ניגוד עניינים: מנדלבליט העביר לנתניהו ולעליון רשימת עניינים בהם אסור לראש הממשלה לעסוק

לנתניהו אסור לגעת במינויים במשטרת ישראל ובתפקידי מערכת אכיפת החוק במשרד המשפטים; בענייני היועץ המשפטי לממשלה, פרקליטות המדינה, ואגף החקירות והמודיעין במשטרה, וכן גורמים אחרים במשרד המשפטים בהקשר של מניעת שחיתות וטוהר המידות ועוד. נתניהו לא מילא ומסר עד היום טופס בו נדרש ע"פ חוק למלא פרטי עיסוקים המהווים ניגוד עניינים לתפקידיו כשר או כראש ממשלה. התנועה לאיכות השלטון דורשת כי טיוטת היועץ המשפטי תפורסם לאלתר לכלל הציבור

ניגוד עניינים: מנדלבליט העביר לנתניהו ולעליון רשימת עניינים בהם אסור לראש הממשלה לעסוק

לנתניהו אסור לגעת במינויים במשטרת ישראל ובתפקידי מערכת אכיפת החוק במשרד המשפטים; בענייני היועץ המשפטי לממשלה, פרקליטות המדינה, ואגף החקירות והמודיעין במשטרה, וכן גורמים אחרים במשרד המשפטים בהקשר של מניעת שחיתות וטוהר המידות ועוד. נתניהו לא מילא ומסר עד היום טופס בו נדרש ע"פ חוק למלא פרטי עיסוקים המהווים ניגוד עניינים לתפקידיו כשר או כראש ממשלה. התנועה לאיכות השלטון דורשת כי טיוטת היועץ המשפטי תפורסם לאלתר לכלל הציבור

היועץ המשפטי לממשלה מסר אתמול (חמישי) תגובה מקדמית לבית  המשפט העליון בהמשך לעתירת התנועה לאיכות השלטון שעתרה לאחר הבחירות והקמת ממשלת האחדות לעליון בטענה שראש הממשלה מצוי בניגוד עניינים בשל כתב האישום התלוי ועומד כנגדו בבית המשפט ומשום כך מנוע לתפקד כראש ממשלה על כל האמור מכך.

צילומי פול

בתגובתו  מציין היועץ כי כעת ניתן לעדכן את בית המשפט ואת ראש הממשלה כי לאחר השלמת טיפול גורמי משרד המשפטים בעריכת חוות דעת למניעת ניגוד עניינים, כמבוקש בעתירה, מועברת הטיוטה לבאי-כוחו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. התגובה הועברה לפרקליטי ראש  הממשלה והם התבקשו להעביר הערותיהם או הסתייגויותיהם, ביחס לטיוטת חוות הדעת בתוך עשרה ימים, כאשר לאחר מכן ייבחנו הערותיהם. בינתיים הנחה היועץ המשפטי את ראש הממשלה ושרי ממשלתו כי יש לראות בחוות הדעת המצויה בטיוטה שהועברה לנתניהו כהנחיה משפטית מחייבת למניעת ניגוד עניינים בתקופת הביניים שעד השלמת גיבוש חוות הדעת הסופית.

היועץ המשפט: לנתניהו אסור לעסוק במינויי במשטרה, בתפקידי אכיפת החוק במשרד המשפטים, בכל הקשור במינויים הנוגעים למילוי תפקידם או בתקציביהם של  יועה"מ ופרקליט המדינה

היועץ המשפטי, אביחי מנדלבליט מציין כי טיוטת חוות הדעת שהעביר לנתניהו ולבית המשפט מתייחסת "לניגוד העניינים המתעורר בהיבטים הנוגעים למינויים במשטרת ישראל ובתפקידי מערכת אכיפת החוק במשרד המשפטים; בהיבטים הנוגעים למעמדם, למילוי תפקידם ולתקציבם של היועץ המשפטי לממשלה, פרקליטות המדינה, ואגף החקירות והמודיעין במשטרה, וכן גורמים אחרים במשרד המשפטים בהקשר של מניעת שחיתות וטוהר המידות; בעניינים הנוגעים לוועדה לבחירת שופטים; בהחלטות הנוגעות לעדים ונאשמים במשפט; בחקיקה הנוגעת לעבירות טוהר המידות או למשפט; ובהחלטות בתחום התקשורת שיש להן זיקה למשפט".

עוד מסר מנדלבליט כי למען שלמות התמונה בכוונתו להעביר את חוות הדעת הזו גם לידיעת השרים שהסמכויות הרלוונטיות מצויות בתחומי אחריותם, על מנת ליידעם במגבלות המוטלות על ראש הממשלה בקשר לסמכויותיהם.

חלק מהשאלון שנתניהו לא ממלא מזה שנתיים
חלק מהשאלון שנתניהו לא ממלא מזה שנתיים
חלק מהשאלון שנתניהו לא ממלא מזה שנתיים
חלק מהשאלון שנתניהו לא ממלא מזה שנתיים

נתניהו לא מילא עד היום שאלון לגילוי ניגוד עניינים כפי שדורש החוק

מנדלבליט אף חושף במכתבו כי על פי חוק היה על נתניהו למלא שאלון לניגוד עניינים בהקשר לתפקידיו כשר וראש ממשלה, וזה הועבר לידיו לפני קצת יותר משנתיים, ב- 20 במאי 2019 וננניהו בחר של להגיב ולהחזיר את השאלון עד כה.
למרות  האמור לעיל, מנדלבליט ביקש משופטי העליון אורכה של 45 יום, על מנת שיוכל לכתוב את נוסחה הסופי של הטיוטה, לאחר שיקבל לידיו את תגובות העותר, באמצעות פרקליטה, עו"ד תומר נאור שביקש להגיב על כך כבר ביום ראשון הקרוב

גם פרקליטו של נתניהו, עו"ד מיכאל ראבילו, מסר כי לאור השעה המאוחרת בה הועברה ה"תגובה מקדמית, בעניין מרשו בנימין נתניהו "לא עלה בידו לקרוא אותה ולפיכך הוא מבקש להגיב בנפרד ביום ראשון.

בשם המשיבה 3 (כנסת ישראל) , הגיבה עו"ד אביטל סומפולינסקי ומסרה כי הכנסת אינה צד לסוגיית הסכם ניגוד העניינים, ועל כן תותיר את ההכרעה בבקשה לשיקול דעתו של בית המשפט הנכבד.

בתנועה לאיכות השלטון הגיבו הבוקר (שישי) ואמרו כי מבחינה חוקית היה על היועמ"ש להביא את הסכם ניגוד העניינים לידיעת הכנסת עוד לפני שאישרה את השבעת הממשלה. "אנחנו מתנגדים לבקשת הארכה ודורשים כי עיקרי הטיוטה יפורסמו לציבור לאלתר, דורשת התנועה", לשון ההודעה.

היועץ המשפטי לממשלה מסר אתמול (חמישי) תגובה מקדמית לבית  המשפט העליון בהמשך לעתירת התנועה לאיכות השלטון שעתרה לאחר הבחירות והקמת ממשלת האחדות לעליון בטענה שראש הממשלה מצוי בניגוד עניינים בשל כתב האישום התלוי ועומד כנגדו בבית המשפט ומשום כך מנוע לתפקד כראש ממשלה על כל האמור מכך.

צילומי פול

בתגובתו  מציין היועץ כי כעת ניתן לעדכן את בית המשפט ואת ראש הממשלה כי לאחר השלמת טיפול גורמי משרד המשפטים בעריכת חוות דעת למניעת ניגוד עניינים, כמבוקש בעתירה, מועברת הטיוטה לבאי-כוחו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. התגובה הועברה לפרקליטי ראש  הממשלה והם התבקשו להעביר הערותיהם או הסתייגויותיהם, ביחס לטיוטת חוות הדעת בתוך עשרה ימים, כאשר לאחר מכן ייבחנו הערותיהם. בינתיים הנחה היועץ המשפטי את ראש הממשלה ושרי ממשלתו כי יש לראות בחוות הדעת המצויה בטיוטה שהועברה לנתניהו כהנחיה משפטית מחייבת למניעת ניגוד עניינים בתקופת הביניים שעד השלמת גיבוש חוות הדעת הסופית.

היועץ המשפט: לנתניהו אסור לעסוק במינויי במשטרה, בתפקידי אכיפת החוק במשרד המשפטים, בכל הקשור במינויים הנוגעים למילוי תפקידם או בתקציביהם של  יועה"מ ופרקליט המדינה

היועץ המשפטי, אביחי מנדלבליט מציין כי טיוטת חוות הדעת שהעביר לנתניהו ולבית המשפט מתייחסת "לניגוד העניינים המתעורר בהיבטים הנוגעים למינויים במשטרת ישראל ובתפקידי מערכת אכיפת החוק במשרד המשפטים; בהיבטים הנוגעים למעמדם, למילוי תפקידם ולתקציבם של היועץ המשפטי לממשלה, פרקליטות המדינה, ואגף החקירות והמודיעין במשטרה, וכן גורמים אחרים במשרד המשפטים בהקשר של מניעת שחיתות וטוהר המידות; בעניינים הנוגעים לוועדה לבחירת שופטים; בהחלטות הנוגעות לעדים ונאשמים במשפט; בחקיקה הנוגעת לעבירות טוהר המידות או למשפט; ובהחלטות בתחום התקשורת שיש להן זיקה למשפט".

עוד מסר מנדלבליט כי למען שלמות התמונה בכוונתו להעביר את חוות הדעת הזו גם לידיעת השרים שהסמכויות הרלוונטיות מצויות בתחומי אחריותם, על מנת ליידעם במגבלות המוטלות על ראש הממשלה בקשר לסמכויותיהם.

חלק מהשאלון שנתניהו לא ממלא מזה שנתיים
חלק מהשאלון שנתניהו לא ממלא מזה שנתיים
חלק מהשאלון שנתניהו לא ממלא מזה שנתיים
חלק מהשאלון שנתניהו לא ממלא מזה שנתיים

נתניהו לא מילא עד היום שאלון לגילוי ניגוד עניינים כפי שדורש החוק

מנדלבליט אף חושף במכתבו כי על פי חוק היה על נתניהו למלא שאלון לניגוד עניינים בהקשר לתפקידיו כשר וראש ממשלה, וזה הועבר לידיו לפני קצת יותר משנתיים, ב- 20 במאי 2019 וננניהו בחר של להגיב ולהחזיר את השאלון עד כה.
למרות  האמור לעיל, מנדלבליט ביקש משופטי העליון אורכה של 45 יום, על מנת שיוכל לכתוב את נוסחה הסופי של הטיוטה, לאחר שיקבל לידיו את תגובות העותר, באמצעות פרקליטה, עו"ד תומר נאור שביקש להגיב על כך כבר ביום ראשון הקרוב

גם פרקליטו של נתניהו, עו"ד מיכאל ראבילו, מסר כי לאור השעה המאוחרת בה הועברה ה"תגובה מקדמית, בעניין מרשו בנימין נתניהו "לא עלה בידו לקרוא אותה ולפיכך הוא מבקש להגיב בנפרד ביום ראשון.

בשם המשיבה 3 (כנסת ישראל) , הגיבה עו"ד אביטל סומפולינסקי ומסרה כי הכנסת אינה צד לסוגיית הסכם ניגוד העניינים, ועל כן תותיר את ההכרעה בבקשה לשיקול דעתו של בית המשפט הנכבד.

בתנועה לאיכות השלטון הגיבו הבוקר (שישי) ואמרו כי מבחינה חוקית היה על היועמ"ש להביא את הסכם ניגוד העניינים לידיעת הכנסת עוד לפני שאישרה את השבעת הממשלה. "אנחנו מתנגדים לבקשת הארכה ודורשים כי עיקרי הטיוטה יפורסמו לציבור לאלתר, דורשת התנועה", לשון ההודעה.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן