Skip to content

ביעור חמץ בימי קורונה

השנה זה היה שונה לחלוטין

ביעור חמץ בימי קורונה

השנה זה היה שונה לחלוטין

כבר כמה שנים אני נוהג לצלם את טקס ביעור החמץ בבני ברק. יש משהו מרתק, וודאי לצלם, בטקס הזה. השנה זה היה שונה לחלוטין. בשל החשש מהתפשטות הקורונה יצאה הוראה האוסרת על שריפת חמץ, בעיקר מחשש להתקהלות אנשים. למעשה הרבנים  הורו לזרוק את החמץ לאשפה ולשפוך עליו אקונומיקה. בבני ברק חולקו שקיות מיוחדות לאיסוף החמץ שנלקחו לנקודות איסוף אותן אספה העירייה ושרפה אותן בחסות לוחמי האש ופיקוד העורף שוודאי לא חשבו שאי פעם יידרשו למשימה כזאת

ביעור חמץ בחסות פיקוד עורף (צילום:דן בר דוב)
ביעור חמץ בחסות פיקוד עורף (צילום:דן בר דוב)
ביעור חמץ בימי קורונה (צילום:דן בר דוב)
ביעור חמץ בימי קורונה (צילום:דן בר דוב)
ביעור חמץ בימי קורונה (צילום:דן בר דוב)
ביעור חמץ בימי קורונה (צילום:דן בר דוב)
ביעור חמץ בימי קורונה (צילום:דן בר דוב)
ביעור חמץ בימי קורונה (צילום:דן בר דוב)
ביעור חמץ בימי קורונה (צילום:דן בר דוב)
ביעור חמץ בימי קורונה (צילום:דן בר דוב)
ביעור חמץ בימי קורונה (צילום:דן בר דוב)
ביעור חמץ בימי קורונה (צילום:דן בר דוב)
ביעור חמץ בימי קורונה (צילום:דן בר דוב)
ביעור חמץ בימי קורונה (צילום:דן בר דוב)
ביעור חמץ בימי קורונה ,ביעור חמץ בימי קורונה ,ראש העיר אברהם רובינשטיין (צילום:דן בר דוב)העיר אברהם רובינשטיין (צילום:דן בר דוב)
ביעור חמץ בימי קורונה ,ראש העיר אברהם רובינשטיין (צילום:דן בר דוב)

כבר כמה שנים אני נוהג לצלם את טקס ביעור החמץ בבני ברק. יש משהו מרתק, וודאי לצלם, בטקס הזה. השנה זה היה שונה לחלוטין. בשל החשש מהתפשטות הקורונה יצאה הוראה האוסרת על שריפת חמץ, בעיקר מחשש להתקהלות אנשים. למעשה הרבנים  הורו לזרוק את החמץ לאשפה ולשפוך עליו אקונומיקה. בבני ברק חולקו שקיות מיוחדות לאיסוף החמץ שנלקחו לנקודות איסוף אותן אספה העירייה ושרפה אותן בחסות לוחמי האש ופיקוד העורף שוודאי לא חשבו שאי פעם יידרשו למשימה כזאת

ביעור חמץ בחסות פיקוד עורף (צילום:דן בר דוב)
ביעור חמץ בחסות פיקוד עורף (צילום:דן בר דוב)
ביעור חמץ בימי קורונה (צילום:דן בר דוב)
ביעור חמץ בימי קורונה (צילום:דן בר דוב)
ביעור חמץ בימי קורונה (צילום:דן בר דוב)
ביעור חמץ בימי קורונה (צילום:דן בר דוב)
ביעור חמץ בימי קורונה (צילום:דן בר דוב)
ביעור חמץ בימי קורונה (צילום:דן בר דוב)
ביעור חמץ בימי קורונה (צילום:דן בר דוב)
ביעור חמץ בימי קורונה (צילום:דן בר דוב)
ביעור חמץ בימי קורונה (צילום:דן בר דוב)
ביעור חמץ בימי קורונה (צילום:דן בר דוב)
ביעור חמץ בימי קורונה (צילום:דן בר דוב)
ביעור חמץ בימי קורונה (צילום:דן בר דוב)
ביעור חמץ בימי קורונה ,ביעור חמץ בימי קורונה ,ראש העיר אברהם רובינשטיין (צילום:דן בר דוב)העיר אברהם רובינשטיין (צילום:דן בר דוב)
ביעור חמץ בימי קורונה ,ראש העיר אברהם רובינשטיין (צילום:דן בר דוב)

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן