השמים סגורים – החיים דבש

על פי סקירה דן אנד ברדסטריט צפוי שיא לביקוש הדבש וצפי לגידול בפדיון השנתי בהשוואה לשנה קודמת, הסיבה לכך היא השמים הסגורים והישארותם של הישראלים בחגי תשרי בישראל. בראש השנה צפויה צריכה של 40% מהתצרוכת השנתית, הערכה לפדיון בחג כ- 70 מיליון שח, הפדיון הצפוי בענף הדבש בשנת 2020 נאמד בכ- 185-190 מיליון שח, לעומת 180 מיליון ₪ בשנת 2019, "יד מרדכי", מקבוצת "שטראוס", הינה מובילת השוק ומחזיקה בכ-55% מהשוק

השמים סגורים – החיים דבש

על פי סקירה דן אנד ברדסטריט צפוי שיא לביקוש הדבש וצפי לגידול בפדיון השנתי בהשוואה לשנה קודמת, הסיבה לכך היא השמים הסגורים והישארותם של הישראלים בחגי תשרי בישראל. בראש השנה צפויה צריכה של 40% מהתצרוכת השנתית, הערכה לפדיון בחג כ- 70 מיליון שח, הפדיון הצפוי בענף הדבש בשנת 2020 נאמד בכ- 185-190 מיליון שח, לעומת 180 מיליון ₪ בשנת 2019, "יד מרדכי", מקבוצת "שטראוס", הינה מובילת השוק ומחזיקה בכ-55% מהשוק

ענף הדבש מורכב משני מקטעים עיקריים: מקטע השיווק אשר נחשב ליציב יחסית, על רקע ביקוש מקומי קשיח של כ-5,000 טון תצרוכת דבש מדי שנה בממוצע, ומקטע הייצור בו פועלות גם מכוורות קטנות בעלות רמת סיכון גבוהה יותר. בשנתיים האחרונות התחזק חלקו של הייצור המקומי על חשבון יבוא הדבש. העלייה בייצור בשנתיים האחרונות נובעת משינויי מזג האוויר ברחבי הארץ שעודדו פריחה בעונת האביב.

על הדבש ועל העוקץ (צילום:דן בר דוב)
על הדבש ועל העוקץ (צילום:דן בר דוב)

בעוד מקטע הייצור נחשב למבוזר יחסית, מקטע השיווק לעומתו נחשב לריכוזי יותר ובו פועלים כיום כ-30 משווקים. מקטע שיווק הדבש נשלט על ידי "יד מרדכי" מקבוצת "שטראוס" (מחזיקה בנתח שוק של למעלה מ-50%). בשנים האחרונות המכוורות 'עמק חפר' ו-'עין חרוד' הגדילו את חלקן ולהערכת אנשי דן אנד ברדסטריט  חולשות יחדיו על כ-30% מהשוק. יתר השוק, כ-15% באופן מצרפי, מוחזק על ידי משווקים קטנים שונים.

ענף הדבש מוטה מכירות לשוק המקומי, עם פעילות יצוא זניחה. מבחינה רגולטורית, הענף מנוהל ומוסדר במשך שנים רבות על ידי מועצת הדבש, כאשר פעילות הדבוראים תלויה בקבלת רישיון להצבת הכוורות כנגד תשלום דמי רישיון בגינו (הדבר היווה חסם כניסה לדבוראים חדשים). בשנים האחרונות נעשו מספר ניסיונות רפורמה  להעברת ניהול והסדרת הענף לידי הממשלה או גופים מטעמה. סוגיית יחסי הכוחות בין מועצת הדבש למשרד החקלאות ממשיכה להיות על סדר היום גם בימים אלה.

כמאפיין את ענף המזון, בשונה מענפים רבים במשק החווים בעת הזו שיבוש ניכר בפעילות העסקית בצל משבר הקורונה, להערכת האנליסטים ענף הדבש לא מושפע לרעה מהמשבר נהפוך הוא, כאשר בראש השנה הזה צפויים להיות נוכחים בישראל מאות אלפי אזרחים נוספים, שבדרך כלל שוהים סביב מועד קיומם של חגי תשרי בחו"ל (על פי נתוני הלמ"ס בחודש ספטמבר אשתקד יצאו כ-900 אלף ישראלים לחו"ל), מגמה שצפויה להשפיע לחיוב על צריכת הדבש השנה.

ענף הדבש גלגל בשנת 2019 פדיון של כ-180 מיליון ₪, לעומת פדיון של כ-170 מיליון ₪ בשנת 2018.  העלייה בפדיון מקורה בעליה ניכרת בתפוקת הדבש בשנת 2019 כתוצאה מריבוי גשמים בשנה זו.

על פי נתוני הלמ"ס, הצריכה המקומית השנתית נאמדת בכ-5,000 טון מדי שנה, בממוצע. התפוקה המקומית בדרך כלל אינה מספקת את כל הביקוש המקומי לדבש במדינת ישראל, על כן יבוא של דבש משלים את הביקושים. בשנת 2019 תצרוכת הדבש נאמדה בכ-5,125 טון, ירידה קלה ביחס לשנת 2018 בה תצרוכת הדבש הסתכמה בכ-5,300 טון דבש . ראש השנה מהווה שיא לביקושים, במהלכו נצרכת כ-40% מהתצרוכת השנתית.

נכון לשנת 2020, מחיר הדבש (לצרכן) ברשתות נע ברוב ימות השנה סביב מחיר של 40 ₪ לק"ג, פי 2 ממחיר הדבש ליצרן (המרווח מתחלק בין המשווקים לרשתות השיווק). יחד עם זאת, לקראת ראש השנה, נעשים מבצעים נרחבים, עקב התחרות בין הרשתות, ומחירו לצרכן יורד ב 20%-10% .

הערכת דן אנד ברדסטריט לנתחי שוק בשוק המבורקד (המהווה כ-80% מהשוק הכללי) בשנת 2019: "יד מרדכי", מקבוצת "שטראוס", הינה מובילת השוק ומחזיקה בכ-55% מהשוק המבורקד, אחריה "מכוורת עמק חפר" עם כ-20% (כולל מכירות המותג הפרטי של שופרסל המיוצר על ידה) ו"מכוורת עין חרוד" עם כ-10% מהשוק המבורקד. יתר השוק, כ-15% באופן מצרפי, מיוחס למשווקים הקטנים ולמכוורות בוטיק, בהם "דבש שלנו", "משק לין", "מכוורת גליל" (קיבוץ שמיר), "ברקו" (למגזר החרדי) ועוד.

ענף הדבש מורכב משני מקטעים עיקריים: מקטע השיווק אשר נחשב ליציב יחסית, על רקע ביקוש מקומי קשיח של כ-5,000 טון תצרוכת דבש מדי שנה בממוצע, ומקטע הייצור בו פועלות גם מכוורות קטנות בעלות רמת סיכון גבוהה יותר. בשנתיים האחרונות התחזק חלקו של הייצור המקומי על חשבון יבוא הדבש. העלייה בייצור בשנתיים האחרונות נובעת משינויי מזג האוויר ברחבי הארץ שעודדו פריחה בעונת האביב.

על הדבש ועל העוקץ (צילום:דן בר דוב)
על הדבש ועל העוקץ (צילום:דן בר דוב)

בעוד מקטע הייצור נחשב למבוזר יחסית, מקטע השיווק לעומתו נחשב לריכוזי יותר ובו פועלים כיום כ-30 משווקים. מקטע שיווק הדבש נשלט על ידי "יד מרדכי" מקבוצת "שטראוס" (מחזיקה בנתח שוק של למעלה מ-50%). בשנים האחרונות המכוורות 'עמק חפר' ו-'עין חרוד' הגדילו את חלקן ולהערכת אנשי דן אנד ברדסטריט  חולשות יחדיו על כ-30% מהשוק. יתר השוק, כ-15% באופן מצרפי, מוחזק על ידי משווקים קטנים שונים.

ענף הדבש מוטה מכירות לשוק המקומי, עם פעילות יצוא זניחה. מבחינה רגולטורית, הענף מנוהל ומוסדר במשך שנים רבות על ידי מועצת הדבש, כאשר פעילות הדבוראים תלויה בקבלת רישיון להצבת הכוורות כנגד תשלום דמי רישיון בגינו (הדבר היווה חסם כניסה לדבוראים חדשים). בשנים האחרונות נעשו מספר ניסיונות רפורמה  להעברת ניהול והסדרת הענף לידי הממשלה או גופים מטעמה. סוגיית יחסי הכוחות בין מועצת הדבש למשרד החקלאות ממשיכה להיות על סדר היום גם בימים אלה.

כמאפיין את ענף המזון, בשונה מענפים רבים במשק החווים בעת הזו שיבוש ניכר בפעילות העסקית בצל משבר הקורונה, להערכת האנליסטים ענף הדבש לא מושפע לרעה מהמשבר נהפוך הוא, כאשר בראש השנה הזה צפויים להיות נוכחים בישראל מאות אלפי אזרחים נוספים, שבדרך כלל שוהים סביב מועד קיומם של חגי תשרי בחו"ל (על פי נתוני הלמ"ס בחודש ספטמבר אשתקד יצאו כ-900 אלף ישראלים לחו"ל), מגמה שצפויה להשפיע לחיוב על צריכת הדבש השנה.

ענף הדבש גלגל בשנת 2019 פדיון של כ-180 מיליון ₪, לעומת פדיון של כ-170 מיליון ₪ בשנת 2018.  העלייה בפדיון מקורה בעליה ניכרת בתפוקת הדבש בשנת 2019 כתוצאה מריבוי גשמים בשנה זו.

על פי נתוני הלמ"ס, הצריכה המקומית השנתית נאמדת בכ-5,000 טון מדי שנה, בממוצע. התפוקה המקומית בדרך כלל אינה מספקת את כל הביקוש המקומי לדבש במדינת ישראל, על כן יבוא של דבש משלים את הביקושים. בשנת 2019 תצרוכת הדבש נאמדה בכ-5,125 טון, ירידה קלה ביחס לשנת 2018 בה תצרוכת הדבש הסתכמה בכ-5,300 טון דבש . ראש השנה מהווה שיא לביקושים, במהלכו נצרכת כ-40% מהתצרוכת השנתית.

נכון לשנת 2020, מחיר הדבש (לצרכן) ברשתות נע ברוב ימות השנה סביב מחיר של 40 ₪ לק"ג, פי 2 ממחיר הדבש ליצרן (המרווח מתחלק בין המשווקים לרשתות השיווק). יחד עם זאת, לקראת ראש השנה, נעשים מבצעים נרחבים, עקב התחרות בין הרשתות, ומחירו לצרכן יורד ב 20%-10% .

הערכת דן אנד ברדסטריט לנתחי שוק בשוק המבורקד (המהווה כ-80% מהשוק הכללי) בשנת 2019: "יד מרדכי", מקבוצת "שטראוס", הינה מובילת השוק ומחזיקה בכ-55% מהשוק המבורקד, אחריה "מכוורת עמק חפר" עם כ-20% (כולל מכירות המותג הפרטי של שופרסל המיוצר על ידה) ו"מכוורת עין חרוד" עם כ-10% מהשוק המבורקד. יתר השוק, כ-15% באופן מצרפי, מיוחס למשווקים הקטנים ולמכוורות בוטיק, בהם "דבש שלנו", "משק לין", "מכוורת גליל" (קיבוץ שמיר), "ברקו" (למגזר החרדי) ועוד.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן