Skip to content

הטרדה מינית התבררה כעלילה: סלומון מוניר מערוץ 1 זוכה

סלומון מוניר, מנהל חטיבת החדשות בערבית בערוץ 1, זוכה מאשמת הטרדות מיניות על ידי בית הדין המשמעתי לעובדי המדינה. זו אינה הפעם הראשונה שבה, במהלך מכרז, מופצות שמועות על הטרדה מינית, כביכול, ברשות השידור. הדבר קרה גם לרפיק חלבי, שהעז להתמודד על כהונת מנהל ערוץ 1: תפקיד שעד היום לא הצליחו לאייש. חלבי עזב את עבודתו ברשות בעקבות הפרשה

הטרדה מינית התבררה כעלילה: סלומון מוניר מערוץ 1 זוכה

סלומון מוניר, מנהל חטיבת החדשות בערבית בערוץ 1, זוכה מאשמת הטרדות מיניות על ידי בית הדין המשמעתי לעובדי המדינה. זו אינה הפעם הראשונה שבה, במהלך מכרז, מופצות שמועות על הטרדה מינית, כביכול, ברשות השידור. הדבר קרה גם לרפיק חלבי, שהעז להתמודד על כהונת מנהל ערוץ 1: תפקיד שעד היום לא הצליחו לאייש. חלבי עזב את עבודתו ברשות בעקבות הפרשה

סלומון מוניר, מנהל חטיבת החדשות בערבית בערוץ 1, זוכה מאשמת הטרדות מיניות על ידי בית הדין המשמעתי לעובדי המדינה. זו אינה הפעם הראשונה שבה, במהלך מכרז, מופצות שמועות על הטרדה מינית, כביכול, ברשות השידור. הדבר קרה גם לרפיק חלבי, שהעז להתמודד על כהונת מנהל ערוץ 1: תפקיד שעד היום לא הצליחו לאייש. חלבי עזב את עבודתו ברשות בעקבות הפרשה

מאת אורה עריף כץ

שלוש מתלוננות נגד מנהל חטיבת החדשות בערבית בערוץ 1, סלומון מוניר, העלילו עליו עלילה של הטרדה מינית. כך קבע אתמול בית הדין המשמעתי לעובדי המדינה, לאחר תקופה ארוכה של עינוי דין, במהלכה הושעה מוניר מעבודתו. בית הדין זיכה את מוניר מכל אשמה וקיבל את גרסתו.

למה תמיד צצות האשמות כשיש מכרזים? רשות השידור

בית הדין קבע כי המניע לעלילה היה רצונן של המתלוננות שמוניר, שהיה ממונה עליהן, יוחלף. מוניר אמר כי הכתם שהוטל עליו היה קשה יותר ממאסר של שלוש שנים שבילה בכלא המצרי.

המתלוננות ובראשן ג'.ח. עובדת החדשות בערבית ממוצא לבנוני שהתגיירה, טוו את מסכת האישומים נגד מוניר ותיארו בפרוטרוט מסכת של שיחות טלפון ופגישות שיזם כביכול מוניר ואשר נשאו אופי של הטרדה מינית. יתרה מכך, בית הדין חשף פגישה, שהתקיימה בשנת 2007 בין המתלוננות והעדים שתמכו בעדויותיהן לבין מנכ"ל רשות השידור דאז מרדכי  שקלאר, בבית הקפה עבאדי. בפגישה זו הן הביעו חשש מפני הצלחה של מוניר במכרזים שהתפרסמו באותה עת ברשות השידור. תלונות אלו, קבע בית הדין, נועדו להכשיל את מוניר בהתמודדות במכרזים אלו.

בדיון בבית הדין נשמעו מספר עדויות שהצביעו על כך שהחשדות נגד מוניר חסרי בסיס. שקלאר, שאמר לאחר השעיית מוניר  כי "עסקינן בדיני נפשות" בהתייחסו למתלוננות, אמר עתה לבית הדין כי היה, אמנם, מחנה שפעל נגד מוניר ונגד קידומו ״אותו מחנה מאוד שמח לראות את מוניר מחוץ לתפקיד שלו, הם גם אמרו את זה בגלוי".בית הדין מתח ביקורת על אגף החקירות של נציבות שירות המדינה, שנמנע לבדוק לעומקה את הפרשה בטרם חרץ את דינו של מוניר לחומרה.

סלומון מוניר, מנהל חטיבת החדשות בערבית בערוץ 1, זוכה מאשמת הטרדות מיניות על ידי בית הדין המשמעתי לעובדי המדינה. זו אינה הפעם הראשונה שבה, במהלך מכרז, מופצות שמועות על הטרדה מינית, כביכול, ברשות השידור. הדבר קרה גם לרפיק חלבי, שהעז להתמודד על כהונת מנהל ערוץ 1: תפקיד שעד היום לא הצליחו לאייש. חלבי עזב את עבודתו ברשות בעקבות הפרשה

מאת אורה עריף כץ

שלוש מתלוננות נגד מנהל חטיבת החדשות בערבית בערוץ 1, סלומון מוניר, העלילו עליו עלילה של הטרדה מינית. כך קבע אתמול בית הדין המשמעתי לעובדי המדינה, לאחר תקופה ארוכה של עינוי דין, במהלכה הושעה מוניר מעבודתו. בית הדין זיכה את מוניר מכל אשמה וקיבל את גרסתו.

למה תמיד צצות האשמות כשיש מכרזים? רשות השידור

בית הדין קבע כי המניע לעלילה היה רצונן של המתלוננות שמוניר, שהיה ממונה עליהן, יוחלף. מוניר אמר כי הכתם שהוטל עליו היה קשה יותר ממאסר של שלוש שנים שבילה בכלא המצרי.

המתלוננות ובראשן ג'.ח. עובדת החדשות בערבית ממוצא לבנוני שהתגיירה, טוו את מסכת האישומים נגד מוניר ותיארו בפרוטרוט מסכת של שיחות טלפון ופגישות שיזם כביכול מוניר ואשר נשאו אופי של הטרדה מינית. יתרה מכך, בית הדין חשף פגישה, שהתקיימה בשנת 2007 בין המתלוננות והעדים שתמכו בעדויותיהן לבין מנכ"ל רשות השידור דאז מרדכי  שקלאר, בבית הקפה עבאדי. בפגישה זו הן הביעו חשש מפני הצלחה של מוניר במכרזים שהתפרסמו באותה עת ברשות השידור. תלונות אלו, קבע בית הדין, נועדו להכשיל את מוניר בהתמודדות במכרזים אלו.

בדיון בבית הדין נשמעו מספר עדויות שהצביעו על כך שהחשדות נגד מוניר חסרי בסיס. שקלאר, שאמר לאחר השעיית מוניר  כי "עסקינן בדיני נפשות" בהתייחסו למתלוננות, אמר עתה לבית הדין כי היה, אמנם, מחנה שפעל נגד מוניר ונגד קידומו ״אותו מחנה מאוד שמח לראות את מוניר מחוץ לתפקיד שלו, הם גם אמרו את זה בגלוי".בית הדין מתח ביקורת על אגף החקירות של נציבות שירות המדינה, שנמנע לבדוק לעומקה את הפרשה בטרם חרץ את דינו של מוניר לחומרה.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן