הקרב על הקיה

סכסוך משפטי ארוך שתחילתו תביעת ענק של קמ"י וסמלת בבעלות משפחת לוי נגד רמי אונגר על זיכיון יבוא רכבי קיה, תביעה שנדחתה, וסופו בתביעה נגדית של רמי אונגר בגין פריצה למחשבים, גזל סודות מסחריים ופגיעה בפרטיות. תביעה שנתקבלה

הקרב על הקיה

סכסוך משפטי ארוך שתחילתו תביעת ענק של קמ"י וסמלת בבעלות משפחת לוי נגד רמי אונגר על זיכיון יבוא רכבי קיה, תביעה שנדחתה, וסופו בתביעה נגדית של רמי אונגר בגין פריצה למחשבים, גזל סודות מסחריים ופגיעה בפרטיות. תביעה שנתקבלה

בימים אלה הסתיים בבית המשפט המחוזי בתל אביב דיון ממושך ומורכב שבמרכזו שתי תובענות שעניינן בסכסוך יצרי עסקי חוצה גבולות, בין יבואני הרכב משפחת לוי לבין רמי אונגר  בעניין זיכיון הפצת כלי רכב מתוצרת קיה בישראל,

תחילת ההתגוששות היא בתביעה של משפחת לוי על סך של 192,000,000 שח, הוגשה על ידי קמ"י (קוריאה מוטורס ישראל) וסמל"ת (סוכנות מכוניות לים התיכון) אשר בבעלות איש העסקים מיכאל לוי, נגד איש העסקים רמי אונגר, חברת טלקאר אשר בבעלותו, ונגד צ'אנג גון יאנג סוכנו הקוריאני של אונגר וחברת דה וואי אשר בבעלות יאנג.  בתביעה נטען, כי תאגיד כלי הרכב הקוריאני קיה, נטלה מקמ"י את זכויות ההפצה של כלי רכב מתוצרתה, תוך הפרת ההסכמים עם קמ"י והעבירה אותם לטלקאר, עקב שידול, שוחד, קנוניה וקשר מושחת בין אונגר ויאנג לבכירים בקיה.

סגנית הנשיא, השופטת צילה צפת קבעה כי קיה לא הפרה את הסכם ההפצה עם קמ"י, אלא סיימה אותו במועד ולא האריכה אותו בשל סיבות מוצדקות. לא אונגר ויאנג גרמו לסיום ההתקשרות בין קיה לקמ"י ולא הוכח קשר בין פעילות אונגר ויאנג וקשריהם עם בעלי תפקידים בקיה, לבין החלטת קיה להחליף את קמ"י ודחתה את תביעת הענק של משפחת לוי.

צילום אילוסטרציה:דן בר דוב
צילום אילוסטרציה:דן בר דוב

כאן מסתבכת העלילה, מסתבר כך לפי פסק הדין, כי לצורך הוכחת התביעה, פעלו מיכאל לוי ובנו אחיעד לאיסוף ראיות באמצעות אבירם הלוי בעל חברת מודיעין עסקי, אשר הקליטה תחת סיפור כיסוי את אחד מעובדיו של אונגר ואת יאנג סוכנו של אונגר בקוריאה. בנוסף, במימון וידיעת אחיעד, הפעיל אבירם חברה הודית אשר פרצה למחשבי יאנג בקוריאה, ובאמצעות שרת מרוחק צפו אבירם ואחיעד והעתיקו מסמכים ממחשבו של יאנג. חלק מהמסמכים שהושגו בפריצה צורפו לכתב התביעה, ואלו עוררו את חשדו של אונגר כי מחשביהם נפרצו.

סגנית הנשיא השופטת צפת קבעה, כי אבירם ואחיעד ביצעו היקף עצום של גזל סודות מסחריים של טלקאר ודה וואי ופגיעות בפרטיות של אונגר ויאנג, שקשה מטבע הדברים להוכיח את נזקם, לאמוד ולעמוד על היקפם המדויק.

תביעת אונגר נגד אבירם לוי, אחיעד לוי (בנו של מיכאל לוי), קמ"י וסמל"ת התקבלה, ואילו התביעה נגד מיכאל לוי נדחתה.

השופטת צפת חייבה את אבירם, אחיעד, קמי וסמלת לפצות את אונגר ויאנג בפיצוי סטטוטורי בגין גזל של סודות מסחריים ופגיעה בפרטיות בסך של  2,976,800 ₪. הסכום ישולם מחציתו על ידי אבירם ומחציתו על ידי משפחת לוי. בנוסף ניתן צו מניעה האוסר על עשיית שימוש בחומרים שהושגו תוך פריצה וצו המורה על השמדתם. כמו כן, קמ"י סמל"ת מיכאל לוי ואחיעד לוי חויבו לשאת בהוצאות ושכ"ט באי כוח אונגר ויאנג בסכום כולל של 1,500,000 ₪. אבירם לוי חויב לשאת בתשלום הוצאות ושכ"ט באי כוח אונגר ויאנג בסך של 170,000 ₪.

בימים אלה הסתיים בבית המשפט המחוזי בתל אביב דיון ממושך ומורכב שבמרכזו שתי תובענות שעניינן בסכסוך יצרי עסקי חוצה גבולות, בין יבואני הרכב משפחת לוי לבין רמי אונגר  בעניין זיכיון הפצת כלי רכב מתוצרת קיה בישראל,

תחילת ההתגוששות היא בתביעה של משפחת לוי על סך של 192,000,000 שח, הוגשה על ידי קמ"י (קוריאה מוטורס ישראל) וסמל"ת (סוכנות מכוניות לים התיכון) אשר בבעלות איש העסקים מיכאל לוי, נגד איש העסקים רמי אונגר, חברת טלקאר אשר בבעלותו, ונגד צ'אנג גון יאנג סוכנו הקוריאני של אונגר וחברת דה וואי אשר בבעלות יאנג.  בתביעה נטען, כי תאגיד כלי הרכב הקוריאני קיה, נטלה מקמ"י את זכויות ההפצה של כלי רכב מתוצרתה, תוך הפרת ההסכמים עם קמ"י והעבירה אותם לטלקאר, עקב שידול, שוחד, קנוניה וקשר מושחת בין אונגר ויאנג לבכירים בקיה.

סגנית הנשיא, השופטת צילה צפת קבעה כי קיה לא הפרה את הסכם ההפצה עם קמ"י, אלא סיימה אותו במועד ולא האריכה אותו בשל סיבות מוצדקות. לא אונגר ויאנג גרמו לסיום ההתקשרות בין קיה לקמ"י ולא הוכח קשר בין פעילות אונגר ויאנג וקשריהם עם בעלי תפקידים בקיה, לבין החלטת קיה להחליף את קמ"י ודחתה את תביעת הענק של משפחת לוי.

צילום אילוסטרציה:דן בר דוב
צילום אילוסטרציה:דן בר דוב

כאן מסתבכת העלילה, מסתבר כך לפי פסק הדין, כי לצורך הוכחת התביעה, פעלו מיכאל לוי ובנו אחיעד לאיסוף ראיות באמצעות אבירם הלוי בעל חברת מודיעין עסקי, אשר הקליטה תחת סיפור כיסוי את אחד מעובדיו של אונגר ואת יאנג סוכנו של אונגר בקוריאה. בנוסף, במימון וידיעת אחיעד, הפעיל אבירם חברה הודית אשר פרצה למחשבי יאנג בקוריאה, ובאמצעות שרת מרוחק צפו אבירם ואחיעד והעתיקו מסמכים ממחשבו של יאנג. חלק מהמסמכים שהושגו בפריצה צורפו לכתב התביעה, ואלו עוררו את חשדו של אונגר כי מחשביהם נפרצו.

סגנית הנשיא השופטת צפת קבעה, כי אבירם ואחיעד ביצעו היקף עצום של גזל סודות מסחריים של טלקאר ודה וואי ופגיעות בפרטיות של אונגר ויאנג, שקשה מטבע הדברים להוכיח את נזקם, לאמוד ולעמוד על היקפם המדויק.

תביעת אונגר נגד אבירם לוי, אחיעד לוי (בנו של מיכאל לוי), קמ"י וסמל"ת התקבלה, ואילו התביעה נגד מיכאל לוי נדחתה.

השופטת צפת חייבה את אבירם, אחיעד, קמי וסמלת לפצות את אונגר ויאנג בפיצוי סטטוטורי בגין גזל של סודות מסחריים ופגיעה בפרטיות בסך של  2,976,800 ₪. הסכום ישולם מחציתו על ידי אבירם ומחציתו על ידי משפחת לוי. בנוסף ניתן צו מניעה האוסר על עשיית שימוש בחומרים שהושגו תוך פריצה וצו המורה על השמדתם. כמו כן, קמ"י סמל"ת מיכאל לוי ואחיעד לוי חויבו לשאת בהוצאות ושכ"ט באי כוח אונגר ויאנג בסכום כולל של 1,500,000 ₪. אבירם לוי חויב לשאת בתשלום הוצאות ושכ"ט באי כוח אונגר ויאנג בסך של 170,000 ₪.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן