Skip to content

משרד החוץ מפסיק לממן את אירועי החשיפה הבינלאומית במחול

מרכז סוזן דלל למחול ולתיאטרון: "החשיפה הבינלאומית – שגרירת התרבות הישראלית, גולת הכותרת של מינוף תרבותנו ברחבי העולם – נמצאת בסכנת סגירה לאור אי יכולתו של משרד החוץ לממנה". ככה לא מנהלים מדינה.

משרד החוץ מפסיק לממן את אירועי החשיפה הבינלאומית במחול

מרכז סוזן דלל למחול ולתיאטרון: "החשיפה הבינלאומית – שגרירת התרבות הישראלית, גולת הכותרת של מינוף תרבותנו ברחבי העולם – נמצאת בסכנת סגירה לאור אי יכולתו של משרד החוץ לממנה". ככה לא מנהלים מדינה.

לאור ההודעות האחרונות המתפרסמות בתקשורת על צמצום דרסטי בתקציבי משרד החוץ, תיפגע העשייה האמנותית בישראל. מרכז המחול סוזן דלל יצא בקריאה נואשת להצלת הפעילות:

"הרינו להודיעכם שהחשיפה הבינלאומית – שגרירת התרבות הישראלית, גולת הכותרת של מינוף תרבותנו ברחבי העולם – נמצאת בסכנת סגירה לאור אי יכולתו של משרד החוץ לממנה.

משרד החוץ הודיע על אי יכולתו לממן השנה את אירועי החשיפה הבינלאומית במחול, מוסיקה ותיאטרון. זאת לאחר 25 שנות עשייה והבאתם לישראל של למעלה מ-500 אורחים מרחבי העולם מדי שנה, כדי לראות ולרכוש תרבות ויצירה ישראליים.

זו מכה כואבת ליצירה הישראלית ברחבי העולם, ומכה שאין לעבור עליה בשקט וברוגע.
לטעמנו זה "אסון לאומי" שהשלכותיו מרחיקות לכת לשנים רבות לבוא. בימים אלו ,הנהלות הגופים המפיקות את אירועי החשיפות נמצאות בסבב פגישות מול משרד התרבות, משרד החוץ והמשרד לעניינים אסטרטגיים.

אנו חשים חובה לידע את כולכם, הציבור הרחב, אמני המחול, ומנהלי המוסדות.
אנו עובדים על מנת להציל את אחד מיהלומי הכתר בתרבותנו ולא להיכנע לתכתיבים מוסדיים שלעיתים אינם רואים את חשיבות הדבר".

לאור ההודעות האחרונות המתפרסמות בתקשורת על צמצום דרסטי בתקציבי משרד החוץ, תיפגע העשייה האמנותית בישראל. מרכז המחול סוזן דלל יצא בקריאה נואשת להצלת הפעילות:

"הרינו להודיעכם שהחשיפה הבינלאומית – שגרירת התרבות הישראלית, גולת הכותרת של מינוף תרבותנו ברחבי העולם – נמצאת בסכנת סגירה לאור אי יכולתו של משרד החוץ לממנה.

משרד החוץ הודיע על אי יכולתו לממן השנה את אירועי החשיפה הבינלאומית במחול, מוסיקה ותיאטרון. זאת לאחר 25 שנות עשייה והבאתם לישראל של למעלה מ-500 אורחים מרחבי העולם מדי שנה, כדי לראות ולרכוש תרבות ויצירה ישראליים.

זו מכה כואבת ליצירה הישראלית ברחבי העולם, ומכה שאין לעבור עליה בשקט וברוגע.
לטעמנו זה "אסון לאומי" שהשלכותיו מרחיקות לכת לשנים רבות לבוא. בימים אלו ,הנהלות הגופים המפיקות את אירועי החשיפות נמצאות בסבב פגישות מול משרד התרבות, משרד החוץ והמשרד לעניינים אסטרטגיים.

אנו חשים חובה לידע את כולכם, הציבור הרחב, אמני המחול, ומנהלי המוסדות.
אנו עובדים על מנת להציל את אחד מיהלומי הכתר בתרבותנו ולא להיכנע לתכתיבים מוסדיים שלעיתים אינם רואים את חשיבות הדבר".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן