Skip to content

פיטורים המוניים וסגירת מלונות – המשבר הקשה ביותר בתולדות ענף המלונאות

כ-4000 עובדים במלונות הוצאו לחופשה ללא תשלום. במקביל מתחילים צמצומים ופיטורים של עובדים זמניים ועובדי חברות כ"א. לדברי אמיר חייק, נשיא התאחדות המלונות: מדובר במשבר הקשה ביותר בתולדות ענף המלונאות בישראל. "במידה ולא יוגש סיוע מידי מהממשלה יחלו פטורי עובדים המוניים והענף יאבד למעלה ממחצית מעובדיו".
פחות מדקהזמן קריאה: דקות

מנתוני התאחדות המלונות עולה, כי במצב הנוכחי, הנזק השנתי המוערך לענף במצב הנוכחי נאמד בכ-4.2 מיליארד ₪, כ-350 מליון ₪ בחודש. התפוסות במלונות צנחו אל מתחת ל-40%, ירידה של כ-30% בממוצע ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. תל אביב וירושלים (30% תפוסה) מובילות את טבלת הירידות.

סגירתם הצפויה של גבולות המדינה לכניסת תיירים מכל העולם תביא למחיקה מידית של למעלה מ-500 מיליון ₪ בחודש מהכנסות הענף, כ- 6 מיליארד ₪ בשנה, ירידה בתפוסות החדרים לכ-20% באזורים מוטי תיירות נכנסת ( כמו: ירושלים ות"א),  לפיטורים המוניים וסגירת עשרות מלונות. מדובר בשפל אליו לא הגיע ענף המלונאות מעולם.  כבר בשלב זה, כ-4000 עובדים הוצאו לחל"ת אישי ובמקביל החלו פיטורים של עובדים זמניים ועובדי כ"א. רשתות מאחדות מלונות סמוכים ואילו מלונות בודדים על סף סגירה.

לדברי נשיא התאחדות המלונות, אמיר חייק, מדובר במשבר הקשה ביותר בתולדות ענף המלונאות בישראל, הנחשב לאחד ממנועי הצמיחה המרכזיים במשק ונמצא כעת בחזית המשבר. "הענף, המזרים מיליארדים מידי שנה להכנסות המדינה נמצא על פי תהום. הגיע הזמן שהממשלה תנהג בצורה אחראית לא רק כלפי אזרחיה, אלא גם כלפי כלכלתה, ותפנים שללא הזרמת חמצן מידית לענף בהיקף של כחצי מיליארד ₪ החולה הזה ימות".

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן