Skip to content

מאות מתמחים הפגינו מול ביתו של שר הבריאות הורוביץ

5 מתמחים נעצרו במהלך ההפגנה. המתמחים דורשים לקצר את משמרת התורנות מ 26 שעות. אם לא יענו דרישותיהם עד יום חמישי מאיימים כ 2400 מתמחים להגיש מכתבי התפטרות

מאות מתמחים הפגינו מול ביתו של שר הבריאות הורוביץ

5 מתמחים נעצרו במהלך ההפגנה. המתמחים דורשים לקצר את משמרת התורנות מ 26 שעות. אם לא יענו דרישותיהם עד יום חמישי מאיימים כ 2400 מתמחים להגיש מכתבי התפטרות

מאות מתמחים סטז'רים וסטודנטים לרפואה צעדו אמש מכיכר רבין עד לביתו של שר הבריאות ניצן הורביץ במחאה על אורך התורנויות שהם נאלצים לעשות. 5 מתמחים נעצרו במהלך ההפגנה.  המוחים אומרים "הבהרנו הערב שאנחנו הולכים עם זה עד הסוף.  יש לנו 48 שעות לעצור את משרד הבריאות  מלסכל כל סיכוי לקיצור תורנויות אמיתי" לדבריהם   ביום חמישי,  2400 מתמחים סטודנטים וסטז'רים יגישו מכתבי ההתפטרות.

קיצור או מלחמה (צילום :דן בר דוב)
קיצור או מלחמה (צילום :דן בר דוב)
המפגינים צועדים ברחוב אבן גבירול (צילום :דן בר דוב)
המפגינים צועדים ברחוב אבן גבירול (צילום :דן בר דוב)
"ניצן מכרת אותנו" (צילום דן בר דוב)
"ניצן מכרת אותנו" (צילום דן בר דוב)

ד"ר ריי ביטון יו"ר ארגון המתמחים  "מרשם": "משרד הבריאות עושה עלינו סיבוב. שר הבריאות ניצן הורוביץ מפקיר את המתמחים והמתמחות ומנסה להעביר היתר מצומצם ל-4 מקצועות ובפריפריה בלבד. יש לנו 48 שעות לעצור את זה

ד"ר ריי ביטון ממובילות המחאה (צילום:דן בר דוב)
ד"ר ריי ביטון ממובילות המחאה (צילום:דן בר דוב)

לדברי מנהיגי המחאה  מנכ״ל משרד הבריאות נחמן אש הוציא מכתב "תיקונים להיתר" אשר המשרד מבקש משרת הכלכלה אורנה ברביביאי להכניס להיתר המתחדש. ובו לא מופיעות ההצהרות על קיצור התורנויות לכולם, בכל המקצועות בתהליך מדורג, ובמקומו נכנס סעיף המבקש התייחסות ל-4 מקצועות בלבד, בפריפריה בלבד והשאר בהמשך אחרי שיקימו צוות רב משרדי לבחון אם זה מתאפשר. כך שבפועל, גם המתווה המצומצם ממילא, שכלל את כל המקצועות הלא כירורגים בפריפריה יורד מהפרק מפאת "ישימות והרצון בהצלחת המהלך"..

"אנחנו כבר רואים בדיוק לאן כל זה הולך, ולא ניתן בשום פנים שיעשו עלינו סיבוב" אומרים מנהיגי המחאה  המתמחים מפנים אצבע מאשימה למשרד הבריאות ולעומד בראשו השר ניצן הורוביץ שנכנעו ללחצים של ההסתדרות הרפואית

מעצר אחת המתמחות (צילום דן בר דוב)
מעצר אחת המתמחות (צילום דן בר דוב)
מעצר מתמחים (צילום :דן בר דוב)
מעצר מתמחים (צילום :דן בר דוב)
מעצר מתמחים (צילום :דן בר דוב)
מעצר מתמחים (צילום :דן בר דוב)
"הורוביץ הרגת אותנו" קראו המתמחים (צילום:דן בר דוב)
"הורוביץ הרגת אותנו" קראו המתמחים (צילום:דן בר דוב)
"הורוביץ הרגת אותנו" קראו המתמחים (צילום:דן בר דוב)
"הורוביץ הרגת אותנו" קראו המתמחים (צילום:דן בר דוב)

 

 

מאות מתמחים סטז'רים וסטודנטים לרפואה צעדו אמש מכיכר רבין עד לביתו של שר הבריאות ניצן הורביץ במחאה על אורך התורנויות שהם נאלצים לעשות. 5 מתמחים נעצרו במהלך ההפגנה.  המוחים אומרים "הבהרנו הערב שאנחנו הולכים עם זה עד הסוף.  יש לנו 48 שעות לעצור את משרד הבריאות  מלסכל כל סיכוי לקיצור תורנויות אמיתי" לדבריהם   ביום חמישי,  2400 מתמחים סטודנטים וסטז'רים יגישו מכתבי ההתפטרות.

קיצור או מלחמה (צילום :דן בר דוב)
קיצור או מלחמה (צילום :דן בר דוב)
המפגינים צועדים ברחוב אבן גבירול (צילום :דן בר דוב)
המפגינים צועדים ברחוב אבן גבירול (צילום :דן בר דוב)
"ניצן מכרת אותנו" (צילום דן בר דוב)
"ניצן מכרת אותנו" (צילום דן בר דוב)

ד"ר ריי ביטון יו"ר ארגון המתמחים  "מרשם": "משרד הבריאות עושה עלינו סיבוב. שר הבריאות ניצן הורוביץ מפקיר את המתמחים והמתמחות ומנסה להעביר היתר מצומצם ל-4 מקצועות ובפריפריה בלבד. יש לנו 48 שעות לעצור את זה

ד"ר ריי ביטון ממובילות המחאה (צילום:דן בר דוב)
ד"ר ריי ביטון ממובילות המחאה (צילום:דן בר דוב)

לדברי מנהיגי המחאה  מנכ״ל משרד הבריאות נחמן אש הוציא מכתב "תיקונים להיתר" אשר המשרד מבקש משרת הכלכלה אורנה ברביביאי להכניס להיתר המתחדש. ובו לא מופיעות ההצהרות על קיצור התורנויות לכולם, בכל המקצועות בתהליך מדורג, ובמקומו נכנס סעיף המבקש התייחסות ל-4 מקצועות בלבד, בפריפריה בלבד והשאר בהמשך אחרי שיקימו צוות רב משרדי לבחון אם זה מתאפשר. כך שבפועל, גם המתווה המצומצם ממילא, שכלל את כל המקצועות הלא כירורגים בפריפריה יורד מהפרק מפאת "ישימות והרצון בהצלחת המהלך"..

"אנחנו כבר רואים בדיוק לאן כל זה הולך, ולא ניתן בשום פנים שיעשו עלינו סיבוב" אומרים מנהיגי המחאה  המתמחים מפנים אצבע מאשימה למשרד הבריאות ולעומד בראשו השר ניצן הורוביץ שנכנעו ללחצים של ההסתדרות הרפואית

מעצר אחת המתמחות (צילום דן בר דוב)
מעצר אחת המתמחות (צילום דן בר דוב)
מעצר מתמחים (צילום :דן בר דוב)
מעצר מתמחים (צילום :דן בר דוב)
מעצר מתמחים (צילום :דן בר דוב)
מעצר מתמחים (צילום :דן בר דוב)
"הורוביץ הרגת אותנו" קראו המתמחים (צילום:דן בר דוב)
"הורוביץ הרגת אותנו" קראו המתמחים (צילום:דן בר דוב)
"הורוביץ הרגת אותנו" קראו המתמחים (צילום:דן בר דוב)
"הורוביץ הרגת אותנו" קראו המתמחים (צילום:דן בר דוב)

 

 

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן