנכים שהשתתף בדיונים בירך על ההסכמות שהושגו.

הלילה (שישי) בתום 12 שעות של משא ומתן מרתוני בתיווך ההסתדרות שהחל אתמול בשעה 14:00, הושגה פריצת דרך ונחתם הסכם בין נציגי ארגוני הנכים לבין נציגי הממשלה בנושא קצבאות הנכות. נציגי הצדדים הסכימו כי תינתן תוספת לקצבת הנכים בכמה פעימות, וכן הטבות נוספות, בתוספת תקציבית של 4.2 מיליארד שקלים עד שנת 2021.- החל מחודש ינואר 2018 ועד חודש ינואר 2021 תוגדל קצבת הנכות בסכומים של 700 עד 1,800 שקלים בחודש.
המו"מ התנהל בתיווכם של יו״ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, יו״ר הקואליציה ח"כ דוד ביטן ופרופסור אבי שמחון, ובהתאם למדיניות של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר משה כחלון. להסכמות שהושגו שותף גם ח"כ אילן גילאון.

 יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן סיכם: ״עשינו היסטוריה חברתית במדינת ישראל ושיפרנו דרמטית את מצבם הכלכלי של אוכלוסיית הנכים. ארגוני הנכים גילו נחישות ואחריות במאבקם לצדק חברתי", יו"ר הקואליציה ח"כ דוד ביטן בירך ואמר: "אין חשוב וצודק יותר מההסכם הזה שהגענו אליו ובערבו של יום הכיפורים הדבר מקבל משנה תוקף" * ח"כ אילן גילאון שנלחם עם הנכים ללא הרף סיכם: "אנחנו בדרך להסכם היסטורי, הישג משמעותי גם אם לא כל תאוותנו בידנו". נציגי ארגוני הנכים מסרו כי: "ארגוני הנכים מברכים על ההסכם ההיסטורי שנחתם הלילה. מדובר בהסכם חברתי חשוב ביותר"

צילום דוברות ההסתדרות
צילום דוברות ההסתדרות

להלן עיקרי ההישגים במו"מ שיעוגנו כולם בחקיקה:

העלאת קצבת הנכות החל מינואר 2018 ועד לינואר 2021, בסכומים שמוערכים בהבשלה מלאה של 700-1,800 שקל בחודש (הסכומים הינם אומדן על בסיס מסגרת התקציב שהוסכמה).

הנכים הקשים ביותר, הזקוקים להשגחה צמודה, והזכאים לקצבת השירותים המיוחדים ב-2 הרמות הגבוהות של המוגבלות (שר"מ) יקבלו כ-4,500 שקל בחודש.

נכים עם 100% אי כושר השתכרות ומעל 80% נכות רפואית יקבלו כ-4,050 שקל בחודש.

נכים עם 100% אי כושר השתכרות ו-50% עד 79% נכות רפואית יקבלו כ-4,000 שקל בחודש.

נכים עם 100% אי כושר השתכרות ו-40% עד 49% נכות רפואית יקבלו כ-3,800 שקל בחודש.

נכים עם 60%-74% אי כושר השתכרות יקבלו בין כ-2,100 שקל לבין כ-2,400 שקל בחודש.

הצמדת קצבת הנכות תהיה לשכר הממוצע במשק ולא למדד יוקר המחיה כפי שהיה נהוג.

העלאת ה"דיסריגרד" (הסכום שעד אליו ניתן להשתכר בעבודה ולשמור על מלוא סכום הקצבה. מסכום זה והלאה יורדת הקצבה בצורה הדרגתית). כלומר, נכים שעובדים יוכלו להשתכר מבלי שתפגע קצבתם מסכום של 2,800 שקל היום (שלאחריו נפגעת קצבתם), עד לסכום של 4,300 שקל בשתי פעימות: בינואר 2018 לסכום של 4,000 ₪ ובינואר 2019 לסכום של 4,300 ₪. הוסכם כי תיבחן ההשפעה של העלאת הדיסריגרד, ואם ימצא בתום התהליך השפעה חיובית – הממשלה תשקול בחיוב העלאה נוספת עד לסכום של 5,300 ₪.

משפחות עם ילדים נכים – תוספת של 150 מיליון שקל להגדלת קצבאות הנכות לילדים.

תוספת של 300 מיליון שקל לשמירה על קצבאות הנכות גם בזקנה (כיום, נכים צריכים לבחור בין שמירה על קצבת הנכות וויתור על קצבת הזקנה, או להיפך. (בחירה בקצבת הזקנה מייצרת פגיעה בגובה הסכום שמקבלים הנכים הקשישים. על מנת למנוע פגיעה זו הוסכם על התוספת).

תוספת של 75 מיליון שקל לעידוד תעסוקת נכים.

מסגרת העלות לכלל ההטבות הנ"ל היא 4.2 מיליארד שקל נוספים בשנה.
ההסכמות ההיסטוריות אליהן הגיעו הצדדים יביאו לשיפור מצבם של 244 אלף נכים בישראל, באמצעות תוספת לקצבה במספר פעימות והטבות נוספות, והכל במסגרת תקציבית שנתית שתבשיל לסכום של 4.2 מיליארד שקל ב-2021. צוות המו״מ מטעם ארגוני הנכים שהשתתף בדיונים בירך על ההסכמות שהושגו.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן