אלף תשע מאות שמונים וארבע זה היום?

הגיעה העת שתבינו שכמו שעושים עליכם מניפולציות שיווקיות בזמן הפרסומות, מופעלות עליכם מניפולציות גם בזמן החדשות, במילים אחרות: לפני שאתה מחליטים מה ראיתם, תבדקו את העובדות. ההתעלמות של התקשורת הממסדית ממהלכים שמתרחשים במדינה, כשמאות אלפים מצויים ברחובות, היא שערורייה. עיתונות שאמורה להיות אובייקטיבית – חייבת לעשות בדק בית

אלף תשע מאות שמונים וארבע זה היום?

הגיעה העת שתבינו שכמו שעושים עליכם מניפולציות שיווקיות בזמן הפרסומות, מופעלות עליכם מניפולציות גם בזמן החדשות, במילים אחרות: לפני שאתה מחליטים מה ראיתם, תבדקו את העובדות. ההתעלמות של התקשורת הממסדית ממהלכים שמתרחשים במדינה, כשמאות אלפים מצויים ברחובות, היא שערורייה. עיתונות שאמורה להיות אובייקטיבית – חייבת לעשות בדק בית

"אם אותה בדותה תאושר בכל המסמכים – עתיד השקר להיכנס להיסטוריה ולהיעשות אמת. 'מי שבידו השליטה על העבר' – נאמר בסיסמא המפלגתית – 'בידו השליטה על העתיד; מי שבידו השליטה על ההווה בידו השליטה על העבר'". ג'ורג' אורוול כתב את הדברים האלה בספרו 1984.

אני לא בטוח שהוא ציפה שכך יתנהלו וינוהלו חיינו, אבל אין ספק שבפרספקטיבה לאחור הוא היה נביא.  מהרגע שאמצעי התקשורת בעת החדשה נכנסו לחיינו: רדיו, טלוויזיה, עיתונות כתובה – הם הפכו מתווכי המציאות ואנחנו כצרכנים אימצנו את ההנחה שכל מה שעובר דרכם – זו אמת מוחלטת התואמת את כל מה שקורה במציאות.

רק ששכחנו פרט אחד מאוד משמעותי במשוואה הזו – שאת המערכות הללו מתפעלים אנשים המונעים מאגו ואינטרסים.

הראשון שזיהה זאת והבין את כוחה של התקשורת המודרנית ועל היכולת ליצר מניפולציות על האזרחים ולהובילם כעדר היה יוסף גבלס, שר התעמולה במפלגתו של היטלר, יימח שמו וזכרו.

גבלס כתב "ככל שהשקר גדול, בוטה וגס יותר, כך הוא נאמן יותר על הציבור ויאמינו בו יותר אנשים".

כמות האינפורמציה שאנחנו צורכים היום היא מטורפת וכמות המניפולציות והנדסת התודעה שמופעלת עלינו, שוברת שיאים. שליטים יודעים זאת ומנצלים כלים אלו לצורכיהם האישיים.

בשבוע שעבר סדי בן שטרית נאם את נאומו כמפגין מן השורה, כאדם פרטי שכואב את המצב ונלחם על צביונה ודמותה של המדינה בה הוא חי. כאשר הוא ראה תהליכים איומים מתרחשים לנגד עיניו – הוא החליט שהוא לא שותק. כן, סדי השווה את התהליכים שקורים פה במדינה לתהליכים שהתרחשו בתחילת 1933 בגרמניה. את ההיסטוריה הוא לא המציא או בדה – הוא בסך הכל האיר זרקור גדול.
סדי הוא הילד מסיפור הילדים שצועק כבר הרבה זמן "המלך הוא עירום".

התקשורת, בחסות דף המסרים של בלפור, עטו על הנאום הזה כמוצא שלל רב: פרשנים, כתבים, מלקקים למיניהם, כתבו, זימרו, ציטטו ומה לא – איך סדי משווה את ראש הממשלה הנאשם, לצורר היהודים היטלר יימח שמו וזכרו. איך הוא מעז.

כל הארץ רעשה וגעשה כי אצל הנאשם וסביבתו – השקר הפך למשהו טבעי כל כך שככל שחוזרים עליו ועושים רעש סביבו – הם מתחילים להאמין שזו האמת וכך גם יאמינו האזרחים, שילכו אחריהם כעדר. הם הפכו זאת לאמנות של ממש

ואני שואל אתכם: ומה אתכם האזרחים?

מה צריך לקרות על מנת שתוציאו את הראש ממסכי הטלוויזיה ותבינו שכמו שעושים עליכם מניפולציות שיווקיות בזמן הפרסומות, מופעלות עליכם מניפולציות גם בזמן החדשות? מתי תפעילו שיקול דעת ותבדקו מה קורה בשטח במציאות ממקורות מידע אחרים? מתי תחליטו להטיל ספק במה שמלעיטים אתכם באמצעי התקשורת, תשאלו שאלות ותדרשו תשובות?

צילום ועריכה: בן כהן

אל תקבלו את כל מה שאתם רואים בטלוויזיה, או שומעים ברדיו כמובן מאליו – כי כאחד שנמצא הרבה בשטח אני יכול להעיד שזה ממש לא המצב!

השתיקה וההתעלמות  של התקשורת הממוסדת מהמהלכים השיטתיים לפגיעה בדמוקרטיה – זו שערורייה שאסור לשתוק לה. כעיתונות שאמורה להיות אובייקטיבית – היא חייבת לעשות בדק בית.
אני מקווה באופן אישי שאנשים שנכנסים לפוליטיקה, לא יסכימו לקבל לגיטימציה לשקר.

אני מקווה שהם יאחזו בערך החשוב והלגיטימי כנבחרי ציבור – לקדם ולעשות את חיינו הרבה יותר טובים ומוגנים בארץ שלנו.

יש לכל אחת ואחד מאיתנו זכות וחובה לשלוט על ההווה – כדי שיהיה עתיד טוב יותר למען ילדנו ונכדנו.

כי אין לנו ארץ אחרת – אהבה מביאה אהבה

"אם אותה בדותה תאושר בכל המסמכים – עתיד השקר להיכנס להיסטוריה ולהיעשות אמת. 'מי שבידו השליטה על העבר' – נאמר בסיסמא המפלגתית – 'בידו השליטה על העתיד; מי שבידו השליטה על ההווה בידו השליטה על העבר'". ג'ורג' אורוול כתב את הדברים האלה בספרו 1984.

אני לא בטוח שהוא ציפה שכך יתנהלו וינוהלו חיינו, אבל אין ספק שבפרספקטיבה לאחור הוא היה נביא.  מהרגע שאמצעי התקשורת בעת החדשה נכנסו לחיינו: רדיו, טלוויזיה, עיתונות כתובה – הם הפכו מתווכי המציאות ואנחנו כצרכנים אימצנו את ההנחה שכל מה שעובר דרכם – זו אמת מוחלטת התואמת את כל מה שקורה במציאות.

רק ששכחנו פרט אחד מאוד משמעותי במשוואה הזו – שאת המערכות הללו מתפעלים אנשים המונעים מאגו ואינטרסים.

הראשון שזיהה זאת והבין את כוחה של התקשורת המודרנית ועל היכולת ליצר מניפולציות על האזרחים ולהובילם כעדר היה יוסף גבלס, שר התעמולה במפלגתו של היטלר, יימח שמו וזכרו.

גבלס כתב "ככל שהשקר גדול, בוטה וגס יותר, כך הוא נאמן יותר על הציבור ויאמינו בו יותר אנשים".

כמות האינפורמציה שאנחנו צורכים היום היא מטורפת וכמות המניפולציות והנדסת התודעה שמופעלת עלינו, שוברת שיאים. שליטים יודעים זאת ומנצלים כלים אלו לצורכיהם האישיים.

בשבוע שעבר סדי בן שטרית נאם את נאומו כמפגין מן השורה, כאדם פרטי שכואב את המצב ונלחם על צביונה ודמותה של המדינה בה הוא חי. כאשר הוא ראה תהליכים איומים מתרחשים לנגד עיניו – הוא החליט שהוא לא שותק. כן, סדי השווה את התהליכים שקורים פה במדינה לתהליכים שהתרחשו בתחילת 1933 בגרמניה. את ההיסטוריה הוא לא המציא או בדה – הוא בסך הכל האיר זרקור גדול.
סדי הוא הילד מסיפור הילדים שצועק כבר הרבה זמן "המלך הוא עירום".

התקשורת, בחסות דף המסרים של בלפור, עטו על הנאום הזה כמוצא שלל רב: פרשנים, כתבים, מלקקים למיניהם, כתבו, זימרו, ציטטו ומה לא – איך סדי משווה את ראש הממשלה הנאשם, לצורר היהודים היטלר יימח שמו וזכרו. איך הוא מעז.

כל הארץ רעשה וגעשה כי אצל הנאשם וסביבתו – השקר הפך למשהו טבעי כל כך שככל שחוזרים עליו ועושים רעש סביבו – הם מתחילים להאמין שזו האמת וכך גם יאמינו האזרחים, שילכו אחריהם כעדר. הם הפכו זאת לאמנות של ממש

ואני שואל אתכם: ומה אתכם האזרחים?

מה צריך לקרות על מנת שתוציאו את הראש ממסכי הטלוויזיה ותבינו שכמו שעושים עליכם מניפולציות שיווקיות בזמן הפרסומות, מופעלות עליכם מניפולציות גם בזמן החדשות? מתי תפעילו שיקול דעת ותבדקו מה קורה בשטח במציאות ממקורות מידע אחרים? מתי תחליטו להטיל ספק במה שמלעיטים אתכם באמצעי התקשורת, תשאלו שאלות ותדרשו תשובות?

צילום ועריכה: בן כהן

אל תקבלו את כל מה שאתם רואים בטלוויזיה, או שומעים ברדיו כמובן מאליו – כי כאחד שנמצא הרבה בשטח אני יכול להעיד שזה ממש לא המצב!

השתיקה וההתעלמות  של התקשורת הממוסדת מהמהלכים השיטתיים לפגיעה בדמוקרטיה – זו שערורייה שאסור לשתוק לה. כעיתונות שאמורה להיות אובייקטיבית – היא חייבת לעשות בדק בית.
אני מקווה באופן אישי שאנשים שנכנסים לפוליטיקה, לא יסכימו לקבל לגיטימציה לשקר.

אני מקווה שהם יאחזו בערך החשוב והלגיטימי כנבחרי ציבור – לקדם ולעשות את חיינו הרבה יותר טובים ומוגנים בארץ שלנו.

יש לכל אחת ואחד מאיתנו זכות וחובה לשלוט על ההווה – כדי שיהיה עתיד טוב יותר למען ילדנו ונכדנו.

כי אין לנו ארץ אחרת – אהבה מביאה אהבה

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן