המדינה לעליון: מתנגדת לפתיחת חקירה בתיק 3000 ופרשת המניות

פרקליטות המדינה השיבה אמש לעתירת התנועה לאיכות השלטון ובה הביעה את התנגדותה לחקירה בפרשת המניות וחקירה בעניין הצוללות וכלי השיט

המדינה לעליון: מתנגדת לפתיחת חקירה בתיק 3000 ופרשת המניות

פרקליטות המדינה השיבה אמש לעתירת התנועה לאיכות השלטון ובה הביעה את התנגדותה לחקירה בפרשת המניות וחקירה בעניין הצוללות וכלי השיט

פרקליטות המדינה השיבה אמש (ראשון) לבית המשפט העליון את תגובת המדינה לעתירת התנועה לאיכות השלטון הדורשת לתפוח בחקירה פלילית כנגד ראש הממשלה סבפרשת הצוללות (תיק 3000) וכן להורות על הקמת וועדת חקירה בפרשת הזמנת כלי השייט הנוספים להזמנת הצוללות.  כמו כן מבקשת התנועה מבית המשפט להורות על חקירה בפרשת המניות שנחשפה לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש לאשר לו קבלת הלוואה מבן דודו לצרכי מימון משפטו שייפתח בתחילת דצמבר השנה. בתגובתה מבקשת המדינה לדחות את העתירה על כל חלקיה ולחייב את התנועה לאיכות השלטון בהוצאות.

בתגובת המדינה אונה הגישו עורכי הדין שוש שמואלי ויונתן קרמר ממחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה, נאמר כי ביחס לחלק הנוגע לפתיחת בחקירה פלילית, הרי שבפרשת כלי השיט החלטת היועץ המשפטי לממשלה לפיה לא התגבש חשד סביר המצדיק פתיחה בחקירה פלילית כנגד ראש הממשלה בפרשה זו, עמדה זה מכבר לביקורת שיפוטית לפני בג״ץ. בית המשפט לא ראה מקום להתערב בהחלטה, לאחר שהוצגו לו השיקולים הראייתיים עליהם נסמכה, ומסקנת כל הגורמים המעורבים בחקירה ובליווייה כי לא התגבש בתשתית הראייתית שנאספה חשד סביר המצדיק חקירה פלילית של ראש הממשלה. בית המשפט הדגיש באותו פסק דין את ההלכה המשפטית בדבר היקפו הרחב של שיקול הדעת המסור לרשויות התביעה, המכתיב ביקורת שיפוטית מצומצמת על החלטותיהן, אשר הינה מצומצמת עוד יותר בעניין ההחלטות הנסמכות על שיקולים ראייתיים.  מכלל סיבות אלו סבורה הפרקליטות שלבית המשפט אין סמכות להוראות על פתיחת חקירה.

צילום: רפי מיכאלי

המדינה: כלל התצהירים החסויים שהגישה התנועה לבית המשפט לא משנים עובדתית דבר

בנוגע לחקירה בפרשת המניות, המדינה מפנה בתגובתה להחלטת היועמ"ש שפורסמה ביום חמישי האחרון, ולפיה אין בתשתית שנאספה במסגרת הבחינה שבוצעה בעניין, כמו גם בחומר חקירה רלוונטי שנאסף אגב חקירת פרשות אחרות, כדי להצדיק פתיחה בחקירה פלילית נגד ראש הממשלה בפרשה. היועמ"ש אף התייחס בהחלטתו לטענת העותרת שהתצהירים שצירפה במעטפה סגורה לעתירה והקשר בין פרשת כלי השיט לפרשת המניות, מצדיקים את חקירת ראש הממשלה, וקבע שאין בעתירה ובתצהירים כדי לשנות את החלטתו, שכן עולה מהם תמונה חופפת במידה רבה לזו אשר עלתה בחקירה הפלילית בנושא כלי השיט, ואשר עמדה לפניו טרם החלטתו שלא לפתוח בחקירה נגד ראש הממשלה.

באשר לחלק בעתירה הנוגע לבקשת התנועה לאיכות השלטון  להורות לממשלה להקים ועדת חקירה או ועדת בדיקה, המדינה משיבה כי דין הבקשה להידחות על הסף מהטעם שאינה בשלה להכרעה שיפוטית. זאת, משום שלאחר החלטת היועמ"ש בפרשת המניות, השתנתה התשתית הנורמטיבית הרלוונטית העומדת בפני הדרג המוסמך לקבל החלטות בנושא הקמת ועדה כאמור.

בתגובתה מדגישה המדינה, כי אין באמור כדי להביע עמדה לעניין סוגיית הקמת ועדת החקירה, שהיא נפרדת מהשאלה על פתיחה בחקירה פלילית, ככל שזו תידון בהמשך ע״י הגורמים המוסמכים. זאת, בפרט בשים לב לשורת פסקי דין שניתנו בבג"ץ בהם נקבע מפורשות ובהרחבה, כי שיקול הדעת של הגורמים המוסמכים בעניין זה הוא רחב ביותר להחליט להקים ועדה, להחליט לא להקים ועדה ואף להימנע מקבלת החלטה, ובהתאם היקף הביקורת השיפוטית הוא מצומצם למקרים חריגים ונדירים בלבד.

מטעם התנועה לאיכות השלטון נמסר כי "תשובת המדינה לעתירת התנועה מביכה ומבישה. במקום להתייחס עניינית לטענות כבדות המשקל ולחשדות החמורים עליהם מצביעה עתירת התנועה, המדינה נתלית בדחיות הקודמות, בהן העיקר היה חסר מן הספר".  "אנו סמוכים ובטוחים כי בית המשפט יעמיק בתשתית העובדתית ויבהיר את העננה החמורה מעל פרשת הצוללות וכלי השיט", מוסיפה התנועה.

פרקליטות המדינה השיבה אמש (ראשון) לבית המשפט העליון את תגובת המדינה לעתירת התנועה לאיכות השלטון הדורשת לתפוח בחקירה פלילית כנגד ראש הממשלה סבפרשת הצוללות (תיק 3000) וכן להורות על הקמת וועדת חקירה בפרשת הזמנת כלי השייט הנוספים להזמנת הצוללות.  כמו כן מבקשת התנועה מבית המשפט להורות על חקירה בפרשת המניות שנחשפה לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש לאשר לו קבלת הלוואה מבן דודו לצרכי מימון משפטו שייפתח בתחילת דצמבר השנה. בתגובתה מבקשת המדינה לדחות את העתירה על כל חלקיה ולחייב את התנועה לאיכות השלטון בהוצאות.

בתגובת המדינה אונה הגישו עורכי הדין שוש שמואלי ויונתן קרמר ממחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה, נאמר כי ביחס לחלק הנוגע לפתיחת בחקירה פלילית, הרי שבפרשת כלי השיט החלטת היועץ המשפטי לממשלה לפיה לא התגבש חשד סביר המצדיק פתיחה בחקירה פלילית כנגד ראש הממשלה בפרשה זו, עמדה זה מכבר לביקורת שיפוטית לפני בג״ץ. בית המשפט לא ראה מקום להתערב בהחלטה, לאחר שהוצגו לו השיקולים הראייתיים עליהם נסמכה, ומסקנת כל הגורמים המעורבים בחקירה ובליווייה כי לא התגבש בתשתית הראייתית שנאספה חשד סביר המצדיק חקירה פלילית של ראש הממשלה. בית המשפט הדגיש באותו פסק דין את ההלכה המשפטית בדבר היקפו הרחב של שיקול הדעת המסור לרשויות התביעה, המכתיב ביקורת שיפוטית מצומצמת על החלטותיהן, אשר הינה מצומצמת עוד יותר בעניין ההחלטות הנסמכות על שיקולים ראייתיים.  מכלל סיבות אלו סבורה הפרקליטות שלבית המשפט אין סמכות להוראות על פתיחת חקירה.

צילום: רפי מיכאלי

המדינה: כלל התצהירים החסויים שהגישה התנועה לבית המשפט לא משנים עובדתית דבר

בנוגע לחקירה בפרשת המניות, המדינה מפנה בתגובתה להחלטת היועמ"ש שפורסמה ביום חמישי האחרון, ולפיה אין בתשתית שנאספה במסגרת הבחינה שבוצעה בעניין, כמו גם בחומר חקירה רלוונטי שנאסף אגב חקירת פרשות אחרות, כדי להצדיק פתיחה בחקירה פלילית נגד ראש הממשלה בפרשה. היועמ"ש אף התייחס בהחלטתו לטענת העותרת שהתצהירים שצירפה במעטפה סגורה לעתירה והקשר בין פרשת כלי השיט לפרשת המניות, מצדיקים את חקירת ראש הממשלה, וקבע שאין בעתירה ובתצהירים כדי לשנות את החלטתו, שכן עולה מהם תמונה חופפת במידה רבה לזו אשר עלתה בחקירה הפלילית בנושא כלי השיט, ואשר עמדה לפניו טרם החלטתו שלא לפתוח בחקירה נגד ראש הממשלה.

באשר לחלק בעתירה הנוגע לבקשת התנועה לאיכות השלטון  להורות לממשלה להקים ועדת חקירה או ועדת בדיקה, המדינה משיבה כי דין הבקשה להידחות על הסף מהטעם שאינה בשלה להכרעה שיפוטית. זאת, משום שלאחר החלטת היועמ"ש בפרשת המניות, השתנתה התשתית הנורמטיבית הרלוונטית העומדת בפני הדרג המוסמך לקבל החלטות בנושא הקמת ועדה כאמור.

בתגובתה מדגישה המדינה, כי אין באמור כדי להביע עמדה לעניין סוגיית הקמת ועדת החקירה, שהיא נפרדת מהשאלה על פתיחה בחקירה פלילית, ככל שזו תידון בהמשך ע״י הגורמים המוסמכים. זאת, בפרט בשים לב לשורת פסקי דין שניתנו בבג"ץ בהם נקבע מפורשות ובהרחבה, כי שיקול הדעת של הגורמים המוסמכים בעניין זה הוא רחב ביותר להחליט להקים ועדה, להחליט לא להקים ועדה ואף להימנע מקבלת החלטה, ובהתאם היקף הביקורת השיפוטית הוא מצומצם למקרים חריגים ונדירים בלבד.

מטעם התנועה לאיכות השלטון נמסר כי "תשובת המדינה לעתירת התנועה מביכה ומבישה. במקום להתייחס עניינית לטענות כבדות המשקל ולחשדות החמורים עליהם מצביעה עתירת התנועה, המדינה נתלית בדחיות הקודמות, בהן העיקר היה חסר מן הספר".  "אנו סמוכים ובטוחים כי בית המשפט יעמיק בתשתית העובדתית ויבהיר את העננה החמורה מעל פרשת הצוללות וכלי השיט", מוסיפה התנועה.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן