אל על הפסידה בשנת 2011 – 49.4 מיליון דולר

חברת אל על הפסידה בשנת 2011 כ-49.4 מיליון דולר, לעומת רווח של כ-57 מיליון דולר בשנת 2010. הכנסות החברה הגיעו ל-2.04 מיליארד דולר, שזה גידול של 4% לעומת הכנסותיה בשנה הקודמת – 1.97 מיליארד דולר. אבל, הוצאות ההפעלה של החברה גדלו ב-11%, מ-1.58 מיליארד דולר ב-2010 ל-1.76 מיליארד דולר ב-2011.

אל על הפסידה בשנת 2011 – 49.4 מיליון דולר

חברת אל על הפסידה בשנת 2011 כ-49.4 מיליון דולר, לעומת רווח של כ-57 מיליון דולר בשנת 2010. הכנסות החברה הגיעו ל-2.04 מיליארד דולר, שזה גידול של 4% לעומת הכנסותיה בשנה הקודמת – 1.97 מיליארד דולר. אבל, הוצאות ההפעלה של החברה גדלו ב-11%, מ-1.58 מיליארד דולר ב-2010 ל-1.76 מיליארד דולר ב-2011.

תזרים המזומנים הסתכם ב- 61.9 מיליון דולר, המהווה ירידה של 141.4 מיליון דולר, לעומת תזרים המזומנים של 203.3 מיליון דולר בשנת 2010 * יתרת המזומנים שלה נותרה 85.4 מיליון דולר

מאת עמי אטינגר

מנכ"ל אל על, אליעזר שקדי. נגד. צילום ארן דולב
מנכ"ל אל על, אליעזר שקדי. צילום ארן דולב

חברת אל על הפסידה בשנת 2011 כ-49.4 מיליון דולר, לעומת רווח של כ-57 מיליון דולר בשנת 2010. הכנסות החברה הגיעו ל-2.04 מיליארד דולר, שזה גידול של 4% לעומת הכנסותיה בשנה הקודמת – 1.97 מיליארד דולר. אבל, הוצאות ההפעלה של החברה גדלו ב-11%, מ-1.58 מיליארד דולר ב-2010 ל-1.76 מיליארד דולר ב-2011. נתח השוק של אל על בנתב"ג הסתכם ב-33.9%, המהווים ירידה של כ- 9% לעומת שנת 2010. שיעור התפוסה במטוסיה ירד מעט, והסתכם ב- 80.3%, לעומת שיעור התפוסה של 81.6% בשנת 2010, קיטון של 2%. זאת לעומת שיעור התפוסה הכולל בנתב"ג של חברות התעופה הסדירות הזרות שהסתכם ב-77.7%.
הרווח הגולמי של אל על ירד בשנת 2011 ב- 28% והסתכם ב- 278.3 מיליון דולר, בהשוואה לרווח גולמי של 387.7 מיליון בשנת 2010. שיעורו מהמחזור הסתכם ב-13.6%, לעומת 19.7% מהמחזור בשנת 2010.
השנה התמודדה אל על עם המשך העלייה במחירי הנפט, שהביאה לגידול של 41% במחירי הדלק הסילוני. פעולות שנעשו לגידור החשיפה מיתנו את אפקט עליית המחיר לרמה של 18% בהשוואה לשנה הקודמת.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בשנת 2011 הסתכם ב- 61.9 מיליון דולר, שזו ירידה של 141.4 מיליון דולר, לעומת תזרים המזומנים של 203.3 מיליון דולר בשנת 2010.
למרות זאת, יתרת המזומנים של אל על הייתה 85.4 מיליון דולר בסוף 2011, גם לאחר פירעון הלוואות והשקעה ברכוש קבוע שהסתכמה בכ-107 מיליון דולר עם הון עצמי של כ-162 מיליון דולר.

צעדי התייעלות

במשך שנת 2011 ביצעה אל על מגוון רב של פעולות בתחומי המסחר, הלקוחות, השרות, המחשוב, הטכנולוגיה, המימון, התייעלות לצמצום ההוצאות, לרבות הקטנת מספר ציי המטוסים ובחינה מחודשת של רשת הנתיבים ויעדי הטיסה.

כחלק מהבחינה המחודשת של רשת הנתיבים, נסגר ב-2011 הקו לסאו-פאולו. כמו כן, נסגרו הקווים לאודסה ולדנייפרופטרובסק. במקביל, נמשך הליך של צמצום מספר הציים והוצאתם משירות של מטוסים ישנים – מטוס מטען מדגם 747-200, שיצא משירות הקיץ, שני מטוסים מדגם 767-200, שיצאו משירות בסוף שנת 2011, שני מטוסי 757 חכורים- הוחזרו בשנת 2011 לבעלים ו-3 מטוסי 757 יוצאו משירות השנה.
החברה השקיעה בשדרוג משמעותי של אתר האינטרנט שלה וכתוצאה מכך ורשמה גידול משמעותי של כ-20% מכירות שבוצעו באמצעות האתר.

ויתורי שכר

כחלק מההיערכות המתחייבת לקראת שנת 2012, החליטו חברי דירקטוריון אל על בסוף הרבעון השלישי, לקצץ בגמול הדירקטורים (למעט דירקטורים חיצוניים) בשיעור של 20%. מנכ"ל החברה ויו"ר דירקטוריון החברה החליטו לוותר על 20% משכרם. כמו כן ויתרו הסמנכ"לים בחברה על 10% משכרם וראשי האגפים ויתרו על בין 7.5% ל- 10% משכרם, החל ממשכורת חודש דצמבר 2011 ולכל שנת 2012. כל בעלי החוזים האישיים ויתרו על שכר בין 3%-7.5% וברבעון הרביעי של 2011 בוטלו כ-200 משרות בחברה.

בתחום הוצאות הביטחון ירד חלקה של אל על מ- 40% ל- 30% ובעתיד, בתנאים מסוימים, תתאפשר גם הקטנה של כ- 20%. אבל, לדירוג הבטיחות של מדינת ישראל, בקטגוריה 2, יש משמעות עסקית לא טובה על החברה.

מבקשים הזדמנות שווה

אליעזר שקדי, מנכ"ל אל על, מציין בדו"ח כי מדינת ישראל עומדת בימים אלה בפני הכרעה בנושא הסכם פתיחת השמיים עם האיחוד האירופי. "כל מדינות העולם מתייחסות לתעשיית התעופה המקומית כנכס אסטרטגי. במדינת ישראל חשיבותה של תעשיית התעופה המקומית גדולה מאוד, לאור המצב הגיאופוליטי הייחודי, המתבטא בכך ששער הכניסה המרכזי לישראל הוא דרך האוויר, ובעת חירום פוסקת כמעט לחלוטין התעופה הזרה לישראל וממנה", הוא מדגיש, "חברת אל על תומכת בתחרות חופשית, וזאת על בסיס של הדדיות ושוויון הזדמנויות מול שותפויות ענק וחברות התעופה הזרות. אנו מצפים כי קברניטי המדינה ייקחו לתשומת ליבם את כל הנדרש למתן הזדמנות תחרותית שווה, הוגנת ומלאה", סיכם שקדי.

 

תזרים המזומנים הסתכם ב- 61.9 מיליון דולר, המהווה ירידה של 141.4 מיליון דולר, לעומת תזרים המזומנים של 203.3 מיליון דולר בשנת 2010 * יתרת המזומנים שלה נותרה 85.4 מיליון דולר

מאת עמי אטינגר

מנכ"ל אל על, אליעזר שקדי. נגד. צילום ארן דולב
מנכ"ל אל על, אליעזר שקדי. צילום ארן דולב

חברת אל על הפסידה בשנת 2011 כ-49.4 מיליון דולר, לעומת רווח של כ-57 מיליון דולר בשנת 2010. הכנסות החברה הגיעו ל-2.04 מיליארד דולר, שזה גידול של 4% לעומת הכנסותיה בשנה הקודמת – 1.97 מיליארד דולר. אבל, הוצאות ההפעלה של החברה גדלו ב-11%, מ-1.58 מיליארד דולר ב-2010 ל-1.76 מיליארד דולר ב-2011. נתח השוק של אל על בנתב"ג הסתכם ב-33.9%, המהווים ירידה של כ- 9% לעומת שנת 2010. שיעור התפוסה במטוסיה ירד מעט, והסתכם ב- 80.3%, לעומת שיעור התפוסה של 81.6% בשנת 2010, קיטון של 2%. זאת לעומת שיעור התפוסה הכולל בנתב"ג של חברות התעופה הסדירות הזרות שהסתכם ב-77.7%.
הרווח הגולמי של אל על ירד בשנת 2011 ב- 28% והסתכם ב- 278.3 מיליון דולר, בהשוואה לרווח גולמי של 387.7 מיליון בשנת 2010. שיעורו מהמחזור הסתכם ב-13.6%, לעומת 19.7% מהמחזור בשנת 2010.
השנה התמודדה אל על עם המשך העלייה במחירי הנפט, שהביאה לגידול של 41% במחירי הדלק הסילוני. פעולות שנעשו לגידור החשיפה מיתנו את אפקט עליית המחיר לרמה של 18% בהשוואה לשנה הקודמת.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בשנת 2011 הסתכם ב- 61.9 מיליון דולר, שזו ירידה של 141.4 מיליון דולר, לעומת תזרים המזומנים של 203.3 מיליון דולר בשנת 2010.
למרות זאת, יתרת המזומנים של אל על הייתה 85.4 מיליון דולר בסוף 2011, גם לאחר פירעון הלוואות והשקעה ברכוש קבוע שהסתכמה בכ-107 מיליון דולר עם הון עצמי של כ-162 מיליון דולר.

צעדי התייעלות

במשך שנת 2011 ביצעה אל על מגוון רב של פעולות בתחומי המסחר, הלקוחות, השרות, המחשוב, הטכנולוגיה, המימון, התייעלות לצמצום ההוצאות, לרבות הקטנת מספר ציי המטוסים ובחינה מחודשת של רשת הנתיבים ויעדי הטיסה.

כחלק מהבחינה המחודשת של רשת הנתיבים, נסגר ב-2011 הקו לסאו-פאולו. כמו כן, נסגרו הקווים לאודסה ולדנייפרופטרובסק. במקביל, נמשך הליך של צמצום מספר הציים והוצאתם משירות של מטוסים ישנים – מטוס מטען מדגם 747-200, שיצא משירות הקיץ, שני מטוסים מדגם 767-200, שיצאו משירות בסוף שנת 2011, שני מטוסי 757 חכורים- הוחזרו בשנת 2011 לבעלים ו-3 מטוסי 757 יוצאו משירות השנה.
החברה השקיעה בשדרוג משמעותי של אתר האינטרנט שלה וכתוצאה מכך ורשמה גידול משמעותי של כ-20% מכירות שבוצעו באמצעות האתר.

ויתורי שכר

כחלק מההיערכות המתחייבת לקראת שנת 2012, החליטו חברי דירקטוריון אל על בסוף הרבעון השלישי, לקצץ בגמול הדירקטורים (למעט דירקטורים חיצוניים) בשיעור של 20%. מנכ"ל החברה ויו"ר דירקטוריון החברה החליטו לוותר על 20% משכרם. כמו כן ויתרו הסמנכ"לים בחברה על 10% משכרם וראשי האגפים ויתרו על בין 7.5% ל- 10% משכרם, החל ממשכורת חודש דצמבר 2011 ולכל שנת 2012. כל בעלי החוזים האישיים ויתרו על שכר בין 3%-7.5% וברבעון הרביעי של 2011 בוטלו כ-200 משרות בחברה.

בתחום הוצאות הביטחון ירד חלקה של אל על מ- 40% ל- 30% ובעתיד, בתנאים מסוימים, תתאפשר גם הקטנה של כ- 20%. אבל, לדירוג הבטיחות של מדינת ישראל, בקטגוריה 2, יש משמעות עסקית לא טובה על החברה.

מבקשים הזדמנות שווה

אליעזר שקדי, מנכ"ל אל על, מציין בדו"ח כי מדינת ישראל עומדת בימים אלה בפני הכרעה בנושא הסכם פתיחת השמיים עם האיחוד האירופי. "כל מדינות העולם מתייחסות לתעשיית התעופה המקומית כנכס אסטרטגי. במדינת ישראל חשיבותה של תעשיית התעופה המקומית גדולה מאוד, לאור המצב הגיאופוליטי הייחודי, המתבטא בכך ששער הכניסה המרכזי לישראל הוא דרך האוויר, ובעת חירום פוסקת כמעט לחלוטין התעופה הזרה לישראל וממנה", הוא מדגיש, "חברת אל על תומכת בתחרות חופשית, וזאת על בסיס של הדדיות ושוויון הזדמנויות מול שותפויות ענק וחברות התעופה הזרות. אנו מצפים כי קברניטי המדינה ייקחו לתשומת ליבם את כל הנדרש למתן הזדמנות תחרותית שווה, הוגנת ומלאה", סיכם שקדי.

 

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן