נתניהו: אשרו לי לקבל 10 מיליון ש"ח כמתנה מחבר – היועץ המשפטי: זו מתנה אסורה על פי חוק

אביחי מנדלבליט העביר הבוקר חוות דעת שלילית לוועדה למתן היתרים במשרד מבקר המדינה, בהקשר לבקשת נתניהו לקבל לצרכי מימון הגנתו. סכום שעמד בבקשה הראשונה על מיליון כהלוואה מחברים בתנאי שוק והפך למתנה בסכום עתק בן 10 מיליון ש"ח ויותר מבעל הון

נתניהו: אשרו לי לקבל 10 מיליון ש"ח כמתנה מחבר – היועץ המשפטי: זו מתנה אסורה על פי חוק

אביחי מנדלבליט העביר הבוקר חוות דעת שלילית לוועדה למתן היתרים במשרד מבקר המדינה, בהקשר לבקשת נתניהו לקבל לצרכי מימון הגנתו. סכום שעמד בבקשה הראשונה על מיליון כהלוואה מחברים בתנאי שוק והפך למתנה בסכום עתק בן 10 מיליון ש"ח ויותר מבעל הון

היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, שלל היום את בקשת ראש הממשלה בנימין נתניהו לקבל 10 מיליון שקלים ויותר, כהלוואה וקבע כי  לא ניתן לשלול שזוהי כ"מתנה מחבר" שניתנת מבעל הון לאיש ציבור בתפקיד ע"פ חוק המתנות –  חוק שירות הציבור (מתנות,) התש"ם 1979-  האוסר על עובד הציבור לקבל מתנה, באשר הוא עובד ציבור. הדברים נכתבו בתשובתו של מנדלבליט לעו"ד עדן ביזמן מזכיר ועדת ההיתרים במשרד מבקר המדינה שפנה ליועץ בבקשה להעביר אליהם חוות דעת הנוגעת  ב"בקשת ראש הממשלה לקבלת מימון ממר ספנסר פרטרידג'"
עוד מציין היועץ כי קיים בהחלט ניגוד עניינים בין נותן "המתנה" ספנסר פרטרידג', ששהנו גם עד תביעה במשפט הפלילים של נתניהו. מכל הסיבות הללו מתנגד היועץ המשפטי לממשלה למימון הוצאות המשפט של ראש הממשלה, שעלו ממיליון לעשרה מיליון והיד עדיין נטויה.
אשר לשאלתכם בדבר החשש מפני ניגוד העניינים בין ראש הממשלה לבין מר פרטרידג,' כותב היועץ, "נבהיר כי הוא נובע מלכתחילה מאופי יחסיהם –  ההסדר למניעת ניגוד העניינים בין השניים, המעוגן במכתבו הקודם של מנדלבליט מתחילת ספטמבר 19", ומוסיף: כי הקשר בין נתניהו פרטרידג' נוצר, "לפי הבקשה, לפני כ- 19שנה.. בשנת 2000 בתקופה זו המבקש היה בשלהי תקופת כהונתו כראש ממשלה בקדנציה הראשונה, או כמי שפרש מהפוליטיקה ונמצא בעמדת המתנה לחזור לשלטון. באותה העת היה כבר מר פרטרידג' איש עסקים, מציין המבקר ומסביר כי שוב כי מדובר במתנה אסורה מבעל הון לאיש ציבור ומדגיש כי "אף אם בהמשך התפתחה רעות וידידות אישית הקשר בין השניים ובעל הון. התגבש בבסיסו כקשר בין בעל הון לפוליטיקאי בכיר, על כל המשתמע מכך. לא מדובר בחברות משכבר הימים, מתקופת הלימודים, תנועת הנוער או השירות הצבאי, אלא בחברות של שניים שבעת התגבשות הקשר היו איש השלטון ובעל הון. חזקה היא, שחברות כזו נוצרה על בסיס אינטרסים הדדיים. בנוסף, לא נמסר בבקשה מידע  מפורט  בכתב  על  מהות  הקשר  ותדירות  הפגישות  כפי  שנתבקש במהלך הדיון בבקשה המקורית"
כזכור, בדיון שהתקיים בעת משפטו של נתניהו שהחל במאי השנה ויימשך ביולי הקרוב, ובדיון בעתירה בבג"ץ, עלה כי פרטרידג' מופיע ברשימת עדי התביעה שהוגשה לבית המשפט בהליכים הפליליים המתנהלים נגד ראש הממשלה. ולכן היועץ התבקש להשיב אודות מרכזיותו וחשיבותו של פרטרידג' בתיק 1000 (פרשת המתנות) שבו נאשם נתניהו.

הלווה בתנאי שוק שצמחה פלאים והפכה להיות  – מתנה בין "חברים"

שלא כבפעם האחרונה, בה ציין נתניהו כי הוא מבקש הלוואה בתנאי שוק מחברים מקורבים לו, הפעם מבקש נתניהו שהאישור יהיה למעשה לשם קבלת מתנה ולא הלוואה בתנאי השוק. הבקשה של נתניהו – חריגה מסוגה – גרמה לחוסר נוחות, בלשון המעטה, בקרב חברי הוועדה בראשות השופטת בדימוס חוה מוניץ, והיא פנתה כאמור ליועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט כדי שיחווה דעתו בנושא בטרם תפרסם הוועדה את החלטה.

מנדלבליט ונתניהו (צילום: לע"מ)

לפני כשנתיים פנה ראש הממשלה ליועץ המשפטי לממשלה בנוגע למימון הוצאות ההגנה המשפטית שלו על-ידי שניים ממקורביו: בן הדוד נתן מיליקובסקי והמיליונר ספנסר פרטרידג'. אז סבר היועץ המשפטי כי חוק המתנות איננו חל, שכן המתנות של פרטרידג' לא ניתנו לראש הממשלה כ"עובד ציבור". הוא הפנה את ראש הממשלה לוועדת ההיתרים לפי "כללי אשר" – שלפיהם נבחן הנושא מנקודת מבט רחבה יותר מהנאמר בחוק המתנות, והם מתייחסים גם להיבטים ציבוריים ואחרים – על מנת שתבחן אם יש מקום להתיר את קבלת המימון כמבוקש. הפעם לאור המידע שהתגלה בבגץ ובקשת עורכי דינו של נתניהו להעמיד את הסכום על 10 מיליון (לא סכום סופי) ולשנות זאת מהלוואה למתנה . שולל יועץ המשפטי את נתינת הסכום וקובע כי מדובר במתנה אסורה.

היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, שלל היום את בקשת ראש הממשלה בנימין נתניהו לקבל 10 מיליון שקלים ויותר, כהלוואה וקבע כי  לא ניתן לשלול שזוהי כ"מתנה מחבר" שניתנת מבעל הון לאיש ציבור בתפקיד ע"פ חוק המתנות –  חוק שירות הציבור (מתנות,) התש"ם 1979-  האוסר על עובד הציבור לקבל מתנה, באשר הוא עובד ציבור. הדברים נכתבו בתשובתו של מנדלבליט לעו"ד עדן ביזמן מזכיר ועדת ההיתרים במשרד מבקר המדינה שפנה ליועץ בבקשה להעביר אליהם חוות דעת הנוגעת  ב"בקשת ראש הממשלה לקבלת מימון ממר ספנסר פרטרידג'"
עוד מציין היועץ כי קיים בהחלט ניגוד עניינים בין נותן "המתנה" ספנסר פרטרידג', ששהנו גם עד תביעה במשפט הפלילים של נתניהו. מכל הסיבות הללו מתנגד היועץ המשפטי לממשלה למימון הוצאות המשפט של ראש הממשלה, שעלו ממיליון לעשרה מיליון והיד עדיין נטויה.
אשר לשאלתכם בדבר החשש מפני ניגוד העניינים בין ראש הממשלה לבין מר פרטרידג,' כותב היועץ, "נבהיר כי הוא נובע מלכתחילה מאופי יחסיהם –  ההסדר למניעת ניגוד העניינים בין השניים, המעוגן במכתבו הקודם של מנדלבליט מתחילת ספטמבר 19", ומוסיף: כי הקשר בין נתניהו פרטרידג' נוצר, "לפי הבקשה, לפני כ- 19שנה.. בשנת 2000 בתקופה זו המבקש היה בשלהי תקופת כהונתו כראש ממשלה בקדנציה הראשונה, או כמי שפרש מהפוליטיקה ונמצא בעמדת המתנה לחזור לשלטון. באותה העת היה כבר מר פרטרידג' איש עסקים, מציין המבקר ומסביר כי שוב כי מדובר במתנה אסורה מבעל הון לאיש ציבור ומדגיש כי "אף אם בהמשך התפתחה רעות וידידות אישית הקשר בין השניים ובעל הון. התגבש בבסיסו כקשר בין בעל הון לפוליטיקאי בכיר, על כל המשתמע מכך. לא מדובר בחברות משכבר הימים, מתקופת הלימודים, תנועת הנוער או השירות הצבאי, אלא בחברות של שניים שבעת התגבשות הקשר היו איש השלטון ובעל הון. חזקה היא, שחברות כזו נוצרה על בסיס אינטרסים הדדיים. בנוסף, לא נמסר בבקשה מידע  מפורט  בכתב  על  מהות  הקשר  ותדירות  הפגישות  כפי  שנתבקש במהלך הדיון בבקשה המקורית"
כזכור, בדיון שהתקיים בעת משפטו של נתניהו שהחל במאי השנה ויימשך ביולי הקרוב, ובדיון בעתירה בבג"ץ, עלה כי פרטרידג' מופיע ברשימת עדי התביעה שהוגשה לבית המשפט בהליכים הפליליים המתנהלים נגד ראש הממשלה. ולכן היועץ התבקש להשיב אודות מרכזיותו וחשיבותו של פרטרידג' בתיק 1000 (פרשת המתנות) שבו נאשם נתניהו.

הלווה בתנאי שוק שצמחה פלאים והפכה להיות  – מתנה בין "חברים"

שלא כבפעם האחרונה, בה ציין נתניהו כי הוא מבקש הלוואה בתנאי שוק מחברים מקורבים לו, הפעם מבקש נתניהו שהאישור יהיה למעשה לשם קבלת מתנה ולא הלוואה בתנאי השוק. הבקשה של נתניהו – חריגה מסוגה – גרמה לחוסר נוחות, בלשון המעטה, בקרב חברי הוועדה בראשות השופטת בדימוס חוה מוניץ, והיא פנתה כאמור ליועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט כדי שיחווה דעתו בנושא בטרם תפרסם הוועדה את החלטה.

מנדלבליט ונתניהו (צילום: לע"מ)

לפני כשנתיים פנה ראש הממשלה ליועץ המשפטי לממשלה בנוגע למימון הוצאות ההגנה המשפטית שלו על-ידי שניים ממקורביו: בן הדוד נתן מיליקובסקי והמיליונר ספנסר פרטרידג'. אז סבר היועץ המשפטי כי חוק המתנות איננו חל, שכן המתנות של פרטרידג' לא ניתנו לראש הממשלה כ"עובד ציבור". הוא הפנה את ראש הממשלה לוועדת ההיתרים לפי "כללי אשר" – שלפיהם נבחן הנושא מנקודת מבט רחבה יותר מהנאמר בחוק המתנות, והם מתייחסים גם להיבטים ציבוריים ואחרים – על מנת שתבחן אם יש מקום להתיר את קבלת המימון כמבוקש. הפעם לאור המידע שהתגלה בבגץ ובקשת עורכי דינו של נתניהו להעמיד את הסכום על 10 מיליון (לא סכום סופי) ולשנות זאת מהלוואה למתנה . שולל יועץ המשפטי את נתינת הסכום וקובע כי מדובר במתנה אסורה.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן