Skip to content

מנכ"ל חדש ל- J street Israel

תמיר: "אני נכנס לתפקיד החשוב בתקופה מעניינת ומאתגרת עם תחילתו של עידן חדש ביחסי ארצות הברית וישראל. בעת הזו, נמצאת J Street במרכזה של צומת דרכים חשובה בזכות ההיכרות והקרבה הרבה שלה ושל אנשיה לגורמים רבים בממשל החדש ובקונגרס"

מנכ"ל חדש ל- J street Israel

תמיר: "אני נכנס לתפקיד החשוב בתקופה מעניינת ומאתגרת עם תחילתו של עידן חדש ביחסי ארצות הברית וישראל. בעת הזו, נמצאת J Street במרכזה של צומת דרכים חשובה בזכות ההיכרות והקרבה הרבה שלה ושל אנשיה לגורמים רבים בממשל החדש ובקונגרס"

הדיפלומט לשעבר נדב תמיר מונה הבוקר (ראשון)  למנכ"ל J Street ישראל.
תמיר (59), מונה למנכ"ל J Street ישראל, השלוחה הישראלית של השדולה האמריקאית תומכת ישראל והשלום. תמיר, דיפלומט, יועץ מדיני ומומחה ליחסי ישראל וארצות הברית, כיהן בעבר בשורת תפקידים בשירות החוץ ובהם בשגרירות ישראל בוושינגטון, כקונסול הכללי של ישראל למדינות ניו אינגלנד וכיועץ מדיני לנשיא שמעון פרס ולשרי החוץ פרס, ברק ולוי.

לאחר פרישתו משירות החוץ, שימש תמיר במספר תפקידים במסגרת מרכז פרס לשלום, כחבר הוועד המנהל של מכון מיתווים וכחבר בוועדת ההיגוי של יוזמת ז'נבה. תמיר מחליף בתפקיד את עדינה ווגל אילון, שמונתה לראש הסגל של J Street בוושינגטון.

מנכ"ל חדש – נדב תמיר (צילום באדיבות J street)

עדינה ווגל אילון: "J Street, זוכה לחיזוק משמעותי בזכות הצטרפותו אלינו של נדב, על הידע, הניסיון וההבנה המקיפה שלו בכל הקשור להיבטים השונים של היחסים בין ארצות הברית לישראל. נדב מצטרף ל J Street לאחר שנים בשירות החוץ של מדינת ישראל, ניסיון שיסייע לו לקדם את הארגון כגורם מחבר בין מקבלי ההחלטות בישראל לבין בכירי ממשל ביידן ולקידום ערכי הארגון – חידוש המשא ומתן המדיני עם הפלסטינים וקידום פתרונות דיפלומטיים אזוריים ובראשם חזרה להסכם הגרעין עם איראן, שהוכח כדרך האפקטיבית היחידה לעצירת תוכנית הגרעין האיראנית".

נדב תמיר, מנכ"ל J Street ישראל הנכנס ברך ואמר: "אני נכנס לתפקיד החשוב בתקופה מעניינת ומאתגרת עם תחילתו של עידן חדש ביחסי ארצות הברית וישראל. בעת הזו, נמצאת J Street במרכזה של צומת דרכים חשובה בזכות ההיכרות והקרבה הרבה שלה ושל אנשיה לגורמים רבים בממשל החדש ובקונגרס. בכוונתי לפעול כדי לסייע בקידום חיבורים, קשרי גומלין והחלפת דעות בין מקבלי ההחלטות בישראל ובארצות הברית, כמו גם לחיזוק המחויבות האמריקאית והישראלית לחזרה לדיפלומטיה ולמשא ומתן המדיני".

J Street מהווה את הבית הפוליטי של אמריקנים ציונים, פרו-ישראלים ותומכי שלום הפועלים מתוך הרצון לשמור על בטחונה ולהבטיח את עתידה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
פעילי הארגון פועלים בפוליטיקה האמריקנית ובקרב הקהילה היהודית בארה"ב ומגייסים תמיכה במדיניות שמקדמת אינטרסים משותפים ישראלים ואמריקנים, כמו גם, ערכים יהודיים ודמוקרטיים, המובילים לפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני במסגרת פתרון של שתי מדינות לשני עמים.

עיקר פעילותה של הנציגות בישראל היא פיתוח קשרי הארגון באזור ואירוח של משלחות חברי קונגרס וסטודנטים. פעילויות חינוכיות אלה מלמדות את הלוקחים חלק בפעילות על המורכבות, הקושי והכאב בבסיס הקונפליקט הישראלי-פלסטיני והמצב בשטח, כמו גם על הצורך הדחוף להביא לסיום הסכסוך ולהסכם שלום.

הדיפלומט לשעבר נדב תמיר מונה הבוקר (ראשון)  למנכ"ל J Street ישראל.
תמיר (59), מונה למנכ"ל J Street ישראל, השלוחה הישראלית של השדולה האמריקאית תומכת ישראל והשלום. תמיר, דיפלומט, יועץ מדיני ומומחה ליחסי ישראל וארצות הברית, כיהן בעבר בשורת תפקידים בשירות החוץ ובהם בשגרירות ישראל בוושינגטון, כקונסול הכללי של ישראל למדינות ניו אינגלנד וכיועץ מדיני לנשיא שמעון פרס ולשרי החוץ פרס, ברק ולוי.

לאחר פרישתו משירות החוץ, שימש תמיר במספר תפקידים במסגרת מרכז פרס לשלום, כחבר הוועד המנהל של מכון מיתווים וכחבר בוועדת ההיגוי של יוזמת ז'נבה. תמיר מחליף בתפקיד את עדינה ווגל אילון, שמונתה לראש הסגל של J Street בוושינגטון.

מנכ"ל חדש – נדב תמיר (צילום באדיבות J street)

עדינה ווגל אילון: "J Street, זוכה לחיזוק משמעותי בזכות הצטרפותו אלינו של נדב, על הידע, הניסיון וההבנה המקיפה שלו בכל הקשור להיבטים השונים של היחסים בין ארצות הברית לישראל. נדב מצטרף ל J Street לאחר שנים בשירות החוץ של מדינת ישראל, ניסיון שיסייע לו לקדם את הארגון כגורם מחבר בין מקבלי ההחלטות בישראל לבין בכירי ממשל ביידן ולקידום ערכי הארגון – חידוש המשא ומתן המדיני עם הפלסטינים וקידום פתרונות דיפלומטיים אזוריים ובראשם חזרה להסכם הגרעין עם איראן, שהוכח כדרך האפקטיבית היחידה לעצירת תוכנית הגרעין האיראנית".

נדב תמיר, מנכ"ל J Street ישראל הנכנס ברך ואמר: "אני נכנס לתפקיד החשוב בתקופה מעניינת ומאתגרת עם תחילתו של עידן חדש ביחסי ארצות הברית וישראל. בעת הזו, נמצאת J Street במרכזה של צומת דרכים חשובה בזכות ההיכרות והקרבה הרבה שלה ושל אנשיה לגורמים רבים בממשל החדש ובקונגרס. בכוונתי לפעול כדי לסייע בקידום חיבורים, קשרי גומלין והחלפת דעות בין מקבלי ההחלטות בישראל ובארצות הברית, כמו גם לחיזוק המחויבות האמריקאית והישראלית לחזרה לדיפלומטיה ולמשא ומתן המדיני".

J Street מהווה את הבית הפוליטי של אמריקנים ציונים, פרו-ישראלים ותומכי שלום הפועלים מתוך הרצון לשמור על בטחונה ולהבטיח את עתידה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
פעילי הארגון פועלים בפוליטיקה האמריקנית ובקרב הקהילה היהודית בארה"ב ומגייסים תמיכה במדיניות שמקדמת אינטרסים משותפים ישראלים ואמריקנים, כמו גם, ערכים יהודיים ודמוקרטיים, המובילים לפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני במסגרת פתרון של שתי מדינות לשני עמים.

עיקר פעילותה של הנציגות בישראל היא פיתוח קשרי הארגון באזור ואירוח של משלחות חברי קונגרס וסטודנטים. פעילויות חינוכיות אלה מלמדות את הלוקחים חלק בפעילות על המורכבות, הקושי והכאב בבסיס הקונפליקט הישראלי-פלסטיני והמצב בשטח, כמו גם על הצורך הדחוף להביא לסיום הסכסוך ולהסכם שלום.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן