נתוני שירות התעסוקה: קרוב לשלוש מאות אלף דורשי עבודה מתחילת הסגר הראשון

על פי נתוני שירות התעסוקה: 168,851 דורשי עבודה מאז תחילת הסגר, אליהם נוספו 108,925 מאז הידוק הסגר, 3,300 ביממה האחרונה – 52% מהם פוטרו או התפטרו

נתוני שירות התעסוקה: קרוב לשלוש מאות אלף דורשי עבודה מתחילת הסגר הראשון

על פי נתוני שירות התעסוקה: 168,851 דורשי עבודה מאז תחילת הסגר, אליהם נוספו 108,925 מאז הידוק הסגר, 3,300 ביממה האחרונה – 52% מהם פוטרו או התפטרו

המשבר הכלכלי מחמיר ומחריף. על פי נתוני שירות התיסוקה שפורסמו היום (שלישי) נמשכת העלייה בשיעור המפוטרים והמתפטרים בקרב הנרשמים היומיים: מאז החל הסגר, 21.8% מדורשי העבודה, שהם 36,876, פוטרו או התפטרו כאשר 83% מתוכם פוטרו בעוד 17% התפטרו מרצון.  1,717 פוטרו או התפטרו מאז אתמול ומהווים 52% מנרשמי ביממה האחרונה זאת לעומת 48.8% ביממה הקודמת ו- 36% ביום שני שעבר (25.1.2021).

הנפגעים העיקריים הם עובדי הוראה, חינוך, והדרכה, עובבדי מכירות ושירותים: על פי הנתונים  69,060 בני אדם מסך נרשמי הסגר השלישי הם עובדי הוראה, חינוך והדרכה (43,901, 93% מהם נרשמו מאז הודק הסגר) ועובדי מכירות ושירותים (25,159), בסך הכל 41% מנרשמי הסגר השלישי.

השפעת ההידוק: 37.5% מקרב 108,925 הנרשמים מאז ההידוק הם עובדי הוראה, חינוך והדרכה; עובדי המכירות והשירותים, שהיוו 28.4% מהנרשמים שעד הידוק הסגר, מהווים רק 7.5% מהנרשמים מאז הודק הסגר.

במסגרת הדיווח היומי, מדווח הבוקר שירות התעסוקה כי ביממה האחרונה נרשמו 3,300 דורשי עבודה חדשים, כאשר מאז יום ראשון, 27.12.2020 היום בו החל הסגר, נרשמו בסך הכל 168,851 דורשי עבודה חדשים, ומתוכם 108,925 נרשמו מאז הודק הסגר המהווים 64.5% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר השלישי.

ביצוע גרפי – שירות התעסוקה

יצוין, כי 131,975 מהם הוצאו לחל"ת, ושיעורם מכלל דורשי העבודה החדשים עומד על כ- 78.2% בעוד 36,876 מהם פוטרו או התפטרו ושיעורם עומד על 21.8% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר. יודגש כי בקרב המפוטרים והמתפטרים, הרוב המוחלט (83%) הם מפוטרים. רק ביממה האחרונה פוטרו או התפטרו 1,717 דורשי עבודה, המהווים 52% מהנרשמים מאז אתמול. יש לשים לב, כי נמשכת מגמת העלייה בשיעור המפוטרים והמתפטרים כאשר מאז ה 25.1.2021 נרשמת עלייה עקבית בשיעור המפוטרים והמתפטרים בקרב הנרשמים היומיים כדורשי עבודה בשירות התעסוקה, מ 36%, אתמול שיעורם עמד על 48.8% והבוקר, כאמור, על 52%, כפי שניתן לראות בגרף המצורף.

לשכת התעסוקה (מפות גוגל)

בשולי הדברים, נציין כי שתי קבוצות משלחי היד הדומיננטיות בקרב הנרשמים הם עובדי ההוראה, החינוך וההדרכה ועובדי המכירות והשירות, המהוות יחד 40.9% (26% לעובדי ההוראה, החינוך וההדרכה ו 14.9% לעובדי המכירות והשירותים) מכלל נרשמי הסגר השלישי. עד להידוק הסגר, היוו עובדי המכירות והשירותים 28.4% מכלל הנרשמים בעוד שבקרב דורשי העבודה שנרשמו מאז הודק הסגר מהווים 7.5%. לעומתם, עובדי ההוראה, החינוך וההדרכה שהיוו 5.1% מהנרשמים עד להידוק הסגר, מהווים 37.5% מהנרשמים מאז הודק הסגר. סך הכל, מאז תחילת הסגר השלישי נרשמו 43,901 עובדי הוראה, חינוך והדרכה ו 25,159 עובדי מכירות ושירותים.

המשבר הכלכלי מחמיר ומחריף. על פי נתוני שירות התיסוקה שפורסמו היום (שלישי) נמשכת העלייה בשיעור המפוטרים והמתפטרים בקרב הנרשמים היומיים: מאז החל הסגר, 21.8% מדורשי העבודה, שהם 36,876, פוטרו או התפטרו כאשר 83% מתוכם פוטרו בעוד 17% התפטרו מרצון.  1,717 פוטרו או התפטרו מאז אתמול ומהווים 52% מנרשמי ביממה האחרונה זאת לעומת 48.8% ביממה הקודמת ו- 36% ביום שני שעבר (25.1.2021).

הנפגעים העיקריים הם עובדי הוראה, חינוך, והדרכה, עובבדי מכירות ושירותים: על פי הנתונים  69,060 בני אדם מסך נרשמי הסגר השלישי הם עובדי הוראה, חינוך והדרכה (43,901, 93% מהם נרשמו מאז הודק הסגר) ועובדי מכירות ושירותים (25,159), בסך הכל 41% מנרשמי הסגר השלישי.

השפעת ההידוק: 37.5% מקרב 108,925 הנרשמים מאז ההידוק הם עובדי הוראה, חינוך והדרכה; עובדי המכירות והשירותים, שהיוו 28.4% מהנרשמים שעד הידוק הסגר, מהווים רק 7.5% מהנרשמים מאז הודק הסגר.

במסגרת הדיווח היומי, מדווח הבוקר שירות התעסוקה כי ביממה האחרונה נרשמו 3,300 דורשי עבודה חדשים, כאשר מאז יום ראשון, 27.12.2020 היום בו החל הסגר, נרשמו בסך הכל 168,851 דורשי עבודה חדשים, ומתוכם 108,925 נרשמו מאז הודק הסגר המהווים 64.5% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר השלישי.

ביצוע גרפי – שירות התעסוקה

יצוין, כי 131,975 מהם הוצאו לחל"ת, ושיעורם מכלל דורשי העבודה החדשים עומד על כ- 78.2% בעוד 36,876 מהם פוטרו או התפטרו ושיעורם עומד על 21.8% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר. יודגש כי בקרב המפוטרים והמתפטרים, הרוב המוחלט (83%) הם מפוטרים. רק ביממה האחרונה פוטרו או התפטרו 1,717 דורשי עבודה, המהווים 52% מהנרשמים מאז אתמול. יש לשים לב, כי נמשכת מגמת העלייה בשיעור המפוטרים והמתפטרים כאשר מאז ה 25.1.2021 נרשמת עלייה עקבית בשיעור המפוטרים והמתפטרים בקרב הנרשמים היומיים כדורשי עבודה בשירות התעסוקה, מ 36%, אתמול שיעורם עמד על 48.8% והבוקר, כאמור, על 52%, כפי שניתן לראות בגרף המצורף.

לשכת התעסוקה (מפות גוגל)

בשולי הדברים, נציין כי שתי קבוצות משלחי היד הדומיננטיות בקרב הנרשמים הם עובדי ההוראה, החינוך וההדרכה ועובדי המכירות והשירות, המהוות יחד 40.9% (26% לעובדי ההוראה, החינוך וההדרכה ו 14.9% לעובדי המכירות והשירותים) מכלל נרשמי הסגר השלישי. עד להידוק הסגר, היוו עובדי המכירות והשירותים 28.4% מכלל הנרשמים בעוד שבקרב דורשי העבודה שנרשמו מאז הודק הסגר מהווים 7.5%. לעומתם, עובדי ההוראה, החינוך וההדרכה שהיוו 5.1% מהנרשמים עד להידוק הסגר, מהווים 37.5% מהנרשמים מאז הודק הסגר. סך הכל, מאז תחילת הסגר השלישי נרשמו 43,901 עובדי הוראה, חינוך והדרכה ו 25,159 עובדי מכירות ושירותים.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן