Skip to content

סליחות 2021

כמו מידי שנה צלמה המערכת את בקשת הסליחות בכותל המערבי. אלא שהפעם, דקות לפני נהירת ההמונים, העדיף צלם מגפון לשוב לביתו מחשש של קורונה

סליחות 2021

כמו מידי שנה צלמה המערכת את בקשת הסליחות בכותל המערבי. אלא שהפעם, דקות לפני נהירת ההמונים, העדיף צלם מגפון לשוב לביתו מחשש של קורונה

צילום: sk

אלפי שנים נוהגים יהודים בעלום לומר את תפילות הסליחות בחודש אלול לקראת יום הכיפורים ובעשרה הימים הראשונים של חודש תשרי – עשרת ימי התשובה. התפילה עצמה הינה אישית בין האדם והמקום ונאמרים בה דברי חרטה ובקשת סליחה מהקדוש ברוך הוא.
עם השנים למרות האופי האישי של התפילה עצמה, חלה התעצמות של התכנסות יהודית ברחבת הכותל במיוחד במוצ"ש האחרון שלפני יום הכיפורים, שבת שובה בה נאמרת ההפטרה "שובה ישראל עד ה' אלוקיך".

צילום: SK
צילום: SK
הרב עדס (צילום: SK)
צילום: SK
צילום: SK

התכנסות מרשימה זו של המוני בית ישראל, לא יכולה להותיר איש מאתנו אדיש, משפחות שלמות מגיעות לכותל להתייחד עם בורא עולם. רחבת הכותל מתמלאת בהמוני בית ישראל שלעיתים מקפידים פחות על נוהג המקום ועובדים את השם על פי דרכם גברים ונשים יחדיו למרות תחינותיהם של רבני הכותל כדוגמת הרב יעקב עדס.
SK  צלם מגפון יצא השנה, כמו בשנים קודמות לתעד את האירוע אשר התנהל השנה בשקט רב. בחלקו המוקדם של הערב ניתן היה להתרשם מן האופי האישי של הסליחות כשבין המתפלל לבוראו נמצאת מסכת המגן שנדרשה מבאי הכותל.

צילום: SK
סליחות 2019 (צילום: SK)
סליחות 2019 (צילום: SK)


עשרות אלפים ברחבת הכותל. קורונה? מה זה? (צילום: משטרת ישראל)

דקות ספורות לפני שהחלה נהירת ההמונים, ומתוך ניסיון מסליחות 2019 ויתר הצלם על המשך התיעוד – בכל זאת קורונה, ומיהר לשוב לביתו. כדי להבין את עוצמת מעמד 'שבת שובה' אנו מצרפים תמונות משנים עברו. אגב, בדרך נתקל הצלם ותהה: בשוטר עבד נערני, הג'ינג'י המוכר מימי מחאת בלפור ותהה, האם גם הוא אמר סליחות, אולי על ימי המחאה, או שהיה בתפקיד מיוחד במקום הרגיש זה?, למשטרה הפתרונות.

עבד נהרני (צילום: SK)
צילום: sk

אלפי שנים נוהגים יהודים בעלום לומר את תפילות הסליחות בחודש אלול לקראת יום הכיפורים ובעשרה הימים הראשונים של חודש תשרי – עשרת ימי התשובה. התפילה עצמה הינה אישית בין האדם והמקום ונאמרים בה דברי חרטה ובקשת סליחה מהקדוש ברוך הוא.
עם השנים למרות האופי האישי של התפילה עצמה, חלה התעצמות של התכנסות יהודית ברחבת הכותל במיוחד במוצ"ש האחרון שלפני יום הכיפורים, שבת שובה בה נאמרת ההפטרה "שובה ישראל עד ה' אלוקיך".

צילום: SK
צילום: SK
הרב עדס (צילום: SK)
צילום: SK
צילום: SK

התכנסות מרשימה זו של המוני בית ישראל, לא יכולה להותיר איש מאתנו אדיש, משפחות שלמות מגיעות לכותל להתייחד עם בורא עולם. רחבת הכותל מתמלאת בהמוני בית ישראל שלעיתים מקפידים פחות על נוהג המקום ועובדים את השם על פי דרכם גברים ונשים יחדיו למרות תחינותיהם של רבני הכותל כדוגמת הרב יעקב עדס.
SK  צלם מגפון יצא השנה, כמו בשנים קודמות לתעד את האירוע אשר התנהל השנה בשקט רב. בחלקו המוקדם של הערב ניתן היה להתרשם מן האופי האישי של הסליחות כשבין המתפלל לבוראו נמצאת מסכת המגן שנדרשה מבאי הכותל.

צילום: SK
סליחות 2019 (צילום: SK)
סליחות 2019 (צילום: SK)


עשרות אלפים ברחבת הכותל. קורונה? מה זה? (צילום: משטרת ישראל)

דקות ספורות לפני שהחלה נהירת ההמונים, ומתוך ניסיון מסליחות 2019 ויתר הצלם על המשך התיעוד – בכל זאת קורונה, ומיהר לשוב לביתו. כדי להבין את עוצמת מעמד 'שבת שובה' אנו מצרפים תמונות משנים עברו. אגב, בדרך נתקל הצלם ותהה: בשוטר עבד נערני, הג'ינג'י המוכר מימי מחאת בלפור ותהה, האם גם הוא אמר סליחות, אולי על ימי המחאה, או שהיה בתפקיד מיוחד במקום הרגיש זה?, למשטרה הפתרונות.

עבד נהרני (צילום: SK)

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן