Skip to content

העליון: הכנסת היא הריבון. הכנסת אינה 'להקת המעודדות של הממשלה'

בית המשפט העליון הגיב לתגובת יו"ר הכנסת לבית המשפט שטען כי בחירת היו"ר תלויה במגעים להקמת ממשלה. שופטי העליון הורו לאדלשטיין לקיים את הדיון לבחירת יו"ר כנסת חדש עד יום רביעי

העליון: הכנסת היא הריבון. הכנסת אינה 'להקת המעודדות של הממשלה'

בית המשפט העליון הגיב לתגובת יו"ר הכנסת לבית המשפט שטען כי בחירת היו"ר תלויה במגעים להקמת ממשלה. שופטי העליון הורו לאדלשטיין לקיים את הדיון לבחירת יו"ר כנסת חדש עד יום רביעי

פחות משעה וחצי לאחר תגובתו של יו"ר הכנסת שהתחמק מכינוס מליאת הכנסת לדיון בהחלפתו, שופטי בג"ץ קבעו אמש (שני) כי על יו"ר הכנסת, יולי אדלשטיין, להעלות לדיון את סוגיית החלפתו עד ליום רביעי הקרוב.  נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות, קבעה כי התנהלותו של אדלשטיין, שמסרב לכנס את הדיון בהחלפתו למרות בקשה של 61 חברי כנסת, מהווה "פגיעה ברצון הבוחר" ו"חתירה תחת יסודות הדמוקרטיה".

צילום: אמיל סלמן - פול הארץ
הרכב שופטי העליון בדיון – צילום: אמיל סלמן – פול הארץ

חיות תקפה את אדלשטיין, שטען כי בחירת היו"ר תלויה במגעים להקמת ממשלה, ואמרה כי "הכנסת היא הריבון. הכנסת אינה 'להקת המעודדות של הממשלה'". עוד אמרה חיות כי "החלטתו שלא להעלות להצבעה במליאה את סוגיית בחירתו של יו"ר קבוע – חורגת ממתחם שיקול הדעת המסור לו". "בהינתן העובדה שמדובר ביו"ר בפועל המכהן מתוקף דין הרציפות, ובהינתן העובדה שמדובר בעניין הנוגע בו ישירות, שיקול הדעת הנתון לו בהקשר זה אינו רחב – אלא מוגבל ותחום ביותר", מסרה השופטת חיות. "מסקנה זו מקבלת משנה תוקף בהינתן העובדה שבמהלך השנה האחרונה התקיימו במדינת ישראל לא פחות משלוש מערכות בחירות והמשיב מכהן למעשה כיו"ר בפועל כבר מאז השבעת הכנסת ה-22". הפסיקה אמש, שניתנה בפרק זמן של פחות משעה וחצי לאחר שיו"ר הכנסת המתבצר מסר לו את תשובתו המתריסה, התקבלה פה אחד.

 

פחות משעה וחצי לאחר תגובתו של יו"ר הכנסת שהתחמק מכינוס מליאת הכנסת לדיון בהחלפתו, שופטי בג"ץ קבעו אמש (שני) כי על יו"ר הכנסת, יולי אדלשטיין, להעלות לדיון את סוגיית החלפתו עד ליום רביעי הקרוב.  נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות, קבעה כי התנהלותו של אדלשטיין, שמסרב לכנס את הדיון בהחלפתו למרות בקשה של 61 חברי כנסת, מהווה "פגיעה ברצון הבוחר" ו"חתירה תחת יסודות הדמוקרטיה".

צילום: אמיל סלמן - פול הארץ
הרכב שופטי העליון בדיון – צילום: אמיל סלמן – פול הארץ

חיות תקפה את אדלשטיין, שטען כי בחירת היו"ר תלויה במגעים להקמת ממשלה, ואמרה כי "הכנסת היא הריבון. הכנסת אינה 'להקת המעודדות של הממשלה'". עוד אמרה חיות כי "החלטתו שלא להעלות להצבעה במליאה את סוגיית בחירתו של יו"ר קבוע – חורגת ממתחם שיקול הדעת המסור לו". "בהינתן העובדה שמדובר ביו"ר בפועל המכהן מתוקף דין הרציפות, ובהינתן העובדה שמדובר בעניין הנוגע בו ישירות, שיקול הדעת הנתון לו בהקשר זה אינו רחב – אלא מוגבל ותחום ביותר", מסרה השופטת חיות. "מסקנה זו מקבלת משנה תוקף בהינתן העובדה שבמהלך השנה האחרונה התקיימו במדינת ישראל לא פחות משלוש מערכות בחירות והמשיב מכהן למעשה כיו"ר בפועל כבר מאז השבעת הכנסת ה-22". הפסיקה אמש, שניתנה בפרק זמן של פחות משעה וחצי לאחר שיו"ר הכנסת המתבצר מסר לו את תשובתו המתריסה, התקבלה פה אחד.

 

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן