Skip to content

נגיף הקורונה: עודכנו ההנחיות לביקור קשישים בבתי אבות וכניסת אורחים למסגרות בהן מתגוררים אנשים בעלי מוגבלות

בשל רגישות האוכלוסייה המבוגרת ושמירה על בריאותם, ביקורי משפחות יוכלו להתקיים רק מחוץ לבתי האבות • ההנחיות הורחבו גם למסגרות בהן מתגוררים אנשים עם מוגבלות מעל גיל 50 ואנשים עם מוגבלות המוגדרים סיעודיים • בנוסף, כלל המסגרות החוץ ביתיות שבפיקוח המשרד הונחו להכין מתחמי בידוד בשטחי המסגרת המיועדים לדיירים חסרי עורף משפחתי • המשרד הקפיא […]
פחות מדקה זמן קריאה: דקות

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מעדכן את ההנחיות למסגרות הפועלות תחתיו כחלק מהמאמץ הלאומי להתמודדות עם נגיף הקורונה.

ההנחיות פורסמו כחוזר מנכ"ל שנשלח לכל עובדי הרווחה בארץ ומאגד מדיניות המשרד למניעת התפשטות נגיף הקורונה והגנה על השוהים במסגרותיו ומקבלי השירותים בקהילה.

בהתאם להנחיות משרד הבריאות והמועצה לביטחון לאומי הורה משרד העבודה והרווחה לבתי אבות ובתי הדיור המוגן, להימנע לחלוטין מהכנסת אורחים בשעריהם. מפגשים עם מבקרים ובני משפחה צריכים להתקיים מחוץ לשערי המסגרת ובתנאי שהמבקר עצמו לא נמצא בבידוד ולא נחשף בעצמו לאנשים שנמצאים בבידוד. במידה שלא מתאפשרת יציאה של הדייר החוצה, תתאפשר כניסת קרוב משפחה מדרגה ראשונה לאחר בירור מצבו על ידי מנהל המסגרת ובתנאי שלא שב מחו"ל ב-14 הימים שקדמו לביקור, לא מתגורר עמו אדם השוהה בבידוד והמבקר לא פיתוח תסמינים.

כמו כן קובעות ההנחיות כי הנהלת בתי האבות צריכה לוודא שספקים ייכנסו רק לאחר שנבדק כי איש מהם או מבני משפחתם אינו חייב בבידוד על פי הנחיות משרד הבריאות.

ההנחיות הורחבו היום גם למסגרות בהן מתגוררים אנשים עם מוגבלות מעל גיל 50 ואנשים עם מוגבלות המוגדרים סיעודיים. לא תתאפשר כניסת מבקרים למסגרות אלה. קרוב משפחה מדרגה ראשונה או אופוטרופוס המבקשים לבקר דייר, הדבר יעשה בכפוף לבדיקת מנהל המסגרת ובכפוף לתנאים בדומה לביקור קשישים.

שר העבודה והרווחה, אופיר אקוניס התייחס להנחיות ואמר: "למען בריאותכם, בריאות בני המשפחה בכל הגילאים וכדי שישראל תתמודד באחריות ובנחישות בנגיף המתפשט, נא יישמו את ההוראות".

הנחיות משרד העבודה והרווחה מתייחסות גם לאפשרות שלמרות כל אמצעי הזהירות אחד הדיירים יהיה חייב בבידוד. במקרה כזה מונחים בתי האבות להקצות אזור למבודדים שבו יוכל לשהות הדייר ללא מגע עם הדיירים האחרים או עם אנשי הצוות. כמו כן הונחו צוותי המסגרות להקפיד הקפדה יתרה על כללי ההיגיינה שפרסם משרד הבריאות.

בנוסף לבתי האבות ובתי הדיור המוגן הונחו גם המסגרות החוץ ביתיות של המשרד, להכין מתחמי בידוד למקרה שדיירים ייאלצו לשהות בבידוד ואין להם עורף משפחתי. אם אין אפשרות לתחום אזור מבודד, על המסגרת לפנות למשרד ואז תישקל האפשרות להעביר את הדייר הזקוק לבידוד למסגרת קליטה ייעודית.

גם המסגרות החוץ ביתיות לאנשים עם מוגבלות אשר נמצאים בסיכון גבוה יותר להידבקות, הונחו לצמצם ככל הניתן ביקור של אנשים מבחוץ ולהקפיד הקפדה יתרה על הנחיות ההיגיינה של משרד הבריאות. כמו כן ההנחיה היא שלא לקיים שום אירועים במסגרות אלו.

הנחיות למחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות

מוקדם יותר השבוע הינחה המשרד את המחלקות לשירותים חברתיים להיערך למתן שירותים סוציאליים באמצעות התקשרות מרחוק על ידי תקשורת מחשבים או טלפוניה. המחלקות ערוכות לספק סיוע לפונים המדווחים על הימצאם בבידוד על פי הצורך.

מרכזי היום בקהילה ימשיכו לפעול כסדרם ותוך הקפדה על כללי ההיגיינה וניקיון והצוותים יקפידו שלא ישהו במקום מעל 100 איש כפי שהנחה משרד הבריאות.

כמו כן, משרד הרווחה הנחה את המסגרות החוץ ביתיות שלא לאשר לעובדיהן חופשות מחוץ לישראל. ההנחיה רלוונטית לעובדי המסגרות כגון מעונות לטיפול בנוער בסיכון, מקלטים לנשים מוכות, מוסדות שיקום למכורים לסמים, חלופות מעצר וכל המסגרות המשמשים ללינת לילה ונמצאים בהתקשרות עם המשרד. המשרד גם עצר את כל קליטת המתנדבים מחו"ל אשר היו אמורים להגיע לסייע במסגרות הרווחה.

המוקדנים במוקד החירום של משרד העבודה והרווחה 118 תודרכו להפנות אוכלוסיות רווחה שפונות למוקד לקבל מידע באשר לצורך בבידוד או שכבר נמצאות בבידוד וזקוקות לסיוע. המוקדנים מנתבים את הפניות למחלקות לשירותים חברתיים או למשרד הבריאות על פי הצורך.

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן