Skip to content

ח"כ אמיר פרץ אמור לכנס היום את המליאה לבחירת יו"ר כנסת חדש

בית המשפט העליון מתח ביקורת חריפה על היו"ר המתפטר יולי אדלשטיין וקבע כי הסמכות לכינוס המליאה עוברת לידי זקן חברי הכנסת – עמיר פרץ (עבודה)

ח"כ אמיר פרץ אמור לכנס היום את המליאה לבחירת יו"ר כנסת חדש

בית המשפט העליון מתח ביקורת חריפה על היו"ר המתפטר יולי אדלשטיין וקבע כי הסמכות לכינוס המליאה עוברת לידי זקן חברי הכנסת – עמיר פרץ (עבודה)

בג"ץ קבע ה הלילה (חמישי) כי יש להעביר את הסמכות לכינוס מליאת הכנסת לוותיק חברי הכנסת, בר הכנסת עמיר פרץ, זאת בעקבות סירובו של היו"ר המתפטר יולי אדלשטיין לעשות זאת. השופטים קבעו כי פרץ יוכל לכנס את המליאה כבר היום ולנהל את הדיון לבחירת יו"ר קבוע. בפסק הדין מתחה נשיאת העליון אסתר חיות ביקורת חריפה על התנהלותו של אדלשטיין וקבעה כי בסירובו לציית לפסיקת בג"ץ הוא פגע "פגיעה חסרת תקדים בשלטון החוק". בעקבות הפסיקה הודיע יו"ר הוועדה המסדרת, ח"כ אבי ניסנקורן (כחול לבן), כי הוועדה תתכנס היום לאשר את כינוס המליאה כדי לבחור יו"ר חדש. לדברי ניסנקורן, הוועדה תתכנס ב-11:30 וההצבעה במליאה תיערך ב-16:00.

מתחה ביקורת חריפה על התנהלות יו"ר הכנסת - השופטת אסתר חיות (צילום: אמיל סלמן פול הארץ)
מתחה ביקורת חריפה על התנהלות יו"ר הכנסת – השופטת אסתר חיות (צילום: אמיל סלמן פול הארץ)

"… היועץ המשפטי לכנסת הוסיף וציין בהודעתו שמסר ליו"ר הכנסת כי "אין בהתפטרותו בעת הזו כדי להשליך על החובה לקיים את צו בית המשפט…", וכי "יו"ר הכנסת הודיע ליועץ   על סדר 23- המשפטי לכנסת כי אין בכוונתו להעלות את נושא בחירת יו"ר קבוע לכנסת ה יומה של מליאת הכנסת היום. בהתנהלותו זו הפר יו"ר הכנסת את הצו המוחלט כאמור בפסק הדיו", קבעו השופטים.
זאת ועוד: "מדינה שבה רשות שלטונית נוטלת את החוק לידיה –  ברצותה, מקיימת צו שיפוטי שניתן נגדה, וברצותה מתעלמת ממנו, היא מדינה שנזרעים בה זרעי פורענות ואנרכיה, ומתפתחת בה תרבות מסוכנת של שלטון כח ושרירות".

"בשלטון החוק, נדרשים סעדים חסרי תקדים. במהלך הדיון שהתקיים בפנינו היום ציין היועץ המשפטי לכנסת כי המחוקק וכן מתקיני תקנון הכנסת לא חזו ולא צפו מצב דברים, בייחוד בהיעדר סגן שימלא את מקומוכגון זה שנוצר בעקבות התפטרותו של המשיב (יולי אדלשטיין א.מ)".

לסיום  קבעו השופטים: "מנת להבטיח את קיום פסק הדין מיום 15 לו בסעיף : תוקנה לוותיק חברי הכנסת סמכות תחומה ומוגדרת כדלקמן 23.3.2020 לתקנון הכנסת על מנת לכנס את מליאת הכנסת מחר, יום ה".

קודם לכם נשיאת העליון אסתר חויות הזהירה: חיות הזהירה כי החלטת אדלשטיין עשויה להביא אזרחים שלא לציית להוראות הממשלה במאבק בנגיף הקורונה. "אם כך נוהג בעל השררה, מדוע ינהג אחרת האזרח מן השורה? ושאלה זו מהדהדת במלוא העוצמה בייחוד בימים הקשים הללו אשר בהם אנו מתמודדים עם התפרצות מגיפת נגיף הקורונה, והאזרחים נדרשים לציית להוראות ולמגבלות חסרות תקדים המוטלות עליהם, בין היתר, מכוח תקנות שעת חירום".

בפתח הדיון עדכן יועמ"ש הכנסת, אייל ינון, כי הוא אינו מייצג יותר את יו"ר הכנסת המתפטר. "אני 24 שנים מופיע מול בית המשפט הזה ומייצג את רשויות המדינה השונות, ומעולם לא באתי בלב כל כך כבד", אמר ינון בפתח דבריו, "זה אירוע שאותי מפתיע. חסר תקדים בחומרתו. שבירת כלים בין הרשות המחוקקת לרשות השופטת. כמי שפסע בשביל הצר שבין הכנסת לבית המשפט העליון במשך שנים רבות, זו תחושה מאוד קשה שתוקפת אותי".

דוברות
דוברות

מחוץ לכנסת הוקמו הלילה אוהלי מחאה של התנועה לאיכות השלטון מתוף הצהר שישהו במקום עד לבחירת יו"ר חדש לכנסת. מהתנועה לאיכות השלטון נמסר כי "טוב עשה בית המשפט ששמר על כבודה של הכנסת, ביום שבו יו"ר הכנסת ביזה אותה בהתנהלותו. התנועה לאיכות השלטון מקווה כי ימים שחורים אלו יעמדו כתמרור אזהרה בדברי הימים של מדינת ישראל."

בג"ץ קבע ה הלילה (חמישי) כי יש להעביר את הסמכות לכינוס מליאת הכנסת לוותיק חברי הכנסת, בר הכנסת עמיר פרץ, זאת בעקבות סירובו של היו"ר המתפטר יולי אדלשטיין לעשות זאת. השופטים קבעו כי פרץ יוכל לכנס את המליאה כבר היום ולנהל את הדיון לבחירת יו"ר קבוע. בפסק הדין מתחה נשיאת העליון אסתר חיות ביקורת חריפה על התנהלותו של אדלשטיין וקבעה כי בסירובו לציית לפסיקת בג"ץ הוא פגע "פגיעה חסרת תקדים בשלטון החוק". בעקבות הפסיקה הודיע יו"ר הוועדה המסדרת, ח"כ אבי ניסנקורן (כחול לבן), כי הוועדה תתכנס היום לאשר את כינוס המליאה כדי לבחור יו"ר חדש. לדברי ניסנקורן, הוועדה תתכנס ב-11:30 וההצבעה במליאה תיערך ב-16:00.

מתחה ביקורת חריפה על התנהלות יו"ר הכנסת - השופטת אסתר חיות (צילום: אמיל סלמן פול הארץ)
מתחה ביקורת חריפה על התנהלות יו"ר הכנסת – השופטת אסתר חיות (צילום: אמיל סלמן פול הארץ)

"… היועץ המשפטי לכנסת הוסיף וציין בהודעתו שמסר ליו"ר הכנסת כי "אין בהתפטרותו בעת הזו כדי להשליך על החובה לקיים את צו בית המשפט…", וכי "יו"ר הכנסת הודיע ליועץ   על סדר 23- המשפטי לכנסת כי אין בכוונתו להעלות את נושא בחירת יו"ר קבוע לכנסת ה יומה של מליאת הכנסת היום. בהתנהלותו זו הפר יו"ר הכנסת את הצו המוחלט כאמור בפסק הדיו", קבעו השופטים.
זאת ועוד: "מדינה שבה רשות שלטונית נוטלת את החוק לידיה –  ברצותה, מקיימת צו שיפוטי שניתן נגדה, וברצותה מתעלמת ממנו, היא מדינה שנזרעים בה זרעי פורענות ואנרכיה, ומתפתחת בה תרבות מסוכנת של שלטון כח ושרירות".

"בשלטון החוק, נדרשים סעדים חסרי תקדים. במהלך הדיון שהתקיים בפנינו היום ציין היועץ המשפטי לכנסת כי המחוקק וכן מתקיני תקנון הכנסת לא חזו ולא צפו מצב דברים, בייחוד בהיעדר סגן שימלא את מקומוכגון זה שנוצר בעקבות התפטרותו של המשיב (יולי אדלשטיין א.מ)".

לסיום  קבעו השופטים: "מנת להבטיח את קיום פסק הדין מיום 15 לו בסעיף : תוקנה לוותיק חברי הכנסת סמכות תחומה ומוגדרת כדלקמן 23.3.2020 לתקנון הכנסת על מנת לכנס את מליאת הכנסת מחר, יום ה".

קודם לכם נשיאת העליון אסתר חויות הזהירה: חיות הזהירה כי החלטת אדלשטיין עשויה להביא אזרחים שלא לציית להוראות הממשלה במאבק בנגיף הקורונה. "אם כך נוהג בעל השררה, מדוע ינהג אחרת האזרח מן השורה? ושאלה זו מהדהדת במלוא העוצמה בייחוד בימים הקשים הללו אשר בהם אנו מתמודדים עם התפרצות מגיפת נגיף הקורונה, והאזרחים נדרשים לציית להוראות ולמגבלות חסרות תקדים המוטלות עליהם, בין היתר, מכוח תקנות שעת חירום".

בפתח הדיון עדכן יועמ"ש הכנסת, אייל ינון, כי הוא אינו מייצג יותר את יו"ר הכנסת המתפטר. "אני 24 שנים מופיע מול בית המשפט הזה ומייצג את רשויות המדינה השונות, ומעולם לא באתי בלב כל כך כבד", אמר ינון בפתח דבריו, "זה אירוע שאותי מפתיע. חסר תקדים בחומרתו. שבירת כלים בין הרשות המחוקקת לרשות השופטת. כמי שפסע בשביל הצר שבין הכנסת לבית המשפט העליון במשך שנים רבות, זו תחושה מאוד קשה שתוקפת אותי".

דוברות
דוברות

מחוץ לכנסת הוקמו הלילה אוהלי מחאה של התנועה לאיכות השלטון מתוף הצהר שישהו במקום עד לבחירת יו"ר חדש לכנסת. מהתנועה לאיכות השלטון נמסר כי "טוב עשה בית המשפט ששמר על כבודה של הכנסת, ביום שבו יו"ר הכנסת ביזה אותה בהתנהלותו. התנועה לאיכות השלטון מקווה כי ימים שחורים אלו יעמדו כתמרור אזהרה בדברי הימים של מדינת ישראל."

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן