Skip to content

עתירה לבג"ץ: אסור להטיל על נאשם בפלילים מלאכת הרכבת ממשלה

התנועה לאיכות השלטון הקימה הבוקר מאהל מחאה מול לשכת נשיא המדינה בדרישה שלא יטיל על נתניהו את אפשרות הרכבת ממשלה, ועתרה לבית המשפט העליון בדרישה להוציא צו ביניים שיורה על הקפאת הליך ההרכבה עד לבדיקה משפטית

עתירה לבג"ץ: אסור להטיל על נאשם בפלילים מלאכת הרכבת ממשלה

התנועה לאיכות השלטון הקימה הבוקר מאהל מחאה מול לשכת נשיא המדינה בדרישה שלא יטיל על נתניהו את אפשרות הרכבת ממשלה, ועתרה לבית המשפט העליון בדרישה להוציא צו ביניים שיורה על הקפאת הליך ההרכבה עד לבדיקה משפטית

התנועה לאיכות השלטון הקימה הבוקר (שלישי) אוהל מחאה מול משכן נשיא המדינה, ראובן (רובי) רבלין וקוראת לו שלא לתת את המנדט להרכבת הממשלה לח"כ בנימין נתניהו, המואשם בעבירות שוחד מרמה והפרת אמונים. קודם לכן עתרה התנועה לבג"ץ כשמהות עתירה היא כי אין להטיל את הרכבת הממשלה על נאשם בפלילים. העתירה הוגשה כנגד היועץ המשפטי לממשלה, היועץ המשפטי לכנסת והיועצת המשפטית לבית הנשיא.
בעתירתה מבקשת התנועה מבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ, שיוציא צו ביניים שיורה על הקפאת הליך ההמלצה, עד אשר היועצים המשפטיים, לממשלה, לכנסת ולנשיא, יוציאו חוות דעת מפורטת הכוללת את אמות המידה הדרושות על מנת להמליץ לנשיא על מועמד, ועל מנת שהנשיא יוכל לקבל החלטה חוקית – וכפי שהם מחויבים לעשות על פי דין ומתוך תפקידם.

עו"ד ד"ר אליעד שרגא אמר בוקר כי "אדם שעל גבו ישנה קופת שרצים בדמות שלושה כתבי אישום חמורים, אינו כשיר להרכבת ממשלה. לא יעלה על הדעת שראש ממשלה בבוקר ישב על ספסל הנאשמים ובערב ינהל את הקבינט הביטחוני. על בית המשפט העליון להתערב ולקבוע מהן הנורמות הראויות".

צילום: באדיבות התנועה לאיכות השלטון
צילום: באדיבות התנועה לאיכות השלטון

 

צילום: באדיבות התנועה לאיכות השלטון
צילום: באדיבות התנועה לאיכות השלטון

בעתירתה מזכירה התנועה כי בעת הנוכחית בנימין נתניהו עומד כחבר כנסת מן המניין, המבקש לקבל על עצמו את הרכבת הממשלה, ואין הוא מכהן כראש ממשלה נבחר – אלא רק כראש ממשלה מכח דיני הרציפות. במצב זה, טוענת התנועה, חל עליו הדין החל על כל חבר כנסת המבקש לקבל את המלצת הסיעות ולאחריה את המנדט מהנשיא – ומבחינה זו, חלים עליו כל דיני הכשירות החלים על כל חבר כנסת אחר במעמד זה.

לפיכך, טוענת התנועה, כי נאשם בפלילים, ובפרט בעבירות החמורות של שוחד מרמה והפרת אמונים, לא יכול להיות כשיר לקבל על עצמו את תפקיד הרכבת הממשלה, ובוודאי לא יכול להיות כשיר בהמשך לנהל את הממשלה. וזאת משום שהוא אינו כשיר נורמטיבית – מדובר בנאשם בפלילים בעבירות החמורות ביותר בהן יכול להיות נאשם נבחר ציבור, ואשר לראשונה בתולדות מדינת ישראל הוא נאשם בביצוען בעודו מכהן בכס ראש הממשלה. אדם כזה אינו יכול לשמש דמות מנהיג ומודל לחיקוי ואינו יכול לכהן כראש ממשלה.

בנוסף כותבת התנועה בעתירה כי נתניהו אינו כשיר מוסרית – "מדובר באדם אשר הקדיש את השנים האחרונות לפגיעה ישירה ומדויקת במרכיבי הדמוקרטיה הישראלית, ובהליך שיטתי ומתוכנן של דה לגיטימציה לרשויות אכיפת החוק ולעומדים בראשן – החל מהמשטרה, דרך פרקליטות המדינה, היועץ המשפטי לממשלה, היועץ המשפטי לכנסת, ובשבועות האחרונים אף בסדרת אמירות חמורות ביותר כלפי בית המשפט ושופטיו. אדם כזה אינו יכול לנהל את מדינת ישראל כאשר הוא שומט את הקרקע תחת הממלכתיות והמוסדיות שלה", טוענת התנועה.

זאת ועוד: "ולבסוף, הוא אינו כשיר פונקציונאלית – ראשית, החל מבעוד שבועיים ימים, עת ייפתח משפטו הפלילי, עתותיו של הנאשם נתניהו אינן נמצאות עוד בידו. עליו להתייצב מספר פעמים בשבוע, לימים מלאים וארוכים של דיונים בתיקיו השונים, ולרבות האזנה למאות עדי תביעה והגנה אשר יישמעו בהליך. אדם אשר מקדיש את ימיו לניהול משפטו הפלילי לא יכול באותה העת לנהל מדינה ולקבל החלטות החיוניות לקיומה.

בנוסף, טוענת התנועה כי כבר בשלב הקמת הממשלה, ובוודאי שלאחר מכן, הנאשם נתניהו הוא סחיט, לחיץ ומנוגד עניינים. כל החלטה שיקבל תהיה בניגוד עניינים מובנה, ומבלי שהציבור יוכל לדעת אם המדובר בהחלטה לטובתו האישית או לטובת המדינה. כל חקיקה, מינוי או מעשה שלטוני יעמדו מיד בבחינת ניגוד עניינים", נכתב בעתירה.

התנועה תזכיר כי בממשלתו הנוכחית מכהנים ארבעה עדי תביעה במשפטו של נתניהו (הנגבי, לווין, אלקין וארדן), עדי תביעה אשר עליו לנהל, על אף שחירותו האישית תלויה במוצא פיהם. התנועה תזכיר כי בשנה הקרובה צפויים לנו מינויי קבע של בכירי שומרי החוק והסף במדינת ישראל – מפכ"ל משטרה, פרקליט מדינה, ראש שב"ס, יועץ משפטי לכנסת – וכי מי שנאשם בשלשה כתבי אישום חמורים אינו יכול להיות הגורם שיהיה אמון על אותם המינויים.


צילום: התנועה לאיכות השלטון

נוסף על אלו טענה התנועה כי הנאשם נתניהו אינו יכול להוסיף ולכהן כראש ממשלה – גם לא ממשלת מעבר – אף מכוח הלכות דרעי ופנחסי, אותן אימץ בעצמו שעה שהתפטר מתפקידיו המיניסטריאליים לאחר הגשת כתב האישום ובעקבות עתירת התנועה הקודמת, ומכח המנהג החוקתי המחייב בישראל לפיו אדם בעל כתבי אישום כה חמורים אינו יכול להתמנות למשרות בכירות.

יו"ר התנועה, ד"ר עו"ד אליעד שרגא: "כשהאבות המייסדים של המדינה הזאת הקימו כאן מדינה יהודית, דמוקרטית, ליבראלית וציונית, הם חלמו שמדינת ישראל תהיה חברה למופת בבחינת אור לגויים. לכן לא יעלה על הדעת שאדם, שעל גבו ישנה קופת שרצים בדמות שלושה כתבי אישום חמורים של שוחד, מרמה והפרת אמונים, יהרוס את דמות המנהיג הראוי למדינת מופת כמדינת ישראל!!! לא יעלה על הדעת שאדם שכזה ילך בבוקר לבית משפט לשבת על ספסל הנאשמים ובערב ינהל את הקבינט מדיני בטחוני וישלח אותנו ואת ילדינו לקרב. כולי תקווה שבית המשפט העליון יתערב ויקבע מהן הנורמות הראויות.".
מגפון פנתה בתחילת השבוע לנשיא המדינה בשאלה זהה, "מהי תשובתו לכל מכתבי צוותי האוויר, הסיירות, אקדמאים, אנשי חינוך, רופאים ועוד, שבקשו ממנו למנוע אפשרות הרכבת הממשלה על נאשם בפלילים", ונענה כי הנשיא ישיב לכולם בקרוב.

התנועה לאיכות השלטון הקימה הבוקר (שלישי) אוהל מחאה מול משכן נשיא המדינה, ראובן (רובי) רבלין וקוראת לו שלא לתת את המנדט להרכבת הממשלה לח"כ בנימין נתניהו, המואשם בעבירות שוחד מרמה והפרת אמונים. קודם לכן עתרה התנועה לבג"ץ כשמהות עתירה היא כי אין להטיל את הרכבת הממשלה על נאשם בפלילים. העתירה הוגשה כנגד היועץ המשפטי לממשלה, היועץ המשפטי לכנסת והיועצת המשפטית לבית הנשיא.
בעתירתה מבקשת התנועה מבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ, שיוציא צו ביניים שיורה על הקפאת הליך ההמלצה, עד אשר היועצים המשפטיים, לממשלה, לכנסת ולנשיא, יוציאו חוות דעת מפורטת הכוללת את אמות המידה הדרושות על מנת להמליץ לנשיא על מועמד, ועל מנת שהנשיא יוכל לקבל החלטה חוקית – וכפי שהם מחויבים לעשות על פי דין ומתוך תפקידם.

עו"ד ד"ר אליעד שרגא אמר בוקר כי "אדם שעל גבו ישנה קופת שרצים בדמות שלושה כתבי אישום חמורים, אינו כשיר להרכבת ממשלה. לא יעלה על הדעת שראש ממשלה בבוקר ישב על ספסל הנאשמים ובערב ינהל את הקבינט הביטחוני. על בית המשפט העליון להתערב ולקבוע מהן הנורמות הראויות".

צילום: באדיבות התנועה לאיכות השלטון
צילום: באדיבות התנועה לאיכות השלטון

 

צילום: באדיבות התנועה לאיכות השלטון
צילום: באדיבות התנועה לאיכות השלטון

בעתירתה מזכירה התנועה כי בעת הנוכחית בנימין נתניהו עומד כחבר כנסת מן המניין, המבקש לקבל על עצמו את הרכבת הממשלה, ואין הוא מכהן כראש ממשלה נבחר – אלא רק כראש ממשלה מכח דיני הרציפות. במצב זה, טוענת התנועה, חל עליו הדין החל על כל חבר כנסת המבקש לקבל את המלצת הסיעות ולאחריה את המנדט מהנשיא – ומבחינה זו, חלים עליו כל דיני הכשירות החלים על כל חבר כנסת אחר במעמד זה.

לפיכך, טוענת התנועה, כי נאשם בפלילים, ובפרט בעבירות החמורות של שוחד מרמה והפרת אמונים, לא יכול להיות כשיר לקבל על עצמו את תפקיד הרכבת הממשלה, ובוודאי לא יכול להיות כשיר בהמשך לנהל את הממשלה. וזאת משום שהוא אינו כשיר נורמטיבית – מדובר בנאשם בפלילים בעבירות החמורות ביותר בהן יכול להיות נאשם נבחר ציבור, ואשר לראשונה בתולדות מדינת ישראל הוא נאשם בביצוען בעודו מכהן בכס ראש הממשלה. אדם כזה אינו יכול לשמש דמות מנהיג ומודל לחיקוי ואינו יכול לכהן כראש ממשלה.

בנוסף כותבת התנועה בעתירה כי נתניהו אינו כשיר מוסרית – "מדובר באדם אשר הקדיש את השנים האחרונות לפגיעה ישירה ומדויקת במרכיבי הדמוקרטיה הישראלית, ובהליך שיטתי ומתוכנן של דה לגיטימציה לרשויות אכיפת החוק ולעומדים בראשן – החל מהמשטרה, דרך פרקליטות המדינה, היועץ המשפטי לממשלה, היועץ המשפטי לכנסת, ובשבועות האחרונים אף בסדרת אמירות חמורות ביותר כלפי בית המשפט ושופטיו. אדם כזה אינו יכול לנהל את מדינת ישראל כאשר הוא שומט את הקרקע תחת הממלכתיות והמוסדיות שלה", טוענת התנועה.

זאת ועוד: "ולבסוף, הוא אינו כשיר פונקציונאלית – ראשית, החל מבעוד שבועיים ימים, עת ייפתח משפטו הפלילי, עתותיו של הנאשם נתניהו אינן נמצאות עוד בידו. עליו להתייצב מספר פעמים בשבוע, לימים מלאים וארוכים של דיונים בתיקיו השונים, ולרבות האזנה למאות עדי תביעה והגנה אשר יישמעו בהליך. אדם אשר מקדיש את ימיו לניהול משפטו הפלילי לא יכול באותה העת לנהל מדינה ולקבל החלטות החיוניות לקיומה.

בנוסף, טוענת התנועה כי כבר בשלב הקמת הממשלה, ובוודאי שלאחר מכן, הנאשם נתניהו הוא סחיט, לחיץ ומנוגד עניינים. כל החלטה שיקבל תהיה בניגוד עניינים מובנה, ומבלי שהציבור יוכל לדעת אם המדובר בהחלטה לטובתו האישית או לטובת המדינה. כל חקיקה, מינוי או מעשה שלטוני יעמדו מיד בבחינת ניגוד עניינים", נכתב בעתירה.

התנועה תזכיר כי בממשלתו הנוכחית מכהנים ארבעה עדי תביעה במשפטו של נתניהו (הנגבי, לווין, אלקין וארדן), עדי תביעה אשר עליו לנהל, על אף שחירותו האישית תלויה במוצא פיהם. התנועה תזכיר כי בשנה הקרובה צפויים לנו מינויי קבע של בכירי שומרי החוק והסף במדינת ישראל – מפכ"ל משטרה, פרקליט מדינה, ראש שב"ס, יועץ משפטי לכנסת – וכי מי שנאשם בשלשה כתבי אישום חמורים אינו יכול להיות הגורם שיהיה אמון על אותם המינויים.


צילום: התנועה לאיכות השלטון

נוסף על אלו טענה התנועה כי הנאשם נתניהו אינו יכול להוסיף ולכהן כראש ממשלה – גם לא ממשלת מעבר – אף מכוח הלכות דרעי ופנחסי, אותן אימץ בעצמו שעה שהתפטר מתפקידיו המיניסטריאליים לאחר הגשת כתב האישום ובעקבות עתירת התנועה הקודמת, ומכח המנהג החוקתי המחייב בישראל לפיו אדם בעל כתבי אישום כה חמורים אינו יכול להתמנות למשרות בכירות.

יו"ר התנועה, ד"ר עו"ד אליעד שרגא: "כשהאבות המייסדים של המדינה הזאת הקימו כאן מדינה יהודית, דמוקרטית, ליבראלית וציונית, הם חלמו שמדינת ישראל תהיה חברה למופת בבחינת אור לגויים. לכן לא יעלה על הדעת שאדם, שעל גבו ישנה קופת שרצים בדמות שלושה כתבי אישום חמורים של שוחד, מרמה והפרת אמונים, יהרוס את דמות המנהיג הראוי למדינת מופת כמדינת ישראל!!! לא יעלה על הדעת שאדם שכזה ילך בבוקר לבית משפט לשבת על ספסל הנאשמים ובערב ינהל את הקבינט מדיני בטחוני וישלח אותנו ואת ילדינו לקרב. כולי תקווה שבית המשפט העליון יתערב ויקבע מהן הנורמות הראויות.".
מגפון פנתה בתחילת השבוע לנשיא המדינה בשאלה זהה, "מהי תשובתו לכל מכתבי צוותי האוויר, הסיירות, אקדמאים, אנשי חינוך, רופאים ועוד, שבקשו ממנו למנוע אפשרות הרכבת הממשלה על נאשם בפלילים", ונענה כי הנשיא ישיב לכולם בקרוב.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן