Skip to content

"הקריה" המשפטית של צה"ל עוברת למחנה גור הסמוך לצומת בית ליד

בימים אלה מושלמת בניית קריה משפטית ממנה יפעלו בתי הדין הצבאיים המחוזיים, התביעה והסנגוריה הצבאית; הסנגוריה הצבאית תחולק לצוותים, שיעניקו טיפול בנושאים משפטיים רוחביים, לצד ייצוג חשודים ונאשמים מכל הזרועות והפיקודים

"הקריה" המשפטית של צה"ל עוברת למחנה גור הסמוך לצומת בית ליד

בימים אלה מושלמת בניית קריה משפטית ממנה יפעלו בתי הדין הצבאיים המחוזיים, התביעה והסנגוריה הצבאית; הסנגוריה הצבאית תחולק לצוותים, שיעניקו טיפול בנושאים משפטיים רוחביים, לצד ייצוג חשודים ונאשמים מכל הזרועות והפיקודים

בימים אלה מתבצע מעבר היסטורי של יחידות המשפט הצה"ליות לקריה המשפטית החדשה במחנה גור, הסמוך לצומת בית ליד. בתי הדין הצבאיים המחוזיים, התביעה והסנגוריה הצבאית שכנו עד היום במחנות ״הבית הירוק״ ביפו, ״הדר״ בחיפה ו״יואב״, הסמוך לצומת קסטינה, אשר שימשו אותם עשרות שנים.

הקריה המשפטית החדשה ליד צומת בית ליד. צילום: דובר צה"ל

בתום תהליך תכנון ובנייה שארך מספר שנים – בהובלת אגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון וצה"ל – הושלמה בניית הקריה החדשה, ומרבית הדיונים בבתי הדין הצבאיים המחוזיים התקיימו בשבועיים האחרונים בקריה המשפטית.

בקריה החדשה יפעלו גם בית הדין לתעבורה, הוועדות המנהליות (הוועדה לעיון בעונש והוועדה להעברת כלואים) וכן בית הדין המשלב, שבמסגרתו ניתנת הזדמנות לחיילים שנעדרו מן השירות הצבאי, לשוב לשירות תקין. בית הדין הצבאי המיוחד יעתיק אף הוא את מקום מושבו ממחנה מטכ"ל (רבין) אל הקריה המשפטית.

מצה"ל נמסר שמתקני הקריה המשפטית תוכננו ונבנו תוך שימת דגש על נגישות, על ביטחונם האישי של באי המשכן, על תודעת שירות ועל פונקציונאליות, תוך הקפדה על עיקרון פומביות הדיונים, על זכויות חשודים ונאשמים, ועל מעמדם של נפגעי העבירה.

המבנים הוקמו תוך שימת דגש על נגישות, בטחון ופונקציונליות. צילום: דובר צה"ל

כמו כן, במקביל למעבר חוליות התביעה והסנגוריה הצבאית למשכן החדש, יבוצע גם שינוי מבני ביחידות אלה, שיאפשר לשפר את פעילות התביעה הצבאית ולמקדה למענה זמין ומהיר למפקדים. הסנגוריה הצבאית תחולק לצוותים, שיעניקו טיפול בנושאים משפטיים רוחביים, לצד ייצוג חשודים ונאשמים מכל הזרועות והפיקודים.

המעבר איפשר גם הקמת תשתית מיחשובית במטרה להבטיח מענה זמין ומהיר של אנשי התביעה הצבאית והסנגוריה הצבאית לפניות מפקדים, חשודים ונפגעי עבירה.
בנוסף, מערכת הביטחון פועלת להעתיק את הכניסה הראשית למחנה גור, כך שלא יהיה צורך לעבור דרך השכונה הסמוכה כדי להיכנס אליו.

בימים אלה מתבצע מעבר היסטורי של יחידות המשפט הצה"ליות לקריה המשפטית החדשה במחנה גור, הסמוך לצומת בית ליד. בתי הדין הצבאיים המחוזיים, התביעה והסנגוריה הצבאית שכנו עד היום במחנות ״הבית הירוק״ ביפו, ״הדר״ בחיפה ו״יואב״, הסמוך לצומת קסטינה, אשר שימשו אותם עשרות שנים.

הקריה המשפטית החדשה ליד צומת בית ליד. צילום: דובר צה"ל

בתום תהליך תכנון ובנייה שארך מספר שנים – בהובלת אגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון וצה"ל – הושלמה בניית הקריה החדשה, ומרבית הדיונים בבתי הדין הצבאיים המחוזיים התקיימו בשבועיים האחרונים בקריה המשפטית.

בקריה החדשה יפעלו גם בית הדין לתעבורה, הוועדות המנהליות (הוועדה לעיון בעונש והוועדה להעברת כלואים) וכן בית הדין המשלב, שבמסגרתו ניתנת הזדמנות לחיילים שנעדרו מן השירות הצבאי, לשוב לשירות תקין. בית הדין הצבאי המיוחד יעתיק אף הוא את מקום מושבו ממחנה מטכ"ל (רבין) אל הקריה המשפטית.

מצה"ל נמסר שמתקני הקריה המשפטית תוכננו ונבנו תוך שימת דגש על נגישות, על ביטחונם האישי של באי המשכן, על תודעת שירות ועל פונקציונאליות, תוך הקפדה על עיקרון פומביות הדיונים, על זכויות חשודים ונאשמים, ועל מעמדם של נפגעי העבירה.

המבנים הוקמו תוך שימת דגש על נגישות, בטחון ופונקציונליות. צילום: דובר צה"ל

כמו כן, במקביל למעבר חוליות התביעה והסנגוריה הצבאית למשכן החדש, יבוצע גם שינוי מבני ביחידות אלה, שיאפשר לשפר את פעילות התביעה הצבאית ולמקדה למענה זמין ומהיר למפקדים. הסנגוריה הצבאית תחולק לצוותים, שיעניקו טיפול בנושאים משפטיים רוחביים, לצד ייצוג חשודים ונאשמים מכל הזרועות והפיקודים.

המעבר איפשר גם הקמת תשתית מיחשובית במטרה להבטיח מענה זמין ומהיר של אנשי התביעה הצבאית והסנגוריה הצבאית לפניות מפקדים, חשודים ונפגעי עבירה.
בנוסף, מערכת הביטחון פועלת להעתיק את הכניסה הראשית למחנה גור, כך שלא יהיה צורך לעבור דרך השכונה הסמוכה כדי להיכנס אליו.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן