Skip to content

שנת הלימודים בפתח – לא ממש עבור תלמידים עם צרכים מיוחדים

בדיקת נציבות לשוויון זכויות העלתה כי 70 אחוז מתוך 120 בתי ספר שנבדקו, לא נערכו לקבל תלמידים בעלי צרכים מיוחדים. כיתות אקוסטיות אינה מותקנות בזמן. אין עבורם תאי שירותים נגישים ותלמידים רבים אינם יכולים להתנייד ברחבי בית הספר באופן עצמאי. אמש הפגינו הורים נגד כוונה לבטל החזרים על הטיפולים הפרא-רפואיים ועל קיצוץ שעות סייעות

שנת הלימודים בפתח – לא ממש עבור תלמידים עם צרכים מיוחדים

בדיקת נציבות לשוויון זכויות העלתה כי 70 אחוז מתוך 120 בתי ספר שנבדקו, לא נערכו לקבל תלמידים בעלי צרכים מיוחדים. כיתות אקוסטיות אינה מותקנות בזמן. אין עבורם תאי שירותים נגישים ותלמידים רבים אינם יכולים להתנייד ברחבי בית הספר באופן עצמאי. אמש הפגינו הורים נגד כוונה לבטל החזרים על הטיפולים הפרא-רפואיים ועל קיצוץ שעות סייעות

בדיקת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים שנערכה לקראת פתיחת שנת הלימודים שתחל ביום ראשון הקרוב – ה01 בספטמבר 19, העלתה כי תלמידים רבים אינם זוכים למימוש זכויותיהם להנגשה פרטנית ומגיעים למערכת החינוך לעיתים במשך שנים כאשר אינם זוכים להתאמות הנדרשות – לילדים עם מוגבלות אין גישה למקומות רבים בבית הספר (כגון ספריות, מעבדות, אולמות וכו') ובשל כך מוצאים עצמם לעיתים נשארים לבד בכיתה בעת ששאר הכיתה בפעילות.  כיתות אקוסטיות אינה מותקנות בזמן. אין עבורם תאי שירותים נגישים וכי תלמידים רבים אינם יכולים להתנייד ברחבי בית הספר באופן עצמאי ומכובד.  עוד העלתה בדיקת הנציבות כי קיים  מחסור בתאי שירותים נגישים במוסדות חינוך, כמו גם מעליות שלא מותקנות כנדרש בחוק ובשל כך ילדים עם מוגבלויות נתקלים במחסומים פיזיים המקשים עליהם להתנייד בבתי ספר.

 

הפגנת ההורים (צילום: יולה זובריצקי)
הפגנת ההורים (צילום: יולה זובריצקי)

במערכת החינוך מצויים כיום כ-269,400 תלמידים המוכרים כתלמידים בחינוך המיוחד, ואלו מהווים 11% מכלל התלמידים במערכת החינוך. בקרב ילדים אלו, 57% משולבים פרטנית במערכת החינוך הרגילה, 24% בכיתות מיוחדות בבתי ספר רגילים ו– 19% לומדים במסגרות של החינוך המיוחד.
על פי דברי נציב  שוויון זכויות אברמי טורם משרד המשפטים פעל משפטית כנגד בתי ספר שהתעלמו מהוראות החוק או הפרו אותו.

מבדיקת מגפון עולה כי הרשויות המקומיות נדרשות לפרסם באתר האינטרנט שלהן מידע בנוגע לזכויות להנגשה פרטנית במוסדות החינוך ולאפשרות להירשם 15 חודשים לפני תחילת הלימודים.

לפי בדיקה שערכה הנציבות לקראת תחילת שנת הלימודים עולה, כי מתוך 236 אתרי אינטרנט של רשויות, רק 18 רשויות בלבד פרסמו את המידע הנדרש  והן: תל אביב, הרצליה, רחובות, נהריה, מעלה אדומים , כפר סבא, יקנעם עילית, מעלה אדומים, מגדל העמק, יבנה, חולון, ביתר עילית, מודיעין עילית,  אשדוד, אום אל פאחם, אלעד, קרני שומרון וקדימה צורן.

עוד העלתה בדיקת הנציבות כי למרות שלפי החוק והתקנות, כל בעלים של מוסד חינוך היה אמור לדאוג להשלים בהדרגה עד מאי 2019 נגישות בסיסית שכוללת התקנת פיר מעלית, דרכי גישה ובתי שימוש נגישים בבניין המרכזי של בית הספר.  מתוך 120 מוסדות חינוך שנבדקו עד כה נמצא כי 70% מהם טרם הונגשו לתלמידים אלו.

הפגנת ההורים (צילום: יולה זובריצקי)
הפגנת ההורים (צילום: יולה זובריצקי)
הפגנת ההורים (צילום: יולה זובריצקי)
הפגנת ההורים (צילום: יולה זובריצקי)

אמש (שני) הפגינו כ-300 הורים לילדים עם מוגבלויות מחוץ לקריית הממשלה בתל אביב במחאה על הכוונה לבטל את ההחזרים על הטיפולים הפרא-רפואיים הפרטיים שלא ניתן להשיג בקופות החולים. ההורים מחו גם על צעדים נוספים שיש בדעת האוצר לקצץ וביניהם סגירת המכונים להתפתחות הילד, הרפורמה בקנאביס הרפואי והכוונה לקצץ בשעות סייעות לחינוך המיוחד. המפגינים קראו "די לפגיעה בילדינו" ונשאו שלטים ביניהם: "שילוב והכלה לא שווה קיצוץ והפרטה".

 

 

 

בדיקת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים שנערכה לקראת פתיחת שנת הלימודים שתחל ביום ראשון הקרוב – ה01 בספטמבר 19, העלתה כי תלמידים רבים אינם זוכים למימוש זכויותיהם להנגשה פרטנית ומגיעים למערכת החינוך לעיתים במשך שנים כאשר אינם זוכים להתאמות הנדרשות – לילדים עם מוגבלות אין גישה למקומות רבים בבית הספר (כגון ספריות, מעבדות, אולמות וכו') ובשל כך מוצאים עצמם לעיתים נשארים לבד בכיתה בעת ששאר הכיתה בפעילות.  כיתות אקוסטיות אינה מותקנות בזמן. אין עבורם תאי שירותים נגישים וכי תלמידים רבים אינם יכולים להתנייד ברחבי בית הספר באופן עצמאי ומכובד.  עוד העלתה בדיקת הנציבות כי קיים  מחסור בתאי שירותים נגישים במוסדות חינוך, כמו גם מעליות שלא מותקנות כנדרש בחוק ובשל כך ילדים עם מוגבלויות נתקלים במחסומים פיזיים המקשים עליהם להתנייד בבתי ספר.

 

הפגנת ההורים (צילום: יולה זובריצקי)
הפגנת ההורים (צילום: יולה זובריצקי)

במערכת החינוך מצויים כיום כ-269,400 תלמידים המוכרים כתלמידים בחינוך המיוחד, ואלו מהווים 11% מכלל התלמידים במערכת החינוך. בקרב ילדים אלו, 57% משולבים פרטנית במערכת החינוך הרגילה, 24% בכיתות מיוחדות בבתי ספר רגילים ו– 19% לומדים במסגרות של החינוך המיוחד.
על פי דברי נציב  שוויון זכויות אברמי טורם משרד המשפטים פעל משפטית כנגד בתי ספר שהתעלמו מהוראות החוק או הפרו אותו.

מבדיקת מגפון עולה כי הרשויות המקומיות נדרשות לפרסם באתר האינטרנט שלהן מידע בנוגע לזכויות להנגשה פרטנית במוסדות החינוך ולאפשרות להירשם 15 חודשים לפני תחילת הלימודים.

לפי בדיקה שערכה הנציבות לקראת תחילת שנת הלימודים עולה, כי מתוך 236 אתרי אינטרנט של רשויות, רק 18 רשויות בלבד פרסמו את המידע הנדרש  והן: תל אביב, הרצליה, רחובות, נהריה, מעלה אדומים , כפר סבא, יקנעם עילית, מעלה אדומים, מגדל העמק, יבנה, חולון, ביתר עילית, מודיעין עילית,  אשדוד, אום אל פאחם, אלעד, קרני שומרון וקדימה צורן.

עוד העלתה בדיקת הנציבות כי למרות שלפי החוק והתקנות, כל בעלים של מוסד חינוך היה אמור לדאוג להשלים בהדרגה עד מאי 2019 נגישות בסיסית שכוללת התקנת פיר מעלית, דרכי גישה ובתי שימוש נגישים בבניין המרכזי של בית הספר.  מתוך 120 מוסדות חינוך שנבדקו עד כה נמצא כי 70% מהם טרם הונגשו לתלמידים אלו.

הפגנת ההורים (צילום: יולה זובריצקי)
הפגנת ההורים (צילום: יולה זובריצקי)
הפגנת ההורים (צילום: יולה זובריצקי)
הפגנת ההורים (צילום: יולה זובריצקי)

אמש (שני) הפגינו כ-300 הורים לילדים עם מוגבלויות מחוץ לקריית הממשלה בתל אביב במחאה על הכוונה לבטל את ההחזרים על הטיפולים הפרא-רפואיים הפרטיים שלא ניתן להשיג בקופות החולים. ההורים מחו גם על צעדים נוספים שיש בדעת האוצר לקצץ וביניהם סגירת המכונים להתפתחות הילד, הרפורמה בקנאביס הרפואי והכוונה לקצץ בשעות סייעות לחינוך המיוחד. המפגינים קראו "די לפגיעה בילדינו" ונשאו שלטים ביניהם: "שילוב והכלה לא שווה קיצוץ והפרטה".

 

 

 

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן