Skip to content

הוראת שעה: עבודות שירות במקום מאסר עד 9 חודשים

עד פרוץ הקורונה עבריינים יכלו להמיר מאסר של עד חצי שנה בעבודות שירות. כעת ניתן יהיה להמיר גם עונשי מאסר ארוכים יותר לעבודות שירות
פחות מדקהזמן קריאה: דקות

בקריאה שניה ושלישית אישרה הלילה (שלישי) הכנסת את תוקף הוראת שעה לפיה ניתן יהיה לרצות עונש מאסר ב-9 חודשי עבודות שירות במקום 6 חודשים וזאת לשנתיים נוספות. זאת לאור העיכוב בביצוע המחקר המלווה בנושא זה ומגפת הקורונה אשר שיבשה את מהלכו התקין של המחקר והפריעה לאיסוף הנתונים ולעריכתו. משמעות הדבר כי בני אדם שנשפטו עד 9 חודשי מאסר בפועל יוכלו לרצותם בעבודות שירות, שדבר שלא ניתן היה לעשותו עד כה. על פי החוק אדם שנשפט למאסר בפועל עד תקופה של עד 6 חודשים, יכול היה להמיר את כותלי הכלא בעבודות שירות אותם ירצה באזור סביבת מגוריו. מעתה ואילך יוכל עבריין שנשפט למסר של עד ל 9 חודשים לרצותם בעבודות שירות אלו. בקריאה השלישית תמכו בהצעת החוק 77 מול 7 מתנגדים ואחד שנמנע.

הצביעו בעד (צילום: דני שם טוב דוברות הכנסת)

 

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן