היועץ המשפטי לממשלה: להבנתי גם הכסף שניתן "במתנה" להגנתה של שרה נתניהו, הוא בחזקת מתנה

בהמשך לעתירות התנועה לאיכות השלטון והתנועה לטוהר הדמוקרטיה, מנדלבליט השיב לבג"ץ כי ישנה אפשרות שראש הממשלה ייאלץ להחזיר עוד 270 אלף דולר שניתנו לבן דודו, ושימשו להגנת רעייתו בתיק המעונות. זאת לאחר שוועדת ההיתרים קבעה לאחרונה כי מתוך 300 אלף דולר שקיבל נתניהו מבן דודו, יהיה עליו להשיב רק 30 אלף דולר. לעניין החליפות שקיבל נתניהו ב"מתנה", פנו היועץ המשפטי והוועדה לראש הממשלה לקבל ממנו את הערכת שווין של החליפות

היועץ המשפטי לממשלה: להבנתי גם הכסף שניתן "במתנה" להגנתה של שרה נתניהו, הוא בחזקת מתנה

בהמשך לעתירות התנועה לאיכות השלטון והתנועה לטוהר הדמוקרטיה, מנדלבליט השיב לבג"ץ כי ישנה אפשרות שראש הממשלה ייאלץ להחזיר עוד 270 אלף דולר שניתנו לבן דודו, ושימשו להגנת רעייתו בתיק המעונות. זאת לאחר שוועדת ההיתרים קבעה לאחרונה כי מתוך 300 אלף דולר שקיבל נתניהו מבן דודו, יהיה עליו להשיב רק 30 אלף דולר. לעניין החליפות שקיבל נתניהו ב"מתנה", פנו היועץ המשפטי והוועדה לראש הממשלה לקבל ממנו את הערכת שווין של החליפות

המדינה הגישה היום (ראשון) לבג"ץ הודעה מעדכנת בהמשך להודעה המעדכנת מטעם מבקר המדינה וועדת ההיתרים, בנוגע להחזרת כספים שקיבל ראש הממשלה מבן-דודו, נתן מיליקובסקי. בהודעת המדינה נאמר, כי בכל הנוגע לסכום של 270 אלף דולר, ששולם לפי הנטען לסיוע בהגנתה המשפטית של רעיית ראש הממשלה, הרי שבמקרה מסוג זה נכון היה כי ועדת ההיתרים תבחן תחילה אם לגוף הדברים מדובר בטובת הנאה הניתנת למעשה בעקיפין לראש הממשלה עצמו, לפי סעיף 6 לכללי ועדת אשר, ולפיכך אם יש צורך במתן ההיתר.

בהודעה מוסבר, כי אמנם בכללים נאמר ש"שר לא יקבל שכר או טובת הנאה", אולם אין פירושו של דבר שרק טובת הנאה הניתנת במישרין לשר, ובענייננו – ראש הממשלה – היא כזאת הטעונה היתר. לא מן הנמנע כי טובת הנאה הניתנת לבן זוגו של שר, או אדם אחר הסמוך על שולחנו, יכול שתהיה כזאת אשר במהותה היא טובת הנאה הניתנת לשר. לשיטת היועץ המשפטי לממשלה, פרשנות מצמצמת מדי של סעיף זה עלולה להוביל במקרים מסוימים לעקיפה של כללי אשר, על הרציונאלים החשובים שעומדים בבסיסם, בדרך של קבלת טובות הנאה על-ידי קרובי השר, אשר ממנה נהנה במישרין או בעקיפין השר עצמו כחלק ממשק הבית המשותף, וזאת מבלי שהדבר יהיה כפוף לאישור הוועדה, שהוסמכה "לסרב למתן היתר, לתתו או לתתו בתנאים, אם הדבר נראה לה מוצדק בנסיבות המקרה ותקין מבחינה ציבורית".

היה ותמצא הוועדה כי בנסיבות העניין חל סעיף 6 לכללי ועדת אשר, יהיה עליה להפעיל את שיקול הדעת הנדרש לבחינה אם עדיין נכון יהיה לתת היתר לקבלת המימון לפי סעיף 19 לכללים. ויובהר, אין בכך משום נקיטת עמדה בשאלת מתן ההיתר לגופה, ועניין זה מסור לשיקול דעתה הרחב של הוועדה, בהתאם לסמכותה לפי הכללים.

לטעמו של היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדבליט, כי על ועדת ההיתרים במשרד מבקר המדינה לבחון אם 270 אלף דולר שהעביר נתן מיליקובסקי לטובת ייצוגה המשפטי של רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, אינם טובת הנאה עקיפה לרה"מ בנימין נתניהו.
זאת, לאחר שהוועדה קבעה כי על ראש הממשלה להחזיר למיליקובסקי, בן דודו, רק 30 אלף דולר מתוך 300 אלף שקיבל ממנו ללא אישור. בג"ץ דן בסוגיה זו עקב עתירה שהגישו התנועה לאיכות השלטון והתנועה לטוהר המידות, בדרישה שנתניהו יחזיר את כל הסכום שקיבל מבן דודו.

היועמ"ש גם  קובע כי להבנתו המשפטית החוק קובע כי "שר לא יקבל שכר או טובת הנאה", אך "אין פירושו של דבר שרק טובת הנאה הניתנת במישרין לשר, ובענייננו – ראש הממשלה – היא כזאת הטעונה היתר. לא מן הנמנע כי טובת הנאה הניתנת לבן זוגו של שר, או אדם אחר הסמוך על שולחנו, יכול שתהיה כזאת אשר במהותה היא טובת הנאה הניתנת לשר".

מיליקובסקי (צילום מסך ווידאו ניו יורק טיימס מיכאל פלקו) נתניהו ורעייתו (צילום: לע"מ)

דבריו של היועמ"ש מתייחסים להחלטת ועדת ההיתרים, לפיה ראש הממשלה צריך להציג ראיות שהשיב לבן דודו מיליקובסקי רק 30 אלף דולר (110 אלף שקלים) מתוך ה-300 אלף שקיבל ממנו ללא אישור. זאת, כי לטעת נתניהו רוב הסכום שימש למימון הגנתה המשפטית של שרה נתניהו, הנחשבת אזרחית פרטית. לפי מסמך הנימוקים של הוועדה, היא קיבלה את ההחלטה על סמך תצהיר שהגיש באוגוסט האחרון עו"ד יחיאל וינרוט, המפרט את הכנסות משרד עורכי הדין של אביו – עורך דינו לשעבר של ראש הממשלה יעקב וינרוט. לפי התצהיר, מיליקובסקי העביר למשרדו של וינרוט 300 אלף דולר בשלוש פעימות: ב-16 במארס 2017, ב-12 בנובמבר 2017 וב-29 במארס 2018. במסמך נכתב כי "שולם סכום של 110 אלף ש"ח (כולל מע"מ) עבור הליווי המשפטי של מר נתניהו. יתר התשלומים שולמו עבור ייצוגה של גב' נתניהו, הן בהכנה לחקירות והן במהלך השימוע" בתיק המעונות.

במסמך שגיבשו חברי הוועדה, הם נמקו את החלטתם שלא להורות לנתניהו להחזיר את כל הכסף שיועד להגנה על רעייתו היות ו "גב' נתניהו איננה חברת ממשלה ועל כן כלל 6 ל'כללי אשר' אינו חל עליה", כתבו חברי הוועדה כשהם נותנים בכך  "הנחה" לנתניהו עס"ך 230 אלף דולר.
בהסבריהם הם טענו כי כוונתם נגעה להחלטת ממשלה שעוסקת במניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים בכל הנוגע לקבלת טובות הנאה. לפיכך, חברי הוועדה אינם דורשים להחזיר את הכסף שיועד להגנה על שרה נתניהו מאחר שהיא אינה חברת ממשלה.

חליפות או שוויון חליפות שקיבל נתניהו ב"מתנה"

בכל הנוגע לחליפות או שווין, שאותן נדרש ראש הממשלה להחזיר על פי החלטת ועדת ההיתרים מיום 19.2.20 ,ציינה הוועדה בהחלטתה מיום 20.7.2 כי הוטל על היועצת המשפטית של משרד רה"מ ועל חשב המשרד לטפל בנושא לשם קביעת מספר החליפות שהתקבלו במתנה ושווין; והסדרת נושא התשלום להנחת דעתם ועל פי לוח זמנים שיקבעו. משכך, כך נקבע, אין עוד צורך בהחלטה של ועדת ההיתרים בנושא. כותב היועץ המשפטי ומוסיף: "בעניין אחרון זה, יעדכנו המשיבים, כי היועצת המשפטית למשרד רה"מ וחשב המשרד פנו לב"כ ראש הממשלה ביום 20.7.19 – בהמשך לפניות הקודמות שצוינו בתגובה המקדמית, בבקשה לקבלת התייחסות לעניין הערכת השווי של החליפות והסיגרים שקיבל ראש הממשלה, לצורך קיום החלטת הוועדה".

התנועה לאיכות השלטון מסרה בתגובה לדברי היועמ"ש כי "מתן 'מתנה' בשווי כמעט מיליון שקל לרעיית ראש הממשלה היא מתנה לראש הממשלה עצמו.

צר לנו שהוועדה בחרה שלא לרדת לעמקם של דברים, ואפשרה למעשה פרקטיקה של הענקת מתנות לשר בדרך של הענקת מתנות לרעייתו".

מהתנועה לאיכות השלטון על הודעת היועמ"ש בנוגע לאישור וועדת ההיתרים למתן ההלוואה לרעיית ראש הממשלה: "מתן "מתנה" בשווי כמעט מיליון שקל, לרעיית ראש הממשלה, היא מתנה לראש הממשלה עצמו. צר לנו שהוועדה בחרה שלא לרדת לעמקם של דברים, ואפשרה למעשה פרקטיקה של הענקת מתנות לשר בדרך של הענקת מתנות לרעייתו. אנו מברכים על עמדת היועץ, ומקווים כי בית המשפט יורה לוועדה לשוב לשולחן ולקבל החלטה מנומקת המבוססת על תשתית עובדתית ומשפטית מלאה."

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

המדינה הגישה היום (ראשון) לבג"ץ הודעה מעדכנת בהמשך להודעה המעדכנת מטעם מבקר המדינה וועדת ההיתרים, בנוגע להחזרת כספים שקיבל ראש הממשלה מבן-דודו, נתן מיליקובסקי. בהודעת המדינה נאמר, כי בכל הנוגע לסכום של 270 אלף דולר, ששולם לפי הנטען לסיוע בהגנתה המשפטית של רעיית ראש הממשלה, הרי שבמקרה מסוג זה נכון היה כי ועדת ההיתרים תבחן תחילה אם לגוף הדברים מדובר בטובת הנאה הניתנת למעשה בעקיפין לראש הממשלה עצמו, לפי סעיף 6 לכללי ועדת אשר, ולפיכך אם יש צורך במתן ההיתר.

בהודעה מוסבר, כי אמנם בכללים נאמר ש"שר לא יקבל שכר או טובת הנאה", אולם אין פירושו של דבר שרק טובת הנאה הניתנת במישרין לשר, ובענייננו – ראש הממשלה – היא כזאת הטעונה היתר. לא מן הנמנע כי טובת הנאה הניתנת לבן זוגו של שר, או אדם אחר הסמוך על שולחנו, יכול שתהיה כזאת אשר במהותה היא טובת הנאה הניתנת לשר. לשיטת היועץ המשפטי לממשלה, פרשנות מצמצמת מדי של סעיף זה עלולה להוביל במקרים מסוימים לעקיפה של כללי אשר, על הרציונאלים החשובים שעומדים בבסיסם, בדרך של קבלת טובות הנאה על-ידי קרובי השר, אשר ממנה נהנה במישרין או בעקיפין השר עצמו כחלק ממשק הבית המשותף, וזאת מבלי שהדבר יהיה כפוף לאישור הוועדה, שהוסמכה "לסרב למתן היתר, לתתו או לתתו בתנאים, אם הדבר נראה לה מוצדק בנסיבות המקרה ותקין מבחינה ציבורית".

היה ותמצא הוועדה כי בנסיבות העניין חל סעיף 6 לכללי ועדת אשר, יהיה עליה להפעיל את שיקול הדעת הנדרש לבחינה אם עדיין נכון יהיה לתת היתר לקבלת המימון לפי סעיף 19 לכללים. ויובהר, אין בכך משום נקיטת עמדה בשאלת מתן ההיתר לגופה, ועניין זה מסור לשיקול דעתה הרחב של הוועדה, בהתאם לסמכותה לפי הכללים.

לטעמו של היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדבליט, כי על ועדת ההיתרים במשרד מבקר המדינה לבחון אם 270 אלף דולר שהעביר נתן מיליקובסקי לטובת ייצוגה המשפטי של רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, אינם טובת הנאה עקיפה לרה"מ בנימין נתניהו.
זאת, לאחר שהוועדה קבעה כי על ראש הממשלה להחזיר למיליקובסקי, בן דודו, רק 30 אלף דולר מתוך 300 אלף שקיבל ממנו ללא אישור. בג"ץ דן בסוגיה זו עקב עתירה שהגישו התנועה לאיכות השלטון והתנועה לטוהר המידות, בדרישה שנתניהו יחזיר את כל הסכום שקיבל מבן דודו.

היועמ"ש גם  קובע כי להבנתו המשפטית החוק קובע כי "שר לא יקבל שכר או טובת הנאה", אך "אין פירושו של דבר שרק טובת הנאה הניתנת במישרין לשר, ובענייננו – ראש הממשלה – היא כזאת הטעונה היתר. לא מן הנמנע כי טובת הנאה הניתנת לבן זוגו של שר, או אדם אחר הסמוך על שולחנו, יכול שתהיה כזאת אשר במהותה היא טובת הנאה הניתנת לשר".

מיליקובסקי (צילום מסך ווידאו ניו יורק טיימס מיכאל פלקו) נתניהו ורעייתו (צילום: לע"מ)

דבריו של היועמ"ש מתייחסים להחלטת ועדת ההיתרים, לפיה ראש הממשלה צריך להציג ראיות שהשיב לבן דודו מיליקובסקי רק 30 אלף דולר (110 אלף שקלים) מתוך ה-300 אלף שקיבל ממנו ללא אישור. זאת, כי לטעת נתניהו רוב הסכום שימש למימון הגנתה המשפטית של שרה נתניהו, הנחשבת אזרחית פרטית. לפי מסמך הנימוקים של הוועדה, היא קיבלה את ההחלטה על סמך תצהיר שהגיש באוגוסט האחרון עו"ד יחיאל וינרוט, המפרט את הכנסות משרד עורכי הדין של אביו – עורך דינו לשעבר של ראש הממשלה יעקב וינרוט. לפי התצהיר, מיליקובסקי העביר למשרדו של וינרוט 300 אלף דולר בשלוש פעימות: ב-16 במארס 2017, ב-12 בנובמבר 2017 וב-29 במארס 2018. במסמך נכתב כי "שולם סכום של 110 אלף ש"ח (כולל מע"מ) עבור הליווי המשפטי של מר נתניהו. יתר התשלומים שולמו עבור ייצוגה של גב' נתניהו, הן בהכנה לחקירות והן במהלך השימוע" בתיק המעונות.

במסמך שגיבשו חברי הוועדה, הם נמקו את החלטתם שלא להורות לנתניהו להחזיר את כל הכסף שיועד להגנה על רעייתו היות ו "גב' נתניהו איננה חברת ממשלה ועל כן כלל 6 ל'כללי אשר' אינו חל עליה", כתבו חברי הוועדה כשהם נותנים בכך  "הנחה" לנתניהו עס"ך 230 אלף דולר.
בהסבריהם הם טענו כי כוונתם נגעה להחלטת ממשלה שעוסקת במניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים בכל הנוגע לקבלת טובות הנאה. לפיכך, חברי הוועדה אינם דורשים להחזיר את הכסף שיועד להגנה על שרה נתניהו מאחר שהיא אינה חברת ממשלה.

חליפות או שוויון חליפות שקיבל נתניהו ב"מתנה"

בכל הנוגע לחליפות או שווין, שאותן נדרש ראש הממשלה להחזיר על פי החלטת ועדת ההיתרים מיום 19.2.20 ,ציינה הוועדה בהחלטתה מיום 20.7.2 כי הוטל על היועצת המשפטית של משרד רה"מ ועל חשב המשרד לטפל בנושא לשם קביעת מספר החליפות שהתקבלו במתנה ושווין; והסדרת נושא התשלום להנחת דעתם ועל פי לוח זמנים שיקבעו. משכך, כך נקבע, אין עוד צורך בהחלטה של ועדת ההיתרים בנושא. כותב היועץ המשפטי ומוסיף: "בעניין אחרון זה, יעדכנו המשיבים, כי היועצת המשפטית למשרד רה"מ וחשב המשרד פנו לב"כ ראש הממשלה ביום 20.7.19 – בהמשך לפניות הקודמות שצוינו בתגובה המקדמית, בבקשה לקבלת התייחסות לעניין הערכת השווי של החליפות והסיגרים שקיבל ראש הממשלה, לצורך קיום החלטת הוועדה".

התנועה לאיכות השלטון מסרה בתגובה לדברי היועמ"ש כי "מתן 'מתנה' בשווי כמעט מיליון שקל לרעיית ראש הממשלה היא מתנה לראש הממשלה עצמו.

צר לנו שהוועדה בחרה שלא לרדת לעמקם של דברים, ואפשרה למעשה פרקטיקה של הענקת מתנות לשר בדרך של הענקת מתנות לרעייתו".

מהתנועה לאיכות השלטון על הודעת היועמ"ש בנוגע לאישור וועדת ההיתרים למתן ההלוואה לרעיית ראש הממשלה: "מתן "מתנה" בשווי כמעט מיליון שקל, לרעיית ראש הממשלה, היא מתנה לראש הממשלה עצמו. צר לנו שהוועדה בחרה שלא לרדת לעמקם של דברים, ואפשרה למעשה פרקטיקה של הענקת מתנות לשר בדרך של הענקת מתנות לרעייתו. אנו מברכים על עמדת היועץ, ומקווים כי בית המשפט יורה לוועדה לשוב לשולחן ולקבל החלטה מנומקת המבוססת על תשתית עובדתית ומשפטית מלאה."

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן