Skip to content

שמאלנים, קחו את הילדים שלכם מהצבא של ביבי ומהמלחמות שלו. אין לכם רשות לעקוד את ילדיכם בשביל המטרות הנלוזות של אדם פוליטי שהביא אותנו להימלטות על נפשם של ילדינו, תמורת חירותו. אסור לכם!

שמאלנים, קחו את הילדים שלכם מהצבא של ביבי ומהמלחמות שלו. אין לכם רשות לעקוד את ילדיכם בשביל המטרות הנלוזות של אדם פוליטי שהביא אותנו להימלטות על נפשם של ילדינו, תמורת חירותו. אסור לכם!

שמאלנים, קחו את הילדים שלכם מהצבא של ביבי ומהמלחמות שלו. אין לכם רשות לעקוד את ילדיכם בשביל המטרות הנלוזות של אדם פוליטי שהביא אותנו להימלטות על נפשם של ילדינו, תמורת חירותו. אסור לכם!

שמאלנים, קחו את הילדים שלכם מהצבא של ביבי ומהמלחמות שלו. אין לכם רשות לעקוד את ילדיכם בשביל המטרות הנלוזות של אדם פוליטי שהביא אותנו להימלטות על נפשם של ילדינו, תמורת חירותו. אסור לכם!

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן