פרקליטות המדינה מגיבה לנתניהו: אין "הלחמה" בינך לאשתך ובנך, יש ביסוס לעובדות האישומים נגדך

פרקליטות המדינה מבקשת לדחות את כל טענות נתניהו על "הלחמה", כביכול בין מעשי אשתו ובנו לו. כל פעם שתיארנו את מעשיהם, מסבירה הפרקליטות, הם נועדו להבהיר את מעשיו הפליליים של ראש הממשלה כמופיע בכתב האישום

פרקליטות המדינה מגיבה לנתניהו: אין "הלחמה" בינך לאשתך ובנך, יש ביסוס לעובדות האישומים נגדך

פרקליטות המדינה מבקשת לדחות את כל טענות נתניהו על "הלחמה", כביכול בין מעשי אשתו ובנו לו. כל פעם שתיארנו את מעשיהם, מסבירה הפרקליטות, הם נועדו להבהיר את מעשיו הפליליים של ראש הממשלה כמופיע בכתב האישום

פרקליטות המדינה הגיבה אתמול (שלישי) לטעוני ראש הממשלה ושני אשמים הנוספים ב"תיקי האלפים", כפי שמכנה אותם הפרקליטות. בתגובתה דוחה הפרקליטות מכל וכל את טעוני נתניהו בדבר "הלחמתו" שלו למעשים פליליים המיוחסים בכתבי האישום לרעייתו, שרה נתניהו ולבנו יאיר נתניהו  "לעניין טענת הנאשם 1, מר נתניהו, בדבר "יצירת אישיות משפטית חדשה" או בדבר "הלחמה" בינו לבין רעייתו נאמר בתגובה כי אכן, כמתואר באישומים הראשון והשלישי, חלק מטובות ההנאה נלקחו על ידי בני משפחתו של מר נתניהו. הדין קובע במפורש כי גם טובות הנאה שנדרשו או שנלקחו על ידי בני משפחת הנאשם או לטובתם עשויות לבסס את אשמתו של הנאשם בביצוע עבירות שחיתות", מסבירה הפרקליטות  עוד מבהירה הפרקליטות, כי כתב האישום בתיק זה אינו מייחס למר נתניהו מעשים כלשהם שאין לו עצמו אחריות פלילית עליהם. לאמור, כתבי האישום בהם מואשם ראש הממשלה בשחיתות ופלילים, כוללים רק כאלו שבהם מואשם נתניהו בפלילים. תיאור מעורבותם של בני משפחתו באירועים שבכתב האישום, מסבירה הפרקליטות,  "הוא חיוני לצורך פריסת התשתית העובדתית הרלוונטית לאישום, ולצורך הבנת האשמה המיוחסת למר נתניהו עצמו".

צילום: קובי גדעון לע"מ

על פי התגובה, כתב האישום מנוסח בהתאם לדרישות החוק ובהתאם לשיקול הדעת שהפסיקה מעניקה לתביעה בהקשר זה; כמו כן, הוא מאפשר לנאשמים (נתניהו ובני הזוג אלוביץ') להבין את האישומים נגדם, ולהכין את הגנתם כדבעי.

עוד נאמר בתגובה, במענה לטענות ההגנה, כי כתב האישום הוא ברור, נהיר ומפורט, ומבוסס על הראיות שתובאנה במשפט עצמו. האישום הראשון כולל תיאור מפורט של המתת שניתנה, תיאור התקופה המיוחסת, דפוסי הפעולה שאפיינו את העברת הדרישות, סוגי הדרישות וההיענות להן. לכתב האישום מצורף נספח המפרט דוגמאות לטובות ההנאה שלקחו הנאשם ובני משפחתו, ופירוט זה מחדד עוד יותר את יכולתו של נאשם 1 להתגונן כדבעי בפני הטענה שהוא לקח מתת שוחד.

בדומה לכך, האישום השלישי מתאר את היקף לקיחת טובות ההנאה לפי שנים, ולפי זהות נותן טובות ההנאה. כמו כן, כתב האישום מתאר את נסיבות הלקיחה שעלתה לכדי קו אספקה של מוצרי צריכה ואופניה. בתגובה נאמר כי מכלול נסיבות אלה מקים, ביחד עם עובדות אחרות המתוארות בכתב האישום, את עבירת הפרת האמונים, ועל כן, גם ביחס לאישום זה, בפני נאשם 1 עומדים כל הכלים הנדרשים כדי להתגונן כדבעי.

בנוגע לבקשת הסנגורים של נתניהו, אליו הצטרפו גם פרקליטי הזוג אלוביץ',  "לתיקון פגם או פסול בכתב האישום", מגיבה הפרקליטות ואומרת כי טענות כאלו הן  חלק משלב הטענות המקדמיות שההגנה הקדימה להגיש, ובהתאם להחלטת בית המשפט ניתנת תגובת התביעה כעת.
לכן, לאור האמור לעיל, ולאור כל שאר המפורט בתגובה, עמדת התביעה היא כי דין הטענות להידחות.

פרקליטות המדינה הגיבה אתמול (שלישי) לטעוני ראש הממשלה ושני אשמים הנוספים ב"תיקי האלפים", כפי שמכנה אותם הפרקליטות. בתגובתה דוחה הפרקליטות מכל וכל את טעוני נתניהו בדבר "הלחמתו" שלו למעשים פליליים המיוחסים בכתבי האישום לרעייתו, שרה נתניהו ולבנו יאיר נתניהו  "לעניין טענת הנאשם 1, מר נתניהו, בדבר "יצירת אישיות משפטית חדשה" או בדבר "הלחמה" בינו לבין רעייתו נאמר בתגובה כי אכן, כמתואר באישומים הראשון והשלישי, חלק מטובות ההנאה נלקחו על ידי בני משפחתו של מר נתניהו. הדין קובע במפורש כי גם טובות הנאה שנדרשו או שנלקחו על ידי בני משפחת הנאשם או לטובתם עשויות לבסס את אשמתו של הנאשם בביצוע עבירות שחיתות", מסבירה הפרקליטות  עוד מבהירה הפרקליטות, כי כתב האישום בתיק זה אינו מייחס למר נתניהו מעשים כלשהם שאין לו עצמו אחריות פלילית עליהם. לאמור, כתבי האישום בהם מואשם ראש הממשלה בשחיתות ופלילים, כוללים רק כאלו שבהם מואשם נתניהו בפלילים. תיאור מעורבותם של בני משפחתו באירועים שבכתב האישום, מסבירה הפרקליטות,  "הוא חיוני לצורך פריסת התשתית העובדתית הרלוונטית לאישום, ולצורך הבנת האשמה המיוחסת למר נתניהו עצמו".

צילום: קובי גדעון לע"מ

על פי התגובה, כתב האישום מנוסח בהתאם לדרישות החוק ובהתאם לשיקול הדעת שהפסיקה מעניקה לתביעה בהקשר זה; כמו כן, הוא מאפשר לנאשמים (נתניהו ובני הזוג אלוביץ') להבין את האישומים נגדם, ולהכין את הגנתם כדבעי.

עוד נאמר בתגובה, במענה לטענות ההגנה, כי כתב האישום הוא ברור, נהיר ומפורט, ומבוסס על הראיות שתובאנה במשפט עצמו. האישום הראשון כולל תיאור מפורט של המתת שניתנה, תיאור התקופה המיוחסת, דפוסי הפעולה שאפיינו את העברת הדרישות, סוגי הדרישות וההיענות להן. לכתב האישום מצורף נספח המפרט דוגמאות לטובות ההנאה שלקחו הנאשם ובני משפחתו, ופירוט זה מחדד עוד יותר את יכולתו של נאשם 1 להתגונן כדבעי בפני הטענה שהוא לקח מתת שוחד.

בדומה לכך, האישום השלישי מתאר את היקף לקיחת טובות ההנאה לפי שנים, ולפי זהות נותן טובות ההנאה. כמו כן, כתב האישום מתאר את נסיבות הלקיחה שעלתה לכדי קו אספקה של מוצרי צריכה ואופניה. בתגובה נאמר כי מכלול נסיבות אלה מקים, ביחד עם עובדות אחרות המתוארות בכתב האישום, את עבירת הפרת האמונים, ועל כן, גם ביחס לאישום זה, בפני נאשם 1 עומדים כל הכלים הנדרשים כדי להתגונן כדבעי.

בנוגע לבקשת הסנגורים של נתניהו, אליו הצטרפו גם פרקליטי הזוג אלוביץ',  "לתיקון פגם או פסול בכתב האישום", מגיבה הפרקליטות ואומרת כי טענות כאלו הן  חלק משלב הטענות המקדמיות שההגנה הקדימה להגיש, ובהתאם להחלטת בית המשפט ניתנת תגובת התביעה כעת.
לכן, לאור האמור לעיל, ולאור כל שאר המפורט בתגובה, עמדת התביעה היא כי דין הטענות להידחות.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן