Skip to content

השנה ישודרו 3 שידורי משפטים ב – LIVE של בתי משפט השלום והמחוזי

נשיאת העליון נענתה להמלצת נשיא בתי המשפט השלום בתל אביב שעמד בראש צוות שבדק את התכנות שידורים בצילום ישיר וקבעה השנה ישודרו שימועים של פסקי דין נבחרים בכל אחד וזאת בהתאם להחלטה שיפוטית שתינתן על ידי השופט או הרכב השופטים הדן בתיק ובכפוף להסכמת הצדדים

השנה ישודרו 3 שידורי משפטים ב – LIVE של בתי משפט השלום והמחוזי

נשיאת העליון נענתה להמלצת נשיא בתי המשפט השלום בתל אביב שעמד בראש צוות שבדק את התכנות שידורים בצילום ישיר וקבעה השנה ישודרו שימועים של פסקי דין נבחרים בכל אחד וזאת בהתאם להחלטה שיפוטית שתינתן על ידי השופט או הרכב השופטים הדן בתיק ובכפוף להסכמת הצדדים

לא רק משפטו של ח"כ ישודר בזמן אמת. נשיאת בית המשפט העליון השופטת אסתר חיות החליטה לערוך במהלך שנת 2022 פרויקט ניסיוני שבמסגרתו ישודרו בשידור ישיר הקראות של פסקי דין והחלטות של בתי משפט השלום והמחוזי, זאת בעקבות המלצות צוות 'פומביות הדיון בעידן הטכנולוגי', בראשות נשיא בתי המשפט השלום במחוז תל אביב-יפו, השופט צחי עוזיאל, ולאחר שכלל נשיאי בתי המשפט השלום והמחוזיים הביעו את הסכמתם לכך. כך נמסר היום (שלישי) מטעם הרשות השופטת.
על פי ההצעה שהתקבלה, ישודרו שלושה שימועים של פסקי דין נבחרים בכל אחד וזאת בהתאם להחלטה שיפוטית שתינתן על ידי השופט או הרכב השופטים הדן בתיק ובכפוף להסכמת הצדדים. המותב (צוות השופטים או השופט א.מ) יקבע את מועדי תחילת וסיום השידור. השידור יבוצע באמצעות ערוץ השידור של הרשות השופטת בלבד, אשר נרכש במסגרת הפרויקט הניסיוני לשידור ישיר של דיונים נבחרים של בית המשפט העליון, המאפשר הפצת השידור לגורמים חיצוניים למערכת, לאתר הרשות השופטת וברשתות החברתיות. עוד נמסר כי השידור הישיר יוגבל לצילום השופטים, לא של התובעים או הסנגורים ומרשיהם, אלא אם כן בית המשפט יורה אחרת.

נשיא בתי משפט השלום במחוז תל אביב – השופט צחי עוזיאל (צילום: אתר הרשות השופטת)

השופט צחי עוזיאל מונה על ידי מנהל בתי המשפט, השופט יגאל מרזל, לצורך בחינה מחודשת של היבטים בפומביות הדיון על רקע ההתפתחויות הטכנולוגיות ובפרט בהינתן המגבלות אשר הוטלו על ידי מגפת הקורונה, הגיע למסקנה כי "עקרון פומביות הדיון במובנו הרחב משמיע לנו כי יש צורך בהנגשה רחבה יותר של ההליכים המשפטיים לציבור ". לכן הצוות המליץ על "שידור ישיר של הקראות של פסקי דין והחלטות בכל הערכאות בהליכים המעוררים עניין ציבורי". נשיאת העליון, השופטת חיות מסרה כי: "הרשות השופטת בוחנת כל העת דרכים להתעדכן ולהתחדש על מנת לתת שירות יעיל, נגיש ושקוף לציבור. כך, פתחנו לציבור את דיוני בית המשפט העליון באמצעות פיילוט השידורים הישירים, אנו מובילים מהפכת דיגיטציה ברשות השופטת ומקדמים פרויקט פרסום תקצירים של פסקי דין בשפה נגישה. התפרצות נגיף הקורונה, חרף הקשיים והחסרונות הברורים שגרמה, עוררה חשיבה ברוכה באשר לפעילות שיש בה לתרום לייעול השירות והנגשתו לציבור בשקיפות. זהו היעד המרכזי שקבענו לעצמנו במסגרת תוכנית העבודה הרב שנתית של הרשות השופטת לחמש השנים הקרובות, אנו נמשיך לקדם הצעות נוספות שייעודן שיפור השירות לאזרח והנגשת המערכת לציבור."

לא רק משפטו של ח"כ ישודר בזמן אמת. נשיאת בית המשפט העליון השופטת אסתר חיות החליטה לערוך במהלך שנת 2022 פרויקט ניסיוני שבמסגרתו ישודרו בשידור ישיר הקראות של פסקי דין והחלטות של בתי משפט השלום והמחוזי, זאת בעקבות המלצות צוות 'פומביות הדיון בעידן הטכנולוגי', בראשות נשיא בתי המשפט השלום במחוז תל אביב-יפו, השופט צחי עוזיאל, ולאחר שכלל נשיאי בתי המשפט השלום והמחוזיים הביעו את הסכמתם לכך. כך נמסר היום (שלישי) מטעם הרשות השופטת.
על פי ההצעה שהתקבלה, ישודרו שלושה שימועים של פסקי דין נבחרים בכל אחד וזאת בהתאם להחלטה שיפוטית שתינתן על ידי השופט או הרכב השופטים הדן בתיק ובכפוף להסכמת הצדדים. המותב (צוות השופטים או השופט א.מ) יקבע את מועדי תחילת וסיום השידור. השידור יבוצע באמצעות ערוץ השידור של הרשות השופטת בלבד, אשר נרכש במסגרת הפרויקט הניסיוני לשידור ישיר של דיונים נבחרים של בית המשפט העליון, המאפשר הפצת השידור לגורמים חיצוניים למערכת, לאתר הרשות השופטת וברשתות החברתיות. עוד נמסר כי השידור הישיר יוגבל לצילום השופטים, לא של התובעים או הסנגורים ומרשיהם, אלא אם כן בית המשפט יורה אחרת.

נשיא בתי משפט השלום במחוז תל אביב – השופט צחי עוזיאל (צילום: אתר הרשות השופטת)

השופט צחי עוזיאל מונה על ידי מנהל בתי המשפט, השופט יגאל מרזל, לצורך בחינה מחודשת של היבטים בפומביות הדיון על רקע ההתפתחויות הטכנולוגיות ובפרט בהינתן המגבלות אשר הוטלו על ידי מגפת הקורונה, הגיע למסקנה כי "עקרון פומביות הדיון במובנו הרחב משמיע לנו כי יש צורך בהנגשה רחבה יותר של ההליכים המשפטיים לציבור ". לכן הצוות המליץ על "שידור ישיר של הקראות של פסקי דין והחלטות בכל הערכאות בהליכים המעוררים עניין ציבורי". נשיאת העליון, השופטת חיות מסרה כי: "הרשות השופטת בוחנת כל העת דרכים להתעדכן ולהתחדש על מנת לתת שירות יעיל, נגיש ושקוף לציבור. כך, פתחנו לציבור את דיוני בית המשפט העליון באמצעות פיילוט השידורים הישירים, אנו מובילים מהפכת דיגיטציה ברשות השופטת ומקדמים פרויקט פרסום תקצירים של פסקי דין בשפה נגישה. התפרצות נגיף הקורונה, חרף הקשיים והחסרונות הברורים שגרמה, עוררה חשיבה ברוכה באשר לפעילות שיש בה לתרום לייעול השירות והנגשתו לציבור בשקיפות. זהו היעד המרכזי שקבענו לעצמנו במסגרת תוכנית העבודה הרב שנתית של הרשות השופטת לחמש השנים הקרובות, אנו נמשיך לקדם הצעות נוספות שייעודן שיפור השירות לאזרח והנגשת המערכת לציבור."

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן