Skip to content

נפגשים עם הפריפריה

מועצת העיתונות והתקשורת הארצית ביקרה וסיירה בצפת, ומצאה לפניה דו קיום ערבי יהודי מדהים שנוגד לחלוטין את קיצוניות של רבה הקיצוני של העיר

נפגשים עם הפריפריה

מועצת העיתונות והתקשורת הארצית ביקרה וסיירה בצפת, ומצאה לפניה דו קיום ערבי יהודי מדהים שנוגד לחלוטין את קיצוניות של רבה הקיצוני של העיר

משלחת של מועצת העיתונות והתקשורת הארצית בראשות נשיאת המועצה, השופטת דליה דורנר, ןמנכ"ל המועצה מוטי רוזנבלום בקרה אתמול (שני)  במכללה האקדמית צפת ובעיר צפת. זהו ביקורה הראשון של מועצת העיתונות במוסד אקדמי בארץ וזה נערך מתוך רצון המועצה להגיע את ערי הפריפריה ברחבי הארץ על מנת להדק את ההקשר בין התקשורת לתושבים השונים.

את הסיור בצפת  הוביל פרופ' מוחמד ותד, ראש בית הספר למשפטים וחבר מועצת העיתונות הארצית. במהלך ביקורם סיירו חברי מועצת העיתונות בעיר העתיקה בצפת בהדרכתו של זאב פרל, לשעבר ראש עיריית צפת.

מועצת העיתונות במכללה האקדמית צפת (צילום: יוני לובלינר)
מועצת העיתונות במכללה האקדמית צפת (צילום: יוני לובלינר)

חברי המשלחת התקבלו באודיטוריום בית וואהל ע"י שלומי בן נון, מנכ"ל המכללה ופרופ' אהרן קלרמן, נשיא המכללה אשר הציג את המוסד האקדמי וסקר את התפתחותו ותרומתו לאקדמיה, לחברה ולתרבות בגליל. פרופ' אהרן קלרמן "אני רואה חשיבות מיוחדת בכך שהמכללה בצפת היא המוסד האקדמי הראשון שהמועצה מבקרת בו, וזאת משום ייחודו של המוסד בהיבטים הבאים: טיפוח סטודנטים מהפריפריה, הרכב דמוגרפי מיוחד, דגש על לימודי בריאות בשת"פ עם הפקולטה לרפואה והמרכז הרפואי זיו, מיקומה המיוחד במתחם בו שני בתי חולים היסטוריים, וטיפוח לימודים במדעי רוח רלוונטיים לצפת, ולגליל".

נשיאת  מועצת העיתונות שופטת בית המשפט העליון (בדימוס) דליה דורנר הסבירה, כי הביקור התקיים במסגרת החלטתם של חברי מועצת העיתונות לצאת לביקורים בפריפריה כדי להכיר טוב יותר וללמוד על האוכלוסייה בצפון, ובדרום. "מועצת העיתונות הוקמה בשנת 1963, במטרה להגן על חופש הביטוי במדינת ישראל ועושה ככל יכולתה על-מנת לשמור על האתיקה העיתונאית. אנו עושים זאת בין היתר, באמצעות סיורים שאנו עורכים בכל רחבי הארץ, נפגשים עם תושבים רבים, כמו גם עם ראשי הערים והישובים. התרשמנו מאד מיופייה של צפת ומהפעילות המבורכת של המכללה בתחום האקדמי והחברתי".

מוטי רוזנבלום, מנכ"ל המועצה הציג בפני ראשי המכללה את חברי המועצה ופעילותה המגוונת בעולם התקשורת הישראלי. "בשנתיים האחרונות אנחנו מבקרים במקומות שונים ברחבי הארץ במטרה לחשוף את הפעילות שלנו בתחום האתיקה העיתונאית והתקשורת. אנו גם פועלים באמצעות בתי הדין לאתיקה העוסקים בתלונות המגיעות מן הציבור על עבירות בתחום האתיקה ומשתדלים לעשות כמיטב יכולתנו".

שלומי בן נון, מנכ"ל המכללה הציג בפני חברי המועצה את אופיים המיוחד של הלימודים האקדמיים בפריפריה וספר על הקשיים עמם מתמודדים תושבים בצפון בתחומים רבים, לעומת תושבים במרכז הארץ.

במפגש עם שוקי אוחנה, הציג  ראש עיריית צפת הנבחר, בפני האורחים את חזונו להתפתחותה של העיר בעתיד ופעילותה של העירייה לקדם את תחום התיירות, והחינוך. בהמשך נפגשו חברי מועצת העיתונות עם בני נוער מצפת וסטודנטים של מכללה, ושמעו על הקשיים המלווים את הצעירים בפריפריה.

דורית פרטובי, דיקאנית המכללה חשפה בפני האורחים את פרויקט 'תקווה ישראלית' ומעורבותם הכוללת של סטודנטים בתוכנית, אשר הניבה קשרים ויחסים מיוחדים בין בני עדות, ודתות שונות במכללה. לאחר מכן התקיים קונצרט מדהים  בהשתתפות סטודנטים למוסיקה של המכללה בניצוחו של נגן העוד הבינלאומי  עמאד דלאל, ראש המסלול למוסיקה בחוג לספרות אמנות ומוסיקה.

 

 

 

משלחת של מועצת העיתונות והתקשורת הארצית בראשות נשיאת המועצה, השופטת דליה דורנר, ןמנכ"ל המועצה מוטי רוזנבלום בקרה אתמול (שני)  במכללה האקדמית צפת ובעיר צפת. זהו ביקורה הראשון של מועצת העיתונות במוסד אקדמי בארץ וזה נערך מתוך רצון המועצה להגיע את ערי הפריפריה ברחבי הארץ על מנת להדק את ההקשר בין התקשורת לתושבים השונים.

את הסיור בצפת  הוביל פרופ' מוחמד ותד, ראש בית הספר למשפטים וחבר מועצת העיתונות הארצית. במהלך ביקורם סיירו חברי מועצת העיתונות בעיר העתיקה בצפת בהדרכתו של זאב פרל, לשעבר ראש עיריית צפת.

מועצת העיתונות במכללה האקדמית צפת (צילום: יוני לובלינר)
מועצת העיתונות במכללה האקדמית צפת (צילום: יוני לובלינר)

חברי המשלחת התקבלו באודיטוריום בית וואהל ע"י שלומי בן נון, מנכ"ל המכללה ופרופ' אהרן קלרמן, נשיא המכללה אשר הציג את המוסד האקדמי וסקר את התפתחותו ותרומתו לאקדמיה, לחברה ולתרבות בגליל. פרופ' אהרן קלרמן "אני רואה חשיבות מיוחדת בכך שהמכללה בצפת היא המוסד האקדמי הראשון שהמועצה מבקרת בו, וזאת משום ייחודו של המוסד בהיבטים הבאים: טיפוח סטודנטים מהפריפריה, הרכב דמוגרפי מיוחד, דגש על לימודי בריאות בשת"פ עם הפקולטה לרפואה והמרכז הרפואי זיו, מיקומה המיוחד במתחם בו שני בתי חולים היסטוריים, וטיפוח לימודים במדעי רוח רלוונטיים לצפת, ולגליל".

נשיאת  מועצת העיתונות שופטת בית המשפט העליון (בדימוס) דליה דורנר הסבירה, כי הביקור התקיים במסגרת החלטתם של חברי מועצת העיתונות לצאת לביקורים בפריפריה כדי להכיר טוב יותר וללמוד על האוכלוסייה בצפון, ובדרום. "מועצת העיתונות הוקמה בשנת 1963, במטרה להגן על חופש הביטוי במדינת ישראל ועושה ככל יכולתה על-מנת לשמור על האתיקה העיתונאית. אנו עושים זאת בין היתר, באמצעות סיורים שאנו עורכים בכל רחבי הארץ, נפגשים עם תושבים רבים, כמו גם עם ראשי הערים והישובים. התרשמנו מאד מיופייה של צפת ומהפעילות המבורכת של המכללה בתחום האקדמי והחברתי".

מוטי רוזנבלום, מנכ"ל המועצה הציג בפני ראשי המכללה את חברי המועצה ופעילותה המגוונת בעולם התקשורת הישראלי. "בשנתיים האחרונות אנחנו מבקרים במקומות שונים ברחבי הארץ במטרה לחשוף את הפעילות שלנו בתחום האתיקה העיתונאית והתקשורת. אנו גם פועלים באמצעות בתי הדין לאתיקה העוסקים בתלונות המגיעות מן הציבור על עבירות בתחום האתיקה ומשתדלים לעשות כמיטב יכולתנו".

שלומי בן נון, מנכ"ל המכללה הציג בפני חברי המועצה את אופיים המיוחד של הלימודים האקדמיים בפריפריה וספר על הקשיים עמם מתמודדים תושבים בצפון בתחומים רבים, לעומת תושבים במרכז הארץ.

במפגש עם שוקי אוחנה, הציג  ראש עיריית צפת הנבחר, בפני האורחים את חזונו להתפתחותה של העיר בעתיד ופעילותה של העירייה לקדם את תחום התיירות, והחינוך. בהמשך נפגשו חברי מועצת העיתונות עם בני נוער מצפת וסטודנטים של מכללה, ושמעו על הקשיים המלווים את הצעירים בפריפריה.

דורית פרטובי, דיקאנית המכללה חשפה בפני האורחים את פרויקט 'תקווה ישראלית' ומעורבותם הכוללת של סטודנטים בתוכנית, אשר הניבה קשרים ויחסים מיוחדים בין בני עדות, ודתות שונות במכללה. לאחר מכן התקיים קונצרט מדהים  בהשתתפות סטודנטים למוסיקה של המכללה בניצוחו של נגן העוד הבינלאומי  עמאד דלאל, ראש המסלול למוסיקה בחוג לספרות אמנות ומוסיקה.

 

 

 

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן