Skip to content

דרמה בעולם החרדי: מי שאינו שומר על הנחיות משרד הבריאות מוגדר כרודף

היום (ראשון) קיבל שר התורה מרן הגר"ח קנייבסקי שורת שאלות הלכתיות העוסקות בהתפשטות מגיפת הקורונה בציבור החרדי וענה עליהן בכתב ידו

דרמה בעולם החרדי: מי שאינו שומר על הנחיות משרד הבריאות מוגדר כרודף

היום (ראשון) קיבל שר התורה מרן הגר"ח קנייבסקי שורת שאלות הלכתיות העוסקות בהתפשטות מגיפת הקורונה בציבור החרדי וענה עליהן בכתב ידו

היום (ראשון) קיבל שר התורה מר"ן הגר"ח, חיים קנייבסקי, שורת שאלות הלכתיות העוסקות בהתפשטות מגיפת הקורונה, שעלו בקרב הקהילות השונות בירושלים והועברו למעונו באופן מרוכז. הוא השיב עליהן בכתב ידו.

על פי הוראת מר"ן שר התורה מי שאינו שומר על הנחיות משרד הבריאות מוגדר כרודף, מוטל על כל אחד למסור למשטרה את מי שמזלזל בהנחיות, יש לענות בטלפון בשבת למי שמחכה לתשובות על בדיקת קורונה, ויש למחות בחריפות בפני כל מי שלא שומר בקפדנות על הוראות הרופאים. כמו כן פסק מרן הגר"ח, כי מי שמזלזל בהוראות ומדביק אנשים אחרים, הוא קרוב למזיד.

צילום: קבוצת רוטרניק

להלן נוסח השו"ת המלא:

א. אדם שלפי הוראות הרופאים חייב להיכנס לבידוד כדי שלא ידביק אחרים אם חלה, והוא עצמו חש בטוב ואינו חש שום כאב או חולי, האם יכול לצאת מביתו, או שמצווה עליו להקשיב לרופאים למרות שמרגיש טוב?
"לשמוע לרופאים"

ב. אדם שטוען שהוא בוטח בה' שלא יחלה, ועל כן מזלזל בהנחיות הרפואה (בשמירת מרחק זה מזה, וביציאה מהבית שלא לצורך דחוף וכדו') האם אפשר להגדירו כ"רודף" כי עלול להביא אנשים אחרים לידי סכנה?
"כרודף"

ג. ואם ח"ו זלזל בהוראות וגרם למישהו למות, האם נחשב מזיד או שוגג?
"קרוב למזיד"

ד. אם יודע על אדם שחייב להיות בבידוד שיוצא החוצה ומסכן אנשים, מותר לגעור בו בקול ובחריפות, אף שאולי יתבזה מכך?
"מותר"

ה. האם מותר למסור את שמו של אדם שמזלזל בהוראות הרופאים ומסכן את האחרים, לרשויות החוק? וכן האם מותר למסור מידע על בתי כנסת ומוסדות שלא נשמעים להוראות הרפואה, גם אם יביא לקנס כספי גבוה או אפילו מאסר?
"מותר"

ו. האם יש להשאיר טלפון פתוח בשבת למקרה שהרופאים יצטרכו להשיגו ויוכל לענות בשל חשש פיקוח נפש?
"מותר"

ז. מה הציבור יכול לקבל על עצמו כדי לעצור את המגיפה הנוראה שכבר מתו בה רבים כל כך?
"להתפלל"

//

עדכון 16:30 מדוברות זק"א: בעקבות התפשטות נגיף הקורונה וקריאה חריפה של גדול הדור מרן הרב ר׳ חיים קנייבסקי שליטא, יצאו מתנדבי זק"א בשכונות החרדיות להכריז את ההנחיות של הרב, לפיהן עקב מצב החירום ובהוראת מרן שר התורה אין להתפלל במנין ואין ללמוד בבתי כנסיות כל העובר על הוראות הרופאים של משרד הבריאות מוגדר כרודף וחובה למוסרו.

היום (ראשון) קיבל שר התורה מר"ן הגר"ח, חיים קנייבסקי, שורת שאלות הלכתיות העוסקות בהתפשטות מגיפת הקורונה, שעלו בקרב הקהילות השונות בירושלים והועברו למעונו באופן מרוכז. הוא השיב עליהן בכתב ידו.

על פי הוראת מר"ן שר התורה מי שאינו שומר על הנחיות משרד הבריאות מוגדר כרודף, מוטל על כל אחד למסור למשטרה את מי שמזלזל בהנחיות, יש לענות בטלפון בשבת למי שמחכה לתשובות על בדיקת קורונה, ויש למחות בחריפות בפני כל מי שלא שומר בקפדנות על הוראות הרופאים. כמו כן פסק מרן הגר"ח, כי מי שמזלזל בהוראות ומדביק אנשים אחרים, הוא קרוב למזיד.

צילום: קבוצת רוטרניק

להלן נוסח השו"ת המלא:

א. אדם שלפי הוראות הרופאים חייב להיכנס לבידוד כדי שלא ידביק אחרים אם חלה, והוא עצמו חש בטוב ואינו חש שום כאב או חולי, האם יכול לצאת מביתו, או שמצווה עליו להקשיב לרופאים למרות שמרגיש טוב?
"לשמוע לרופאים"

ב. אדם שטוען שהוא בוטח בה' שלא יחלה, ועל כן מזלזל בהנחיות הרפואה (בשמירת מרחק זה מזה, וביציאה מהבית שלא לצורך דחוף וכדו') האם אפשר להגדירו כ"רודף" כי עלול להביא אנשים אחרים לידי סכנה?
"כרודף"

ג. ואם ח"ו זלזל בהוראות וגרם למישהו למות, האם נחשב מזיד או שוגג?
"קרוב למזיד"

ד. אם יודע על אדם שחייב להיות בבידוד שיוצא החוצה ומסכן אנשים, מותר לגעור בו בקול ובחריפות, אף שאולי יתבזה מכך?
"מותר"

ה. האם מותר למסור את שמו של אדם שמזלזל בהוראות הרופאים ומסכן את האחרים, לרשויות החוק? וכן האם מותר למסור מידע על בתי כנסת ומוסדות שלא נשמעים להוראות הרפואה, גם אם יביא לקנס כספי גבוה או אפילו מאסר?
"מותר"

ו. האם יש להשאיר טלפון פתוח בשבת למקרה שהרופאים יצטרכו להשיגו ויוכל לענות בשל חשש פיקוח נפש?
"מותר"

ז. מה הציבור יכול לקבל על עצמו כדי לעצור את המגיפה הנוראה שכבר מתו בה רבים כל כך?
"להתפלל"

//

עדכון 16:30 מדוברות זק"א: בעקבות התפשטות נגיף הקורונה וקריאה חריפה של גדול הדור מרן הרב ר׳ חיים קנייבסקי שליטא, יצאו מתנדבי זק"א בשכונות החרדיות להכריז את ההנחיות של הרב, לפיהן עקב מצב החירום ובהוראת מרן שר התורה אין להתפלל במנין ואין ללמוד בבתי כנסיות כל העובר על הוראות הרופאים של משרד הבריאות מוגדר כרודף וחובה למוסרו.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן