Skip to content

איראן וישראל במלחמה, ‏ביבי, מסביר איך להתעטש, ביבי מסביר, איך לרוץ למקלט, ביבי מחפש פרוייקטור למלחמה, ביבי אומר שהמלחמה נגמרה, ביבי אומר, להכנס למקלטים ולצאת ולהכנס למקלטים ולצאת. ביבי אמר לחבוש קסדה ולהכנס למקלט, ביבי אמר שאנחנו נוחלים נצחונות, טיל על הבית שלכם ‏ולצאת מהמקלט וכנסו למקלט. יופי. מחר תצאו לעבודה עם שכפץ וקסדה ולא […]
פחות מדקה זמן קריאה: דקות

איראן וישראל במלחמה,
‏ביבי, מסביר איך להתעטש, ביבי מסביר, איך לרוץ למקלט, ביבי מחפש פרוייקטור למלחמה, ביבי אומר שהמלחמה נגמרה, ביבי אומר, להכנס למקלטים ולצאת ולהכנס למקלטים ולצאת. ביבי אמר לחבוש קסדה ולהכנס למקלט, ביבי אמר שאנחנו נוחלים נצחונות, טיל על הבית שלכם
‏ולצאת מהמקלט וכנסו למקלט. יופי. מחר תצאו לעבודה עם שכפץ וקסדה ולא אין צורך.
‏להכנס למקלט ולצאת למקלט. כוחותינו כבר ממציאים חיסון לאיראנים.
‏להכנס למקלט ולצאת מהמקלט ולצאת מהמקלט ולכו תעשו חיים אזרחים מזדיינים.

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן