בת 56 שנתה את גילה ל 64

עולת אתיופיה, כיום בת 64 פנתה למשרד הפנים ובקשה לבגר את גילה בטענה שבעת עליית ארצה נרשם גילה כבת 17 כשהיא הייתה למעשה בת 25. במשרד הפנים סירבו לעשות כך וטענו בין השאר כי היא מחפשת לה קיצור זמנים לפנסיה. בית המשפט חשב אחרת

בת 56 שנתה את גילה ל 64

עולת אתיופיה, כיום בת 64 פנתה למשרד הפנים ובקשה לבגר את גילה בטענה שבעת עליית ארצה נרשם גילה כבת 17 כשהיא הייתה למעשה בת 25. במשרד הפנים סירבו לעשות כך וטענו בין השאר כי היא מחפשת לה קיצור זמנים לפנסיה. בית המשפט חשב אחרת

בדרך כלל נשים מבקשות להצעיר, אלא שהיום (שני) גילה של עולת אתיופיה בת 56 "הוקפץ" קדימה, ביגר אותה ושונה ל-64, כך קבע היום בית משפט לענייני משפחה באשדוד.

במאי 2019, פנתה י.ב, עולה מאתיופיה, לבית המשפט בבקשה לקבוע שגילה הרשום במשרד הפנים, מוטעה וכי היא מבוגרת ב-8 שנים מהרשום.

י.ב רשומה במשרד הפנים כמי שנולדה בתאריך 12.6.1964 ובפנייתה לבית המשפט עתרה להצהיר כי נולדה בתאריך 12.6.1956, דהיינו מבוגרת בשמונה שנים מגילה הרשום. י.ב שהיא אלמנה, עלתה לישראל בשנת 1981, נישאה בתאריך 23.3.1983 ונולדו לה שישה ילדים. בפנייתה לבית המשפט ציינה כי עובר לעלייתה ארצה, בעודה מפליגה באונייה, נרשם ע"י עובדי הסוכנות היהודית בשוגג כי היא בת 17, על אף שהדגישה בפני נציגי העלייה כי הינה בת 25 שנים.

בבקשה לשינוי גילה צוין, כי במקום הולדת המבקשת (אתיופיה) לא נהוג להנפיק תעודות ולפיכך אין לה תעודת לידה, פנקס משפחה או תעודת נישואין. במשרד הפנים אליו פנתה האישה תחילה, סירבו להיענות לבקשתה והפנו את י.ב לבית המשפט.

בבית המשפט טענה המדינה כי כל בקשתה של האישה לקבוע את גילה כמבוגרת יותר נובע מרצונה להגיע לפנסיה בגיל צעיר. "לטענתה למבקשת אינטרס כספי מובהק בהגשת הבקשה, שכן אם תתקבל בקשתה יוקדם גיל הפנסיה שלה בצורה משמעותית ולכן מוטל עליה נטל מוגבר", טענה הפרקליטות בפני השופטים.

אלא שבית המשפט לא התרשם מטענות אלו ותיחקר את התובעת ובין השאר על הפנימייה אליה הועברה בעת שעלתה ארצה. "כשהיית בפנימייה, כשאמרת שאת מבוגרת הוציאו אותך מהפנימייה?"  "כן," ענתה האישה, "אחרי חודשיים ככה, ואז שמו אותי באולפן עם אנשים מבוגרים ממש. גם מפה לא למדתי וגם משם לא למדתי".

"למה חיכית כל הזמן הזה לתקן את שנת הלידה שלך?", נשאלה האישה, והשיבה: "כי הייתי בודדה פה, ההורים שם, האחים שם, לדאוג, עבודה, גם התקשורת, עד עכשיו אני לא כ"כ, וזהו. האחים הגיעו, ידעתי שאפשר לתקן וגם ניסיתי ולא יכולתי גם, כאילו באה לתקן, את יודעת עורך דין תשלמי ככה, כל זה היה קשה, לבוא באמצע עבודה ובאמצע היריון".

השופטים המשיכו: "את רוצה לשנות את הגיל שלך בשמונה שנים, זה מאוד יקרב אותך לגיל הפנסיה?"

"אני לא באתי באמת בגלל הפנסיה, אני מתכוונת לעבוד כל עוד שיהיה בכוחי לעבוד, אם אני לא מרגישה טוב נותנים תרופות, יש לי אסטמה, יותר מזה, אמרתי, זה מפחיד אותי כל התרופות, גם הילדים שלי ידעו את הגיל שלי האמיתי, אני מוכנה לעבוד, ברוך השם," היא ענתה להם.

השופטים המשיכו להקשות ושאלו: "באת-כוח המדינה חוששת, אולי העבודה קשה לך ואת רוצה לצאת לפנסיה, איפה את עובדת? העבודה פיזית?" "אני עובדת בליווי ילדים בהסעות," ענתה. "זה קשה?" שאלו השופטים, "לא," השיבה האישה.

צילום: אילי סטפננקו גוגל EARTH
צילום: אילי סטפננקו גוגל EARTH

בסיכומיה, כתבה השופטת רותם קולדר עיאש: "ביחס לעולי אתיופיה לא פעם נשמעו תיקים במסגרתם הוכח כי הרישומים אינם מדויקים, בנסיבות של תקשורת לקויה בין פקיד הרישום לעולה וכן לאור הפער בשנים שקיים בין הלוח האתיופי ללוח הגרגוריאני. המבקשת הוכיחה כי נפלה טעות ברישום, וכן הוכיחה את גרסתה כי נולדה בשנת 1948 לפי הלוח האתיופי, דהיינו: ילידת 1956 לפי הלוח הגרגוריאני".

לחיזוק דבריה כתבה השופטת כי "מעבר לאמור, במקרה הקונקרטי, שוכנעתי בגרסת המבקשת ביחס לגילה הנטען והעדים מטעמה חיזקו את גרסתה. לאור כל האמור, אני נעתרת לבקשה."

בדרך כלל נשים מבקשות להצעיר, אלא שהיום (שני) גילה של עולת אתיופיה בת 56 "הוקפץ" קדימה, ביגר אותה ושונה ל-64, כך קבע היום בית משפט לענייני משפחה באשדוד.

במאי 2019, פנתה י.ב, עולה מאתיופיה, לבית המשפט בבקשה לקבוע שגילה הרשום במשרד הפנים, מוטעה וכי היא מבוגרת ב-8 שנים מהרשום.

י.ב רשומה במשרד הפנים כמי שנולדה בתאריך 12.6.1964 ובפנייתה לבית המשפט עתרה להצהיר כי נולדה בתאריך 12.6.1956, דהיינו מבוגרת בשמונה שנים מגילה הרשום. י.ב שהיא אלמנה, עלתה לישראל בשנת 1981, נישאה בתאריך 23.3.1983 ונולדו לה שישה ילדים. בפנייתה לבית המשפט ציינה כי עובר לעלייתה ארצה, בעודה מפליגה באונייה, נרשם ע"י עובדי הסוכנות היהודית בשוגג כי היא בת 17, על אף שהדגישה בפני נציגי העלייה כי הינה בת 25 שנים.

בבקשה לשינוי גילה צוין, כי במקום הולדת המבקשת (אתיופיה) לא נהוג להנפיק תעודות ולפיכך אין לה תעודת לידה, פנקס משפחה או תעודת נישואין. במשרד הפנים אליו פנתה האישה תחילה, סירבו להיענות לבקשתה והפנו את י.ב לבית המשפט.

בבית המשפט טענה המדינה כי כל בקשתה של האישה לקבוע את גילה כמבוגרת יותר נובע מרצונה להגיע לפנסיה בגיל צעיר. "לטענתה למבקשת אינטרס כספי מובהק בהגשת הבקשה, שכן אם תתקבל בקשתה יוקדם גיל הפנסיה שלה בצורה משמעותית ולכן מוטל עליה נטל מוגבר", טענה הפרקליטות בפני השופטים.

אלא שבית המשפט לא התרשם מטענות אלו ותיחקר את התובעת ובין השאר על הפנימייה אליה הועברה בעת שעלתה ארצה. "כשהיית בפנימייה, כשאמרת שאת מבוגרת הוציאו אותך מהפנימייה?"  "כן," ענתה האישה, "אחרי חודשיים ככה, ואז שמו אותי באולפן עם אנשים מבוגרים ממש. גם מפה לא למדתי וגם משם לא למדתי".

"למה חיכית כל הזמן הזה לתקן את שנת הלידה שלך?", נשאלה האישה, והשיבה: "כי הייתי בודדה פה, ההורים שם, האחים שם, לדאוג, עבודה, גם התקשורת, עד עכשיו אני לא כ"כ, וזהו. האחים הגיעו, ידעתי שאפשר לתקן וגם ניסיתי ולא יכולתי גם, כאילו באה לתקן, את יודעת עורך דין תשלמי ככה, כל זה היה קשה, לבוא באמצע עבודה ובאמצע היריון".

השופטים המשיכו: "את רוצה לשנות את הגיל שלך בשמונה שנים, זה מאוד יקרב אותך לגיל הפנסיה?"

"אני לא באתי באמת בגלל הפנסיה, אני מתכוונת לעבוד כל עוד שיהיה בכוחי לעבוד, אם אני לא מרגישה טוב נותנים תרופות, יש לי אסטמה, יותר מזה, אמרתי, זה מפחיד אותי כל התרופות, גם הילדים שלי ידעו את הגיל שלי האמיתי, אני מוכנה לעבוד, ברוך השם," היא ענתה להם.

השופטים המשיכו להקשות ושאלו: "באת-כוח המדינה חוששת, אולי העבודה קשה לך ואת רוצה לצאת לפנסיה, איפה את עובדת? העבודה פיזית?" "אני עובדת בליווי ילדים בהסעות," ענתה. "זה קשה?" שאלו השופטים, "לא," השיבה האישה.

צילום: אילי סטפננקו גוגל EARTH
צילום: אילי סטפננקו גוגל EARTH

בסיכומיה, כתבה השופטת רותם קולדר עיאש: "ביחס לעולי אתיופיה לא פעם נשמעו תיקים במסגרתם הוכח כי הרישומים אינם מדויקים, בנסיבות של תקשורת לקויה בין פקיד הרישום לעולה וכן לאור הפער בשנים שקיים בין הלוח האתיופי ללוח הגרגוריאני. המבקשת הוכיחה כי נפלה טעות ברישום, וכן הוכיחה את גרסתה כי נולדה בשנת 1948 לפי הלוח האתיופי, דהיינו: ילידת 1956 לפי הלוח הגרגוריאני".

לחיזוק דבריה כתבה השופטת כי "מעבר לאמור, במקרה הקונקרטי, שוכנעתי בגרסת המבקשת ביחס לגילה הנטען והעדים מטעמה חיזקו את גרסתה. לאור כל האמור, אני נעתרת לבקשה."

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן