כאלף אסירים משתחררים הבוקר לביתם

בית המשפט הגבוה לצדק הורה לשירות בתי הסוהר לאפשר החל מהיום שטח מחיה מינימלי לכל אסיר ועצור במתקני הכליאה בישראל. כדי לעמוד בהחלטת בית המשפט השב"ס החליט לשחרר מנהלית את האסירים. ביניהם גם עברייני מין

כאלף אסירים משתחררים הבוקר לביתם

בית המשפט הגבוה לצדק הורה לשירות בתי הסוהר לאפשר החל מהיום שטח מחיה מינימלי לכל אסיר ועצור במתקני הכליאה בישראל. כדי לעמוד בהחלטת בית המשפט השב"ס החליט לשחרר מנהלית את האסירים. ביניהם גם עברייני מין

כאלף אסירים משתחררים הבוקר (חמישי) מבתי הסוהר במסגרת יישום תיקון חוק השחרור המנהלי (נובמבר 2018).השחרור החל הבוקר במדורג, ונכון לשעה10:00 שוחררו במהלך שכונה "שחרור מנהלי מוגבר", 749 אסירים מתוך סך כולל של 971 אסירים. מחוז צפון שוחררו 239 מתוך 286. במחוז מרכז: 171 מתוך ,295 ובמחוז דרום:339 מתוך 389.
בין כלל האסירים שמשתררים היום יש 47  אסירים שהורשעו בעבירות מין. שיועברו בטרם שחרורם לאנשי יחידת צור של שב"ס, האמונים לפקח על עברייני מין משוחררים והם יוכנסו להליך הפיקוח. בשב"ס עדכנו מבעוד מועד על הליך השחרור את כלל נפגעי העבירה, ובכלל זה נשים מוכות. בשב"ס אומרים כי גם רשויות הרווחה עודכנו פרטנית באשר לכל אסיר שישוחרר, ונעשתה במרבית המקרים תכנית קליטה מסודרת
מעל מאה אסירים תושבי הרשות הפלסטינית ישוחררו ויעברו לשטחי הרשות, שניים מהם תושבי עזה. השב"ס עדכן את המשטרה, השב"כ, וגופים נוספים באשר לזהות המשוחררים, זאת בכדי שיערכו מבצעית או מודיעינית לחזרת האסירים לרחובות.

עורכת הדין רלי אבישר רוה
עורכת הדין רלי אבישר רוה
צילום: דוברות השב"ס
צילום: דוברות השב"ס
צילום: דוברות השב"ס
צילום: דוברות השב"ס
צילום: דוברות השב"ס
צילום: דוברות השב"ס

בתאריך 13 ביוני 2017 נתן בג"צ פסק דין שבמסגרתו קבע כי על המדינה להעמיד תוך 9 חודשים את שטח המחיה המינימלי לכל אסיר ועצור במתקני הכליאה בישראל על 3.5 מ"ר, ולאחר מכן, תוך 18 חודשים על מינימום של 4.5 מ"ר לכל אסיר ועצור.במסגרת הפסיקה קבע בית המשפט כי הדרך ליישום פסק הדין, מלבד בינוי חדש של מתקני כליאה, היא שינוי מהותי של מדיניות התביעה וקביעת חלופות כליאה חדשות וכן חלופות מעצר.פסק הדין קבע במפורש לוח הזמנים לעמידה בתנאי מרחב המחייה הנדרשים. בשרות בתי הסוהר הסבירו כי עקב לוח הזמנים  הקצר שהוכתב בפסק הדין, החובה למציאת מענה למרחב המחיה איננה רק באמצעות בינוי של מתקני כליאה חדשים, וכי גופי המדינה השונים מחויבים למציאת פתרונות נוספים. וכי בבדיקה שנערכה עלה כי ליישום השלב הראשון (3.5 מ"ר) היה חוסר ב – 3000 מקומות כליאה וליישום השלב השני כ – 6000 מקומות כליאה.


רגעי השחרור

לכן נוכח העובדה כי בג"צ הטיל על כלל גופי המדינה הנוגעים בדבר את החובה לתת מענה לפסק הדין, מחד הוכנה תכנית ממשלתית שהינה פרי ישיבות עבודה, בין היתר בראשות היועץ המשפטי לממשלה, שהביאו לגיבוש יישום החלטת ממשלה אסטרטגית ליישום בג"צ 'שטח המחיה', ומאידך,  גם על פי מתווה זה היה ברור לשירות בתי הסוהר שאין שום דרך לעמוד בהחלטת בג"צ בלי להרחיב את השימוש בשחרור מנהלי מטעמי צפיפות לתקופות קצרות כפי שקבוע בפקודת בתי הסוהר.
במסגרת חקיקה חדשה שאושרה בכנסת ב 8 בנובמבר 2018, נקבע כי יוגדלו תקופות הקיצור המנהלי של אסירים השפוטים למאסר של עד ארבע שנים. "מדובר בכלי משפטי קיים, ולאור החסר הצפוי במקומות כליאה, נדרש להרחיבו, עקב העובדה כי אין שום דרך לעמוד בהחלטת בג"צ בלי קיצור תקופות המאסר", מסבירים בשב"ס.

עורכת דין רוה: אין מה להיבהל – השחרור אינו מהווה סכנה לציבור

עורכת הדין רלי אבישר רוה
עורכת הדין רלי אבישר רוה

"ההחלטה לשחרר אלף אסירים היום אינה מסכנת את הציבור",  אומרת עורת הדין רלי אבישר רוה, מומחית לדין הפלילי. לדבריה " החרור המנהלי נותן מענה מידי לבעיית הצפיפות הקשה בבתי הסוהר שהובילה לכך שישנם לא מעט אסירים ששוהים בתנאים בלתי אנושיים. "עם זאת", אומרת אבישר רוה, "תיקון זה אינו מוביל לשינוי דרסטי כפי שמוצג בתקשורת שכן כל אסיר השפוט לתקופה של מעל 4 שנות מאסר אינו זוכה במנהלי החדש, אלא אם כן זכה לשחרור מוקדם בועדת השחרורים (ואז לצורך שחרורו עליו לעמוד בשורת תנאים לרבות הליך טיפולי מוצלח, שיקום, תוכנית טיפולית מתאימה בזמן תקופת שחרורו המוקדם ועוד). החוק יחול באופן אוטומטי רק על אסירים השפוטים למאסר של עד 4 שנים בלבד ואלו הם בוודאי אינם רוצחים, אנסים או אסירים השפוטים על עבירות חמורות אחרות. זאת ועוד, שגם לגבי אסירים השפוטים לתקופה של עד 4 שנות מאסר מדובר על שינוי שהינו לכל היותר מספר חודשים נוספים למנהלי שהיה קיים עד היום. זאת ועוד, שהתיקון החריג אסירים ביטחוניים שהתיקון אינו חל לגביהם."

 

כאלף אסירים משתחררים הבוקר (חמישי) מבתי הסוהר במסגרת יישום תיקון חוק השחרור המנהלי (נובמבר 2018).השחרור החל הבוקר במדורג, ונכון לשעה10:00 שוחררו במהלך שכונה "שחרור מנהלי מוגבר", 749 אסירים מתוך סך כולל של 971 אסירים. מחוז צפון שוחררו 239 מתוך 286. במחוז מרכז: 171 מתוך ,295 ובמחוז דרום:339 מתוך 389.
בין כלל האסירים שמשתררים היום יש 47  אסירים שהורשעו בעבירות מין. שיועברו בטרם שחרורם לאנשי יחידת צור של שב"ס, האמונים לפקח על עברייני מין משוחררים והם יוכנסו להליך הפיקוח. בשב"ס עדכנו מבעוד מועד על הליך השחרור את כלל נפגעי העבירה, ובכלל זה נשים מוכות. בשב"ס אומרים כי גם רשויות הרווחה עודכנו פרטנית באשר לכל אסיר שישוחרר, ונעשתה במרבית המקרים תכנית קליטה מסודרת
מעל מאה אסירים תושבי הרשות הפלסטינית ישוחררו ויעברו לשטחי הרשות, שניים מהם תושבי עזה. השב"ס עדכן את המשטרה, השב"כ, וגופים נוספים באשר לזהות המשוחררים, זאת בכדי שיערכו מבצעית או מודיעינית לחזרת האסירים לרחובות.

עורכת הדין רלי אבישר רוה
עורכת הדין רלי אבישר רוה
צילום: דוברות השב"ס
צילום: דוברות השב"ס
צילום: דוברות השב"ס
צילום: דוברות השב"ס
צילום: דוברות השב"ס
צילום: דוברות השב"ס

בתאריך 13 ביוני 2017 נתן בג"צ פסק דין שבמסגרתו קבע כי על המדינה להעמיד תוך 9 חודשים את שטח המחיה המינימלי לכל אסיר ועצור במתקני הכליאה בישראל על 3.5 מ"ר, ולאחר מכן, תוך 18 חודשים על מינימום של 4.5 מ"ר לכל אסיר ועצור.במסגרת הפסיקה קבע בית המשפט כי הדרך ליישום פסק הדין, מלבד בינוי חדש של מתקני כליאה, היא שינוי מהותי של מדיניות התביעה וקביעת חלופות כליאה חדשות וכן חלופות מעצר.פסק הדין קבע במפורש לוח הזמנים לעמידה בתנאי מרחב המחייה הנדרשים. בשרות בתי הסוהר הסבירו כי עקב לוח הזמנים  הקצר שהוכתב בפסק הדין, החובה למציאת מענה למרחב המחיה איננה רק באמצעות בינוי של מתקני כליאה חדשים, וכי גופי המדינה השונים מחויבים למציאת פתרונות נוספים. וכי בבדיקה שנערכה עלה כי ליישום השלב הראשון (3.5 מ"ר) היה חוסר ב – 3000 מקומות כליאה וליישום השלב השני כ – 6000 מקומות כליאה.


רגעי השחרור

לכן נוכח העובדה כי בג"צ הטיל על כלל גופי המדינה הנוגעים בדבר את החובה לתת מענה לפסק הדין, מחד הוכנה תכנית ממשלתית שהינה פרי ישיבות עבודה, בין היתר בראשות היועץ המשפטי לממשלה, שהביאו לגיבוש יישום החלטת ממשלה אסטרטגית ליישום בג"צ 'שטח המחיה', ומאידך,  גם על פי מתווה זה היה ברור לשירות בתי הסוהר שאין שום דרך לעמוד בהחלטת בג"צ בלי להרחיב את השימוש בשחרור מנהלי מטעמי צפיפות לתקופות קצרות כפי שקבוע בפקודת בתי הסוהר.
במסגרת חקיקה חדשה שאושרה בכנסת ב 8 בנובמבר 2018, נקבע כי יוגדלו תקופות הקיצור המנהלי של אסירים השפוטים למאסר של עד ארבע שנים. "מדובר בכלי משפטי קיים, ולאור החסר הצפוי במקומות כליאה, נדרש להרחיבו, עקב העובדה כי אין שום דרך לעמוד בהחלטת בג"צ בלי קיצור תקופות המאסר", מסבירים בשב"ס.

עורכת דין רוה: אין מה להיבהל – השחרור אינו מהווה סכנה לציבור

עורכת הדין רלי אבישר רוה
עורכת הדין רלי אבישר רוה

"ההחלטה לשחרר אלף אסירים היום אינה מסכנת את הציבור",  אומרת עורת הדין רלי אבישר רוה, מומחית לדין הפלילי. לדבריה " החרור המנהלי נותן מענה מידי לבעיית הצפיפות הקשה בבתי הסוהר שהובילה לכך שישנם לא מעט אסירים ששוהים בתנאים בלתי אנושיים. "עם זאת", אומרת אבישר רוה, "תיקון זה אינו מוביל לשינוי דרסטי כפי שמוצג בתקשורת שכן כל אסיר השפוט לתקופה של מעל 4 שנות מאסר אינו זוכה במנהלי החדש, אלא אם כן זכה לשחרור מוקדם בועדת השחרורים (ואז לצורך שחרורו עליו לעמוד בשורת תנאים לרבות הליך טיפולי מוצלח, שיקום, תוכנית טיפולית מתאימה בזמן תקופת שחרורו המוקדם ועוד). החוק יחול באופן אוטומטי רק על אסירים השפוטים למאסר של עד 4 שנים בלבד ואלו הם בוודאי אינם רוצחים, אנסים או אסירים השפוטים על עבירות חמורות אחרות. זאת ועוד, שגם לגבי אסירים השפוטים לתקופה של עד 4 שנות מאסר מדובר על שינוי שהינו לכל היותר מספר חודשים נוספים למנהלי שהיה קיים עד היום. זאת ועוד, שהתיקון החריג אסירים ביטחוניים שהתיקון אינו חל לגביהם."

 

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן