Skip to content

השנה השחורה של המלונות בישראל

שיא שלילי בלינות ובתפוסות בבתי המלון, ירידה של 82% בלינות תיירים לעומת 2019. תפוסת החדרים של כלל בתי המלון הסתכמה ב-25% בלבד. התאחדות המלונות בתגובה: "לאור הנתונים המוכיחים את הפגיעה האנושה בענף המלונאות, ישנו צורך קריטי בתוכנית רב שנתית לשיקום התיירות בישראל"

השנה השחורה של המלונות בישראל

שיא שלילי בלינות ובתפוסות בבתי המלון, ירידה של 82% בלינות תיירים לעומת 2019. תפוסת החדרים של כלל בתי המלון הסתכמה ב-25% בלבד. התאחדות המלונות בתגובה: "לאור הנתונים המוכיחים את הפגיעה האנושה בענף המלונאות, ישנו צורך קריטי בתוכנית רב שנתית לשיקום התיירות בישראל"

ענף המלונאות בישראל רשם בשנה החולפת שיא שלילי בלינות ובתפוסות בבתי המלון. מנתוני התאחדות המלונות עולה כי בענף נרשמה ירידה של 82% בלינות תיירים לעומת 2019 , ירידה של 64% בסך הלינות בבתי המלון ותפוסת חדרים של 25% בלבד לעומת כמעט 70% בשנה החולפת.

פגיעה אנושה בענף המלונאות (צילום:דן בר דוב)
פגיעה אנושה בענף המלונאות (צילום:דן בר דוב)

הנתונים העגומים הללו המסכמים את שנת 2020 מעידים יותר מכל על מצבו הקריטי של ענף המלונאות בישראל. מגמה שלילית שנמשכת  גם לתוך 2021, על רקע הסגר השלישי, שסגר כליל את המלונות בארץ ואי הוודאות באשר לעתיד.

הנתונים הלו הופכים קיצוניים בחומרתם על רקע העובדה ששנת 2019 נרשמה כשנת שיא בתיירות הנכנסת ובלינות ובתפוסות של המלונות עם כ-25.8 מיליון לינות ( כ-47% לינות תיירים וכ-53% לינות ישראלים) ותפוסת חדרים ממוצעת של כ-70%. הצפי היה ששנת 2020 תשבור שיאים נוספים.

ענף המלונאות הינו ענף הרגיש לתנודתיות עקב אירועים גיאופוליטיים וככזה כבר ראה שנים קשות מאוד בעיקר בעקבות מלחמות ומשברים גיאופוליטיים. אולם מעולם, לא הגיע קרוב כל כך עד כדי להימחק כליל, כמו במשבר הנוכחי. רק לשם השוואה, המשבר הקשה ביותר שפקד את הענף עד משבר הקורונה, היה בעקבות האינתיפאדה השנייה, ששיאו היה בשנת 2002, בה נרשמו כ-14.6 מיליון לינות במלונות ותפוסת חדרים של כ-40% בלבד.

כפי שניתן לראות מסיכום שנת 2020-  המשבר של שנה זו עלה על כל קודמיו וגם על שנת 2002 שהייתה כאמור עד כה השנה הקשה בתולדותיו.

סך הלינות בבתי מלון היו כ-9.2 מיליון –  ירידה של 64%  לעומת 2019. לינות התיירים הסתכמו בכ-2.2 מיליון – ירידה של 82% לעומת 2019. לינות הישראלים הסתכמו בכ-7 מיליון – ירידה של 49% לעומת 2019. תפוסת החדרים של כלל בתי המלון הסתכמה ב-25%  בלבד לעומת 69.5% ב-2019 – ירידה של 64%  (התפוסה הארצית ב-10 החודשים מאז החל המשבר ( מרס-דצמבר 2020) עמדה על כ-18% בלבד!).

באזורים מוטי תיירות נכנסת תפוסות החדרים השנתיות היו נמוכות אף יותר מהממוצע : בת"א –תפוסה שנתית של 20% לעומת 76% ב-2019 – ירידה של 74%, בירושלים :תפוסה של  19% לעומת 71%– ירידה של 73%.  גם באיי התיירות : אילת וים המלח היו ירידות חדות בתפוסות השנתיות: בים המלח : תפוסה של 28% בהשוואה ל-70% ב-2019- ירידה של 60% ובאילת : תפוסה של 38% לעומת 73% – ירידה של 49%.

מהתאחדות המלונות נמסר: "לאור הנתונים המוכיחים את הפגיעה האנושה בענף המלונאות, ישנו צורך קריטי בתוכנית רב שנתית לשיקום התיירות בישראל.  הסכנה לתשתית התיירותית ברורה ויש כבר לתכנן צעדים ליום שאחרי לטובת עידוד תיירות הפנים והחוץ. כמו כן, יש לפעול לשיקום הענף בטווח המיידי, בדרך של פתיחתו לציבור הישראלי מיד לאחר היציאה מהסגר"

ענף המלונאות בישראל רשם בשנה החולפת שיא שלילי בלינות ובתפוסות בבתי המלון. מנתוני התאחדות המלונות עולה כי בענף נרשמה ירידה של 82% בלינות תיירים לעומת 2019 , ירידה של 64% בסך הלינות בבתי המלון ותפוסת חדרים של 25% בלבד לעומת כמעט 70% בשנה החולפת.

פגיעה אנושה בענף המלונאות (צילום:דן בר דוב)
פגיעה אנושה בענף המלונאות (צילום:דן בר דוב)

הנתונים העגומים הללו המסכמים את שנת 2020 מעידים יותר מכל על מצבו הקריטי של ענף המלונאות בישראל. מגמה שלילית שנמשכת  גם לתוך 2021, על רקע הסגר השלישי, שסגר כליל את המלונות בארץ ואי הוודאות באשר לעתיד.

הנתונים הלו הופכים קיצוניים בחומרתם על רקע העובדה ששנת 2019 נרשמה כשנת שיא בתיירות הנכנסת ובלינות ובתפוסות של המלונות עם כ-25.8 מיליון לינות ( כ-47% לינות תיירים וכ-53% לינות ישראלים) ותפוסת חדרים ממוצעת של כ-70%. הצפי היה ששנת 2020 תשבור שיאים נוספים.

ענף המלונאות הינו ענף הרגיש לתנודתיות עקב אירועים גיאופוליטיים וככזה כבר ראה שנים קשות מאוד בעיקר בעקבות מלחמות ומשברים גיאופוליטיים. אולם מעולם, לא הגיע קרוב כל כך עד כדי להימחק כליל, כמו במשבר הנוכחי. רק לשם השוואה, המשבר הקשה ביותר שפקד את הענף עד משבר הקורונה, היה בעקבות האינתיפאדה השנייה, ששיאו היה בשנת 2002, בה נרשמו כ-14.6 מיליון לינות במלונות ותפוסת חדרים של כ-40% בלבד.

כפי שניתן לראות מסיכום שנת 2020-  המשבר של שנה זו עלה על כל קודמיו וגם על שנת 2002 שהייתה כאמור עד כה השנה הקשה בתולדותיו.

סך הלינות בבתי מלון היו כ-9.2 מיליון –  ירידה של 64%  לעומת 2019. לינות התיירים הסתכמו בכ-2.2 מיליון – ירידה של 82% לעומת 2019. לינות הישראלים הסתכמו בכ-7 מיליון – ירידה של 49% לעומת 2019. תפוסת החדרים של כלל בתי המלון הסתכמה ב-25%  בלבד לעומת 69.5% ב-2019 – ירידה של 64%  (התפוסה הארצית ב-10 החודשים מאז החל המשבר ( מרס-דצמבר 2020) עמדה על כ-18% בלבד!).

באזורים מוטי תיירות נכנסת תפוסות החדרים השנתיות היו נמוכות אף יותר מהממוצע : בת"א –תפוסה שנתית של 20% לעומת 76% ב-2019 – ירידה של 74%, בירושלים :תפוסה של  19% לעומת 71%– ירידה של 73%.  גם באיי התיירות : אילת וים המלח היו ירידות חדות בתפוסות השנתיות: בים המלח : תפוסה של 28% בהשוואה ל-70% ב-2019- ירידה של 60% ובאילת : תפוסה של 38% לעומת 73% – ירידה של 49%.

מהתאחדות המלונות נמסר: "לאור הנתונים המוכיחים את הפגיעה האנושה בענף המלונאות, ישנו צורך קריטי בתוכנית רב שנתית לשיקום התיירות בישראל.  הסכנה לתשתית התיירותית ברורה ויש כבר לתכנן צעדים ליום שאחרי לטובת עידוד תיירות הפנים והחוץ. כמו כן, יש לפעול לשיקום הענף בטווח המיידי, בדרך של פתיחתו לציבור הישראלי מיד לאחר היציאה מהסגר"

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן