Skip to content

בג"ץ מורה למדינה: נמקו מדוע אינכם מפטרים את מנכ"ל 'אתרים'

בבג"ץ נגד מינויו של מנכ"ל חברת 'אתרים', איתמר שמעוני, אומר השופט עוזי פוגלמן: עמדת הפרקליטות לא מתיישבת עם עמדה קודמת שלה בתיק אחר. ממתינים לתשובת המדינה

בג"ץ מורה למדינה: נמקו מדוע אינכם מפטרים את מנכ"ל 'אתרים'

בבג"ץ נגד מינויו של מנכ"ל חברת 'אתרים', איתמר שמעוני, אומר השופט עוזי פוגלמן: עמדת הפרקליטות לא מתיישבת עם עמדה קודמת שלה בתיק אחר. ממתינים לתשובת המדינה

מנכ"ל אתרים - איתמר שמעוני

בבג"ץ  נגד מינויו של מנכ"ל חברת 'אתרים', איתמר שמעוני, אומר השופט עוזי פוגלמן: עמדת הפרקליטות  לא מתיישבת עם עמדה קודמת שלה בתיק אחר. ממתינים לתשובת המדינה 

מאת: טובה אבן חן

   ראש עיריית אשקלון, בני וקנין, הגיש בג"ץ כדי לבטל את מינויו של איתמר שמעוני, המכהן כמנכ"ל חברת 'אתרים. לטענתו, בחירתו של איתמר שמעוני נעשתה תוך הטיית המכרז ושינוי תנאי הסף שלו. השופט פוגלמן: "עמדת פרקליטות המדינה שלא לפטר את מנכ"ל אתרים אינה מתיישבת עם עמדה קודמת שלה בתיק אחר". לפיכך הורה השופט למדינה להגיש את עמדתה מחדש על דעת היועץ המשפטי לממשלה או פרקליט המדינה.

  חברת אתרים הינה חברה ממשלתית עירונית, העוסקת בפיתוח אתרי תיירות בתחומי העיר תל-אביב – יפו באמצעות הקמה, פיתוח, ייזום וניהול של מרכזי תיירות, נופש, בידור אמנות וספורט, וכן מפעלים אחרים המשרתים תיירות והיכולים לעודד אותה. מדובר בחברה שמחזורה נאמד במאות מיליוני שקלים.

המרינה בתל אביב

  נראה כי עמדת פרקליטות המדינה שלא לפטר את מנכ"ל חברת אתרים, איתמר שמעוני, למרות פגמים קשים לכאורה שנפלו במינויו וחשד להטיית מכרז, הולכת ומסבכת את המדינה.

  שופט בג"ץ, עוזי פוגלמן, הורה לאחרונה למדינה להבהיר את השוני בעמדתה בעתירה זו, לבין עמדתה בעתירה דומה שנדונה בעבר בבג"ץ (ורשביאק נגד שר האוצר). כמו כן, בג"ץ הורה למדינה להתייחס לניגוד העניינים הקיים בייצוגו האישי של שמעוני בעתירה זו, על ידי היועץ המשפטי של חברת אתרים. בנוסף, הורה השופט פוגלמן על הרחבת הדיון בעתירה בפני הרכב של שלושה שופטים ולא בפני שופט יחיד.

  בכך מסתעפת העתירה שהגיש בחודש מאי האחרון ראש עיריית אשקלון, בני וקנין, נגד מינויו של איתמר שמעוני למנכ"ל חברת אתרים, האחראית לניהול נכסים רבים ובכללם מתחם חוף הים, המרינה ועוד. באמצעות עורכי הדין  חיים כהן ושמרית עוז, טען ראש עיריית אשקלון, כי בחירתו של שמעוני לתפקיד מנכ"ל חברת אתרים נעשתה שלא כדין,  תוך הטיית המכרז ושינוי התוצאות של בדיקת תנאי הסף שלו. זאת, נטען, עקב לחץ שהופעל על ידו ועל ידי משרד האוצר ומי שעמד בראשו אז, השר אברהם הירשזון.

מעגן הסירות בתל אביב-יפו

המשטרה חקרה את התלונות והמליצה להגיש כתב אישום פלילי נגד שמעוני, אך הפרקליטות החליטה לא להגיש כתב אישום מחוסר ראיות מספיקות. לאחר שפניות עורכי הדין חיים כהן ושמרית עוז לפרקליטות לא זכו למענה ראוי,  הם עתרו לבג"ץ בשם מרשיהם, וביקשו לפתוח שוב את תיק החקירה כנגד שמעוני ולהורות על פיטוריו מתפקיד המנכ"ל, שכן גם אם לא הוגש כתב אישום אין ספק לדעתם שבחירתו לתפקיד הייתה פסולה.

המדינה, בתגובתה, אמנם התנגדה לעתירה לפתיחת התיק הפלילי מחדש, אך אישרה והודתה כי אכן  נפלו פגמים במינויו של שמעוני. לפיכך, טענה הפרקליטות בתגובה, נעשתה פנייה לדירקטוריון חברת אתרים ולרשות החברות לשקול את קיצור כהונתו של שמעוני. הדירקטוריון החליט, כי למרות ההאשמות אין מקום להפסיק את כהונתו של שמעוני כמנכ"ל. החלטה זו  הובאה בפני פרקליטות המדינה, וזו החליטה, כאמור, שלא להתערב בה, אולם בג"ץ הורה לה עתה להתייחס לעמדתה זו.

בנוסף, הצביעו עורכי הדין כהן ועוז בעתירתם על התנהלות פסולה ולא תקינה של היועמ"ש של חברת אתרים, המצוי בניגוד עניינים, כאשר הוא מייצג הן את המנכ"ל באופן אישי בפני בג"ץ, והן את חברת אתרים כמשיבה. כאמור, גם לטענה זו הורה בג"ץ כי תינתן התייחסותה של המדינה במענה לעתירה, והדבר ייעשה על דעת היועץ המשפטי לממשלה או פרקליט המדינה.


מנכ"ל אתרים - איתמר שמעוני

בבג"ץ  נגד מינויו של מנכ"ל חברת 'אתרים', איתמר שמעוני, אומר השופט עוזי פוגלמן: עמדת הפרקליטות  לא מתיישבת עם עמדה קודמת שלה בתיק אחר. ממתינים לתשובת המדינה 

מאת: טובה אבן חן

   ראש עיריית אשקלון, בני וקנין, הגיש בג"ץ כדי לבטל את מינויו של איתמר שמעוני, המכהן כמנכ"ל חברת 'אתרים. לטענתו, בחירתו של איתמר שמעוני נעשתה תוך הטיית המכרז ושינוי תנאי הסף שלו. השופט פוגלמן: "עמדת פרקליטות המדינה שלא לפטר את מנכ"ל אתרים אינה מתיישבת עם עמדה קודמת שלה בתיק אחר". לפיכך הורה השופט למדינה להגיש את עמדתה מחדש על דעת היועץ המשפטי לממשלה או פרקליט המדינה.

  חברת אתרים הינה חברה ממשלתית עירונית, העוסקת בפיתוח אתרי תיירות בתחומי העיר תל-אביב – יפו באמצעות הקמה, פיתוח, ייזום וניהול של מרכזי תיירות, נופש, בידור אמנות וספורט, וכן מפעלים אחרים המשרתים תיירות והיכולים לעודד אותה. מדובר בחברה שמחזורה נאמד במאות מיליוני שקלים.

המרינה בתל אביב

  נראה כי עמדת פרקליטות המדינה שלא לפטר את מנכ"ל חברת אתרים, איתמר שמעוני, למרות פגמים קשים לכאורה שנפלו במינויו וחשד להטיית מכרז, הולכת ומסבכת את המדינה.

  שופט בג"ץ, עוזי פוגלמן, הורה לאחרונה למדינה להבהיר את השוני בעמדתה בעתירה זו, לבין עמדתה בעתירה דומה שנדונה בעבר בבג"ץ (ורשביאק נגד שר האוצר). כמו כן, בג"ץ הורה למדינה להתייחס לניגוד העניינים הקיים בייצוגו האישי של שמעוני בעתירה זו, על ידי היועץ המשפטי של חברת אתרים. בנוסף, הורה השופט פוגלמן על הרחבת הדיון בעתירה בפני הרכב של שלושה שופטים ולא בפני שופט יחיד.

  בכך מסתעפת העתירה שהגיש בחודש מאי האחרון ראש עיריית אשקלון, בני וקנין, נגד מינויו של איתמר שמעוני למנכ"ל חברת אתרים, האחראית לניהול נכסים רבים ובכללם מתחם חוף הים, המרינה ועוד. באמצעות עורכי הדין  חיים כהן ושמרית עוז, טען ראש עיריית אשקלון, כי בחירתו של שמעוני לתפקיד מנכ"ל חברת אתרים נעשתה שלא כדין,  תוך הטיית המכרז ושינוי התוצאות של בדיקת תנאי הסף שלו. זאת, נטען, עקב לחץ שהופעל על ידו ועל ידי משרד האוצר ומי שעמד בראשו אז, השר אברהם הירשזון.

מעגן הסירות בתל אביב-יפו

המשטרה חקרה את התלונות והמליצה להגיש כתב אישום פלילי נגד שמעוני, אך הפרקליטות החליטה לא להגיש כתב אישום מחוסר ראיות מספיקות. לאחר שפניות עורכי הדין חיים כהן ושמרית עוז לפרקליטות לא זכו למענה ראוי,  הם עתרו לבג"ץ בשם מרשיהם, וביקשו לפתוח שוב את תיק החקירה כנגד שמעוני ולהורות על פיטוריו מתפקיד המנכ"ל, שכן גם אם לא הוגש כתב אישום אין ספק לדעתם שבחירתו לתפקיד הייתה פסולה.

המדינה, בתגובתה, אמנם התנגדה לעתירה לפתיחת התיק הפלילי מחדש, אך אישרה והודתה כי אכן  נפלו פגמים במינויו של שמעוני. לפיכך, טענה הפרקליטות בתגובה, נעשתה פנייה לדירקטוריון חברת אתרים ולרשות החברות לשקול את קיצור כהונתו של שמעוני. הדירקטוריון החליט, כי למרות ההאשמות אין מקום להפסיק את כהונתו של שמעוני כמנכ"ל. החלטה זו  הובאה בפני פרקליטות המדינה, וזו החליטה, כאמור, שלא להתערב בה, אולם בג"ץ הורה לה עתה להתייחס לעמדתה זו.

בנוסף, הצביעו עורכי הדין כהן ועוז בעתירתם על התנהלות פסולה ולא תקינה של היועמ"ש של חברת אתרים, המצוי בניגוד עניינים, כאשר הוא מייצג הן את המנכ"ל באופן אישי בפני בג"ץ, והן את חברת אתרים כמשיבה. כאמור, גם לטענה זו הורה בג"ץ כי תינתן התייחסותה של המדינה במענה לעתירה, והדבר ייעשה על דעת היועץ המשפטי לממשלה או פרקליט המדינה.


כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן