Skip to content

הסכם קיבוצי ראשון נחתם ביקבי רמת הגולן

עובדי היקב בקצרין שמועסקים בתחומי הייצור והתפעול, המעבדה ומרכז המבקרים, ייהנו מתוספות שכר, מענק חתימה, הגדלת ההפרשות לפנסיה, הפרשות לקרן ההשתלמות וזכויות נוספות

הסכם קיבוצי ראשון נחתם ביקבי רמת הגולן

עובדי היקב בקצרין שמועסקים בתחומי הייצור והתפעול, המעבדה ומרכז המבקרים, ייהנו מתוספות שכר, מענק חתימה, הגדלת ההפרשות לפנסיה, הפרשות לקרן ההשתלמות וזכויות נוספות

הנהלת יקבי רמת הגולן וההסתדרות חתמו השבוע על הסכם קיבוצי שיחול בארבע השנים הקרובות על עובדי היקב בקצרין.

במעמד החתימה על ההסכם הקיבוצי. צילום: אגף הדוברות בהסתדרות
במעמד החתימה על ההסכם הקיבוצי. צילום: אגף הדוברות בהסתדרות

יקב רמת הגולן הוקם בשנת 1983 – הראשון ברמת הגולן – על ידי 8 קיבוצים ומושבים. היקב היה הראשון בישראל שקיבל הסמכה בינלאומית לכרמים ברי-קיימא מטעם התכונית הקליפורנית לחקלאות יין בר-קיימא LODI RULES ™.

תנאי ההסכם החדש משפרים את תנאי העסקתם של למעלה מ- 50 עובדים המועסקים בתחומי הייצור והתפעול, המעבדה ומרכז המבקרים. העובדים, רובם ככולם תושבי רמת הגולן ואזור אצבע הגליל, התאגדו לפני כשנה בהסתדרות ומאז התנהל משא ומתן בין ההנהלה לנציגות העובדים לקראת חתימה על הסכם קיבוצי. 

כחלק מההסכם יקבלו העובדים יקבלו במהלך השנים הקרובות תוספות שכר שיסתכמו בין 11% ל-14%, בהתאם לתפקידם. בנוסף יקבלו מענק חתימה בגובה 250 ש"ח בגין כל שנת ותק במפעל.

סעיפים נוספים בהסכם קובעים כי שיעורי ההפקדות לביטוח פנסיוני וההפקדות ,לפיצויי פיטורים יהיו במקסימום האפשרי. עוד סוכם, כי ההפקדות לפיצויי פיטורים ישולמו לכל העובדים שהעסקתם ביקב תסתיים, מכל סיבה שהיא. העובדים גם יהיו זכאים לתשלום מלא בימי היעדרות בשל מחלה, החל מהיום השני וגובה הפקדות המעסיק לקרן השתלמות תועלה ל- 7.5% החל מהשנה השלישית להעסקה.

בנוסף, ההסכם הקיבוצי מסדיר שורה של תנאים שהיו קיימים עד עתה ביקב, לרבות שי בחגים, קצובת ביגוד, ימי חופשה והבראה, בונוס שנתי ותוספת מיוחדת על שעות נוספות בעונת הבציר.

מרימים כוסית במעמד החתימה. צילום: אגף הדוברות בהסתדרות
מרימים כוסית במעמד החתימה. צילום: אגף הדוברות בהסתדרות

מעמד חתימת ההסכם התקיים בנוכחות מנכ"ל יקבי רמת הגולן יאיר שפירא ונציגי הנהלה נוספים, ובנוכחות יו"ר ההסתדרות במרחב כנרת אבי גבאי, מזכיר האיגוד המקצועי מהמרחב איציק פרשה, יו"ר ועד עובדי היקב מיקי כהן וחברי וועד נוספים.

"אני מברך על חתימת ההסכם, ומודה להנהלה על ההבנה ועל שיתוף הפעולה במהלך המו"מ, לנציגי ההסתדרות על התמיכה ולחברי הוועד וכל עובדי היקב על הנחישות וההתמדה," אמר יו"ר ועד עובדי היקב, מיקי כהן, "היקב שלנו הוא מעבר למקום עבודה אלא הוא כמו בית ומשפחה שנייה לכולנו, ואני בטוח שיחד נמשיך לעבוד זה לצד זה בדרך הנכונה לטובת כל הצדדים".

יו"ר ההסתדרות במרחב כנרת, עו"ד אבי גבאי, התייחס למעמד: "בשעה טובה ומוצלחת חתמנו הסכם עבודה ראשון פורץ דרך ביקבי רמת הגולן בקצרין ובו הישגים משמעותיים לעובדים. אני מאמין כי ההסכם יועיל לא רק לעובדים אלא גם ליקב ולהמשך הצלחתו כמקום עבודה טוב ויציב לתושבי האזור. תודה רבה מקרב לב לכל חברי הנהלת המפעל וחברי ועד העובדים על שיתוף הפעולה הפורה והענייני לכל אורך הדרך. תודה כמובן גם לאיציק פרשה מזכיר האיגוד המקצועי שעמל רבות על ההסכם. יחד נמשיך לפעול למען ציבור העובדים ולשגשוג היקב".

הנהלת יקבי רמת הגולן וההסתדרות חתמו השבוע על הסכם קיבוצי שיחול בארבע השנים הקרובות על עובדי היקב בקצרין.

במעמד החתימה על ההסכם הקיבוצי. צילום: אגף הדוברות בהסתדרות
במעמד החתימה על ההסכם הקיבוצי. צילום: אגף הדוברות בהסתדרות

יקב רמת הגולן הוקם בשנת 1983 – הראשון ברמת הגולן – על ידי 8 קיבוצים ומושבים. היקב היה הראשון בישראל שקיבל הסמכה בינלאומית לכרמים ברי-קיימא מטעם התכונית הקליפורנית לחקלאות יין בר-קיימא LODI RULES ™.

תנאי ההסכם החדש משפרים את תנאי העסקתם של למעלה מ- 50 עובדים המועסקים בתחומי הייצור והתפעול, המעבדה ומרכז המבקרים. העובדים, רובם ככולם תושבי רמת הגולן ואזור אצבע הגליל, התאגדו לפני כשנה בהסתדרות ומאז התנהל משא ומתן בין ההנהלה לנציגות העובדים לקראת חתימה על הסכם קיבוצי. 

כחלק מההסכם יקבלו העובדים יקבלו במהלך השנים הקרובות תוספות שכר שיסתכמו בין 11% ל-14%, בהתאם לתפקידם. בנוסף יקבלו מענק חתימה בגובה 250 ש"ח בגין כל שנת ותק במפעל.

סעיפים נוספים בהסכם קובעים כי שיעורי ההפקדות לביטוח פנסיוני וההפקדות ,לפיצויי פיטורים יהיו במקסימום האפשרי. עוד סוכם, כי ההפקדות לפיצויי פיטורים ישולמו לכל העובדים שהעסקתם ביקב תסתיים, מכל סיבה שהיא. העובדים גם יהיו זכאים לתשלום מלא בימי היעדרות בשל מחלה, החל מהיום השני וגובה הפקדות המעסיק לקרן השתלמות תועלה ל- 7.5% החל מהשנה השלישית להעסקה.

בנוסף, ההסכם הקיבוצי מסדיר שורה של תנאים שהיו קיימים עד עתה ביקב, לרבות שי בחגים, קצובת ביגוד, ימי חופשה והבראה, בונוס שנתי ותוספת מיוחדת על שעות נוספות בעונת הבציר.

מרימים כוסית במעמד החתימה. צילום: אגף הדוברות בהסתדרות
מרימים כוסית במעמד החתימה. צילום: אגף הדוברות בהסתדרות

מעמד חתימת ההסכם התקיים בנוכחות מנכ"ל יקבי רמת הגולן יאיר שפירא ונציגי הנהלה נוספים, ובנוכחות יו"ר ההסתדרות במרחב כנרת אבי גבאי, מזכיר האיגוד המקצועי מהמרחב איציק פרשה, יו"ר ועד עובדי היקב מיקי כהן וחברי וועד נוספים.

"אני מברך על חתימת ההסכם, ומודה להנהלה על ההבנה ועל שיתוף הפעולה במהלך המו"מ, לנציגי ההסתדרות על התמיכה ולחברי הוועד וכל עובדי היקב על הנחישות וההתמדה," אמר יו"ר ועד עובדי היקב, מיקי כהן, "היקב שלנו הוא מעבר למקום עבודה אלא הוא כמו בית ומשפחה שנייה לכולנו, ואני בטוח שיחד נמשיך לעבוד זה לצד זה בדרך הנכונה לטובת כל הצדדים".

יו"ר ההסתדרות במרחב כנרת, עו"ד אבי גבאי, התייחס למעמד: "בשעה טובה ומוצלחת חתמנו הסכם עבודה ראשון פורץ דרך ביקבי רמת הגולן בקצרין ובו הישגים משמעותיים לעובדים. אני מאמין כי ההסכם יועיל לא רק לעובדים אלא גם ליקב ולהמשך הצלחתו כמקום עבודה טוב ויציב לתושבי האזור. תודה רבה מקרב לב לכל חברי הנהלת המפעל וחברי ועד העובדים על שיתוף הפעולה הפורה והענייני לכל אורך הדרך. תודה כמובן גם לאיציק פרשה מזכיר האיגוד המקצועי שעמל רבות על ההסכם. יחד נמשיך לפעול למען ציבור העובדים ולשגשוג היקב".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן