תיק פלילי 67104-01-20: מדינת ישראל נ. נתניהו יתקיים במועדו

בית המשפט המחוזי דחה היום את בקשת פרקליטי נתניהו לדחות את הקץ. נגמרו התירוצים. בעוד שבוע בדיוק יחל משפטו של ראש הממשלה. בשלב הראשוני תתקיים הקראת כתב האשמה ויקבעו מועדי הדיונים בתיק. בתגובת הפרקליטות שהתנגדה לדחייה מופיעה רשימת הסללומים הפתלתלים בהם ניסה נתניהו למנוע את תחילת משפטו. למרות הכל זה לא עבד

תיק פלילי 67104-01-20: מדינת ישראל נ. נתניהו יתקיים במועדו

בית המשפט המחוזי דחה היום את בקשת פרקליטי נתניהו לדחות את הקץ. נגמרו התירוצים. בעוד שבוע בדיוק יחל משפטו של ראש הממשלה. בשלב הראשוני תתקיים הקראת כתב האשמה ויקבעו מועדי הדיונים בתיק. בתגובת הפרקליטות שהתנגדה לדחייה מופיעה רשימת הסללומים הפתלתלים בהם ניסה נתניהו למנוע את תחילת משפטו. למרות הכל זה לא עבד

בית המשפט המחוזי בירושלים דחה היום (שלישי) את בקשתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לעכב ב-45 ימים את פתיחת משפטו בטענה כי פרקליטיו טרם קבלו את מלוא חומרי החקירה לידיהם כקבוע בחוק. הדיון הראשון במשפט יתקיים ביום שלישי בשבוע הבא, 17 במארס, ונתניהו מחויב לנכוח בו. נתניהו עומד לדין בתיק פלילי – 67104-01-20 .פ.ת . בתיק זה מואשם נתניהו בעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים בתיקים 1000, 2000 ו-4000.

כאמור, פרקליטי ראש ממשלת המעבר ביקשו לדחות את פתיחת המשפט בטענה כי לא קיבלו את חומרי החקירה המלאים. ‏בית המשפט קבע כי הנימוק לא רלוונטי מאחר שמדובר בדיון הקראה בלבד של כתב האישום ולכן פרקליטי נתניהו לא צריכים להתכונן עם חומרי החקירה. אלא שמתגובת המדינה עולים בבירור ניסיונות ראש הממשלה לתכנן כל תרגיל אפשרי על מנת שלא להתייצב לדין במה שהוא כינה בעבר הלא רחוק, הבל פה חם, אין כלום, לא היה כלום, לא יהיה כלום ובתנועות ביטול ופה מגחך אמר שהכל יתברר כעורבא פרח וכי הוא ירסק את ההאשמות כנגדו.

הפרקליטות סברה אחרת ופרשה לפני בית המשפט את סאגת קבלת החומרים בידי נתניהו באמצעות פרקליטיו. להלן תגובת הפרקליטות במלואה, ממנה נתן ללמוד על מאמצי ההתחמקות של נתניהו.

השופטת רבקה פרידמן (צילום: הרשות השופטת) בנימין נתניהו (צילום: לע"מ)
השופטת רבקה פרידמן (צילום: הרשות השופטת) בנימין נתניהו (צילום: לע"מ)

תגובת הפרקליטות

1 ביום ,19.2.2020 העבירו ב"כ נאשם 1 למאשימה בקשה לקבלת חומר החקירה בתיק.
2 מיד לאחר מכן, ביום ,20.2.2020 הודיעה המאשימה לב"כ הנאשמים כי חומר החקירה עומד לרשותם לעיון ולהעתקה במשרדיה, בכפוף להעברת התחייבות כספית. בנוסף, הודיעה המאשימה כי חומר החקירה כולו יסרק בזמן הקרוב, וככל שהמבקשים יחפצו. בכך, ניתן יהיה להמציא להם עותק של החומר הסרוק ללא עלות לאחר השלמת התהליך.

3 ביום 24.2.2020 הודיעו ב"כ נאשם 1 כי הם מעדיפים לקבל העתק סרוק של חומר החקירה, בכך בחר נאשם 1 להמתין לתוצרי הסריקה על פני העתקת החומרים באופן מידי.

4 ביום 01.03.2020 בשעות הערב הועברה לב"כ הנאשמים הודעה כי רשימות חומר החקירה ושתי תעודות חיסיון מתוך שלוש, מוכנות למסירה. ב"כ נאשם 1 אסף את החומר האמור ביום ה 1.3.2020.תעודת החיסיון השלישית נמסרה לעיונכם ביום ה-8.3.2020, סמוך לאחר שנחתמה על ידי שר הביטחון.

5  תהליך הסריקה של חומרי החקירה הסתיים בימים אלה, וביום 8.3.2020 הוזמנו ב"כ הנאשמים כולם לאסוף העתק של חומרי החקירה הסרוקים.

.6   עוד נעדכן כי נמסר לנאשמים שחומר חקירה נוסף בהיקף מצומצם יועבר אליהם בהקדם, גם הוא באמצעות מדיה דיגטלית הנמצאת בתהליך העתקה.

7   בנסיבות המתוארות  לעיל,  המאשימה מתנגדת  לדחיית  מועד  הדיון. בתוך כך, המאשימה אינה עומדת על כך שהנאשמים ישיבו לאשמה בדיון הקבוע, אך מבקשת כי יתקיים במועד הקבוע דיון תזכורת בנוכחות הצדדים לצורך קביעת מועדי הדיונים בתיק.

בהחלטתה מציינת שופטת בית המשפט המחוזי בירושלים, רבקה פרידמן-פלדמן: "הדיון הקרוב קבוע להקראה בלבד. תשובת הנאשמים לאישומים לא מתבקשת בשלב זה. לפי כך אין בנימוקי הבקשה שהגיש ב"כ נאשם 1 כדי להצדיק דחיית דיון. הבקשה נדחית."

בית המשפט המחוזי בירושלים דחה היום (שלישי) את בקשתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לעכב ב-45 ימים את פתיחת משפטו בטענה כי פרקליטיו טרם קבלו את מלוא חומרי החקירה לידיהם כקבוע בחוק. הדיון הראשון במשפט יתקיים ביום שלישי בשבוע הבא, 17 במארס, ונתניהו מחויב לנכוח בו. נתניהו עומד לדין בתיק פלילי – 67104-01-20 .פ.ת . בתיק זה מואשם נתניהו בעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים בתיקים 1000, 2000 ו-4000.

כאמור, פרקליטי ראש ממשלת המעבר ביקשו לדחות את פתיחת המשפט בטענה כי לא קיבלו את חומרי החקירה המלאים. ‏בית המשפט קבע כי הנימוק לא רלוונטי מאחר שמדובר בדיון הקראה בלבד של כתב האישום ולכן פרקליטי נתניהו לא צריכים להתכונן עם חומרי החקירה. אלא שמתגובת המדינה עולים בבירור ניסיונות ראש הממשלה לתכנן כל תרגיל אפשרי על מנת שלא להתייצב לדין במה שהוא כינה בעבר הלא רחוק, הבל פה חם, אין כלום, לא היה כלום, לא יהיה כלום ובתנועות ביטול ופה מגחך אמר שהכל יתברר כעורבא פרח וכי הוא ירסק את ההאשמות כנגדו.

הפרקליטות סברה אחרת ופרשה לפני בית המשפט את סאגת קבלת החומרים בידי נתניהו באמצעות פרקליטיו. להלן תגובת הפרקליטות במלואה, ממנה נתן ללמוד על מאמצי ההתחמקות של נתניהו.

השופטת רבקה פרידמן (צילום: הרשות השופטת) בנימין נתניהו (צילום: לע"מ)
השופטת רבקה פרידמן (צילום: הרשות השופטת) בנימין נתניהו (צילום: לע"מ)

תגובת הפרקליטות

1 ביום ,19.2.2020 העבירו ב"כ נאשם 1 למאשימה בקשה לקבלת חומר החקירה בתיק.
2 מיד לאחר מכן, ביום ,20.2.2020 הודיעה המאשימה לב"כ הנאשמים כי חומר החקירה עומד לרשותם לעיון ולהעתקה במשרדיה, בכפוף להעברת התחייבות כספית. בנוסף, הודיעה המאשימה כי חומר החקירה כולו יסרק בזמן הקרוב, וככל שהמבקשים יחפצו. בכך, ניתן יהיה להמציא להם עותק של החומר הסרוק ללא עלות לאחר השלמת התהליך.

3 ביום 24.2.2020 הודיעו ב"כ נאשם 1 כי הם מעדיפים לקבל העתק סרוק של חומר החקירה, בכך בחר נאשם 1 להמתין לתוצרי הסריקה על פני העתקת החומרים באופן מידי.

4 ביום 01.03.2020 בשעות הערב הועברה לב"כ הנאשמים הודעה כי רשימות חומר החקירה ושתי תעודות חיסיון מתוך שלוש, מוכנות למסירה. ב"כ נאשם 1 אסף את החומר האמור ביום ה 1.3.2020.תעודת החיסיון השלישית נמסרה לעיונכם ביום ה-8.3.2020, סמוך לאחר שנחתמה על ידי שר הביטחון.

5  תהליך הסריקה של חומרי החקירה הסתיים בימים אלה, וביום 8.3.2020 הוזמנו ב"כ הנאשמים כולם לאסוף העתק של חומרי החקירה הסרוקים.

.6   עוד נעדכן כי נמסר לנאשמים שחומר חקירה נוסף בהיקף מצומצם יועבר אליהם בהקדם, גם הוא באמצעות מדיה דיגטלית הנמצאת בתהליך העתקה.

7   בנסיבות המתוארות  לעיל,  המאשימה מתנגדת  לדחיית  מועד  הדיון. בתוך כך, המאשימה אינה עומדת על כך שהנאשמים ישיבו לאשמה בדיון הקבוע, אך מבקשת כי יתקיים במועד הקבוע דיון תזכורת בנוכחות הצדדים לצורך קביעת מועדי הדיונים בתיק.

בהחלטתה מציינת שופטת בית המשפט המחוזי בירושלים, רבקה פרידמן-פלדמן: "הדיון הקרוב קבוע להקראה בלבד. תשובת הנאשמים לאישומים לא מתבקשת בשלב זה. לפי כך אין בנימוקי הבקשה שהגיש ב"כ נאשם 1 כדי להצדיק דחיית דיון. הבקשה נדחית."

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן