Skip to content

טויוטה,30 דגמים חשמליים חדשים עד 2030

נשיא טויוטה אקיו טויודה הכריז על 30 דגמים חשמליים המונעים באמצעות סוללה שיושקו עד 2030. סך כל המכירות הגלובליות של כלי רכב חשמליים המונעים באמצעות סוללה יגיע ל-3.5 מיליון יחידות תוך אותו פרק זמן. לקסוס שואפת להגיע לתמהיל 100% חשמלי באירופה, צפון אמריקה וסין עד 2030. משפחת הדגמים החשמליים bZ באירופה צפויה להתרחב עם השקת קרוסאובר חשמלי קומפקטי בהמשך להשקת ה-bZ4X

טויוטה,30 דגמים חשמליים חדשים עד 2030

נשיא טויוטה אקיו טויודה הכריז על 30 דגמים חשמליים המונעים באמצעות סוללה שיושקו עד 2030. סך כל המכירות הגלובליות של כלי רכב חשמליים המונעים באמצעות סוללה יגיע ל-3.5 מיליון יחידות תוך אותו פרק זמן. לקסוס שואפת להגיע לתמהיל 100% חשמלי באירופה, צפון אמריקה וסין עד 2030. משפחת הדגמים החשמליים bZ באירופה צפויה להתרחב עם השקת קרוסאובר חשמלי קומפקטי בהמשך להשקת ה-bZ4X

אקיו טויודה, נשיא חברת טויוטה הציג אתמול בטוקיו את הערכות החברה הנוגעת לאסטרטגיית ניטרליות הפחמן של החברה, וחשף את תוכניות החברה להציע 30 דגמים חשמליים המונעים באמצעות סוללה עד 2030. הכרזה זו עומדת בבסיס התוכנית של טויוטה אירופה להפחתת פליטות פחמן דו-חמצני ב-100% בכל מכירות הרכבים החדשים עד 2035 במערב אירופה.

30 דגמים חשמליים עד 2030 (צילום באדיבות חב' טויוטה)
30 דגמים חשמליים עד 2030 (צילום באדיבות חב' טויוטה)

סדרת Toyota bZ, כוללת כלי רכב המונעים באמצעות סוללה בלבד. השם טויוטה bZ פירושו "beyond Zero" (מעבר לאפס). מטרת החברה היא לא רק להפחית את פליטות ה-CO2 והשפעות שליליות אחרות לאפס, אלא מעבר לכך. עבור סדרת bZ, פיתחה טויוטה פלטפורמה ייעודית לכלי רכב חשמליים המונעים באמצעות סוללה כדי לענות על הצרכים המגוונים של השוק העולמי.

טויוטה מתכוונת לא רק להוסיף אפשרויות של הנעה חשמלית באמצעות סוללה לדגמי רכב קיימים, אלא גם להציע ליין שלם של דגמים מייצור סדרתי במחירים סבירים, כמו סדרת bZ, כדי לענות על הצרכים של לקוחות מסוגים שונים. "על ידי כך, אנו מקווים לספק ללקוחות ברחבי העולם את העיצוב הייחודי והיפהפה, את ההנאה מנהיגה בכלי רכב חשמליים המונעים באמצעות סוללה, ואת החוויה של חיים עם כלי רכב חשמליים המונעים באמצעות סוללה" אמר טויודה

טויוטה מתכוונת להשיק 30 דגמים חשמליים המונעים באמצעות סוללה עד שנת 2030, כדי להגיע להיצע גלובלי מלא של כלי רכב חשמליים המונעים באמצעות סוללה בפלחי השוק של מכוניות נוסעים ורכב מסחרי. "עידן הרכב החשמלי הוא הזדמנות וסיכוי ליותר גיוון ויותר הנאה! רכב חשמלי בשבילך, רכב חשמלי בשבילי, רכב חשמלי בשביל כולם. "רכב חשמלי לכולם" אמר נשיא החברה.

נשיא טויוטה,אקיו טויודה מציג את הדגמים החדשים (צילום באדיבות חב' טויוטה)
נשיא טויוטה,אקיו טויודה מציג את הדגמים החדשים (צילום באדיבות חב' טויוטה)

לקסוס שואפת להגיע לליין אפ שלם של כלי רכב חשמליים המונעים באמצעות סוללה בכל פלחי השוק עד שנת 2030, ולהגיע למצב שבו כלי רכב חשמליים המונעים באמצעות סוללה יהוו 100% ממכירות הרכב שלה באירופה, צפון אמריקה וסין, בהיקף גלובלי כולל של מיליון יחידות, ושכלי רכב חשמליים המונעים באמצעות סוללה יהוו 100% מכלל מכירות הרכב העולמיות שלה ב-2035.

במהלך 26 השנים האחרונות, השקיעה החברה כמעט טריליון ין וייצרה יותר מ-19 מיליון סוללות שמעניקות לה ניסיון מצטבר ויתרון תחרותי משמעותי. טויוטה מתכוונת להגדיל את ההשקעה החדשה שלה בסוללות מ-1.5 טריליון ין שעליהם הכריזה בספטמבר ל-2 טריליון ין, במטרה לפתח סוללות מתקדמות יותר, איכותיות ובמחיר סביר עוד יותר.

"אנחנו רוצים להפוך לחברה שמייצרת אושר עבור כולם, גם יחידים וגם כחברה. אנחנו רוצים להנחיל עתיד טוב יותר מתמיד לילדים של היום ולאלה שיבואו אחריהם. אנחנו תמיד רוצים שהעתיד יהיה ורוד יותר" סיכם טויודה את דבריו.

אקיו טויודה, נשיא חברת טויוטה הציג אתמול בטוקיו את הערכות החברה הנוגעת לאסטרטגיית ניטרליות הפחמן של החברה, וחשף את תוכניות החברה להציע 30 דגמים חשמליים המונעים באמצעות סוללה עד 2030. הכרזה זו עומדת בבסיס התוכנית של טויוטה אירופה להפחתת פליטות פחמן דו-חמצני ב-100% בכל מכירות הרכבים החדשים עד 2035 במערב אירופה.

30 דגמים חשמליים עד 2030 (צילום באדיבות חב' טויוטה)
30 דגמים חשמליים עד 2030 (צילום באדיבות חב' טויוטה)

סדרת Toyota bZ, כוללת כלי רכב המונעים באמצעות סוללה בלבד. השם טויוטה bZ פירושו "beyond Zero" (מעבר לאפס). מטרת החברה היא לא רק להפחית את פליטות ה-CO2 והשפעות שליליות אחרות לאפס, אלא מעבר לכך. עבור סדרת bZ, פיתחה טויוטה פלטפורמה ייעודית לכלי רכב חשמליים המונעים באמצעות סוללה כדי לענות על הצרכים המגוונים של השוק העולמי.

טויוטה מתכוונת לא רק להוסיף אפשרויות של הנעה חשמלית באמצעות סוללה לדגמי רכב קיימים, אלא גם להציע ליין שלם של דגמים מייצור סדרתי במחירים סבירים, כמו סדרת bZ, כדי לענות על הצרכים של לקוחות מסוגים שונים. "על ידי כך, אנו מקווים לספק ללקוחות ברחבי העולם את העיצוב הייחודי והיפהפה, את ההנאה מנהיגה בכלי רכב חשמליים המונעים באמצעות סוללה, ואת החוויה של חיים עם כלי רכב חשמליים המונעים באמצעות סוללה" אמר טויודה

טויוטה מתכוונת להשיק 30 דגמים חשמליים המונעים באמצעות סוללה עד שנת 2030, כדי להגיע להיצע גלובלי מלא של כלי רכב חשמליים המונעים באמצעות סוללה בפלחי השוק של מכוניות נוסעים ורכב מסחרי. "עידן הרכב החשמלי הוא הזדמנות וסיכוי ליותר גיוון ויותר הנאה! רכב חשמלי בשבילך, רכב חשמלי בשבילי, רכב חשמלי בשביל כולם. "רכב חשמלי לכולם" אמר נשיא החברה.

נשיא טויוטה,אקיו טויודה מציג את הדגמים החדשים (צילום באדיבות חב' טויוטה)
נשיא טויוטה,אקיו טויודה מציג את הדגמים החדשים (צילום באדיבות חב' טויוטה)

לקסוס שואפת להגיע לליין אפ שלם של כלי רכב חשמליים המונעים באמצעות סוללה בכל פלחי השוק עד שנת 2030, ולהגיע למצב שבו כלי רכב חשמליים המונעים באמצעות סוללה יהוו 100% ממכירות הרכב שלה באירופה, צפון אמריקה וסין, בהיקף גלובלי כולל של מיליון יחידות, ושכלי רכב חשמליים המונעים באמצעות סוללה יהוו 100% מכלל מכירות הרכב העולמיות שלה ב-2035.

במהלך 26 השנים האחרונות, השקיעה החברה כמעט טריליון ין וייצרה יותר מ-19 מיליון סוללות שמעניקות לה ניסיון מצטבר ויתרון תחרותי משמעותי. טויוטה מתכוונת להגדיל את ההשקעה החדשה שלה בסוללות מ-1.5 טריליון ין שעליהם הכריזה בספטמבר ל-2 טריליון ין, במטרה לפתח סוללות מתקדמות יותר, איכותיות ובמחיר סביר עוד יותר.

"אנחנו רוצים להפוך לחברה שמייצרת אושר עבור כולם, גם יחידים וגם כחברה. אנחנו רוצים להנחיל עתיד טוב יותר מתמיד לילדים של היום ולאלה שיבואו אחריהם. אנחנו תמיד רוצים שהעתיד יהיה ורוד יותר" סיכם טויודה את דבריו.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן