Skip to content

בג"ץ: עתירת התנועה למען איכות השלטון – מוקדמת; שרגא: נגיש את העתירה שוב בעתיד

בשעה זו מתקיימת מחוץ לבית הנשיא הפגנה של פעילי התנועה לאיכות השלטון מול תומכי ראש הממשלה, בנימין נתניהו

בג"ץ: עתירת התנועה למען איכות השלטון – מוקדמת; שרגא: נגיש את העתירה שוב בעתיד

בשעה זו מתקיימת מחוץ לבית הנשיא הפגנה של פעילי התנועה לאיכות השלטון מול תומכי ראש הממשלה, בנימין נתניהו

אתמול (שלישי), יום לאחר הבחירות לכנסת ה-23, הגישה התנועה לאיכות השלטון בישראל עתירה לבג"ץ, למתן צווים על תנאי וצווים הצהרתיים לפיהם בנימין נתניהו, הנאשם בשלושה כתבי אישום בהם שוחד, מרמה והפרת אמונים – איננו יכול להיות חבר כנסת שהסיעות ממליצות עליו להרכבת הממשלה משום שהוא אינו כשיר לכך.

היום קבע בג"צ כי העתירה מוקדמת ודינה סילוק על הסף.

השופט קרא ציטט את הוראות סעיפים 7 ו-7(א) לחוק יסוד הממשלה: "סעיף 7 לחוק יסוד: הממשלה קובע כי נשיא המדינה, לאחר שהתייעץ עם נציגי הסיעות בכנסת, יטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על אחד מחברי הכנסת. סעיף 7(א) קובע גם את לוח הזמנים המחייב, לפיו הנשיא יטיל את התפקיד להרכיב ממשלה בתוך שבעה ימים מיום פרסום תוצאות הבחירות. … כמו כן, סעיף 13 לחוק-יסוד: נשיא המדינה קובע את חסינות הנשיא במילוי תפקידו."

לפיכך, "דין העתירה סילוק על הסף ולוּ בהיותה עתירה מוקדמת משהתוצאות הסופיות של הבחירות טרם פורסמו". "בהתאם להוראות סעיף 11 לחוק-יסוד: הכנסת ולסעיף 84 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969, התוצאות הסופיות של הבחירות לכנסת ה-23 תפורסמנה ברשומות עד ליום 10.3.2020, כאשר עד ליום זה צפויות תוצאות הביניים עוד להשתנות. גם לא ידוע בשלב זה מיהו חבר הכנסת שעליו ימליצו רוב סיעות הבית להרכיב את הממשלה. מכיוון שטרם נודעו תוצאות הבחירות, ומשהנשיא טרם נועץ בנציגי הסיעות וטרם נדרש לשאלה שבמוקד העתירה – הריהי מוקדמת," קבע השופט.

הפגנה מחוץ לביתו של נשיא המדינה

בשעה זו מתקיימת מחוץ לבית הנשיא הפגנה של פעילי התנועה לאיכות השלטון מול תומכי ראש הממשלה, בנימין נתניהו. פעילי התנועה: עו"ד ד"ר אלעד שרגא, יו"ר התנועה לאיכות השלטון: "ראש ממשלה עם שלושה כתבי אישום לא כשיר להנהיג את המדינה; הוא לא יכול ללכת בבוקר לבית המשפט ובערב לשבת בקבינט הביטחוני ולהחליט אם לשלוח את ילדינו לקרב. האיש הזה סכסך, פילג ופורר את העם לרסיסים".

בתנועה לאיכות השלטון הודיעו, כי יגישו מחדש את העתירה בעתיד.

צילום: התנועה לאיכות השלטון
צילום: התנועה לאיכות השלטון
צילום: התנועה לאיכות השלטון

התנועה למשילות ודמוקרטיה בירכה על פסיקתם זו של שופטי בג"ץ. "יש לקוות שגם בעתיד יימנעו שופטי בג"ץ מעיסוק בנושאים שאינם שפיטים ובנושאים פוליטיים. רק שמירה על מקצועיות השפיטה וניתוקה מהשדה הפוליטי תחזיר את אמון הציבור במערכת המשפט ובטוהר השיקולים של שופטי ישראל".

אתמול (שלישי), יום לאחר הבחירות לכנסת ה-23, הגישה התנועה לאיכות השלטון בישראל עתירה לבג"ץ, למתן צווים על תנאי וצווים הצהרתיים לפיהם בנימין נתניהו, הנאשם בשלושה כתבי אישום בהם שוחד, מרמה והפרת אמונים – איננו יכול להיות חבר כנסת שהסיעות ממליצות עליו להרכבת הממשלה משום שהוא אינו כשיר לכך.

היום קבע בג"צ כי העתירה מוקדמת ודינה סילוק על הסף.

השופט קרא ציטט את הוראות סעיפים 7 ו-7(א) לחוק יסוד הממשלה: "סעיף 7 לחוק יסוד: הממשלה קובע כי נשיא המדינה, לאחר שהתייעץ עם נציגי הסיעות בכנסת, יטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על אחד מחברי הכנסת. סעיף 7(א) קובע גם את לוח הזמנים המחייב, לפיו הנשיא יטיל את התפקיד להרכיב ממשלה בתוך שבעה ימים מיום פרסום תוצאות הבחירות. … כמו כן, סעיף 13 לחוק-יסוד: נשיא המדינה קובע את חסינות הנשיא במילוי תפקידו."

לפיכך, "דין העתירה סילוק על הסף ולוּ בהיותה עתירה מוקדמת משהתוצאות הסופיות של הבחירות טרם פורסמו". "בהתאם להוראות סעיף 11 לחוק-יסוד: הכנסת ולסעיף 84 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969, התוצאות הסופיות של הבחירות לכנסת ה-23 תפורסמנה ברשומות עד ליום 10.3.2020, כאשר עד ליום זה צפויות תוצאות הביניים עוד להשתנות. גם לא ידוע בשלב זה מיהו חבר הכנסת שעליו ימליצו רוב סיעות הבית להרכיב את הממשלה. מכיוון שטרם נודעו תוצאות הבחירות, ומשהנשיא טרם נועץ בנציגי הסיעות וטרם נדרש לשאלה שבמוקד העתירה – הריהי מוקדמת," קבע השופט.

הפגנה מחוץ לביתו של נשיא המדינה

בשעה זו מתקיימת מחוץ לבית הנשיא הפגנה של פעילי התנועה לאיכות השלטון מול תומכי ראש הממשלה, בנימין נתניהו. פעילי התנועה: עו"ד ד"ר אלעד שרגא, יו"ר התנועה לאיכות השלטון: "ראש ממשלה עם שלושה כתבי אישום לא כשיר להנהיג את המדינה; הוא לא יכול ללכת בבוקר לבית המשפט ובערב לשבת בקבינט הביטחוני ולהחליט אם לשלוח את ילדינו לקרב. האיש הזה סכסך, פילג ופורר את העם לרסיסים".

בתנועה לאיכות השלטון הודיעו, כי יגישו מחדש את העתירה בעתיד.

צילום: התנועה לאיכות השלטון
צילום: התנועה לאיכות השלטון
צילום: התנועה לאיכות השלטון

התנועה למשילות ודמוקרטיה בירכה על פסיקתם זו של שופטי בג"ץ. "יש לקוות שגם בעתיד יימנעו שופטי בג"ץ מעיסוק בנושאים שאינם שפיטים ובנושאים פוליטיים. רק שמירה על מקצועיות השפיטה וניתוקה מהשדה הפוליטי תחזיר את אמון הציבור במערכת המשפט ובטוהר השיקולים של שופטי ישראל".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן