עתירה לעליון: בטל את שינוי חוק היסוד המאפשר ראש ממשלה דו ראשי

חוזה חדש וומשמר הדמוקטיה עומדות לעתור לבית המשפט העליון לבטל את שינויי חוק היסוד כפי שהעבירו הליכוד וכחול לבן בכנסת.
ברביעי האחרון פסק העליון כי איננו מתערב הסכמים או בחוקים שטרם נחתמו או חוקקו (דיווח בלעדי)

עתירה לעליון: בטל את שינוי חוק היסוד המאפשר ראש ממשלה דו ראשי

חוזה חדש וומשמר הדמוקטיה עומדות לעתור לבית המשפט העליון לבטל את שינויי חוק היסוד כפי שהעבירו הליכוד וכחול לבן בכנסת.
ברביעי האחרון פסק העליון כי איננו מתערב הסכמים או בחוקים שטרם נחתמו או חוקקו (דיווח בלעדי)

עמותת חוזה חדש ומשמר הדמוקרטיה,  באמצעות פרקליטיה, עורכי הדין יובל יועז ואביגדור פלדמן, מתעתדות לעתור מחר בבוקר לבית המשפט העליון כנגד הסכמים וסדרת החוקים שהעבירו סיעות כחול לבן והליכוד בכנסת. בין השאר יתבקש בית המשפט לבטל את התיקון לחוק יסוד הממשלה, לפיו ימשלו שני ראשי ממשלה. חוק שילד כאמור ראש ממשלה עם שני ראשים. ראש ממשלה מכהן וראש ממשלה חלופי.  לטענתם התואר החדש והחלול "ראש ממשלה חלופי" נועד הלכה למעשה לעקוף את האיסור על כהונת שר תחת כתב אישום על פי הלכת דרעי-פנחסי – פסק דין שקבע כי סמכותו של ראש הממשלה לפטר שר וסגן שר מחייבת אותו לשקול כראוי את המשך כהונתם במקרה של הגשת כתב אישום, כולל את החשש לפגיעה באמון הציבור בממשלה. ע"פ ההלכה בחלק מהמקרים יהיה זה בלתי סביר לאפשר את המשך כהונת השר או סגן השר, ותחול חובה על ראש הממשלה לפטרם.

עורכי הדין יובל יועז ואביגדור פלדמן בעליון. (צילום פול: יוסי זמיר)

התיקון לחוק היסוד בא לעקוף הלכה זו ולהותיר את נתניהו כראש ממשלה עם כל היתרונות המגיעות לו כחוק בתפקיד זה. תיקון פרסונלי שמונע  מראש ממשלה לפטר את נתניהו (בהיות שר וממלא מקום ראש ממשלה). אין ספק כי נתניהו דאג לכך שהוא יוכל להמשיך לכהן תחת כתב אישום גם לאחר שיסיים לכהן בממשלה ולנהל את משפטו תחת תואר זה.
עוד  טוענים העותרים כי התיקון של קביעת ראש ממשלה עם שני ראשים הוא בגדר שינוי כללי משחק בדיעבד. כלומר, כללי המשחק משתנים לאחר ששאר "השחקנים" יתר המפלגות רצו לבחירות תחת עקרונות וחוקים שלפתע משתנים כדי להתאים לשני שחקנים כדי שיוכלו להיכנס לשותפות. מסיבות אלו בעיקר העותרים יבקשו מבג"צ לפסול תיקון זה ולמנוע את מודל ראש הממשלה החלופי.
ביום רביעי האחרון דחה בית המשפט העליון את כל העתירות שהוגשו כנגד הסכמי כחול לבן וכנגד מינוי של ח"כ בנימין נתניהו להרכבי ממשלה ולכהן בה. "רשמנו לפנינו את הודעת היועץ המשפטי לממשלה לפיה כהונתו של חבר הכנסת נתניהו כראש ממשלה תהיה כפופה להסדר ניגוד עניינים שייערך עמו אשר יקבע 'מגבלות בקשר למילוי תפקידו בעניינים הנוגעים למערכת אכיפת החוק'. המסקנה המשפטית שאליה הגענו אין בה כדי להמעיט מחומרת האישומים התלויים והעומדים נגד חבר הכנסת נתניהו בעבירות על טוהר המידות, ומהקושי הנגזר מכהונה של ראש ממשלה הנאשם בפלילים", כתבה נשיאת העליון, השופטת אסתר חיות והוסיפה כי  "כשנמנע בית המשפט מהתערבות במינוי כזה או אחר, אין ללמוד מכך אלא זאת – שההחלטה על המינוי אינה בניגוד לדין". הבית המשפט סירב להתייחס להסכמי כחול לבן ליכוד בטענה כי ההסכמים טרם חתומים ואין לדעת אילו שינויים יעברו. חיות הוסיפה כי "בית המשפט אינו מתערב בהליכי חקיקה בטרם הושלמו, בין אם הם בעיצומם או שטרם באו לעולם. לפיכך, לא נמצא מקום להידרש להוראות בהסכם הקואליציוני העוסקות בחקיקה עתידית, וזאת מבלי שהדבר ייחשב כמתן הכשר להוראות המנויות שם "אשר חלקן לפחות מעוררות על פני הדברים קשיים לא מבוטלים".

עמותת חוזה חדש ומשמר הדמוקרטיה,  באמצעות פרקליטיה, עורכי הדין יובל יועז ואביגדור פלדמן, מתעתדות לעתור מחר בבוקר לבית המשפט העליון כנגד הסכמים וסדרת החוקים שהעבירו סיעות כחול לבן והליכוד בכנסת. בין השאר יתבקש בית המשפט לבטל את התיקון לחוק יסוד הממשלה, לפיו ימשלו שני ראשי ממשלה. חוק שילד כאמור ראש ממשלה עם שני ראשים. ראש ממשלה מכהן וראש ממשלה חלופי.  לטענתם התואר החדש והחלול "ראש ממשלה חלופי" נועד הלכה למעשה לעקוף את האיסור על כהונת שר תחת כתב אישום על פי הלכת דרעי-פנחסי – פסק דין שקבע כי סמכותו של ראש הממשלה לפטר שר וסגן שר מחייבת אותו לשקול כראוי את המשך כהונתם במקרה של הגשת כתב אישום, כולל את החשש לפגיעה באמון הציבור בממשלה. ע"פ ההלכה בחלק מהמקרים יהיה זה בלתי סביר לאפשר את המשך כהונת השר או סגן השר, ותחול חובה על ראש הממשלה לפטרם.

עורכי הדין יובל יועז ואביגדור פלדמן בעליון. (צילום פול: יוסי זמיר)

התיקון לחוק היסוד בא לעקוף הלכה זו ולהותיר את נתניהו כראש ממשלה עם כל היתרונות המגיעות לו כחוק בתפקיד זה. תיקון פרסונלי שמונע  מראש ממשלה לפטר את נתניהו (בהיות שר וממלא מקום ראש ממשלה). אין ספק כי נתניהו דאג לכך שהוא יוכל להמשיך לכהן תחת כתב אישום גם לאחר שיסיים לכהן בממשלה ולנהל את משפטו תחת תואר זה.
עוד  טוענים העותרים כי התיקון של קביעת ראש ממשלה עם שני ראשים הוא בגדר שינוי כללי משחק בדיעבד. כלומר, כללי המשחק משתנים לאחר ששאר "השחקנים" יתר המפלגות רצו לבחירות תחת עקרונות וחוקים שלפתע משתנים כדי להתאים לשני שחקנים כדי שיוכלו להיכנס לשותפות. מסיבות אלו בעיקר העותרים יבקשו מבג"צ לפסול תיקון זה ולמנוע את מודל ראש הממשלה החלופי.
ביום רביעי האחרון דחה בית המשפט העליון את כל העתירות שהוגשו כנגד הסכמי כחול לבן וכנגד מינוי של ח"כ בנימין נתניהו להרכבי ממשלה ולכהן בה. "רשמנו לפנינו את הודעת היועץ המשפטי לממשלה לפיה כהונתו של חבר הכנסת נתניהו כראש ממשלה תהיה כפופה להסדר ניגוד עניינים שייערך עמו אשר יקבע 'מגבלות בקשר למילוי תפקידו בעניינים הנוגעים למערכת אכיפת החוק'. המסקנה המשפטית שאליה הגענו אין בה כדי להמעיט מחומרת האישומים התלויים והעומדים נגד חבר הכנסת נתניהו בעבירות על טוהר המידות, ומהקושי הנגזר מכהונה של ראש ממשלה הנאשם בפלילים", כתבה נשיאת העליון, השופטת אסתר חיות והוסיפה כי  "כשנמנע בית המשפט מהתערבות במינוי כזה או אחר, אין ללמוד מכך אלא זאת – שההחלטה על המינוי אינה בניגוד לדין". הבית המשפט סירב להתייחס להסכמי כחול לבן ליכוד בטענה כי ההסכמים טרם חתומים ואין לדעת אילו שינויים יעברו. חיות הוסיפה כי "בית המשפט אינו מתערב בהליכי חקיקה בטרם הושלמו, בין אם הם בעיצומם או שטרם באו לעולם. לפיכך, לא נמצא מקום להידרש להוראות בהסכם הקואליציוני העוסקות בחקיקה עתידית, וזאת מבלי שהדבר ייחשב כמתן הכשר להוראות המנויות שם "אשר חלקן לפחות מעוררות על פני הדברים קשיים לא מבוטלים".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן