Skip to content

מנדלבליט לנתניהו ולגנץ: מנו מיד שר משפטים אחרת תפקוד הממשלה ייפגע קשה

במכתב ששלח היועהמ"ש לנתניהו וגנץ הזהיר היועץ המשפטי מפני מצב חמור של אי מינוי שרים למשרדים שונים והוא מעורר קשיים ייחודיים במשרד המשפטים, בשל תפקידו המוסדי הייחודי של משרד זה ובשים לב למהותן ולאופיין של הסמכויות המוקנות לשר העומד בראש המשרד

מנדלבליט לנתניהו ולגנץ: מנו מיד שר משפטים אחרת תפקוד הממשלה ייפגע קשה

במכתב ששלח היועהמ"ש לנתניהו וגנץ הזהיר היועץ המשפטי מפני מצב חמור של אי מינוי שרים למשרדים שונים והוא מעורר קשיים ייחודיים במשרד המשפטים, בשל תפקידו המוסדי הייחודי של משרד זה ובשים לב למהותן ולאופיין של הסמכויות המוקנות לשר העומד בראש המשרד

שר המשפטים בני גנץ פנה הבוקר (שישי) ללשכת ראש הממשלה ודרש להעלות את מינוי שר המשפטים בישיבת הממשלה המתוכננת להתקיים ביום שני אשר סדר יומה טרם נקבע . גנץ אמר: "לאי מינוי שר משפטים קבוע יהיו השלכות גם על ניהול ממשלת המעבר. אפעל בכל האמצעים כדי למנוע מנתניהו שנגוע בשיקולים זרים לפגוע באזרחי ישראל".
קדמה לכך פנייתו של היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט במכתב שנשלח הבוקר לראש הממשלה בנימין נתניהו בה הורה היועה"מ לראש המשלה למנות שר משפטים קבוע עד ליום חמישי. במועד זה תפקע כהונתו של בני גנץ כממלא מקום שר המשפטים.

מנדלבליט בנאומו: יום עצוב (צילום מסך מנאומו)
מנדלבליט: (צילום מסך מנאומו)

מנדלבליט הבהיר במכתבו לנתניהו ולגנץ כי בשבועות האחרונים פעל להאציל סמכויות בחלק מהמשרדים, בתיאום עם היועצים המשפטיים בהם. ואולם, לדבריו, "גם לאחר נקיטת צעדים שונים כאמור, עדיין נותרו סמכויות מרכזיות וחשובות אשר לא ניתן יהיה להפעיל החל ממועד פקיעת כהונת ממלא מקום השר. מצב זה חמור במיוחד בכל המשרדים הנוגעים בדבר, והוא מעורר קשיים ייחודיים במשרד המשפטים, בשל תפקידו המוסדי הייחודי של משרד זה ובשים לב למהותן ולאופיין של הסמכויות המוקנות לשר העומד בראש המשרד".

"מצב דברים בו מדינת ישראל תיוותר ללא שרים כאמור, ובכלל זאת ללא שר משפטים מכהן, וזאת למשך תקופה לא ידועה שיתכן כי תהיה ממושכת, הוא מצב חריג ביותר וחמור מבחינה משטרית. בתוך כך, סמכויות רבות המוקנות לשר המשפטים, בהן סמכויות חשובות ומשמעותיות, יוותרו ללא כל גורם אשר יוכל להפעילן", קבע מנדלבליט במכתבו.

מכתבו של מנדלבליט

פקיעת כהונתם של שרים בממשלת ישראל המכהנים במילוי מקום

שר המשפטים בני גנץ פנה הבוקר (שישי) ללשכת ראש הממשלה ודרש להעלות את מינוי שר המשפטים בישיבת הממשלה המתוכננת להתקיים ביום שני אשר סדר יומה טרם נקבע . גנץ אמר: "לאי מינוי שר משפטים קבוע יהיו השלכות גם על ניהול ממשלת המעבר. אפעל בכל האמצעים כדי למנוע מנתניהו שנגוע בשיקולים זרים לפגוע באזרחי ישראל".
קדמה לכך פנייתו של היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט במכתב שנשלח הבוקר לראש הממשלה בנימין נתניהו בה הורה היועה"מ לראש המשלה למנות שר משפטים קבוע עד ליום חמישי. במועד זה תפקע כהונתו של בני גנץ כממלא מקום שר המשפטים.

מנדלבליט בנאומו: יום עצוב (צילום מסך מנאומו)
מנדלבליט: (צילום מסך מנאומו)

מנדלבליט הבהיר במכתבו לנתניהו ולגנץ כי בשבועות האחרונים פעל להאציל סמכויות בחלק מהמשרדים, בתיאום עם היועצים המשפטיים בהם. ואולם, לדבריו, "גם לאחר נקיטת צעדים שונים כאמור, עדיין נותרו סמכויות מרכזיות וחשובות אשר לא ניתן יהיה להפעיל החל ממועד פקיעת כהונת ממלא מקום השר. מצב זה חמור במיוחד בכל המשרדים הנוגעים בדבר, והוא מעורר קשיים ייחודיים במשרד המשפטים, בשל תפקידו המוסדי הייחודי של משרד זה ובשים לב למהותן ולאופיין של הסמכויות המוקנות לשר העומד בראש המשרד".

"מצב דברים בו מדינת ישראל תיוותר ללא שרים כאמור, ובכלל זאת ללא שר משפטים מכהן, וזאת למשך תקופה לא ידועה שיתכן כי תהיה ממושכת, הוא מצב חריג ביותר וחמור מבחינה משטרית. בתוך כך, סמכויות רבות המוקנות לשר המשפטים, בהן סמכויות חשובות ומשמעותיות, יוותרו ללא כל גורם אשר יוכל להפעילן", קבע מנדלבליט במכתבו.

מכתבו של מנדלבליט

פקיעת כהונתם של שרים בממשלת ישראל המכהנים במילוי מקום

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן