Skip to content

ענף הבנייה בצל נגיף הקורונה: הוארכה אשרת שהייה של כ-1,700 פועלים סיניים

אתמול (ראשון) אישרה הממשלה את החלטת שרת הבינוי והשיכון • עובדים מיומנים מסין, שהיו אמורים להגיע היום (שני), מנועים מכניסה לישראל • ההחלטה נועדה למנוע עיכובים בפרויקטים של בנייה ותשתיות בישראל

ענף הבנייה בצל נגיף הקורונה: הוארכה אשרת שהייה של כ-1,700 פועלים סיניים

אתמול (ראשון) אישרה הממשלה את החלטת שרת הבינוי והשיכון • עובדים מיומנים מסין, שהיו אמורים להגיע היום (שני), מנועים מכניסה לישראל • ההחלטה נועדה למנוע עיכובים בפרויקטים של בנייה ותשתיות בישראל

אילוסטרציה: Unsplash

בדצמבר 2019 ערך משרד הבינוי והשיכון מיונים מקצועיים ל-1,000 מתוך 2,000 עובדים זרים, המיועדים לעבודה בענף הבנייה בהתאם להסכם הבילטרלי שנחתם בין ישראל לסין. עובדים אלו עברו בסין מבחנים מקצועיים קפדניים מטעם ישראל, עמדו בתנאי סף הנדרשים לפי ההסכמים, והיו צפויים להתחיל להגיע לישראל החל מהיום (10/2), על מנת להחליף את עובדי הבניין הוותיקים.

נוכח ההגבלות בכניסה של אזרחים זרים מסין בשל מגפת הקורונה, ובהתאם לחוות דעת גורמי מקצוע במשרד הבינוי והשיכון, הפסקת עבודתם של כלל 1,700 עובדי הבנין הזרים לפני שתאושר כניסתם לארץ של העובדים החדשים, עלולה להביא לפגיעה בהתקדמותם של פרויקטים חשובים של בנייה ותשתיות למגורים המתבצעים בימים אלו. זאת, בין היתר, בהתחשב בכך שהמכסה המרבית הכוללת של עובדי בנין זרים להעסקה אצל קבלני הבניין בישראל באמצעות תאגידי הבניין עומדת על עד 15,300 עובדים.

על פי החלטת הממשלה שהתקבלה אתמול, הוארכה תקופת העבודה של 1,700 עובדי הבניין הוותיקים לתקופה נוספת, עד לסוף יוני 2020.

יפעת שאשא ביטון, שרת הבינוי והשיכון: "בכדי למנוע פגיעה ועיכובים בענף הבנייה, מאריכה הממשלה את העסקתם של עובדי בנייה ותיקים מסין שנמצאים בארץ. הדבר נדרש על מנת להבטיח שגם במצבים חריגים כמו המצב כעת לא תפגע תנופת הבנייה בישראל, לטובת רוכשי הדירות".

בנימין דרייפוס, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, הוסיף: "מחובתנו כמשרד האמון על ענף הבנייה בישראל, לפעול בכל תרחיש ולהבטיח המשך תקין של פרויקטי בנייה ותשתיות בארץ. על כן אנו פועלים כל העת להבאת פועלי בנייה לענף בהתאם להסכמים בילטרליים עם מדינות שונות. במיוחד היום, ישנה חשיבות רבה לוודא כי מכסת העובדים מסין לא תיפגע לאור מגפת הקורונה, ולשם כך נועדה החלטת הממשלה שאושרה היום".

נתנאל לפידות, סמנכ"ל אסטרטגיה ומדיניות: "עקב התפרצות נגיף הקורונה, ולאחר התייעצות עם משרד הבריאות, הוחלט להשאיר את העובדים הוותיקים עד סוף מאי, ובשלב זה להמתין בהבאת העובדים החדשים. מדיניות זו תיבחן לקראת תום ההארכה ובכפוף להנחיות משרד הבריאות. בנוסף, על מנת לתת מענה לדרישות ענף הבנייה לידיים עובדות, צפויים להגיע עוד כ-500 עובדים ממולדובה ו-500 עובדים מאוקראינה".

אילוסטרציה: Unsplash

בדצמבר 2019 ערך משרד הבינוי והשיכון מיונים מקצועיים ל-1,000 מתוך 2,000 עובדים זרים, המיועדים לעבודה בענף הבנייה בהתאם להסכם הבילטרלי שנחתם בין ישראל לסין. עובדים אלו עברו בסין מבחנים מקצועיים קפדניים מטעם ישראל, עמדו בתנאי סף הנדרשים לפי ההסכמים, והיו צפויים להתחיל להגיע לישראל החל מהיום (10/2), על מנת להחליף את עובדי הבניין הוותיקים.

נוכח ההגבלות בכניסה של אזרחים זרים מסין בשל מגפת הקורונה, ובהתאם לחוות דעת גורמי מקצוע במשרד הבינוי והשיכון, הפסקת עבודתם של כלל 1,700 עובדי הבנין הזרים לפני שתאושר כניסתם לארץ של העובדים החדשים, עלולה להביא לפגיעה בהתקדמותם של פרויקטים חשובים של בנייה ותשתיות למגורים המתבצעים בימים אלו. זאת, בין היתר, בהתחשב בכך שהמכסה המרבית הכוללת של עובדי בנין זרים להעסקה אצל קבלני הבניין בישראל באמצעות תאגידי הבניין עומדת על עד 15,300 עובדים.

על פי החלטת הממשלה שהתקבלה אתמול, הוארכה תקופת העבודה של 1,700 עובדי הבניין הוותיקים לתקופה נוספת, עד לסוף יוני 2020.

יפעת שאשא ביטון, שרת הבינוי והשיכון: "בכדי למנוע פגיעה ועיכובים בענף הבנייה, מאריכה הממשלה את העסקתם של עובדי בנייה ותיקים מסין שנמצאים בארץ. הדבר נדרש על מנת להבטיח שגם במצבים חריגים כמו המצב כעת לא תפגע תנופת הבנייה בישראל, לטובת רוכשי הדירות".

בנימין דרייפוס, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, הוסיף: "מחובתנו כמשרד האמון על ענף הבנייה בישראל, לפעול בכל תרחיש ולהבטיח המשך תקין של פרויקטי בנייה ותשתיות בארץ. על כן אנו פועלים כל העת להבאת פועלי בנייה לענף בהתאם להסכמים בילטרליים עם מדינות שונות. במיוחד היום, ישנה חשיבות רבה לוודא כי מכסת העובדים מסין לא תיפגע לאור מגפת הקורונה, ולשם כך נועדה החלטת הממשלה שאושרה היום".

נתנאל לפידות, סמנכ"ל אסטרטגיה ומדיניות: "עקב התפרצות נגיף הקורונה, ולאחר התייעצות עם משרד הבריאות, הוחלט להשאיר את העובדים הוותיקים עד סוף מאי, ובשלב זה להמתין בהבאת העובדים החדשים. מדיניות זו תיבחן לקראת תום ההארכה ובכפוף להנחיות משרד הבריאות. בנוסף, על מנת לתת מענה לדרישות ענף הבנייה לידיים עובדות, צפויים להגיע עוד כ-500 עובדים ממולדובה ו-500 עובדים מאוקראינה".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן