Skip to content

לאנשים יש תכונה עדרית, שעוזרת להם. אחת מהן, היא התכונה הזאת, להקשיב למשטר בעיניים עצומות. אם לא בכיבוש, אז במשהו אחר, זאת האחיזה היחידה שיש להם אל מול המציאות ולמען הסרת ספקות. אנשים שונאים ספקות. אנשים אוהבים תשובות מוחלטות.

לאנשים יש תכונה עדרית, שעוזרת להם. אחת מהן, היא התכונה הזאת, להקשיב למשטר בעיניים עצומות. אם לא בכיבוש, אז במשהו אחר, זאת האחיזה היחידה שיש להם אל מול המציאות ולמען הסרת ספקות. אנשים שונאים ספקות. אנשים אוהבים תשובות מוחלטות.

לאנשים יש תכונה עדרית, שעוזרת להם. אחת מהן, היא התכונה הזאת, להקשיב למשטר בעיניים עצומות. אם לא בכיבוש, אז במשהו אחר, זאת האחיזה היחידה שיש להם אל מול המציאות ולמען הסרת ספקות. אנשים שונאים ספקות. אנשים אוהבים תשובות מוחלטות.

לאנשים יש תכונה עדרית, שעוזרת להם. אחת מהן, היא התכונה הזאת, להקשיב למשטר בעיניים עצומות. אם לא בכיבוש, אז במשהו אחר, זאת האחיזה היחידה שיש להם אל מול המציאות ולמען הסרת ספקות. אנשים שונאים ספקות. אנשים אוהבים תשובות מוחלטות.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן