Skip to content

פרשת הצוללות: בית המשפט קבע כי עתירה התנועה לאיכות השלטון תתברר בפני 3 שופטים

שופט העליון נועם סולברג החליט היום כי על המדינה ואחרים להגיש את תגובתם תוך 15 יום וקבע כי לאחר תום מועד ההגשה יקבע מועד דיון בפני הרכב מורחב

פרשת הצוללות: בית המשפט קבע כי עתירה התנועה לאיכות השלטון תתברר בפני 3 שופטים

שופט העליון נועם סולברג החליט היום כי על המדינה ואחרים להגיש את תגובתם תוך 15 יום וקבע כי לאחר תום מועד ההגשה יקבע מועד דיון בפני הרכב מורחב

עתירתה של התנועה לאיכות השלטון כנגד היועץ המשפטי לממשלה בנושא פרשת הצוללות וכלי השיט ופרשת המניות, התקבלה היום (ראשון) בבית המשפט העליון. השופט נועם סלברג נתן ליועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט ולנתבעים הנוספים, אורכה בת 15 יום להגיש את תגובתם לעתירה המתוקנת של התנועה שהוגשה לאחר שבית המשפט קבע כי כל שלושת העתירות בפרשה זו תאוחדנה לעתירה אחת.
על פי החלטת השופט לאחר קבלת תגובות הצדדים יקבע מועד שמיעת העתירה בפני הרכב של שלושה שופטים. בכך התקבלה למעשה עתירתה של התנועה לאיכות השלטון כנגד היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט לפיה היועץ המשפטי חרג מסמכותו כשלא הורה על פתיחת חקירה פלילית בפרשיה זו.

צילום:דן בר דוב

העתירה המתוקנת כוללת לראשונה גם התייחסות להחלטת מנדלבליט בחודש מנדלבליט שלא להורות על חקירה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו בפרשת המניות שרכש מבן-דודו נתן מיליקובסקי. התנועה מתבססת על הטענה כי לאורך השנים זרמו עשרות מיליוני שקלים מכיוונו של מיליקובסקי לכיסו של נתניהו וכי כספים אלה מהווים חוליית החיבור בין פרשת הצוללות לבין פרשת המניות.
לדעת התנועה, פרשת המניות איננה עומדת לבדה, אלא מקבלת את הנופך הפלילי רק אם מציבים אותה בהקשר הראוי, בתוך הסיפור הכללי של יחסי מיליקובסקי-נתניהו וקבלת ההחלטות בתיק 3000, שבו כידוע הוחלט להעמיד לדין שורה ארוכה של חשודים והפלא ופלא, ראש הממשלה בנימין נתניהו אינו ביניהם.
העתירה הוגשה עם כ – 50 תצהירים בעקבות תחקיר עצמאי ונרחב שערכה התנועה, שכלל איסוף תצהירים מבכירי מערכת הביטחון – תצהירים שהוטל עליהם צו איסור פרסום, ושאף מנדלבליט עצמו הודה כי למד מתוכם פרטים חדשים על הפרשה, שלא היו ידועים למערכת אכיפת החוק קודם לכן.
ב-15 באוקטובר האחרון הודיע היועץ המשפטי כי החליט שלא לפתוח בחקירה נגד ראש הממשלה גם בפרשת המניות, שבוודאי הייתה מתגלגלת לבדיקת החשדות נגדו גם בעניין כלי השיט, עליהן הודיע עוד בטרם התבררה הפרשה כי נתניהו איננו עומד לחקירה  מכל סוג שהוא. בהמשך להחלטתו הודיע מנדלבליט לבית המשפט העליון כי עמדתו היא שיש למחוק את עתירת התנועה אך השופט סולברג, אישר לתנועה להגיש עתירה מתוקנת, כזו התוקפת במישרין את החלטתו של היועץ.

עתירתה של התנועה לאיכות השלטון כנגד היועץ המשפטי לממשלה בנושא פרשת הצוללות וכלי השיט ופרשת המניות, התקבלה היום (ראשון) בבית המשפט העליון. השופט נועם סלברג נתן ליועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט ולנתבעים הנוספים, אורכה בת 15 יום להגיש את תגובתם לעתירה המתוקנת של התנועה שהוגשה לאחר שבית המשפט קבע כי כל שלושת העתירות בפרשה זו תאוחדנה לעתירה אחת.
על פי החלטת השופט לאחר קבלת תגובות הצדדים יקבע מועד שמיעת העתירה בפני הרכב של שלושה שופטים. בכך התקבלה למעשה עתירתה של התנועה לאיכות השלטון כנגד היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט לפיה היועץ המשפטי חרג מסמכותו כשלא הורה על פתיחת חקירה פלילית בפרשיה זו.

צילום:דן בר דוב

העתירה המתוקנת כוללת לראשונה גם התייחסות להחלטת מנדלבליט בחודש מנדלבליט שלא להורות על חקירה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו בפרשת המניות שרכש מבן-דודו נתן מיליקובסקי. התנועה מתבססת על הטענה כי לאורך השנים זרמו עשרות מיליוני שקלים מכיוונו של מיליקובסקי לכיסו של נתניהו וכי כספים אלה מהווים חוליית החיבור בין פרשת הצוללות לבין פרשת המניות.
לדעת התנועה, פרשת המניות איננה עומדת לבדה, אלא מקבלת את הנופך הפלילי רק אם מציבים אותה בהקשר הראוי, בתוך הסיפור הכללי של יחסי מיליקובסקי-נתניהו וקבלת ההחלטות בתיק 3000, שבו כידוע הוחלט להעמיד לדין שורה ארוכה של חשודים והפלא ופלא, ראש הממשלה בנימין נתניהו אינו ביניהם.
העתירה הוגשה עם כ – 50 תצהירים בעקבות תחקיר עצמאי ונרחב שערכה התנועה, שכלל איסוף תצהירים מבכירי מערכת הביטחון – תצהירים שהוטל עליהם צו איסור פרסום, ושאף מנדלבליט עצמו הודה כי למד מתוכם פרטים חדשים על הפרשה, שלא היו ידועים למערכת אכיפת החוק קודם לכן.
ב-15 באוקטובר האחרון הודיע היועץ המשפטי כי החליט שלא לפתוח בחקירה נגד ראש הממשלה גם בפרשת המניות, שבוודאי הייתה מתגלגלת לבדיקת החשדות נגדו גם בעניין כלי השיט, עליהן הודיע עוד בטרם התבררה הפרשה כי נתניהו איננו עומד לחקירה  מכל סוג שהוא. בהמשך להחלטתו הודיע מנדלבליט לבית המשפט העליון כי עמדתו היא שיש למחוק את עתירת התנועה אך השופט סולברג, אישר לתנועה להגיש עתירה מתוקנת, כזו התוקפת במישרין את החלטתו של היועץ.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן