Skip to content

אותה הגברת בשינוי הדרך, ביוגרפיה חדשה על ציפי לבני

הסוציולוג הפוליטי ד"ר אילן בן-עמי חבר סגל המחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת באוניברסיטה הפתוחה שחיבר את "האישה שאיתו" על חייהן הפרטיים והציבוריים של נשות ראשי הממשלה בישראל מביא את סיפורה של אחת הנשים המרתקות בפוליטיקה הישראלית.

אותה הגברת בשינוי הדרך, ביוגרפיה חדשה על ציפי לבני

הסוציולוג הפוליטי ד"ר אילן בן-עמי חבר סגל המחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת באוניברסיטה הפתוחה שחיבר את "האישה שאיתו" על חייהן הפרטיים והציבוריים של נשות ראשי הממשלה בישראל מביא את סיפורה של אחת הנשים המרתקות בפוליטיקה הישראלית.

סיפורה של ציפי לבני הוא ללא ספק סיפורה של הפוליטיקה הישראלית בשני העשורים האחרונים. יותר מכול אדם אחר במערכת הפוליטית – גבר או אישה – הייתה ציפי לבני קרובה בשנים האחרונות מספר פעמים למלא את תפקיד ראש ממשלת ישראל, אך שוב ושוב טפחה המציאות על פניה. ועדיין, הישגיה ופועלה ראויים להערכה, אך גם לבחינה ולבדיקה. הן במישור הפוליטי-מדיני והן במישור המגדרי. גם אם לא הגיעה בסופו של דבר לתפקיד הנכסף, לבני היא האישה שהגיעה לתפקידים הבכירים ביותר במערכת הפוליטית הישראלית בשנים האחרונות. משך למעלה מעשור היא נכחה בכל צומת שבו התקבלה הכרעה משמעותית על שלומה, על ביטחונה ועל דמותה של מדינת ישראל, תוך שהיא מנפצת סטראוטיפ אחר סטראוטיפ ומוכיחה קבל עם ועדה כי אישה בהחלט יכולה להגיע לרמות הגבוהות ביותר ולעסוק בנושאים 'הגבריים' ביותר.  במקביל, עברה לבני מסע פוליטי מטלטל שתחילתו בחזון 'שתי גדות לירדן' שעליו גדלה אל עבר חזון 'שתי מדינות לשני עמים' שאותו אימצה בערוב ימיה בפוליטיקה. 

חשוב לציין כי הספר אינו ביוגרפי במובן המקובל של המילה. הוא לא נכתב בשיתוף פעולה עם לבני, אינו מבוסס על זיכרונותיה, יומניה או ארכיונה הפרטי, ובוודאי שאינו מתכוון להציג את נקודת המבט שלה על האירועים המתוארים בו. במקום זה הספר מתרכז באירועים מרכזיים, בתפקידים שמילאה, ברעיונות שקידמה ובתפיסות עולמה של לבני כנערה צעירה וכאדם בוגר, תוך נסיון לאחדם  לכדי משמעות. משמעות רעיונית. משמעות פוליטית. משמעות מגדרית.

ד"ר אילן בן עמי הוא סוציולוג פוליטי, חבר סגל המחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת באוניברסיטה הפתוחה. ספרו הקודם של ד"ר בן עמי, האישה שאיתו: חייהן הפרטיים והציבוריים של נשות ראשי הממשלה בישראל, יצא לאור בשנת 2010. גילוי נאות, אילן הוא חבר קרוב מילדות.

הוצאת הספרים של סטימצקי, עמודים: 374, מחיר:  98 ₪

סיפורה של ציפי לבני הוא ללא ספק סיפורה של הפוליטיקה הישראלית בשני העשורים האחרונים. יותר מכול אדם אחר במערכת הפוליטית – גבר או אישה – הייתה ציפי לבני קרובה בשנים האחרונות מספר פעמים למלא את תפקיד ראש ממשלת ישראל, אך שוב ושוב טפחה המציאות על פניה. ועדיין, הישגיה ופועלה ראויים להערכה, אך גם לבחינה ולבדיקה. הן במישור הפוליטי-מדיני והן במישור המגדרי. גם אם לא הגיעה בסופו של דבר לתפקיד הנכסף, לבני היא האישה שהגיעה לתפקידים הבכירים ביותר במערכת הפוליטית הישראלית בשנים האחרונות. משך למעלה מעשור היא נכחה בכל צומת שבו התקבלה הכרעה משמעותית על שלומה, על ביטחונה ועל דמותה של מדינת ישראל, תוך שהיא מנפצת סטראוטיפ אחר סטראוטיפ ומוכיחה קבל עם ועדה כי אישה בהחלט יכולה להגיע לרמות הגבוהות ביותר ולעסוק בנושאים 'הגבריים' ביותר.  במקביל, עברה לבני מסע פוליטי מטלטל שתחילתו בחזון 'שתי גדות לירדן' שעליו גדלה אל עבר חזון 'שתי מדינות לשני עמים' שאותו אימצה בערוב ימיה בפוליטיקה. 

חשוב לציין כי הספר אינו ביוגרפי במובן המקובל של המילה. הוא לא נכתב בשיתוף פעולה עם לבני, אינו מבוסס על זיכרונותיה, יומניה או ארכיונה הפרטי, ובוודאי שאינו מתכוון להציג את נקודת המבט שלה על האירועים המתוארים בו. במקום זה הספר מתרכז באירועים מרכזיים, בתפקידים שמילאה, ברעיונות שקידמה ובתפיסות עולמה של לבני כנערה צעירה וכאדם בוגר, תוך נסיון לאחדם  לכדי משמעות. משמעות רעיונית. משמעות פוליטית. משמעות מגדרית.

ד"ר אילן בן עמי הוא סוציולוג פוליטי, חבר סגל המחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת באוניברסיטה הפתוחה. ספרו הקודם של ד"ר בן עמי, האישה שאיתו: חייהן הפרטיים והציבוריים של נשות ראשי הממשלה בישראל, יצא לאור בשנת 2010. גילוי נאות, אילן הוא חבר קרוב מילדות.

הוצאת הספרים של סטימצקי, עמודים: 374, מחיר:  98 ₪

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן