Skip to content

מפעל הפיס קורא לאמנים מכל תחומי האמנות להגיש בקשות למענקים

בצל מחאת האמנים, מפעל הפיס יצא במיזם להענקת מענקים עבור ביצוע פרויקטים אמנותיים שיועלו לרשת. הפרויקטים המבוקשים יעסקו בסדנאות מקוונות או בסרטוני וידיאו מהסטודיו האישי.

מפעל הפיס קורא לאמנים מכל תחומי האמנות להגיש בקשות למענקים

בצל מחאת האמנים, מפעל הפיס יצא במיזם להענקת מענקים עבור ביצוע פרויקטים אמנותיים שיועלו לרשת. הפרויקטים המבוקשים יעסקו בסדנאות מקוונות או בסרטוני וידיאו מהסטודיו האישי.

מפעל הפיס מזמין אמנים מקצועיים מכל תחומי האמנויות להגיש בקשה לאחד משני הפרויקטים הבאים:

"מאחורי הקלעים"  – אמנים מספרים על יצירתם באמצעות סדנאות מקוונות

"תוצרת בית" – יצירות אמנות מצולמות ברוח הזמן והמקום

המיזם שנקרא "יוצרים לא עוצרים", יקבל הצעות שיוגשו בשני הפרויקטים. ההצעות העומדות בתנאי הסף תועברנה לבחינת ועדה מקצועית שהרכבה ייקבע על ידי מועצת הפיס. ההצעות הנבחרות יוצגו בפלטפורמות שונות בהתאם להחלטת מועצת הפיס, בהן מתחם מועצת הפיס לתרבות ואמנות באתר וואלה, אתר האינטרנט של מפעל הפיס ובאמצעי מדיה נוספים, כולל הרשתות החברתיות.

סכום המענק לאמן ינוע בין 1,500 – 3,000 ₪ לסדנא/יצירה.

מועד אחרון להגשה: יום שני, 4.5.20 בשעה 23:59

לינק להגשת הבקשות >>

צילום: שרה פלד

זכויות הקניין הרוחני ביצירות יוותרו בידי האמנים , ובהגשת ההצעה האמנים מעניקים למפעל הפיס רישיון שימוש ביצירה לרווחת הקהל בפלטפורמות מדיה שונות, שלא למטרות מסחריות. האמנים ידאגו לכל ההיבטים הקשורים להסדרת זכויות יוצרים ו/או משדרים ו/או מבצעים מול כל גוף שהוא, ורישיון השימוש המוענק למפעל הפיס יהווה "רישיון ישיר" בתמורה למענק .הערה הרלוונטית לפרויקט "תוצרת בית" בלבד : אמנים שמטעמי דת אינם מעוניינים בהעלאת הסרטון לפלטפורמות מדיה מסוימות, יהיו רשאים לפנות ולציין את הפלטפורמות ו/או אמצעי המדיה בהם ניתן להציג את הסרטון, ומפעל הפיס יתחשב בכך.

מפעל הפיס מזמין אמנים מקצועיים מכל תחומי האמנויות להגיש בקשה לאחד משני הפרויקטים הבאים:

"מאחורי הקלעים"  – אמנים מספרים על יצירתם באמצעות סדנאות מקוונות

"תוצרת בית" – יצירות אמנות מצולמות ברוח הזמן והמקום

המיזם שנקרא "יוצרים לא עוצרים", יקבל הצעות שיוגשו בשני הפרויקטים. ההצעות העומדות בתנאי הסף תועברנה לבחינת ועדה מקצועית שהרכבה ייקבע על ידי מועצת הפיס. ההצעות הנבחרות יוצגו בפלטפורמות שונות בהתאם להחלטת מועצת הפיס, בהן מתחם מועצת הפיס לתרבות ואמנות באתר וואלה, אתר האינטרנט של מפעל הפיס ובאמצעי מדיה נוספים, כולל הרשתות החברתיות.

סכום המענק לאמן ינוע בין 1,500 – 3,000 ₪ לסדנא/יצירה.

מועד אחרון להגשה: יום שני, 4.5.20 בשעה 23:59

לינק להגשת הבקשות >>

צילום: שרה פלד

זכויות הקניין הרוחני ביצירות יוותרו בידי האמנים , ובהגשת ההצעה האמנים מעניקים למפעל הפיס רישיון שימוש ביצירה לרווחת הקהל בפלטפורמות מדיה שונות, שלא למטרות מסחריות. האמנים ידאגו לכל ההיבטים הקשורים להסדרת זכויות יוצרים ו/או משדרים ו/או מבצעים מול כל גוף שהוא, ורישיון השימוש המוענק למפעל הפיס יהווה "רישיון ישיר" בתמורה למענק .הערה הרלוונטית לפרויקט "תוצרת בית" בלבד : אמנים שמטעמי דת אינם מעוניינים בהעלאת הסרטון לפלטפורמות מדיה מסוימות, יהיו רשאים לפנות ולציין את הפלטפורמות ו/או אמצעי המדיה בהם ניתן להציג את הסרטון, ומפעל הפיס יתחשב בכך.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן