Skip to content

כמעט פינוי: בני משפחת סלאייחה חשבו שעומדים לפנותם, התבצרו והציתו מזרנים

כוחות משטרה והוצאה לפועל הגיעו לשייח ג'ראח כדי לפנות את המשתלה הסמוכה לבית משפחת סלאייחה; בני המשפחה שסברו כי עומדים לפנותם, הגיבו בהתבצרות; "שלום עכשיו": "עיריית ירושלים מנצלת כל הזדמנות לרמוס את הפלסטינים, ולסייע למתנחלים במשימות הגירוש והנישול"

כמעט פינוי: בני משפחת סלאייחה חשבו שעומדים לפנותם, התבצרו והציתו מזרנים

כוחות משטרה והוצאה לפועל הגיעו לשייח ג'ראח כדי לפנות את המשתלה הסמוכה לבית משפחת סלאייחה; בני המשפחה שסברו כי עומדים לפנותם, הגיבו בהתבצרות; "שלום עכשיו": "עיריית ירושלים מנצלת כל הזדמנות לרמוס את הפלסטינים, ולסייע למתנחלים במשימות הגירוש והנישול"

נראה שהאירועים שהתרחשו בשעות הבוקר בבית משפחת סלאייחה בשייח ג'ראח הם רק ההקדמה לדרמה העלולה להתרחש כאשר יגיע מועד פינוי בית המשפחה בסוף החודש. בשעות הבוקר (יום ב') הגיעו כוחות המשטרה וההוצאה לפועל על מנת לפנות את המשתלה הסמוכה לבית משפחת סלאייחה בשיח ג'ראח. בני המשפחה, אשר סברו כי כוחות המשטרה באים לפנותם, התבצרו על הגג ואיימו להצית את עצמם.

מאוחר יותר התברר שהליך הפינוי כלל רק את המשתלה הסמוכה, ופינוי המשפחה מביתה צפוי להתבצע בסוף החודש.

 

בני המשפחה מציתים מזרן על הגג. צילום: דוברות עיריית ירושלים

 

מתבצרים מול כוחות המשטרה. צילום: שי קנדלר מגפון ניוז

לדברי עיריית ירושלים המשטרה הגיעה כדי לסייע לעירייה במימוש צו פינוי הוצאה לפועל לקרקע באזור רחוב דרך הזיתים משנת 2017. בעירייה טוענים כי מדובר בקרקע שהופקעה על ידי הרשות המקומית, לצורך הקמת מוסדות לימוד לטובת תושבי השכונה.

עם הגעת נציגי העירייה וההוצאה לפועל בליווי כוחות משטרה, החלו מספר צעירים להתבצר על בית המגורים עם בלון גז וחומר דליק, והבעירו במקום מזרונים. צוות מו"מ של המשטרה פעל במקום מול המתבצרים במטרה לאפשר את מימוש הצו השיפוטי, שניתן על ידי בית המשפט.

שלום עכשיו: "זהו פינוי לא צודק, לא מוסרי ולא חכם". צילום: שי קנדלר מגפון ניוז

בעיריה מדגישים כי כבר לפני כשנה, הורה בית המשפט המחוזי בירושלים למשפחת סלאייחה לפנות את המקרקעין המיועדים לצרכי ציבור, לטובת הקמת בית ספר לחינוך מיוחד בן 18 כיתות ושישה גני ילדים, שאמורים לשרת את תושבי שכונת שייח ג'ארח וילדיהם.

"מאז מתן פסק הדין, ניתנו אין ספור הזדמנויות למשפחה למסור את המקרקעין בהסכמה, אולם הם סירבו לעשות כן, גם לאחר מתן ארכות, פגישות וניסיונות הידברות חוזרים ונשנים מצד העירייה", כך נמסר מעיריית ירושלים. "לכן, עיריית ירושלים פעלה הבוקר כפי שהורה בית המשפט, ומימשה את הצווים שהוציא בית המשפט".

הדרמה בשייח ג'ראח. צילום: שי קנדלר מגפון ניוז

השר לביטחון הפנים, עמר בר-לב, בהמשך לאירועים בשייח ג׳ראח: ״אני עוקב אחרי המצב בשייח ג׳ראח. ‏בית המשפט קבע שמדובר בפלישה לא חוקית. השטח מיועד להקמת כיתות לימוד וגנים לחינוך מיוחד, שהם לרווחתם של ילדי השכונה הערבים. אי אפשר לאחוז במקל משני קצותיו – גם לדרוש שהעירייה תפעל לרווחת התושבים הערבים, וגם להתנגד לבניית מוסדות חינוך לרווחתם״.

מתנועת "שלום עכשיו" נמסר: "פינוי משפחת סלאייחה מביתה בשכונת שייח ג'ראח, ממחיש שוב כי עיריית ירושלים מנצלת כל הזדמנות לרמוס את הפלסטינים, ולסייע למתנחלים במשימות הגירוש והנישול. זהו פינוי לא צודק, לא מוסרי ולא חכם. במקום לדאוג לרוב התושבים כפי שמצופה מעירייה, הפך משה ליאון למשת"פ של המיעוט המתנחלי הקטן והקיצוני, שהורס את מרקם החיים בשכונה.

"אנו קוראים לראש העירייה להתעשת ולהורות על הקצאת הקרקע לטובת צרכיהם של תושבי השכונה הפלסטינית, המהווים רוב מכריע של תושבי שייח ג'ראח, ולעצור את פינוי המשפחות הפלסטיניות מבתיהן. אם העירייה רוצה לדאוג לאינטרסים של תושבי השכונה, עליה להקים את בית הספר על קרקע שהוקצתה באופן תמוה לטובת הקמת ישיבה בלב השכונה, שכל בר דעת מבין שמדובר בעוד התנחלות מזיקה."

נראה שהאירועים שהתרחשו בשעות הבוקר בבית משפחת סלאייחה בשייח ג'ראח הם רק ההקדמה לדרמה העלולה להתרחש כאשר יגיע מועד פינוי בית המשפחה בסוף החודש. בשעות הבוקר (יום ב') הגיעו כוחות המשטרה וההוצאה לפועל על מנת לפנות את המשתלה הסמוכה לבית משפחת סלאייחה בשיח ג'ראח. בני המשפחה, אשר סברו כי כוחות המשטרה באים לפנותם, התבצרו על הגג ואיימו להצית את עצמם.

מאוחר יותר התברר שהליך הפינוי כלל רק את המשתלה הסמוכה, ופינוי המשפחה מביתה צפוי להתבצע בסוף החודש.

 

בני המשפחה מציתים מזרן על הגג. צילום: דוברות עיריית ירושלים

 

מתבצרים מול כוחות המשטרה. צילום: שי קנדלר מגפון ניוז

לדברי עיריית ירושלים המשטרה הגיעה כדי לסייע לעירייה במימוש צו פינוי הוצאה לפועל לקרקע באזור רחוב דרך הזיתים משנת 2017. בעירייה טוענים כי מדובר בקרקע שהופקעה על ידי הרשות המקומית, לצורך הקמת מוסדות לימוד לטובת תושבי השכונה.

עם הגעת נציגי העירייה וההוצאה לפועל בליווי כוחות משטרה, החלו מספר צעירים להתבצר על בית המגורים עם בלון גז וחומר דליק, והבעירו במקום מזרונים. צוות מו"מ של המשטרה פעל במקום מול המתבצרים במטרה לאפשר את מימוש הצו השיפוטי, שניתן על ידי בית המשפט.

שלום עכשיו: "זהו פינוי לא צודק, לא מוסרי ולא חכם". צילום: שי קנדלר מגפון ניוז

בעיריה מדגישים כי כבר לפני כשנה, הורה בית המשפט המחוזי בירושלים למשפחת סלאייחה לפנות את המקרקעין המיועדים לצרכי ציבור, לטובת הקמת בית ספר לחינוך מיוחד בן 18 כיתות ושישה גני ילדים, שאמורים לשרת את תושבי שכונת שייח ג'ארח וילדיהם.

"מאז מתן פסק הדין, ניתנו אין ספור הזדמנויות למשפחה למסור את המקרקעין בהסכמה, אולם הם סירבו לעשות כן, גם לאחר מתן ארכות, פגישות וניסיונות הידברות חוזרים ונשנים מצד העירייה", כך נמסר מעיריית ירושלים. "לכן, עיריית ירושלים פעלה הבוקר כפי שהורה בית המשפט, ומימשה את הצווים שהוציא בית המשפט".

הדרמה בשייח ג'ראח. צילום: שי קנדלר מגפון ניוז

השר לביטחון הפנים, עמר בר-לב, בהמשך לאירועים בשייח ג׳ראח: ״אני עוקב אחרי המצב בשייח ג׳ראח. ‏בית המשפט קבע שמדובר בפלישה לא חוקית. השטח מיועד להקמת כיתות לימוד וגנים לחינוך מיוחד, שהם לרווחתם של ילדי השכונה הערבים. אי אפשר לאחוז במקל משני קצותיו – גם לדרוש שהעירייה תפעל לרווחת התושבים הערבים, וגם להתנגד לבניית מוסדות חינוך לרווחתם״.

מתנועת "שלום עכשיו" נמסר: "פינוי משפחת סלאייחה מביתה בשכונת שייח ג'ראח, ממחיש שוב כי עיריית ירושלים מנצלת כל הזדמנות לרמוס את הפלסטינים, ולסייע למתנחלים במשימות הגירוש והנישול. זהו פינוי לא צודק, לא מוסרי ולא חכם. במקום לדאוג לרוב התושבים כפי שמצופה מעירייה, הפך משה ליאון למשת"פ של המיעוט המתנחלי הקטן והקיצוני, שהורס את מרקם החיים בשכונה.

"אנו קוראים לראש העירייה להתעשת ולהורות על הקצאת הקרקע לטובת צרכיהם של תושבי השכונה הפלסטינית, המהווים רוב מכריע של תושבי שייח ג'ראח, ולעצור את פינוי המשפחות הפלסטיניות מבתיהן. אם העירייה רוצה לדאוג לאינטרסים של תושבי השכונה, עליה להקים את בית הספר על קרקע שהוקצתה באופן תמוה לטובת הקמת ישיבה בלב השכונה, שכל בר דעת מבין שמדובר בעוד התנחלות מזיקה."

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן