"חוק לפיד 2" – לוועדת הכנסת לקראת קריאה ראשונה

יוזמי החוק מסבירים, כי בעוד הגבלות חוק המפלגות וחוק מימון המפלגות חלות על המפלגות הרשומות, הן לא חלות על אלה שטרם התאגדו, אך נוהגים בפועל כמפלגות. "יש בכך כדי לפתוח פתח מסוכן להשפעות בלתי הוגנות על הליכי הבחירות, לרבות באמצעות מתן מימון בסכומים ניכרים למועמדים ללא כל דיווח"

"חוק לפיד 2" – לוועדת הכנסת לקראת קריאה ראשונה

יוזמי החוק מסבירים, כי בעוד הגבלות חוק המפלגות וחוק מימון המפלגות חלות על המפלגות הרשומות, הן לא חלות על אלה שטרם התאגדו, אך נוהגים בפועל כמפלגות. "יש בכך כדי לפתוח פתח מסוכן להשפעות בלתי הוגנות על הליכי הבחירות, לרבות באמצעות מתן מימון בסכומים ניכרים למועמדים ללא כל דיווח"

יוזמי החוק מסבירים, כי בעוד הגבלות חוק המפלגות וחוק מימון המפלגות חלות על המפלגות הרשומות, הן לא חלות על אלה שטרם התאגדו, אך נוהגים בפועל כמפלגות. "יש בכך כדי לפתוח פתח מסוכן להשפעות בלתי הוגנות על הליכי הבחירות, לרבות באמצעות מתן מימון בסכומים ניכרים למועמדים ללא כל דיווח"

מאת צבי זינגר

הצעת חוק "לפיד 2" תובא לדיון מחר בוועדת הכנסת, שתכין אותה לקריאה ראשונה במליאת הכנסת. זאת, לאחר שהצעת החוק הזאת עברה בקריאת טרומית בכנסת לפני מספר ימים.

יריב לוין, מיוזמי החוק
אי שוויון בהתמודדות. יריב לוין, מיוזמי החוק (צילום מהאתר של הח"כ)

על פי הצעת חוק זאת, "הכריזו אדם או חבר בני אדם, בעל פה או בכתב, במפורש או על דרך התנהגות, על כוונתם להתמודד בבחירות לכנסת מבלי להצטרף באותו מועד למפלגה קיימת – יגישו בקשה לרישום מפלגה בתוך 14 ימים מיום ההכרזה".

עוד נאמר בחוק, כי מי שלא ימלא אחר הוראת חוק זו, ישלם קנס 150,000 שקלים עבור כל שבוע של איחור בהגשת הבקשה.

בדברי ההסבר להצעת החוק נאמר, כי "מטרתה להבטיח כי מועמדים שהכריזו על כוונתם להתמודד בבחירות לכנסת, יפעלו במסגרת מפלגה רשומה, תוך שיחולו עליהם כל הכללים החלים ביחס למפלגות רשומות, לרבות לעניין שקיפות, חובות דיווח בדבר קבלת כספים ושימוש בהם".

עוד מסבירים יוזמי החוק – חברי הכנסת יריב לוין, עתניאל שנלר ודניאל בן-סימון – כי בעוד הגבלות חוק המפלגות וחוק מימון המפלגות חלות על המפלגות הרשומות, אותן מגבלות לא חלות על אנשים וגופים שטרם התאגדו כמפלגות, אך נוהגים בפועל כמפלגות המתמודדות לכנסת. "כך נוצרים אי שוויון בהתמודדות לכנסת ופגיעה בדמוקרטיה. כמו כן, יש בכך כדי לפתוח פתח מסוכן להשפעות בלתי הוגנות ובלתי ראויות על הליכי הבחירות, לרבות באמצעות מתן מימון בסכומים ניכרים למועמדים ללא כל דיווח, בקרה ופיקוח".

יוזמי החוק מסבירים, כי בעוד הגבלות חוק המפלגות וחוק מימון המפלגות חלות על המפלגות הרשומות, הן לא חלות על אלה שטרם התאגדו, אך נוהגים בפועל כמפלגות. "יש בכך כדי לפתוח פתח מסוכן להשפעות בלתי הוגנות על הליכי הבחירות, לרבות באמצעות מתן מימון בסכומים ניכרים למועמדים ללא כל דיווח"

מאת צבי זינגר

הצעת חוק "לפיד 2" תובא לדיון מחר בוועדת הכנסת, שתכין אותה לקריאה ראשונה במליאת הכנסת. זאת, לאחר שהצעת החוק הזאת עברה בקריאת טרומית בכנסת לפני מספר ימים.

יריב לוין, מיוזמי החוק
אי שוויון בהתמודדות. יריב לוין, מיוזמי החוק (צילום מהאתר של הח"כ)

על פי הצעת חוק זאת, "הכריזו אדם או חבר בני אדם, בעל פה או בכתב, במפורש או על דרך התנהגות, על כוונתם להתמודד בבחירות לכנסת מבלי להצטרף באותו מועד למפלגה קיימת – יגישו בקשה לרישום מפלגה בתוך 14 ימים מיום ההכרזה".

עוד נאמר בחוק, כי מי שלא ימלא אחר הוראת חוק זו, ישלם קנס 150,000 שקלים עבור כל שבוע של איחור בהגשת הבקשה.

בדברי ההסבר להצעת החוק נאמר, כי "מטרתה להבטיח כי מועמדים שהכריזו על כוונתם להתמודד בבחירות לכנסת, יפעלו במסגרת מפלגה רשומה, תוך שיחולו עליהם כל הכללים החלים ביחס למפלגות רשומות, לרבות לעניין שקיפות, חובות דיווח בדבר קבלת כספים ושימוש בהם".

עוד מסבירים יוזמי החוק – חברי הכנסת יריב לוין, עתניאל שנלר ודניאל בן-סימון – כי בעוד הגבלות חוק המפלגות וחוק מימון המפלגות חלות על המפלגות הרשומות, אותן מגבלות לא חלות על אנשים וגופים שטרם התאגדו כמפלגות, אך נוהגים בפועל כמפלגות המתמודדות לכנסת. "כך נוצרים אי שוויון בהתמודדות לכנסת ופגיעה בדמוקרטיה. כמו כן, יש בכך כדי לפתוח פתח מסוכן להשפעות בלתי הוגנות ובלתי ראויות על הליכי הבחירות, לרבות באמצעות מתן מימון בסכומים ניכרים למועמדים ללא כל דיווח, בקרה ופיקוח".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן